Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту
Скачати 195.21 Kb.
НазваЛекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту
Дата конвертації12.10.2013
Розмір195.21 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Маркетинг > Лекція
Лекція № 1
Тема: Сутність рек. менеджменту.


 1. Реклама як складова маркетингу

 2. Сутність і сфера маркетингу

 3. Правове забезпечення РД в Україні.


1 . Реклама як складова маркетингу
Система МК фірми спрямована на інф-я, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.

Традиційно втсановлення зв”язків між споживачами (покупцями) забезпечуються:

 • Рекламуванням

 • Стим. Збуту

 • Розвитком зв”язків із громадкістю

 • Просуванням продуктів, поослуг та ідей чеорез особистий продаж

На посилення ролі і значення Р. впливає те, що вона

 • забезпечує інформаційний вплив на ринк. середовище,

 • втановлює з ним опосередкований зв”язок,

 • створює реальний попит на товар,

 • є дієвим інструментом проникнення на нові ринки.


Крім цього, весь набір засобів маркетингу та МК тісно пов”язаний з Р та залежить від її ефективності.
Наприклад, завдячуючі рекламі, стим. збуту стає відомим багатьом покупцям. Завданням реклами є створити обізнанність про товар і сформувати переваги до торгової марки, а завданням стим. збуту заключити договір. Зв”язки з громадкістю є добрим інструментом для підготовки реклами, особливо при впровадженні нового товару на ринок. Пропаганда – це цв”ях, а реклама – молоток. Проапаганда викликає довіру, завдяки якій реклама здається правдивою. Зв”язок реклами з персон. прод. полягає в тому, що людина , яка пропонує товар покупцеві, рекламує як товар, так і саму себе.
Як показує світовий досвід ринк. діял-ті, реклама є найбільш ефектив – ою лише в комплексі маркетингу. Оскільки створення комунікативних рішень без врахування основної стратегії маркетингу рівносильне прийняттю рішень у вакуумі.

Р. пройшла довгий істор. шлях – від звичайної вивіски до потужного пропагандистького засобу наших днів, який не лише відіграє роль джерела інф – ї про наявність і місце товарів та послуг, а є додатковим чинником якості і цінності товарів, а також характеризує їх клієнтуру.
З розвитком сус-ва та економіки значення слова реклама змінювалося й роширювалося. У різних визначеннях відображаються різноманітні підходи . ЇЇ визначають як процес комунікації, процес органіізації продажу, як економічний та соц – й процес, який забезпечує зв”язок з громадкістю, чи як інформац- й процес та процес переконання залежно від точки зору.
^ Стандартне визнач – я реклами містить шість елементів:

 1. Р – це оплачена форма комунікації, хоча певні види р. (н-д, суспільна мають безплатні площі та часу в ЗМІ

 2. Рекламне повідомлення не лише опллачується, а й ідентифікує спонсора.

 3. У деяких випадках має ознайомити покупців з продукцією чи фірмою.

 4. Більшість реклам намагаються схилити покупців до чогось або впллинути на нього.

 5. Рекл повідомлення може проходитти по кількох різних видах ЗМІ, з метою охопити найбільшу аудиторію потенційних покупців.

 6. Оскільки реклама є однією з форм масової комунікації , вона неперсоніфікована.


Т.ч реклама – це оплачена, неперсоніфікована форма комунікації, яка здійснюється ідентифікованим спонсором і використовуює ЗМІ з метою схилити (до чогось) або вплинути на аудиторію.
Термін “реклама” має подвійне значення. Оскільки може означати рекламу як продукт та рекламу як процес створення цього продукту.

. ^ Рекл як продукт – це те, що ми бачимо на екранах телевізорів, чуємо з радіоприймачів. Це форма неособистого пред”явлення певній групі людей інф – ї про товари певного виробника в будь – якій формі.

Створення рекл. продукту наз рекламуванням .

Рекламув – я це створення такого рек. продукту, доведення його до потенц. споживача у такій спосіб, щоб він зрозумів чим саме цей товар послуга чи ідея позитивно відрізняються від подібних на ринку, а виробник зміг перетворити цю новацію на капітал.
1.2 Сутність та сфера рекламного менеджменту
У сучасному суспільстві рекл. стала одним із видів діяльності та вийшла за межі інформативної функції стосовно споживача. Реклама перетворилася в один із видів самостійної діяльності, у сферу бізнесу, яка впливає на усі галузі економіки, в якій зайнята велика кількість людей, об”єднанних за своїми функціями у великі та малі колективи.

Реклама стала не лише бізнесом, а й прибутковим бізнесом.

Показником постійного його розвитку, ефективн –і, прибутковості та актуальності є щорічне зростання витрат на рекламу, яке випереджає темпи збільшення ВНП та інфляції.

Н-д, сумарний щорічний обсяг витрат на р. в світі оцінюється біля 1,2 трильйона долл.

Запорукою успіху рекл. бізнесу, як і будь – якого іншого виду діяльності є якісне, професійне управління. Стосовно реклами це поняття можна визначити як рекламний менеджмент (управління рекл).

Рекламний менеджмент – це система процесів – аналізу, розробки, планування, практичної реалізації і контролю ефективності рекламних заходів, спрямованих на досягнення маркетингових цілей.

^

До поняття рекл мен. входять:


 1. Аналіз ринкової ситуації з метою визначення потреби в рекламі

 2. дослідження рекламної аудиторії

 3. дослідж ринку рекламних засобів

 4. розробка стратегії і тактики р. діял –і

 5. розробкка плану РК (концепція, цілі, завдання, фінансування, вибір жанрів, методів і засобів реклами, розробка планів – графіків рекл оголошенння)

 6. реалізація плану РК

 7. аналіз ефективності рекламної програми, розробка рекомендацій з коректування РК


Сутність РМ заключається в упр-і рекл. діяльн-ю для досягнення наступної мети:

  • створення позитивного іміджу фірмі і популярності її товарів.

  • Інформування про споживчі властивості рекламованого товару і його переваги перед товарами фірм конкурентів

  • Інформув-я про місця можливого придбання товарів

  • Створення системи інформаційно – сервісних послуг

  • Забезпечення стабільного збуту товарів і притоку покупців

  • Залучення оптових покупців, ділерів і корпоративних клієнтів

  • Забезпечення тривалого і ефект-го функц-я фірмі в конкретному сегменті ринку.

Деякі дослідники розглядають Р.М., як процес взааємодії основних учасників РД – Р. РА. ЗМІ. СПОЖ.

З тієї т.з. Р.М. розглядають як управління рекламним процесом починаючи від дослідження, планування та розробки реклами і закінчуючи реакцією споживача на рекламу.

^ Суб”єктами Р.М. (ті, що приймають управл. рішення) є керівництво фірми рекламод –я, керівники її маркет_х і рекл –х служб, менеджери з реклами, які працюють як на Р так і на РА.

Об”єктами РМ (ті на кого спрямовані упр. рішення) є споживачі реклами (потенц. спож., торгівельні посередники, контактні аудиторії)
^ Основними учасниками РД є РД – Р. РА. ЗМІ. СПОЖ.

Рушійною силою усього рекл. бізнесу є рекламодаці, які рекламують власні товари та діяльність за власні кошти. Р є джерелом рекламної інф –ї необх для виробництва, розміщення і розповсюдження реклами.

^ Основне завдання Р-ця – розробити план рекламних заходів. Зв”язки з РА чи із засобами розповсюдження реклами вони здійснюють через свої рекламні або маркетингові підрозділи.

Рекламодавців класифікують за ринками, операторами якого вони є, та за товарами, які вони виробляють.

Р-ці мож бути операторами:

 • спож. ринку,

 • промисл. ринку,

 • ринку проміжних продавців

 • ринку державних організацій,

 • міжнародного ринку.

Для завоювання товарного ринку вони широко викор. засоби та методи МПК – рекламний менеджмент, паблік – рілейшнз, системи персон. продажу, стимул. збуту.

На ринку товарів широкого вжитку перше місце займає реклама, на другому – стим.збуту, на третьому – персон. продаж і на четвер – паблік рілейшнз.

Однак для товарів виробн – техн. призначення, споживачами якого є промислові підприємства та фірми перше місце посідає - персон. продаж, друге - стим.збуту, третє – реклама і четв – паблік рілейшнз.

Організація РД фірм – рекламодавців здійсн-я за такими напрямами:
 • ^

  Створення структурних підрозділів у складі фірми – рекл відділів або служб


 • Залучення до співробітництва РА

Рекл служби під –в і РА є організаторами та виконавцями усіх елементів процесу рекл менеджменту.

Організаційна структура рекламн служби фірми визначається такими факторами:

 • Сфера діяльності

 • Наявність власних коштів на рекл діял –ь

 • Особливості цільового ринку та коньюнктури товарів.^

Реклам. служба фірми вирішує такі завдання:


 • Досліджує рекл. ринок

 • Розробляє та реалізує оперативні та довгострокові плани РД

 • Організ. виставки та презентації

 • Здійснює заходи з паблік рілейшнз.


Більшість укр. фірм здійсн. свою РД за допом. професійних рекл. організацій – РА

РА – це центри генерування та реалізації рекл. ідей. Вони є провідною ланкою в системі просування реклами, оскільки здійснюють зв”язок між Р і ЗМІ.

РА надає рекл послуги від імені клієнтів – рекл – ів та за їх кошти. З Р-цем воно пов”язане договірними відносинами та має перед ним фінансові, юрид. та морально – етичні зобов”язання.

РА виконує такі функції

 1. аналізує рекл ринок

 2. розробляють концепцію РК

 3. оригінал – макети та сценарії реклами

 4. здійсн купівлю рекл часу та площі в ЗМІ

 5. організовують та контролюють рекл заходи.


Оскільки РА є незалежними організаціями, вони більш об”єктивно виріш проблеми Р-ця. Н-д, зменшуюється негативний вплив наступних факторів:

залежність від смаків керівництва, реалізація морально – етичних ідей, які несприймаються керівництвом, використання в рекламі недостовірної інф-ї тощо.

Існує декілька типів рекламних агентств:
-Агентства з повним спектром послуг – це організація, яка виконує чотири основні функції: робота з клієнтами, творчі послуги, планування та придбання медіа-засобів плюс дослідження для виконання замовлення. –
^ Спеціалізовані агентства – це ті агентства, які спеціалізуються або на певних функціях, або на певних аудиторіях чи на певних галузях. Існують спеціалізовані агентства в різних областях маркетингу, таких як прямий маркетинг, стимулювання збуту, маркетинг суспільних та спортивних заходів, дизайн упаковки, дизайн корпоративної символіки. –
^ Агентства, орієнтовані на промисловість. Існує багато агентств, які працюють в певній області чи в таких галузях як медицина та фармацевтика, охорона здоров’я. Ці агентства працюють з великою кількістю клієнтів певної галузі, тому здатні використовувати в обслуговуванні клієнтів свій спеціальний досвід.
^ Агентства, орієнтовані на національну меншість. Число агентств, які націлені на певну етнічну групу значно збільшилось. Ці агентства багато в чому організовані як агентства з повним спектром послуг, але мають спеціалістів з ринку національної меншості і спілкуванню з відповідною аудиторією.
-^ Творчі майстерні – це невеликі агентства, які зосереджені на творчих рішеннях маркетингових комунікацій своїх клієнтів. Творча майстерня звичайно має в штабі одного чи кількох письменників та художників. Така організація може підготувати рекламу для друкованих засобів масової інформації, зовнішню рекламу, рекламу для радіо та телебачення. Творчі майстерні звичайно наймаються клієнтами, але іноді їх запрошують до співробітництва агентства, які перевантажені роботою.
-Медіа-баєри спеціалізуються на закупці рекламного простору у засобах доставки реклами. Вони користуються великим попитом. По-перше, засоби доставки реклами стали значно складнішими, кількість носіїв збільшилась: поява нових журналів, радіостанцій. По-друге, вартість послуг відповідних носіїїв значно зросла. По-третє, медіа-баєри часто пропонують в оренду засоби доставки реклами за низькими цінами, так як вони можуть об’єднати замовлення кількох своїх клієнтів, щоб зробити значну закупку.
-^ Віртуальні агентства. Нещодавно виник новий феномен агентства, яке працює подібно до групи людей вільних професій. В цьому типі агентств зникає поняття звичайного офісу. Сучасні технології забезпечують членів такої команди усім необхідним для роботи поза офісом.

Звернення Р до професійних орг – й РА (особливо коли воно реалізує весь спектр рекл. послуг) забезпечує системний підхід до РМ, а це забезпечує його ефективність.
Структура РА в Укр, як правило складається з 5 функціональних відділів:

 • творчий відділ

 • відділ замовлень

 • виробничий відділ

 • відділ маркетингу

 • фінансово – господарський відділ

Втім великі рекламно – поліграфічні під – ва мають більш складну структуру.

ЗРР – засоби масової комунікації і інші платні засоби (канали розповсюдження), які використовують для доведення реклами до цільової аудиторії.

Споживачі реклами є об”єктом діяльності усіх учасників рекл процесу, а також предметом наукових досліджень з рекл бізнесу. Саме на споживача спрямовані РК в різних ЗМІ, шляхом вивчення його поведінки здійснюються рекламні дослідження та готуються рекомендації з рекламної політики. Він є керуючою силою в рекл бізнесі, оскільки сам вирішує дивитись чи ні рекламну пропозицію, купувати товар чи ні.

Дослідження в галузі МК свідчать про те, що на різні групи споживачів реклама впливає по – різному. Саме тому, у країнах з розвинутою економікою при розробці концепції РМ та рекл звернень вже не орієнтуються на середньостатистичного споживача. Сьогодні весь рекламний процес спрямований на конкретну особистість, яка належить до певної соц. групи. Це дозволить вивчити поведінку особистості та приспособити властивості товару та комерційного менеджменту до її індивід – х смаків та запитів.

Сучасна реклама сьогодні пропонує той стиль життя, який цінує конкретна група споживачів чи сус –во в цілому. Н-д, реклама відомої косметичної фірми “ЛОРЕАЛЬ” – “Ведь я єтого достойна”.

Споживачів умовно поділяють на групи відповідно до їх менталітету: раціональні, безконфліктні, прогресивні, схильні до швилких змін.

РД – є складним процесом, і тому крім основних учасників до нього залучені другорядні:

 • Допоміжні учасники РД (їх інколи наз постачальниками): фото – та кіностудії, художники, типографії та інш. Тобто усі ті, хто допомагає Р і РА в розробці та виготовленні рекламних матеріалів.

 • Досліджувальні організації, вивчають середовище РД, суб”єкти РД, результати РД

 • Контролюючі установи здійснюють функції регулювання та контролю за РД

 • Конкуренти, які прямо так і опосередковано впливають на прийняття рішень в сфері маркетингу.Важливою фігурою в р. бізнесі є менеджер.

Менеджер з реклами – це спеціаліст з організації, координації та керівництву РК на всіх стадіях її здійснення. Він володіє хорошими професійними навчками і умінням самостійно приймати адміністративні рішення, а також є комунікабельним, уміє спілкуватися з різними людьми, викликати довіру, бути тонким психологом.

Завдання менеджера з рекл. змінюються, залежно від того чиї інтереси він представляє – р-ця., рекламовиробника чи рекламорозповсюджувача.

Менеджмент Р-ця, рекламовиробн, рекламрозповсюдж, об”єднані однією метою – створення якісної реклами, проведення РК.

Прийняття рішень Р. М-м має базуватися на знанні всіх особливостей вироб – ва тов-у, марк. політики та рек. бізнесу.

Н-Д , він повинен володіти ін –єю стосовно таких питань:

 1. ТОВАР- хто продає, що продається, у чому полягає основна цінність товару, чи пропонується товар посереднику.

 2. Ринок – хто покупці, продваці, конкуренти

 3. Цілі реклами – основні цілі рекламування (чи потрібно створювати новий імідж підприємства, чим зацікавити товаром чи послугою ), заг. хар –ка рекл. діл-і (які цілі маркетингу під –ва та як з ними пов”язано рекл. цілі, скільки коштів витрача-я на рекламу, тенденції витрат)
 1. Рекламні засоби – який вид рек. засобів вик – є підпр –о(газетна рекл, журнал, друкована, телевіз, зовн, рекл), як вплине викор-я рекл. засобів на зміст рекл. зверн (чи корист газета чи журнал позитивною репутацією в читачів, якою саме)
 1. ^ Рекл зверненнясуть рекл .звернення, як можна графічно подати рекл. звернення (чи достатньо самого заголовку, чи треба спеціально показати упаковку або тогову марку )
 1. ^ Схема рекл .звернення – яким повинен бути макет рекл. звернення (лише текст, текст у вигляді інформ – ї, слогану або ілюстрації + текст), якою має бути будова рекл звернення (формат, обсяг тексту), чи потрібне посилення впливу реклами (яким має бути розмір ілюстрацій вел. малий)
 1. ^ Технічне редагування – заг. фактори, що визнач. вибір шрифтів (вік читачів,) техн. фактори, що визнач. вибір шрифтів (які розміри шрифтів необх для допом. матеріалу рекл. зверн. приміток, посилань)
 1. ^ Вибір рекл. засобу- ф – ри, що визн. вибір рекл. засобу (головна мета рекл, вартість виготовлення рекл. засобу, частотність контактів з потенц. покупцем), ф-ри , що визнач. форму рекл. видання(яка форма видання найб відповідає потрібним вимогам – листівка, вкладка, пакет, календар, пам”ятка, буклет, книжка, каталог, плакат)


^ Умовно РМ - т можна розділити на декілька сфер.


 1. Внутрішній менеджментупр-я діял-тью РА для забезпеч – я його ефект – го функціон-я та отримання прибутку.

Внутр. менеджмент поділ. на :

  • Організаційний М. – завд - ням якого є:

^ Визнач. стратегії фірми

Реалізація ф-й РА

Побудова ефект- ї взаємодії робітників

Контроль за виконанням завдань

  • Фінансовий М.- забезпечує упр – я грошовими потоками, фінансов. ресурсами, прибутком.

 1. Зовнішній менеджмент - упр – я взаємовідносинами з Р, ЗМІ, контролюючими органами, а також забезпечення сталої позиції в конкур. боротьбі.

 2. Менеджмент РК - упр – я РД рекламод – я. Це особливий РМ. Запорукою успішної реалізації якого є узгодженність рішень в сфері внутр. (орг, фін) та зовн. менеджменту.


Існує 5 функці-й М:

Планування


Організація

Мотивацуія

Контроль

Координація
В рекл. д- ті ці функції реаліз – я т. ч.

 1. ^ Ф-я планування- РА планує як власну так і РД своїх клієнтів

 2. Ф-я орг – ї – також як ф-я планування працює в РД по відношення до РА та Р. Вона реалізується – при формув – і структури РА, забезпеченні її персоналом, матеріалами, обладнанням, приміщенням, засобами, тобто всім необхідним для досягнення поставленої мети, при керівництві підлеглими, розподілі обов”язків.

Не менш важл. вона є при роботі з Р. Оскільки будь – яка РК потребує досконалої організації.


 1. Ф-я мотивації – діє стосовно власного персоналу, при взаємодії з Р. та при впливі на споживача.

Методи, які вик-я є : премії, призи, знижки. Мета одна- створити матеріальні та моральні стимули для більш успішної взаємодії.

 1. Ф-я контролю – діє як в межах рекламних структур так і за такими напрямами:

Від Р до РА

Від РА до ЗМІ

І все частіше від спож до рекламовиробників і рекламорозповсдж-ів

^ Такий вид ф-й в сфері РД здійсн. і держ органи.

 1. Ф-я координації – є особливо важл, оск в прооцесі РД задіяна велика к-ть учасників Вважається, що координація забезпечує безперервність та узгодженність дій.


Для управл – я РА так і РК в РМ застосовують різні рідходи до управ-я:

 1. Упр-я за результатами – грунтується на аналізі попередніх рішень

 2. упр-я за цілями – намагається змоделювати майб. ситуацію відповідно до наперед заданих параметрів

 3. упр-я, яке грун – я на активізації д – ті. Є перспективним в РА, оск робота в рекламі базується на творчому потенціалі спец - ів , дизайнерів, копірайтерів, фотографів, художників

 4. упр-я в особливих ситуаціях – вик- я. при проведенні РК

 5. упр-я на основі аналізі ринкової ситуації. Є актуальними при загостренні конкуренції.

Найбільш ефект.є поєднання різних підходів, їх варіювання в залежн – і від ситуації в РА та на ринку.

Т.ч. метою курсу “Рекл. менеджменту” є показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, виховання ставлення до організації рекл. процесу як до серйозного, складного мистецтва, а також наукове обгрунт – я проведення РК і підвищ – я їх ефективності на ринках України.


1.3 Правове забезпечення рекламної діяльності в Україні.
Діяльність рекламодавців регулюється широким спектром законодавчих та нормативних актів, які регламентують методи рекламування та продажу товарів.

Правове регулювання рекламного менеджменту є невід”ємною частиною економічної системи суспільства.

Основним нормативним документом, що регламентує правові відносини в рекламному менеджменті є Закон України “Про рекламу” від 3 червня 1996 р.

Цей Закон регулює відносини, які виникають в процесі вир-обництва, розміщення та реалізації реклами на ринках товарів і послуг, а також ринків банківських, страхових та інших послуг, які пов”язані з використанням грошей громадян та юрид. осіб.

Дія Закону не розповсюджується на правові відносини, пов”язані з інформацією про події суспільного та політичного життя.

З-н Укр. “Про рекламу ” визначає такі основні категорії в рекл. діяльності.

 • Реклама – інформація про фізич. та юрид осіб та їх діяльність, що розповсюджується в будь – якій формі за допомогою засобів інф-ї, з метою отримання прямого чи опосередкованого прибутку.

 • Рекламодавець – юрид. чи фіз. особа, яка замовляє рекламу та фінансує її виробництво та (або) розповсюдження.

 • Виробник реклами – юрид. чи фіз. особа, яка повністю чи частково здійснює виробництво реклами.

 • Розповсюджувачі реклами – юрид чи фіз. особа, яка здійснює розміщення чи (або) розповсюдж. реклами будь-якими засобами.

 • Засоби реклами – засоби, які використовуються для доведення реклами до споживача в будь – якій формі та способом.

 • Споживач реклами – особа чи група осіб, до відомостей яких доводиться реклама.

 • Спонсор – юрид. чи фіз. особа, яка з метою рекламування або популяризації своєї торгової марки фінансує крупні заходи або інші форми діяльності.


Основними принципами рекл. діяльності є:

 • Дотримання всіма суб”єктами рекл. діяльності законності, точності, достовірності реклами

 • Використання державної та інших мов відповідно до законодавства

 • Ужиття рекламних форм і засобів, які не завдають споживачеві моральної, фізичної та психічної шкоди.

 • Реклама має бути відокремлена від іншої інформації, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати.

Законодавство забороняє:

 • Розповсюджувати інформацію про продукцію, виробництво чи реалізація якої в Украіні заборонена законодавством.

 • Розповсюджувати текстову, зорову та звукову інф-ю, яка порушує загальноприйняті норми гуманності та моралі, шляхом використання ганебних слів, порвнянь (образ щодо раси), національності, професії, соц. категорії, вікової групи, статті, мови, філософ –х , релігійних та політичних переконань фіз. осіб.

 • Використовувати в рекламі засоби та технології, які безпосередньо впливають на підсвідомість людини.

 • Паплюжити в рекламі державні символи (прапор, герб, гімн), нац. валюту України та інш держав, об”єкти мистецтва, які складають національне багатство та світове культурне багатство.

 • Використання в рекламі зображення (фотопортрети) фіз. осіб без їх згоди.

 • Імітувати або копіювати художні рішення, тексти, зображення, звукові ефекти або музику, які використовуються в рекламі інших видів продукції (якщо це не передбачено законами про авторське право чи суміжних правах.)

 • Ведучим дикторам та іншим учасникам передач спеціально демонструвати товари або прямо чи опосередковано давати характеристику їх споживчим якостям поза рекламного часу.

 • Телерадіокомпаніям маскірувати рекламу під інф ю, наприклад, називати реквізити товарів (адрес, контакт) в інформаційних передачах.

 • Розміщувати зовнішню рекламу – красити або клеїти поверхні, вуличні обладнання, будинки, споруди без згоди та заключення відповідних договорів з їх власниками.

 • Розміщувати зовнішню рекламу на пішохідних доріжках та алеях, що веде до їх знищення та ушкодження зелених насаджень

 • Розміщувати усі види реклами в приміщеннях органів державної влади, дитячих дошкільних та загальньосвітніх закладів, в будинках та спорудах, які мають історичну цінність.


Рекламна інформація про вживання продукції для дорослих не має містити зображення неповнолітніх в безпечних ситуаціях.

Забороняється реклама з використанням зображення справжньої або іграшкової зброї, або із звуковою імітацією стрільби.

^ В розділі 3 Закону “Про рекламу” детально розглянуто особливості реклами таких видів продукції як лікарство, тютюнові вироби, алкогольні напої, зброя, а також рекламні послуги пов”язані із залученням кошт населення.

Впроваджено широке коло обмежень стосовно місця та часу публікації реклами, зокрема законом забороняється:

 • Будь-яке безкоштовне розповсюдження образів тютюнових та алкогольних виробів

 • Спонсорування заходів для осіб до 18 років, за умови використання назв тютюнових або алкогольних виробів.

 • Розміщення реклами тютюнових та алкогольних напоїв менш, ніж за 200м від дошкільних дитячих закладів та шкіл.


Реклама тютюнових виробів повинна інформувати про наявність шкідливих для здоров”я речовин та їх кількість, а також попереджати споживача про шкідливість куріння та вживання алкоголю.

Крім цього З-н Укр “Про рекламу” вимагає дотримання таких норм та правил :

 • Рекламодавець зобов”язаний на вимогу виробників та розповсюджувачів реклами надати документальне підтвердження достовірності інф-ї

 • Реклама послуг, яка пов”язана із залученням грошей або цінних паперів може здійснюватись юрид. особами лише при наявності відповідної ліцензії, до того ж в тексті реклами повинні бути обов”язково вказані реквізити ліцензії

 • Час рекламного мовлення не повинен перевищувати 15 хв. на кожний час мовлення для телерадіокомпаній усіх форм власності (крім спец –х рекл. каналів)

 • Забороняється переривати з метою оголошення реклами трансляцію засідань Верховної Ради Укр, офіційних державних заходів та церемоній, виступи голови держави, влади, членів конституц. суду України, народних депутатів.

 • Забороняється реклама ліцензованих видів підприємницької діяльності без посилань на номер ліцензії та із –зазначенням органа, який їх видав.


Відповідальність за порушення вимог до З-ну “Про рекламу” настає в разі

 • виготовлення реклами, забороненої чинним законод –м,

 • порушення порядку та розповсюдження реклами, навіть дозволеної законом,

 • недотримання інших вимог щодо її змісту й достовірності.


Частково рекламний менеджмент регулюється також Зак “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996р.

В розділі 2 Закону “Неправомірне використання ділової репутації суб”єкта господарської діяльності є статті стосовно правового регулювання реклами”:

 • Ст 4 “Про неправомірне використання чужих позначок, рекламних матеріалів та фірм упаковки”

 • Ст.5 “Про неправомірне використання товарів інших виробників із зміною або вилученням марки (назви фірми або товару без відповідної згоди)”

 • Ст.6 „Про копіювання зовнішнього вигляду товару, продукції”, тобто впровадження в товарообіг зкопійованих виробів, інших виробів без посилань на виробника оригіналу.

 • Ст.7 “Про порівняльну рекламу”Законом передбачена відповідальність суб”єктів господарської та рекламної діяльностіі за недобросовісну конкуренцію, порушення авторських прав та правил розповсюдження реклами.
Виконання вимог законодавчих актів про рекламну діяльність в повному обсязі є можливим, за наявності таких мінімальних економічних умов.

 1. стабільне функціонування інституту приватної власності

 2. наявність споживчого ринку, на якому пропозиція перевищує попит

 3. державне забезпечення вільного переміщення капіталу та робочої сили.

Схожі:

Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту iconЛекція Тема Поняття І сутність менеджменту
Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту icon1. «Поняття І сутність менеджменту»
Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Принцип менеджменту, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту icon1. Поняття І сутність менеджменту
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє підвищенню ролі менеджменту. У сучасних умовах менеджмент розглядається як один з базисних...
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту iconУ чому полягає сутність фінансового менеджменту?
Розкрийте зміст та сутність теорії агентських відносин та теорії асиметричної інформації
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту iconЛекція №10 Тема: Предмет І завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” І „менеджмент” в фізичному вихованні І спорті: спільне та особливе
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як...
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту iconЛекція №6 Тема: Фізіологія ендокринної системи
Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції (звс). Сутність поняття «гуморальна» І «гормональна» регуляція (38)
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту iconІсторія та сучасний стан розвитку психології педагогічного менеджменту лекція 3
Зародження ідей психології педагогічного менеджменту в надрах філософії та соціології
Лекція №1 Тема: Сутність рек менеджменту iconТема: „Створення символічного опису радіоелектронних компонентів...
Мета роботи: вивчити можливості та особливості програми p-cad symbol Editor та отри­мати практичні навички роботи з нею, створивши...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка