Тема Україна в роки Другої світової війни
Скачати 72.26 Kb.
НазваТема Україна в роки Другої світової війни
Дата конвертації12.07.2013
Розмір72.26 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Тема 8. Україна в роки Другої світової війни

(1939-1945рр.).
Заняття 2. Рух Опору на українських землях в роки

окупації. Звільнення України від німецьких

загарбників.
Мета: з’ясувати причини та умови зародження рузу Опору на українських землях, вияснити умови діяльності підпільниць кого руху (радянського партизанського та національного), взнати особливості, засоби та методи ведення підпільної війни.
Тип заняття: комбіноване заняття.
Обладнання: Атласи з історії України, політична карта України, Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Частина друга. Підруч. для 10-го кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. – Вид. 3-тє, виправл. та допов.- К.: Генеза, 2008. – 352 с.: іл., карта «Друга світова війна». Відео та аудіо матеріали на тематику Другої світової війни.
^ СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.

Бесіда.


 1. Охарактеризуйте становище України напередодні війни

 2. Розкажіть про німецько-радянські договори та їх історичне значення.

 3. Розкажіть про напад Німеччини на СРСР та перші дні воєнних дій.

 4. Розкажіть про просування німецьких військ територією України та її остаточну окупацію.


ІІІ.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
План. 1. Радянський рух опору.

 2. Національно-визвольний рух Опору.

 3. Визволення українських земель

 1. Радянський рух опору.


В українському антифашистському русі Опору існувало дві течії: радянський рух Опору (партизани і підпільники) та національно-визвольний рух Опору на чолі з ОУН.

^ Радянський рух Опору

Прагнув до відновлення статусу України у складі СРСР. Напри­кінці 1942 р. в Україні діяло 800 партизанських загонів. їх дії коор­динував Український штаб партизанського руху на чолі з Т.Строка- чем. Виникли великі партизанські загони і з'єднання на чолі з С.Ков- паком, М.Попудренком, О.Сабуровим, О.Федоровим, І.Боровиком, П.Вершигорою, М.Наумовим та іншими.

Формами боротьби партизан були:

 • диверсії на комунікаціях ворога, знищення ліній зв'язку, до­ріг, мостів;

 • розгром ворожих штабів;

 • 4 диверсії на залізницях. Улітку 1943 р. розгорнулася операція "рейкова війна";

 • рейди в тил ворога (найбільш відомий Карпатський рейд С.Ковпака).

В Україні діяло 23 підпільних обкоми КП(б)У; 9 підпільних об­комів комсомолу, які організовували диверсії, здійснювали розвіду­вальні операції.

Загальна чисельність партизан і підпільників в Україні за роки війни становила за різними джерелами від 500 тис. до 180-220 тис. осіб.

Найбільш масовою верствою населення, яка безвідмовно йшла за радянською владою, була молодь. У нацистському документі "Наслідки німецького управління в зоні групи армій "Південь" з цього приводу, зокрема, говориться: "...радянська молодь глибоко засвоїла положення більшовизму. З молоді склалася більшість акти­вістів боротьби за справу рад. Банди (партизани — авт.) утворюва­лися переважно з молоді".

Створення Українського штабу партизанського руху, координа­ція дій, матеріальна підтримка з Великої землі, застосування радян­ськими партизанами ефективних методів боротьби проти окупантів перетворили радянський партизанський рух на важливий чинник війни, фактично на справжній "другий фронт".
^ 2. Національно-визвольний рух Опору.
Прагнув до відродження незалежної української держави.

До початку війни ОУН співробітничала з німцями. У німецькій армії був утворений "Легіон українських націоналістів". ОУН розрахо­вувала на сприяння Німеччини у відновленні української державності. Проте, спроба проголошення у Львові ЗО червня 1941 р. самостійної української держави не була підтримана Німеччиною. Гестапо заареш­тувало всіх членів новоствореного уряду на чолі з Я.Стецьком, керів­ника ОУН С.Бандеру. Проти ОУН розпочалися репресії. У відповідь ОУН почала створювати партизанські загони, які у жовтні 1942 р. об'єдналися під назвою Українська повстанська армія (УПА) на чолі з Романом Шухевичем (псевдонім - Тарас Чупринка). ОУН-УПА не припиняла також антирадянської і антипольської діяльності.

Розгорнутий терор проти західноукраїнських областей, членів ОУН, свавілля німецької адміністрації, грабунки, примусова праця, вивіз молоді до Німеччини - все це викликало і посилювало анти- німецькі настрої, які переростали у рух Опору, що з кожним днем ставав усе організованішим і діяльнішим.

УПА розраховувала лише на власні сили і підтримку місцевого населення. Мережа оунівського підпілля охопила не тільки західні, а і центральні, східні, південні райони України, де ОУН діяла під лозунгами: "Смерть Гітлеру!", "Смерть Сталіну!", "Радянська влада — без більшовиків!".

Водночас із боротьбою проти німецьких окупантів та радянських партизан УПА довелось вирішувати складну проблему українсько- польських відносим, які мали історичні коріння і час від часу за­гострювалися до збройної конфронтації.

Основними об'єктами партизанських дій з боку УПА були: німці та їх союзники;

 • формування Армії Крайової та польське населення;

 • 4 радянські партизанські загони, а згодом - підрозділи Черво­ної армії.

Намагаючись утвердити себе у західних регіонах України як "третя сила", УПА лише у жовтні-листопаді 1943 р. провела 47 боїв проти німців і 54 бої проти радянських партизан.

Слід зауважити, що в ОУН не було єдності щодо стосунків з німцями. Започаткований на Волині та Поліссі повстанський рух поширювався на інші регіони України. Чисельність УПА за різни­ми даними становила від 30-40 тис. до 100 тис. бійців.

Таким чином, Україна була охоплена масовим рухом Опору, але через глибокі ідеологічні суперечності між двома його течіями то­чилася жорстока боротьба.

Так, Карпатський рейд партизанського з'єднання С.Ковпака вліт­ку 1943 р. призвів до кривавих боїв мок оунівськими і радянськими партизанами. А весною 1944 р. біля Рівного УПА розбила автоколону штабу командуючого 1-м Українським фронтом генерала М.Вату- тіна, сам генерал був тяжко поранений і помер.

З приходом Червоної армії в Західну Україну ОУН, залишаю­чись на платформі незалежності, оголосила війну сталінському режи­му. Радянське командування для боротьби з УПА створило окрему армію НКВС. Боротьба сторін продовжувалася до середини 50-х рр. і носила надзвичайно жорстокий, кровопролитний характер.


 1. ^ Визволення украънських земель.


Визволення України почалося під час Сталінградської битви (ли­стопад 1942 - лютий 1943), яка поклала початок корінному перело­му у війні на користь СРСР.

Перші населені пункти України в східному Донбасі були звіль­нені в грудні 1942 р.

Масове ж визволення українських земель почалося в ході Курсь­кої битви (5 липня — 23 серпня 1943 р.). 23 серпня війська Степово­го фронту звільнили Харків.

Розвиваючи успіх, радянські війська у вересні 1943 р. вийшли до Дніпра. У вересні-жовтні 1943 р. розгорнулася героїчна битва за Дніпро, на якому німці намагалися створити неприступну лінію стратегічної оборони ("Східний вал"). Кульмінацією битви за Дніп­ро було визволення Києва від окупантів. Сталін, ігноруючи реальне співвідношення сил, наказав будь-якою ціною звільнити Київ до "Великого Жовтня".

Ціною величезних людських втрат радянські війська звільнили місто 6 листопада 1943 р. За визволення столиці України понад 1000 солдат і офіцерів були удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

У 1944 р. радянське командування силами чотирьох Українських фронтів здійснило серію наступальних операцій, остаточно визво­ливши територію України:

 • Житомирсько-Бердичівська операція (грудень 1943 — січень 1944 рр.);

 • Корсунь-Шевченківська операція (січень-лютий 1944 рр.);

 • Рівненсько-Луцька операція (січень-лютий 1944 рр.);

 • Криворізька операція (січень-лютий 1944 рр.);

 • Наступ на півдні. Визволення Одеси, Миколаєва (березень-квітень 1944 рр.);

 • Визволення Криму (квітень-травень 1944 рр.), / Львівсько-Сандомирська операція (липень-серпень 1944 рр.). 27 липня 1944 р. звільнено Львів;

 • Східно-Карпатська операція (вересень-жовтень 1944 рр.),

У ході визвольних операцій 1944 р. на Україні загинуло понад З 5 млн воїнів! Неоціненну допомогу воїнам надавали радянські партизани і підпільники, місцеве населення, прашвники тилу Акгив- ні дії проти німецьких окупантів вели загони УПА. Коли ж лінія фронту наблизилась до районів дислокування частин УПА коман­дування віддало наказ не втручатись у бойов. дії і вживати заходів для збереження і зміцнення своїх сил.

8 травня 1945 р. німецько-радянська війна завершилася капі­туляцією Німеччини.

2 вересня 1945 р. капітуляцією Японії завершилася Друга сві­това війна.

^ Вклад України в перемогу над Німеччиною та її союзниками

Українці в роки Другої світової війни билися проти гітлерівської Німеччини і її союзників у складі Радянської армії, антинацистського руху Опору (на території України і окупованих країн Європи), у складі американської, канадської армій, австралійських частин.

У збройній боротьбі проти ворога брало участь понад 6 млн. укра­їнців. Кожен третій із них загинув на фронті, кожен другий із тих, що залишилися в живих, став інвалідом.

Серед військового керівництва СРСР було немало українців. Най­більш відомі із них — А.Єременко, С.Тимошенко, Р.Малиновський, І.Черняховський, П.Рибалко, К.Москаленко та інші. З 15 фронтів, які діяли в період радянсько-німецької війни, більше половини очо­лювалися маршалами і генералами — українцями за походженням.

Великий внесок у перемогу зробили працівники тилу, вчені, ме­дики, діячі літератури і мистецтва.

Людські і матеріальні втрати України

Людські втрати України у війні склали понад 10 млн. військових і цивільних осіб.

Матеріальні втрати України досягли 1,5 трильйонів крб. Було зруйновано: 714 міст і містечок, 28 тис. сіл, 16 150 промислових підприємств, 18 тис. медичних закладів, 33 тис. закладів освіти...


Схожі:

Тема Україна в роки Другої світової війни iconЛекція №6 тема: україна в роки другої світової війні (1939-1945 рр.)
Причини І початок Другої світової війни. Радянсько-німецький пакт про ненапад І міжнародні передумови вступу Червоної армії на територію...
Тема Україна в роки Другої світової війни iconТема: україна в роки ІІ світової війни 1939-1945 рр
Схарактеризувати радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. І таємний протокол до нього, їх роль у розв'язанні Другої...
Тема Україна в роки Другої світової війни iconЗатверджую
Модуль №5: тема №16: Держава І право України в роки другої світової війни 1939-1945 р р
Тема Україна в роки Другої світової війни iconРозділ V. Україна під час Другої світової війни
Договір про дружбу І державний кордон (Німеччина міністр закордонних справ І. Ріббентроп, СРСР молотів)
Тема Україна в роки Другої світової війни iconТема Обрганізація Об'єднаних Націй та її роль у світі після Другої світової війни

Тема Україна в роки Другої світової війни iconПраво Європейського Союзу
Плани інтеграції І побудови федеративної держави в Західній Європі в період Другої світової війни І перші роки після її закінчення...
Тема Україна в роки Другої світової війни icon1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год
Тема Югославські держави у часи Другої світової війни – 3 б., тестова перевірка
Тема Україна в роки Другої світової війни iconТема: Друга світова війна
Завдання: проаналізувати положення провідних країн світу на передодні другої світової війни (Німеччини, Італії, Японії, Франції,...
Тема Україна в роки Другої світової війни iconYкр cічових стрільців у роки першої світової війни громадсько-освiтнi та мистецькi структури
Діючи у надзвичайно складних умовах Першої світової війни, стрільці зумiли перетворити свій леґiон у добре вишколену, фактично, українську...
Тема Україна в роки Другої світової війни iconПлан Українські землі на початку ХХ століття: а економічне становище
Тема 1: Україна напередодні І світової війни. Формування національних політичних партій. Легіон усс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка