Ідея, проблематика твору, мотиви
Скачати 317.21 Kb.
НазваІдея, проблематика твору, мотиви
Сторінка1/3
Дата конвертації21.06.2013
Розмір317.21 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3

ТАБЛИЦЯ-ТРЕНАЖЕР З ЛІТЕРАТУРИ (за програмою ЗНО)

Надія Лапушкіна (м. Донецьк)

Автор

1

Назва

2

Жанр, вид твору, джерело
3

Тема, ідея, проблематика твору, мотиви

4

Герої, образи

5

Стиль, напрям,

об'єднання
6


Примітки
7

Давня українська література, фольклор

народ

«Ой Морозе, Морозенку»

історична пісня

возвеличення подвигу

козака Морозенка; метонімія, мета­фора

образ Савур- могили
боротьба коза­цтва з татарами

«Чи не той то хміль»

історична пісня

возвеличення боротьби проти поляків під проводом Б.Хмельницького

Богдан Хмельни­цький
Національно- визвольна війна 1648-1654 рр.

«Віють вітри»

соціально-

побутова

пісня

дівочі страждання у розлуці з милим; паралелізм, риторичні фігуриймовірна автор­ка - легендарна співачка Мару­ся Чурай

«Засвіт

встали

козаченьки»

соціально-по- бутова пісня

козак збирається в дорогу, лишає матір і кохану; форма діалогу

козак, Мару­ся, мати«Дума про

Марусю

Бо­гуславку»

дума

звільнення козаків- невільників Марусею Богуславкою з турецького полону

Маруся, козаки
полонянка Маруся з Богу- слава - реальна особа

«Бондарівна»

балада

загибель гордої Бондарівни через спротив свавільному панові; повтори, порівняння, форма діалогу

Бондарівна,

пан Каньовський

(Потоцький)
Реальна

сюжет­на основа (XVIII ст.)

невідомий

«Слово про Ігорів похід»

поема (ге­роїчний епос)

тема: похід князя Ігоря на по­ловців у 1185 р.; ідея: заклик руських князів до єднання в ім'я захисту рідної землі

образ рідної землі, Ігор,

Святослав, Ярославна

орнамен- талізм

знайшов руко­пис А.Мусін- Пушкін

^ Нестор Літописець, 1113р.; ігумен Сильвестр, 1116р.

«Повість ми­нулих (временних) літ»

літопис часів Київської Русі (XII ст.)

висвітлює історію східних слов'ян і князівської влади; легенда про заснування Киє­ва; про помсту княгині Ольги (Ольга тричі помстилася древлянам за смерть Ігоря)

Кий, Щек,

Хорив,

Либідь

монументалізм

оригінал не збе­рігся; найдав­ніший - Лав- рентіївський список

^ Григорій Сковорода, 1722-1794 рр.

«Всякому місту - зви­чай і права», 1785 р.

сатирична по­езія (збірка «Сад божест­венних пісень»)

гостра сатира на суспільне життя XVIII ст.; осуд бюро­кратів, пияк, ледарів; жити мудро, не заплямити совісті; тільки той, у кого чиста совість, не боїться смерті
бароко в діа­логах і філо­софській поезії; класи­цизм у бай­ках

філософія: у природі - краса, гармонія, у суспільстві - несправедли­вість; «Світ ло­вив мене, та не спіймав»

«Dе Ііbегtatе»

філософська поезія

тема вольності та свободи; поезія присвячена Б.Хмель­ницькому
«Бджола та

Шершень»

байка (збірка «Байки хар­ківські»)

ідея «сродної праці»: пізнавай себе, свої нахили - у цьому щастя (Бджола); осуд людей- паразитів (Шершень); 2 час­тини: сюжет, «сила» (тлума­чення)

Бджола, Шершень

^ Література ХУІІІ-ХІХ ст.

Іван Котля­ревський, 1769-1838 рр.

«Енеїда», видана 1798-1842 рр.

травестійно- бурлескна поема (6 час­тин)

тема: подорож Енея; ідея: утвердження українського народу, його традицій, духу свободи і побратимства; в образах троянців - запо­рожці, богів - панн

Еней, Венера,

Юнона, Зевс,

Дідона, Ацест,

Анхіз, Латин,

Турн...

класицизм

сюжет запози­чив у Вергілія; перший україн­ський твір, на­писаний живою народною мовою
«Наталка Полтавка»,

1819 р.

соціально-по­бутова драма, малоросійсь­ка опера (ав­торське)

тема: життя і побут україн­ського села в XIX ст.; ідея: оспівування духовної величі людини з народу

Наталка, Петро, воз­ний, вибор­ний, Терпилиха

класицизм + елементи сентимен­талізму

започаткував розвиток української драматургії;

му­зика до твору М.Лисенка

^ Григорій Квітка- Основ'яненко,

1778-1843 рр.

«Маруся»,

1832 р.

повість

тема: розповідь про нещасли­ве кохання дівчини-селянки та хлопця-сироти; життєвий соціально-побутовий конфлікт; трагічне завер­шення

Маруся,

Василь, Наум Дрот

сентимен­талізм

Намагався довести

спроможність україн­ської мови пере­давати глибокі почуття; присвячено дру­жині Анні Квітці

^ Тарас Шевченко, 1814-1861 рр.

Шевченко - основополож­ник україн­ської літера­тури.

1 -ше видання «Кобзаря» - 1840 р

(8 творів)

«Катерина», 1839 р.

соціально-побутова поема (рання творчість)

зображення трагічної долі жінки-покритки; особливості композиції: ліричні відступи

Катерина, москаль, батьки, коб­зар, малий Івась

романтизм

(рання

творчість)

присвячено В.Жуковському

«До Основ'я­ненка», 1839 р.

громадянська лірика (по­слання) ран­ня творчість)

тема: героїчне минуле України; ідея: пробудження в українців національної пам'яті, гідності


«Гайдамаки», 1839-1841 рр.

героїко-істо- рична поема (2 вступи, 10 розділів, епілог), рання творчість

змалювання картин селянсь­кого повстання 1768 р. (Колі­ївщини); ідея: звеличення подвигу гайдамаків, осуд

шляхетського свавілля; 2 сю­жетні лінії: зародження руху народних мас, любов Яреми й Оксани

Максим

Залізняк,

Іван Гонта,

Ярема

Галайда,

Оксана

критичний реалізм

присвячено В.Григоровичу

«Сон» («У всякого своя доля»), 1843 р.

сатирична поема (коме­дія - авторсь­ке) (період «трьох літ»)

заклик до боротьби проти свавілля і жорстокості росій­ського царату; форма сну; умовно 3 частини: Україна, Сибір, Санкт-Петербург; за­соби комічного: іронія, сати­ра, сарказм, гротеск
Кирило- Мефодіївське брат­ство

написано під враженням від подорожі в Україну в 1843 р.

«Кавказ»,

1845 р.

сатирична поема (період «трьох літ»)

осуд колоніальної політики самодержавства на Кавказі; заклик до боротьби проти

за­гарбницької політики імперії; гімн героям-кавказцям, які боролися за волю

образи-сим- воли: Проме- тей (народ), Орел (імперія)
присвячено другові поета Я. де Бальмену, який загинув у бою з черкеса­ми

«І мертвим, і живим...»,

1845 р.

послання (період «трьох літ»)

своєрідний заповіт україн­ській інтелігенції, яка має бу­ти разом з народом, просвіти­ти його

«Заповіт»,

1845 р.

громадянська лірика (пе­ріод «трьох літ»)

монологічне звернення до на­ступних поколіньназву «Заповіт» дав віршу М.Костомаров

«Мені одна­ково», 1847 р.

громадянська лірика

(меди­тація)

(не­вольнича поезія)

цикл «В казематі»; пережи­вання ліричного героя за до­лю батьківщини, почуття відповідальності за неї

митець, яко­го висила­ють до Сибіру^ Пантелеймон Куліш,

1819-1897 рр.

«Чорна рада», 1857 р.

історичний роман (пер­ший), роман- хроніка (за автором)

історичний час: період Руїни; дві сюжетні лінії: історична (боротьба за владу Сомка та Брюховецького) і любовна (Петро, Леся, Сомко)

Сомко, Шрам,

Пет­ро, Леся,

Че­ревань, Брюховецький

романтизм, Кирило-Ме- фодіївське братство

спирався на

ро­мани Вальтера Скотта

^ Марко Вов­чок (Марія Вілінська), 1833-1907 рр.

«Максим Гримач»

баладне оповідання (збірка

«На­родні

опо­відання»)

тема: трагічне кохання Катрі Тримач; почуття впни та відповідальності за смерть доньки; мотив свободи

Катря, Мак­сим

Тримач, Семен

романтизм

оповідь від

1-ї особи

Іван Нечуй- Левицький, 1838-1918 рр.

«Кайдашева сім'я», 1879 р.

соціально-по- бутова, сати- рично-гумо- ристична повість

висміювання життя україн­ського села в перші десяти­ліття скасування кріпацтва; основна проблема:

стосунки батьків і дітей

Маруся, Кайдаш, Карпо, Лаврін, Мотря, Мелашка

реалізм

окремі герої ма­ють прототипів
  1   2   3

Схожі:

Ідея, проблематика твору, мотиви iconМетодичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки...
Вимоги до читацького щоденника: читацький щоденник заповнюється від руки. В щоденнику вказується ім’я автора, назва твору, П.І. Б....
Ідея, проблематика твору, мотиви iconОсновні мотиви українського народного орнаменту
Орнаментальні мотиви українських вишивок сягають своїм корінням у місцеву флору та фауну, в історичну традицію. У давнину основні...
Ідея, проблематика твору, мотиви iconРежисура як мистецтво. Передумови для занять професійною режисурою
Драматургічний аналіз худ твору, його компоненти (тема, ідея, наскрізна дія, конфлікт)
Ідея, проблематика твору, мотиви iconСловник основних термінів
Автор особа, що зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або оригіналі мистецького твору; особа, що створила...
Ідея, проблематика твору, мотиви iconМотиви пам ’ яті, любові, природи у творчості Ліни Костенко
Ліна Костенко – визначна постать в українській культурі. Великий творчий набуток поетеси важко переоцінити. В курсовій роботі ми...
Ідея, проблематика твору, мотиви iconФілософія, її походження, проблематика І функції. ІСТОРИЧНІ ТИПИ...
«Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів І харчоконцентратів», «Технологія зберігання, консервування І переробки плодів...
Ідея, проблематика твору, мотиви iconСюжет І проблематика
Просвітництва: класицизм, рококо, просвітницький реалізм/раціоналізм, сентименталізм
Ідея, проблематика твору, мотиви iconПитання до заліку
Основна проблематика та особливості розвитку психологічної корекції в сучасному суспільстві
Ідея, проблематика твору, мотиви iconЩоденник психолого-педагогічних спостережень
Завдання зміни: сформувати досвід емоційно-ціннісних ставлень – інтереси, мотиви, ставлення, ціннісні орієнтації
Ідея, проблематика твору, мотиви iconПитання для підготовки до іспиту
Загальна характеристика античної філософії: школи, проблематика, тенденції розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка