Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник
Скачати 29.14 Kb.
НазваЗінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник
Дата конвертації17.07.2013
Розмір29.14 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Теми доповідей:

 1. Принципи, методи та форми планування

 2. Сутність та призначення бізнес-планування

 3. Планування маркетингових досліджень

 4. Планування основних засобів (фондів) підприємства

 5. Планування асортименту та обсягів виробництва продукції

 6. Планування виробничої потужності підприємства

 7. Планування виробничої інфраструктури

 8. Планування продуктивності персоналу

 9. Планування фонду оплати праці

 10. Планування потреби виробництва в матеріально-технічних ресурсах

 11. Планування собівартості продукції підприємства

 12. Планування ціни товару та цінова політика підприємства

 13. Планування фінансових результатів діяльності

 14. Планування збуту продукції

 15. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 16. Планування інвестиційної діяльності підприємства

 17. Планування інноваційної діяльності підприємства

 18. Планування податкових платежів на підприємстві

 19. Системи та методи планування робочого часу

 20. Стратегічне планування. Класифікація стратегій

 21. Оперативне планування

 22. Інформаційна та нормативна база планування

 23. Сутність та методи прогнозування

 24. Сутність концепції МВО («управління за цілями»)

 25. Особливості планування діяльності невиробничих підприємств


Перелік рекомендованої літератури

 1. Зінь Е.А. Турченук М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. - К.: Професіонал, 2004. -320 с.

 2. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

 3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 4. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с.

 5. Бойчик I.М., Xapiв П.С., Хопчан М.I., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. i доп. — К.:  Каравела; Л.: Новий Cвiт-2000, 2001. - 298 с.

 6. Планування та прогнозування в умовах ринку. – Навч. посіб./ За ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 608 с.

 7. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.

 8. Свіницька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 232 с.

 9. Тарасюк Г.М., Шваб Л.I. Планування діяльності підприємства: Навч. пociб. - К.: Каравела, 2003. - 432 с.

 10. Чаюн І.О., Бондар І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсного обґрунтування: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.–екон. ун-т, 2000. – 127 с.

 11. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – Л.: Магнолія Плюс, 2004. - 268 с.

 12. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 13. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособ. – М.: Финансы и статистика, 2001. - 248 с.

 14. Болховитинова И.С. Планирование на предприятии: Учеб. пособ. / И.С. Болховитинова, С.Н. Каруна, Л.В. Щупак. – Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2002. – 153 с.

 15. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА - М, 2003. – 400 с.

 16. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. – М.: Инф.-изд. Дом “Филинъ”, 1999.

 17. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. - Минск: Новое знание, 2004. – 635 с.

 18. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегическое планирование на предприятии: Учеб. пособ. – М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 400 с.

 19. Маховикова Г.А. Планирование на предприятии: конспект лекций / Г.А. Маховикова, Е.Л. Кантор, И.И. Дрогомирецкий. – М.: Эксмо, 2007. – 144 с.

 20. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.М. Бухало и др.; Под ред. С.М. Бухало. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1989. – 472 с.

 21. Планирование на предприятии : практ. пособ. / Под ред. Лапыгина. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 304 с.

 22. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятель-ности предприятия: Учеб. пособ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2005. – 432 с.

 23. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пулькина. – М.: ЮНИТИ – ДИАНА, 1999. – 318 с.

 24. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”; Изд-во “ЭКМОС”, 1998. – 440 с.

 25. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2001. — 448 с.

 26. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 496 с.

Схожі:

Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconКонспект лекцій з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»
Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері планування діяльності підприємства
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconБізнес-план розвитку підприємства
Планування діяльності підприємств ” для студентів економічного факультету напряму
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник icon«Автоматизація процесів планування, обліку, технологічної підготовки...
Висвітлення заводських проблем щодо технічного переозброєння та пропозиції шляхів вирішення
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconПланування І організація діяльності аграрних підприємств
Наука, яка на підставі об’єктивних законів природи І розвитку суспільства вивчає закономірності планування, раціональної побудови...
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconЗатверджую
«Планування та організація діяльності підприємства», складено згідно з освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста...
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconАндрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. 2-ге вид.,...
Основні критерії, що визначають суб’єкта господарювання як підприємство. Характеристика підприємства як економічна система. Внутрішнє...
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconЕтапи розвитку іс
Асу) позадачний підхід. В них для кожної задачі окремо готувалися дані І створювалась математична модель. Серед відомих моделей це...
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник icon15. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства
Сової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових відносин, пов'язаних з неперервним кругообігом коштів у формах витрачання...
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка