Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми
НазваТема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми
Сторінка1/4
Дата конвертації13.10.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4


Зміст тем курсу

Тема 1. Зміст та система сучасного маркетингу

Зміст теми.


 1. Соціально-економічна сутність маркетингу, еволюція змісту та форм маркетингу, характерні особливості сучасного маркетингу.

 2. Зміст, особливості та умови реалізації маркетингових концепцій в сучасних умовах.

 3. Види маркетингу та особливості їх реалізації.

 4. Цілі, принципи та функції маркетингу.

 5. Структура системи маркетингової діяльності підприємства.Тема 2. Маркетингове середовище підприємства. Система маркетингових досліджень та її інформаційне забезпечення

Зміст теми.


 1. Навколишнє середовище маркетингу та його вплив на маркетингову діяльність підприємства.

 2. Мікросередовище та макросередовище підприємства.

 3. Визначення маркетингових досліджень. Основні етапи проведення маркетингових досліджень.

 4. Вторинна інформація: джерела, особливості, переваги та недоліки.

 5. Первинна інформація: джерела, особливості, позитивні та негативні сторони.

 6. Маркетингові інформаційні системи на підприємстві.Тема 3. Продуктова політика в системі маркетингу.

Зміст теми.


 1. Поняття, цілі та завдання продуктової (товарної) політики.

 2. Класифікація товарів.

 3. Життєвий цикл товару.

 4. Товарні марки. Упаковка та маркування. Сервіс (обслуговування).


Тема 4. Цінова політика в системі маркетингу.

Зміст теми.


 1. Сутність цінової політики і її роль в системі маркетингу.

 2. Фактори, що визначають цінову політику.

 3. Види цін.


Тема 5. Політика збуту в системі маркетингу.

Зміст теми.


 1. Сутність та складові елементи системи збуту. Фактори, що впливають на формування збутової мережі.

 2. Функції каналу збуту. Його основні характеристики.

 3. Процес організації системи збуту.Тема 6. Комунікаційна політика в системі маркетингу.

Зміст теми.


 1. Суть та складові комунікаційної політики.

 2. Роль реклами в системі маркетингу.

 3. Методи стимулювання збуту. Значення персонального продажу. Організація зв’язків з громад кістю.


Тема 1. Зміст та система сучасного маркетингу

Зміст теми.


 1. Соціально-економічна сутність маркетингу, еволюція змісту та форм маркетингу, характерні особливості сучасного маркетингу.

 2. Зміст, особливості та умови реалізації маркетингових концепцій в сучасних умовах.

 3. Види маркетингу та особливості їх реалізації.

 4. Цілі, принципи та функції маркетингу.

 5. Структура системи маркетингової діяльності підприємства.


Міні лексикон.

Маркетинг – вид людської діяльності, яка спрямована на задоволення потреб шляхом обміну.

^ Сутність маркетингу полягає в тому, щоб виробляти тільки те, що буде безумовно продано, а не намагатися продавати те, що підприємство спроможне виробляти, а також у тому, щоб зробити зусилля зі збуту мінімальними.

^ Внутрішній маркетинг – маркетинг, що здійснюється на національних ринках.

Міжнародний маркетинг – маркетинг, що здійснюється на ринках різних країн.

^ Ціль маркетингу – бажане становище або результат діяльності маркетингу, яке необхідно досягти в межах певного інтервалу часу.

Принцип маркетингу – основна, вихідна позиція, найважливіше правило маркетингової діяльності або найважливіше наставляння для маркетингової діяльності.

^ Стратегія маркетингу – основний напрямок розвитку підприємства, який обумовлює досягнення поставлених цілей маркетингової діяльності.

Завдання маркетингу – похідний вид цілі, деталізований бажаний наслідок маркетингової діяльності, який описується точними кількісними і якісними показниками.

^ Функція маркетингу – обов’язок, вид діяльності персоналу служби маркетингу.

Програма маркетингу – виклад плану і змісту маркетингової діяльності за окремими товарами або послугами у межах вибраних сегментів цільових ринків.

^ Організаційна структура маркетингу – відображення кількості, функціональних характеристик підрозділів, які займаються маркетинговою діяльністю, а також стійких прямих і зворотних зв’язків між ними.

^ Система маркетингу підприємства – сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які разом складають єдине ціле з метою досягнення якої-небудь цілі.
^ 1. Соціально-економічна сутність маркетингу, еволюція змісту та форм маркетингу, характерні особливості сучасного маркетингу.


^ РОЛЬ МАРКЕТИНГУ
Маркетинг дозволяє:


 • Визначити, куди вигідніше вкласти капітал або де заснувати нове підприємство.

 • Зрозуміти, яким чином треба організувати виробництво і збут продукції.

 • З’ясувати, як потрібно здійснювати кампанію з просування товарів на ринок і як треба будувати стратегію стимулювання збуту.

 • Розрахувати різні варіанти ефективності витрат на виробництво і збут товарів та послуг.


^ Особливості збутового і маркетингового підходів щодо організації діяльності на ринку.

Підхід, орієнтований на інтенсифікацію збуту

Маркетинговий підхід

Головний об’єкт уваги

 1. Виробництво

 2. Товар

 1. Визначення потреб споживачів

 2. Вибір цільового ринку

Засіб досягнення мети

 1. Комерційні зусилля зі збуту

 2. Стимулювання продажу товарів та послуг

 3. Організація продажу товарів та надання послуг

 1. Виробництво

 2. Товар

 3. Комплекс маркетингових зусиль

 4. Організація продажу товарів та надання послуг

Кінцева мета

Одержання прибутку завдяки зростанню обсягу товарів та послуг

Одержання прибутку завдяки задоволенню потреб споживачів


^ 2. Зміст, особливості та умови реалізації маркетингових концепцій в сучасних умовах.
Концепції діяльності комерційних організацій на ринку.


^ Назва концепції

Мотиви застосування концепції

Висновки щодо організації діяльності

 1. Концепція вдосконалення виробництва (одна з найбільш стародавніх концепцій)

Споживачі будуть мати прихильність до товарів, які широко розповсюджуються і доступні за вартістю

Вдосконалення виробництва з метою зниження собівартості товарів. Підвищення ефективності системи розподілу і продажу товарів

 1. Концепція вдосконалення товару

Споживачі будуть прихильні до товарів з найвищою якістю, надійними експлуатаційними властивостями і характеристиками

Постійне підвищення якості товарів і поліпшення експлуатаційних властивостей. Створення системи сервісного та гарантійного обслуговування

 1. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

Споживачі не будуть купувати товари в достатній кількості, якщо не докласти певних зусиль у сфері збуту та стимулювання

Переконання споживачів у необхідності здійснення купівлі. Вплив на покупців і стимулювання збуту

 1. Концепція маркетингу (відносно нова концепція)

Запорукою досягнення мети фірми є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними способами порівняно з конкурентами

Здійснення маркетингових досліджень. Виробництво товарів, які задовольняють потреби споживачів. Організація системи якісного обслуговування покупців

 1. Концепція соціально-етичного маркетингу (сучасна концепція)

Досягнення мети фірми можливо лише шляхом вивчення і задоволення потреб цільових ринків більш ефективними, ніж у конкурентів способами при одночасному збереженні або зміцненні добробуту споживача і суспільства в цілому

Здійснення маркетингових досліджень. Виробництво товарів, які задовольняють потреби споживачів з урахуванням збереження або зміцнення добробуту споживачів і суспільства в цілому. Організація системи якісного обслуговування покупців


^ 3. Види маркетингу та особливості їх реалізації.

Види маркетингу залежно від направленості ринків і суб’єктів ринкових відносин та особливостей збуту продукції

^ Види маркетингу залежно від співвідношення попиту і пропозиції на ринку:

Конверсійний маркетинг - застосовується, коли попит на товар чи послугу негативний. Мета маркетингу – стимулювати попит.

^ Стимулюючий маркетинг - застосовується, коли попит на товар чи послугу відсутній. Мета маркетингу – створити попит.

Розвиваючий маркетинг - застосовується, коли є потенційний попит: він існує, але товар чи послуги ще нема. Мета маркетингу – зробити попит реальним.

Ремаркетинг – застосовується, коли попит на товар чи послугу знижується. Мета маркетингу – підвищити попит, надати йому нового імпульсу.

Синхромаркетинг – застосовується, коли попит на товар чи послугу коливається. Мета маркетингу – стабілізувати попит.

^ Підтримуючий маркетинг – застосовується при повноцінному попиті на товар чи послугу. Мета маркетингу – підтримувати попит на досягнутому рівні.

Демаркетинг – застосовується, коли попит на товар чи послугу надмірний. Мета маркетингу – знизити попит.

Протидіючий маркетинг – застосовується, коли на товар чи послугу сформувався ірраціональний попит. Мета маркетингу – ліквідувати попит.

^ 4. Цілі, принципи та функції маркетингу.Загальні цілі маркетингу в економіці:


 • Досягнення якомога найвищого рівня споживання, що в свою чергу створює умови для максимального зростання виробництва, зайнятості та збагачення .

 • Досягнення максимального споживчого задоволення, а не максимального рівня споживання.

 • Надання максимального широкого вибору, максимально можливої різноманітності товарів та послуг.

 • Підвищення якості життя, що означає: а) якість, кількість, асортимент, доступність і вартість товарів; б) якість фізичного середовища; в) якість культурного середовища.


Цілі маркетингу підприємства (фірми):

 • Задоволення потреб (вимог) споживача.

 • Досягнення переваг над конкурентами.

 • Завоювання запланованої частки ринку.

 • Забезпечення зростання продажу товарів та послуг.

 • Досягнення запланованого прибутку або забезпечення рентабельності діяльності.


Основні принципи маркетингу:

 • Націляння на досягнення кінцевого результату виробничо-збутової діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства (фірми).

 • Орієнтація на тривалий наслідок маркетингової діяльності, що додає особливого значення прогнозним дослідженням виробництва і ринку.

 • Концентрація дослідних, виробничих та збутових зусиль на вирішальних напрямках маркетингової діяльності.

 • Застосування в єдності і взаємозв’язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців.

 • Цілеспрямований вплив на купівельний попит з метою його «належного» формування.


Функції маркетингу:

 • Аналітичні функції:

 • Аналіз навколишнього середовища.

 • Дослідження ринку та його структури.

 • Дослідження споживачів та їх потреб.

 • Вивчення товарів та товарної структури.

 • Аналіз внутрішнього середовища підприємства і його можливостей.

 • Виробничі функції:

 • Розробка нових товарів та організація їхнього виробництва.

 • Розробка нових технологій.

 • Забезпечення конкурентоспроможності товарі.

 • Організація матеріально-технічного постачання.

 • Збутові функції:

 • Організація системи формування попиту і стимулювання збуту.

 • Розробка збутової політики і організація збуту.

 • Організація системи комунікації підприємства.

 • Проведення цілеспрямованої товарної політики.

 • Проведення цілеспрямованої цінової політики.

 • Функції управління і контролю:

 • Розробка цілей підприємства.

 • Розробка стратегії і тактики маркетингу.

 • Організація стратегічного і оперативного планування.

 • Інформаційне забезпечення управління.

 • Організація контролю маркетингу.


^ 5. Структура системи маркетингової діяльності підприємства.
Системний підхід щодо організації маркетингу.

Системний підхід щодо організації маркетингу на підприємстві є необхідною умовою задля успішної його діяльності на ринку. Він передбачає розгляд підприємства, яке застосовує концепцію маркетингу, відкритою соціально-економічною системою, орієнтованою на зовнішнє середовище.Маркетингове середовище підприємства (фірми) поділяється на зовнішнє і внутрішнє середовище.

Фактори внутрішнього середовища, які підконтрольні вищому керівництву підприємства (фірми):

 • Сфера діяльності підприємства (фірми).

 • Загальні цілі підприємства (фірми).

 • Роль маркетингу.

 • Корпоративна культура (включає єдину систему цінностей, норм та правил діяльності працівників підприємства (фірми), якої вони повинні додержуватися).

 • Роль інших підприємницьких функцій – крім маркетингових – виробничої, фінансової, бухгалтерської, постачальницької, науково-дослідницької.

Підрозділи підприємства (фірми), з якими, крім вищого керівництва, взаємодія служба маркетингу:

 • Фінансова служба.

 • Бухгалтерія.

 • Служба матеріально-технічного забезпечення.

 • Служба НДДКР.

 • Виробництво.


Запитання для самоперевірки і контролю знань студентів:

 1. У чому полягає сутність маркетингу?

 2. Які найбільш поширені визначення поняття маркетингу Ви знаєте і яке, на Ваш погляд, найбільш точно виражає його сутність?

 3. У чому полягає роль маркетингу?

 4. Яку інформацію можуть отримати фірми та підприємства за допомогою маркетингу?

 5. Що можна зробити за допомогою маркетингу?

 6. У чому полягають особливості збутового і маркетингового підходів щодо організації діяльності на ринку?

 7. Які існують основні концепції діяльності комерційних організацій на ринку і в чому полягає їх заснування та які при цьому можна зробити висновки щодо організації діяльності?

 8. На які види підрозділяється маркетинг залежно від направленості ринків, від суб’єктів ринкових відносин і особливостей збуту продукції та від співвідношення попиту та пропозиції на ринку?

 9. Якими можуть бути загальні цілі маркетингу в економіці та маркетингу підприємства (фірми)?

 10. У чому полягає сутність принципу маркетингу і якими є основні принципи маркетингу?

 11. Що таке функція маркетингу і на які групи підрозділяються функції маркетингу?

 12. Що належить до основних функцій маркетингу торговельного підприємства?

 13. У чому полягає сутність системного підходу щодо організації маркетингу підприємства і які елементи складають систему маркетингу?

 14. Що таке маркетингове середовище?

 15. Що таке внутрішнє середовище маркетингу і які з факторів внутрішнього середовища підконтрольні вищому керівництву підприємства (фірми), а які – службі маркетингу?

 16. З якими підрозділами підприємства (фірми взаємодіє служба маркетингу)?

 17. Що таке зовнішнє середовище маркетингу підприємства (фірми)?

 18. Що таке мікросередовище маркетингу підприємства (фірми) і які суб’єкти входять до його складу?

 19. Що таке макросередовище маркетингу підприємства (фірми) і з чого воно складається?


  1   2   3   4

Схожі:

Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconТема Система І характеристика сучасного маркетингу
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconТема Предмет, зміст І структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст І структура курсу
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: формування у слухачів теоретичних знань про статистичне спостереження його види та форми. Законспектувати основні...
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconПрограма дисципліни «Державне І регіональне управління» -36 год....
Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconРобоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст...
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconСучасного маркетингу
Залежно від етапів еволюції маркетингу, сфер його використання, характеру попиту на ринку товарів І послуг, кінцевої мети І способів...
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconЗміст Від авторів Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconЗміст Від авторів Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconІнвестиційні ресурси Зміст
...
Тема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми iconЗміст
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій І громадян. 65
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка