Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання
НазваПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання
Дата конвертації21.06.2013
Розмір72.4 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Х – ХХ СТОЛІТТЯ)

ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
(ДЕННЕ, ЗАОЧНЕ, БАКАЛАВРАТ)


 1. Своєрідність розвитку української літератури кінця ХУІІІ – початку ХІХ століття. Бурлескний стиль в українській літературі, його здобутки і втрати. «Енеїда» І. Котляревського, традиції та новаторство в поемі.

 2. Життєва основа, естетичні принципи, тематично-стильові течії українського романтизму 20-30-х років ХІХ століття. Романтична лірика Ст. Писаревського, Л. Боровиковського, М. Костомарова, О. Афанасьєва-Чужбинського, А. Метлинського, Т. Шевченка.

 3. Зародження й розвиток української драматургії на початку ХІХ століття. П’єси І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Костомарова: традиції і новаторство.

 4. Просвітительський реалізм в українській літературі, його художні принципи. Сентиментально-реалістичні повісті Г. Квітки-Основ’яненка.

 5. Розвиток жанру байки в українській літературі ХІХ століття. Байкарська творчість Є. Гребінки, Л. Глібова, співомовки С. Руданського.

 6. Жанрово-тематичне розмаїття української прози 40 – 60 – х років ХІХ століття. Історичний роман «Чорна рада» П. Куліша. «Люборацькі» А. Свидницького – соціально-психологічний роман. Міфологічно-історичний роман О. Стороженка «Марко Проклятий». Значення «Народних оповідань» Марка Вовчка в розвитку української прози.

 7. Викриття самодержавства й антикріпосницька тема у творчості Т. Шевченка («Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля»), «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», «Гайдамаки», «Великий льох»).

 8. Доля покритки, жінки-матері у творчості Т. Шевченка (поеми «Катерина», «Сова», «Наймичка», «Відьма»).

 9. Біблійні мотиви у творчості Т. Шевченка («Давидові псалми», «Світе ясний, світе тихий», «Марія», «Ісаія. Глава 35», «Во Іудеї во дні они»).

 10. Реалізм в українській літературі ІІ половини ХІХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії української літератури. Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі». Історичний огляд вивчення рідної словесності та розвиток педагогічної думки в ХІХ столітті.

 11. Роль І. Нечуя-Левицького в становленні епічного масиву українського критичного реалізму. Конфліктосфера повістей прозаїка. Національна ідея в творчості І. Нечуя-Левицького, її соціальний (роман «Хмари») та історичний (романи «Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван Виговський») аспекти.

 12. Роман Панаса Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: сюжетно-композиційне рішення, система образів та ідейний діапазон твору. Людина й суспільство в інших творах Панаса Мирного («Лихі люди», «Повія», «Лихо давнє й сьогочасне»).

 13. Проблемно-тематичні та образно-стильові характеристики української поезії
  70 – 90 років ХІХ століття (М. Старицький, Я. Щоголів, П. Грабовський, І. Манжура). Ліричний доробок І. Франка: соціальні, інтимно-особистісні, національні мотиви поетичної творчості. «Зів’яле листя» І. Франка як перший в українській літературі декадентський твір.

 14. Поема «Мойсей» – «весільний дар» І. Франка українському народові. Взаємодія релігійних та національно-консолідуючих ідейних начал у поемах І. Франка «Смерть Каїна» та «Іван Вишенський».

 15. Злочинний світ та світ закону в епічних творах І. Франка: біографічний, світоглядний, соціально-психологічний аспекти поетики. «Еволюція від зовнішньої панорамності до внутрішнього психологізму» (М. Ільницький) в романі І. Франка «Перехресні стежки». Артистична тенденція його прози.

 16. Здобутки української драматургії в 70 – 90-і роки ХІХ ст. Майстерність І. Карпенка-Карого в творенні характерів (еволюція, динаміка, метаморфози характерів). Реалістична та мелодраматична складові п’єс М. Кропивницького та М. Старицького (п’єси «Глитай, або ж Павук», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю», комедія «За двома зайцями»).

 17. Стан і характер українського літературно-мистецького життя в кінці ХІХ століття. Підстави модернізації та філософсько-естетична база раннього українського модернізму, його риси. Неонародницька тенденція української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: творчість А. Тесленка та С. Васильченка.

 18. «Покутська трійця» в історії української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть. Характеристика стильових домінант творчості кожного представника. Синтез модерних технік письма в малій прозі В. Стефаника.

 19. Традиції та новаторство української лірики на межі ХІХ – ХХ століть (В. Самійленко, О. Маковей, М. Вороний, Олександр Олесь, поети «Молодої музи»). Поетичні збірки Лесі Українки: тематика циклів, символічна та неоромантична образність.

 20. Загальна характеристика неоромантичної, символістської драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Неоміфологічна тенденція в «Лісовій пісні» Лесі Українки та «Над Дніпром» О. Олеся. Драматична поема в творчості Лесі Українки: естетичний потенціал та філософський масштаб узагальнень: «Бояриня», «Оргія», «Одержима», «У пущі» (1-2 твори на вибір).

 21. Неоромантична концепція творчості О. Кобилянської. Новаторська інтерпретація теми землі, жіночої теми та теми мистецтва письменницею. Неореалістична та неоромантична тенденція прози В. Винниченка.

 22. Загальна характеристика української малої прози на межі ХІХ – ХХ ст. Еволюція поетики прози М. Коцюбинського. Зіставлення творів, що втілюють у собі «кільцевий» та «мозаїчний» типи поетики митця. Неоміфологічна тенденція повісті «Тіні забутих предків».

 23. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ століття, основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм). Стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Поняття “Розстріляне відродження”. М. Хвильовий і літературна дискусія 1925-1928 рр.

 24. Творчість П. Тичини передреволюційного та революційного часу як вершина українського модернізму. Новаторство стильової форми. Неповторність «кларнетизму» як визначного явища української та світової літератури. Планетарний і космічний масштаб світобачення в книзі П. Тичини “Плуг”.

 25. Особливості поетики українських неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, Юрій Клен, П. Филипович, М. Рильський), їх близькість до французьких парнасців. Стаття М. Зерова “Літературний шлях М. Рильського” як своєрідний маніфест неокласиків.

 26. Драматична двоїстість В. Сосюри: поема “Два Володьки”. Філософське і психологічне підґрунтя поетичної творчості В. Сосюри, тріумф ліризму в його віршах (зб. “Червона зима”, “Коли зацвітуть акації”, “Люблю”).

 27. Романтико-вітаїстичний стиль в українській літературі. М. Хвильовий –лірико-романтична, імпресіоністична новела (“Арабески”,
  “Я (Романтика)”, “Сентиментальна історія”). Ю. Яновський – епік романтичного стилю. Романи “Майстер корабля”, “Чотири шаблі”, “Вершники”.

 28. Особливості української інтелектуальної прози. Інтелектуально-психологічна проза В. Підмогильного (“Місто”, “Невеличка драма”).

 29. Діаспорна література. Ідея утвердження української державності як домінуюча у творчості поетів-“пражан”. Утілення ідеї “великої літератури” у прозі письменників- “мурівців” У. Самчука та І. Багряного. Представники “Нью-йоркської групи”.

 30. Феномен літератури шістдесятництва (Ліна Костенко, Д. Павличко, В. Симоненко, М. Вінграновський, І. Драч). Рух до подолання штампів соцреалізму в “химерній прозі” XX століття (В. Земляк “Лебедина зграя”, О. Ільченко “Козацькому роду нема переводу”).

 31. Проблема кіча і соцреалістичного мистецтва та її відбиття у творчості О. Гончара. Ідейна глибина і філософічність роману “Собор”.

 32. Неореалістична манера творчості Григора Тютюнника (“Зав’язь”, “Коріння”, “Три зозулі з поклоном”, “Климко”, “Вогник далеко в степу”).

 33. Національна своєрідність українського постмодернізму. Джерела. Періодизація. Творчість “вісімдесятників”, “дев’яностників” (поезія, проза, драматургія). Особливості української феміністичної прози.

 34. Урок – літературно-біблійне дослідження.

 35. Передумови зародження методики викладання української літератури.

 36. Методика вивчення "Слово о полку Ігоревім", перлини українського ліро-епосу.

 37. Культурологічний аспект шкільного вивчення барокової поезії.

 38. Види діалогів на уроках української літератури.

 39. Роль Києво-Могилянської академії та колегіумів у розвитку методичної думки.

Курси поетики та риторики.

 1. Педагогічні ідеї Г.Сковороди.

 2. Розділи і зміст шкільного літературознавства та методика засвоєння теоретико-літературних знань.

 3. Етапи вивчення літературного напряму.

 4. Особливості вивчення драматичних творів в шкільному курсі української літератури.

 5. Методичні прийоми вивчення літературного напряму.

 6. Специфіка шкільного аналізу міжродових жанрів.

 7. План шкільного аналізу епічного твору.

 8. Методичний аспект вивчення поеми «Гайдамаки».

 9. Принципи шкільного вивчення життєпису письменника.

 10. Значення «Букваря Південноруського» Т. Шевченка в розвитку вітчизняної методичної думки.

 11. Проблема формування читацької культури учнів у педагогічній практиці Б.Грінченка.

 12. Методи та прийоми вивчення епічних творів.

 13. Послідовність розкриття образу-персонажа.

 14. Специфіка шкільного аналізу ліричного твору.

 15. Концептуальні засади аналізу художнього твору в педагогічних студіях І.Франка.

 16. Внесок українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століття в розвиток освіти.

 17. Методи та прийоми роботи з драматичними творами.

 18. Основні форми позакласної роботи з української літератури.

 19. Методика проведення інтегрованих уроків.

 20. Методичні засади, на яких ґрунтується текстуальний аналіз ліричного твору.

 21. Елементи застосування сучасних методів літературознавчого аналізу художнього твору на уроках української літератури.

 22. Методика визначення ідейно-тематичної основи твору.

 23. Компаративний урок: рівні, різновиди і шляхи аналізу.

 24. Огляд літературного періоду в старшій школі. Обсяг і зміст навчального матеріалу, методи вивчення.

 25. Індивідуальний стиль письменника: методичний аспект шкільного вивчення.

 26. Методика проведення аналізу художнього твору структурно-стильовим шляхом.

 27. Шкільні посібники з літератури рідного краю (Луганщина).

 28. Форми роботи над мовою художнього твору.

 29. Екзистенціально-діалогічна концепція Г.Токмань як одна з можливих моделей викладання української літератури в старшій школі.

 30. Сучасний урок української літератури, стандартні вимоги до його підготовки і проведення.

 31. Методичні засади організації уроків позакласного читання.

 32. Розвиток творчої активності на уроці української літератури: специфіка й особливості застосування інтерактивних методів навчання.

 33. Специфіка уроків літератури рідного краю.

 34. Поглиблене вивчення української літератури на спецкурсах і факультативах у старшій школі. Факультатив «Постмодерна література»: планування та впровадження.

Схожі:

Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Зародження книжної культури в Київській Русі, роль прийняття християнства. Перекладна література (Біблія, апокрифи, житія) та її...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту (спеціаліст)
Основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм) української літератури ХХ століття. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту кпр тести (спеціаліст)
Основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм) української літератури ХХ століття. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до іспиту «Методика викладання історії»
Об’єкт, предмет I завдання методики навчання історії. Зв’язки між методологією історії та методикою навчання історії. Міжпредметні...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до іспиту з курсу “Методика викладання історії в школі”
Зміст, завдання та значення курсу “Методика викладання історії в школі” для підготовки майбутніх спеціалістів
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного екзамену з методики української літератури
Методика вивчення ліричних творів у середніх та старших класах загальноосвітньої школи. Чим зумовлюється специфіка виразного читання...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту з французької літератури
Зародження французької літератури: жанри, тематика, роль народних поетів-співців у розвитку фольклору
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconМиколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського...
...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Автор: Ісаєва О. О., доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка