Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин
НазваЗадача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин
Сторінка1/4
Дата конвертації23.08.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Маркетинг > Задача
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Кафедра економіки підприємств і корпорацій


Компклексне практичне

індивідуальне завдання

( КПІЗ )
з дисципліни “МАРКЕТИНГ”

для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки 6.030504 ”Економіка підприємства”

Професійна орієнтація: Економіка промислового підприємства

Семестр IV
Вінниця – ВІЕ ТНЕУ – 2013

В – 1

1. Розкрийте суть теоретичних питань:

 1. Тренд здорових напоїв на ринку безалкогольної продукції України

 2. Техніка маркетингового дослідження

^ 2. Дайте відповіді на тестові завдання:

 1. Місткість ринку будь-якого товару виражається:

  1. лише у грошових одиницях;

  2. лише в натуральних одиницях;

  3. як у грошових, так і в натуральних одиницях.
 1. За ступенем настійності потреби розташовуються у такій послідовності (від більш настійних до менш настійних):

  1. фізіологічні, самозбереження, соціальні, потреби в повазі, потреби в самоствердженні;

  2. фізіологічні, соціальні, самозбереження, потреби в самоствердженні, в повазі;

  3. потреби в самоствердженні, в повазі, соціальні, самозбереження, фізіологічні.
 1. На ринку, де функціонує магазин “Корона”, пропозиція товарів перевищує попит на них. Продавці змушені бути дуже активними, щоб продати товари. Описані характеристики властиві для одного з наведених нижче видів ринку:

  1. ринок продавця;

  2. кваліфікований ринок;

  3. ринок покупця.
 1. Підприємство “Едельвейс” впливає на рівень попиту товари з боку цільових сегментів споживачів за допомогою комплексу маркетингу, до складу якого входять такі елементи:

  1. попит, маркетингові дослідження, товар, ціна, розповсюдження, комунікації;

  2. потреба, попит, товар, ціна, розповсюдження, комунікації;

  3. товар, ціна, розповсюдження, комунікації.
 1. Різноманітну діяльність, завдяки якій забезпечується фізична доступність товару для цільових споживачів, відносять до:

  1. методів розповсюдження товарів;

  2. маркетингових комунікацій;

  3. усього вищеназваного.

3. Задача:

Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин небагато, переважно по кутках. Зручні чорні м'які крісла розташовані посеред зали перед низеньким скляним журнальним столиком, на якому лежать часописи масового читання типу "Домашний очаг". Навпроти вхідних дверей - каса, приміщення якої замасковано штучними рослинами та кольором стін відповідно до стін фойє. Біля каси на стіні – білий прайс та кілька рекламних плакатів, які демонструють реставрацію зубів. Миловидна касир (вона ж офіс-менеджср) щоразу, як тільки відвідувач заходить до клініки, усміхається, запрошує його присісти, у деяких випадках пропонує каву. Проте за останній рік відвідувачів стає дедалі менше. Запитання. В чому причина? Чи можна що-небудь змінити?

В – 2

^ 1. Розкрийте суть теоретичних питань:

 1. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств

 2. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку

^ 2. Дайте відповіді на тестові завдання:

1) Метод позакабінетних досліджень передбачає збір:

а) первинної інформації;

б) вторинної інформації;

в) інформації внутрішнього характеру.
2) Під час проведення експерименту служба маркетингу вивчає вплив одного фактора на результати діяльності турфірми. Йдеться про:

а) факторіальний план;

б) план типу "латинського квадрата";

в) простий план.
3) Якщо туристичне підприємство не обмежене у часі та фінансових коштах, йому слід вибрати найбільш універсальний метод проведення маркетингових досліджень, а саме:

а) особисте інтерв'ю;

б) опитування поштою;

в) опитування по телефону.
4) Система внутрішньої звітності є джерелом:

а) первинної інформації;

б) вторинної інформації;

в) всього наведеного, залежно від обставин.
5) До питань відкритого типу належать:

а) альтернативні;

б) питання з вибірковою відповіддю;

в) тематичний апперцепційний тест
3. Задача

Продуктовий магазин, розташований у класичному спальному районі міста, працює цілодобово, має обмежений асортимент товарів першої необхідності, вирішує збільшити кількість продукції, що купується постійними клієнтами. Як правило, таких клієнтів можна відстежити швидко в так званих "чергових магазинах".

Завдання. Розробіть двоступеневу акцію директ-маркетингу.

В – 3

^ 1. Розкрийте суть теоретичних питань:

1) Захист товарних знаків та логотипів

2) Моделювання купівельної поведінки

2. Дайте відповіді на тестові завдання:

1) Маркетинг, що передбачає пропозицію для всього ринку різновидів певного товару, отриманих завдяки видозміні деяких його властивостей, має назву:

а). масовий;

б) товарно-диференційований;

в) цільовий.
2) Який з видів маркетингу застосовує кондитерська фабрика "Roshen", якщо її цукерки "Білочка" вживають споживачі різного віку і різних смаків?

а) Масовий.

б) Товарно-диференційований.

в) Цільовий.
3) Магазин "Володарка" під час сегментації ринку враховував ознаку "тип особистості". Який принцип сегментації застосував магазин?

 1. Поведінковий.

 2. Соціальний.

 3. Психографічний.


4) Фірма "Росинка" пропонує споживачам один напій у пляшках різної місткості. Який вид маркетингу застосовує фірма?

 1. Цільовий.

 2. Масовий.

 3. Товарно-диференційований.


5) Підприємство "Караван" пропонує різним сегментам споживачів напої, розроблені з урахуванням потреб даних сегментів. Такий маркетинг називають:

 1. концентрованим;

 2. диференційованим;

 3. цільовим.

3. Задача:

Видавництво вирішує випустити колективну монографію з проблем маркетингу. Тема монографії актуальна. Вона може стати корисною для студентів, викладачів і фахівців, які розробляють цю тематику. Але монографія мас суттєвий недолік – забагато математики.

Завдання: Побудуйте рекламну кампанію так, щоб недолік монографії став її головною перевагою. Порівняйте результати з колегами.

В – 4

^ 1. Розкрийте суть теоретичних питань:

1) Стан ринку маркетингових послуг в Україні

2) Аналіз ринкових можливостей підприємства

2. Дайте відповіді на тестові завдання:

1) Сегмент ринку характеризується:

 1. стабільною конкурентоспроможністю продуктів;

 2. однорідним попитом споживачів;

 3. диференційованим попитом споживачів.


2) Компанія "Київстар" провела розподіл ринку споживачів послуг мобільного зв'язку на чіткі групи, для кожної з яких запропонувала різні пакети послуг. Іншими словами, компанія здійснила:

 1. регулювання ринку;

 2. сегментацію ринку;

в) класифікацію ринку.

3) При сегментації ринку за психографічпим принципом фірма "Roshen" взяла до уваги одну із ознак:

 1. ставлення до товару;

 2. стиль життя;

 3. статус користувача.


4) Споживач купував продукти харчування виключно в магазинах мережі "Сільпо", довіряючи їх репутації. Згідно з теорією мотивації Д. Шварца названий мотив відносять до групи:

 1. емоційних;

 2. раціональних;

 3. егоїстичних.


5) Компанія "Символ" розробляє стратегію цільового маркетингу. Послідовність необхідних заходів є такою:

 1. сегментація ринку, вибір цільових сегментів, позиціонування товару;

 2. позиціонування товару, вибір цільових сегментів, прогресивна інтеграція;

в) сегментація ринку, позиціонування товару, диференціація товару.

3. Задача:

Рекламний ролик на телебаченні, що розповідає, як вся сім'я ходила в похід: привабливі краєвиди, гарна погода, чиста вода. При цьому показано, що майже всі члени родини отримали травми. Супроводжувальний слоган: "звичайно, не обійшлося без травм". Як лікувальний засіб запропоновано мазь "Феналгон", якою можна змастити всі травмовані місця і не відчувати болю. Запитання. Які прямі та приховані асоціації викликає цей ролик у споживачів? Чим він може загрожувати? Як цього уникнути?

В – 5

^ 1. Розкрийте суть теоретичних питань:

1) Дослідження особливостей формування попиту на продовольчому ринку України.

2) Цінова еластичність попиту

^ 2. Дайте відповіді на тестові завдання:

1) Аналіз поведінки споживачів містив розгляд їх активності, інтересів та переконань. Перелічені характеристики є складовими:

 1. типу особистості;

 2. способу життя;

 3. статусу людини у суспільстві.


2) Під час сегментації ринку аналізували ступінь прихильності споживачів до марки. До якого принципу відносять дану ознаку?

 1. Психографічного.

 2. Соціально-культурного.

в) Поведінкового.
3) Факторами, що впливають на поведінку покупця, є:

 1. комплекс маркетингу підприємства;

 2. комплекс факторів середовища;

 3. комплекс особистісних характеристик і мотивів споживача, а також усі названі.


4) Книжковий магазин продає англо-українські словники для економістів, тобто застосовує:

 1. концентрований маркетинг;

 2. недиференційований маркетинг;

 3. диференційований маркетинг.


5) Серед категорій споживачів за часом сприйняття ними новинок „ранніх послідовників” (або „новаторів”) характеризують як:

а) людей поміркованих, які сприймають новинки раніше середнього споживача, але не прагнуть до їх пошуку;

б) людей, що схильні до ризику;

в) людей, що схильні купувати нові товари, не чекаючи визнання з боку інших споживачів.

3. Задача

Протягом місяця на телеканалі демонструвалась реклама шоколадних батончиків, які успішно купували підлітки. Для збільшення кількості купівель продукції не тільки підлітками, а й дітьми меншого віку фірма вирішила запровадити акцію щодо надання невеличких подарунків (повітряних кульок, шкільних зошитів, календариків) всім дітям, які купували батончики у супермаркетах. Результатів очікували недовго. Обсяги купівель зросли. Тоді фірма вирішила ще збільшити їх, даючи рекламу у дитячих журналах, всіх газетах масового користування, організовуючи лотереї, конкурси. Обсяги купівель збільшилися, але вже не так значно, як у попередньому разі. Через короткий час продукцію фірми помітили фахівці, провели дослідження і побачили, що ці шоколадні батончики корисні. Вони стали виступати на телебаченні з позитивними відгуками про цей продукт. Здавалося б, що це також сприятиме збільшенню продажу, але він значно скоротився.

Запитання: Як Ви вважаєте, в чому причина? Що потрібно було б зробити фірмі?


В -6

^ 1. Розкрийте суть теоретичних питань:

1) Стан ринку PR-послуг в Україні

2) Кулхантинг – новітній напрям маркетингових досліджень

2. Дайте відповіді на тестові завдання:
  1   2   3   4

Схожі:

Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconЛяжте спиною на підлогу І зігніть ноги в колінах так, щоб стопи всією...
Зігніть руки за головою. Енергійним рухом, втягуючи живіт, підніміть тулуб в положення сидячи або до майже перпендикулярного положення...
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconЩо таке "декупаж"?
Саме тоді широко застосовувалося наклеювання паперових аплікацій на меблі, підлоги, стіни, так, що покриті лаком аплікації виглядали...
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconКусків колись цілих “москаликів”, “запорожців”, “трійок” І “дев’яток”...
Декотрі фарбовані, як тропічні папуги, аби виражалась тональність унікального характеру власника, всі з битим склом, стертими покришками(аж...
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconРослини, у яких гетерозиготний тип організму
Сукупність усіх генів та їх алелей певної популяції, яка розмножується статевим способом, це
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconРослини, у яких гетерозиготний тип організму
Сукупність усіх генів та їх алелей певної популяції, яка розмножується статевим способом, це
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин icon+ ентомофільні; анемофільні. Рослини, у яких гетерозиготний тип організму
Сукупність усіх генів та їх алелей певної популяції, яка розмножується статевим способом, це
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин icon№21. Систематика и таксономія нижчих рослин
Актуальність теми: Знання основ таксономії І систематики, а також загальних І характерних ознак нижчих рослин необхідні для виявлення...
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconЗадача Хворому 7 років. Скаржиться на кашель, нежить, температуру 38
У дитини 5-ти років, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, з’явився переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, температура...
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин icon2 Задача Хворому 7 років. Скаржиться на кашель, нежить, температуру 38
У дитини 5-ти років, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, з’явився переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, температура...
Задача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни, з яких невимушено звисають майже до самої підлоги зелені, штучні тропічні рослини. Таких рослин iconЯну кладку виконують із окремих камнів,які укладають у певному поєднанні....
Для кладки використовують природні І штучні камено-подібні матеріали у вигляді цегли, каменів,кам’яних блоків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка