Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво”
НазваПрограма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво”
Сторінка1/6
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипКонкурс
skaz.com.ua > Література > Конкурс
  1   2   3   4   5   6

Зміст 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0202 “Мистецтво”.

Напрям підготовки 6.020201 “Театральне мистецтво”............................3–7

 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0202 “Мистецтво”.

Напрям підготовки 6.020202 “Хореографія”............................................7–13

 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0202 “Мистецтво”.

Напрям підготовки 6.020203 “Кіно, -телемистецтво”............................13–20

 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0202 “Мистецтво”.

Напрям підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво”...............................21–45

 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0202 “Мистецтво”.

Напрям підготовки 6.020207 “Дизайн”....................................................45–46

 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0202 “Мистецтво”.

Напрям підготовки 6.020210 “Фотомистецтво”......................................46–48

 1. Програма творчого конкурсу за обраним фахом.

Галузь знань – 0303 “Журналістика та інформація”.

Напрям підготовки 6.030301 “Журналістика”……….............................48–49

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 0202 „Мистецтво”

напрям підготовки 6.020201 „Театральне мистецтво”
Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво», спеціалізації: «режисер естради та масових свят», «режисер драматичного театру», «актор драматичного театру».

На дану спеціалізацію приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну підготовку з фаху, а також випускники театральних коледжів і училищ культури та мистецтв, театральних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.
Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Режисер естради та масових свят»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • прочитати напам’ять (на вибір комісії) вірш, байку, уривок з прозового твору, естрадного монологу;

 • виконати на задану комісією тему етюд, пантоміму;

 • виконати пісню, продемонструвати, по можливості, володіння будь-яким музичним інструментом;

 • виконати танець або його окремі елементи під акомпанемент або фонограму.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати володіння технікою мовлення (дикція, орфоепія, логіка), вокальні данні та навички (постановка голосу, відчуття ритму, темпу, володіння елементами музичної грамоти) та пластичні дані, артистизм, спостережливість та сценічну увагу;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, художнє мислення та інтуїцію;

 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;

 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, уяву і фантазію, уміння створювати режисерський задум та втілювати його в сценічних постановках.


Рекомендована література:

 1. Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – М.: Просвещение, 1975. – 140 с.

 2. Генкин Д.М. Массовые театрализованные праздники и представления: учеб.-метод. пособие / Д.М. Генкин, А.А. Конович. – М.: ВНМЦ НТиКПР, 1985. – 87 с.

 3. Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих заходів / А.С. Горбов. – Фастів: Поліфаст, 2004. – 264 с.

 4. Дмитриев Ю.А. Искусство советской эстрады / Ю.А. Дмитриев. – М.: Мол. гвардия, 1962. – 127 с.

 5. Дмитриев Ю.А. Эстрада и цирк глазами влюблённого / Ю.А. Дмитриев. – М.: Искусство, 1971. – 206 с.

 6. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П. Зайцев. – К.: Дакор, 2003. – 304 с.

 7. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра: учеб. пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства / Захава Б.Е. – [4-е изд., испр. и доп.]. – М.: Просвещение, 1978. – 334 с.

 8. Кісін В.Б. Режисура як мистецтво та професія Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини / В.Б. Кісін. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. – 268с.

 9. Клитин С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики : учеб. пособие / С.С. Клитин. – Л.: Искусство, 1987. – 192 с.

 10. Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады / Е.М. Кузнецов. – М., 1958. – 365с.

 11. Рубб А.А. Пока занавес закрыт / А.А. Рубб. – М.: Сов. Россия, 1987. – 112 с.

 12. Рубб А.А. Размышления о нетрадиционном театре, или Нетрадиционный театр как он есть / А.А. Рубб. – М.: Издательство «ВК», 2004. – 604 с.

 13. Рубб А.А. Театрализованный тематический концерт: совершенствование организации и проведения: [конспект лекций] / А.А. Рубб. – М.: АПРИКТ, 2005. – 66 с.

 14. Русская советская эстрада. 1930 – 1945: очерки истории / [отв. ред. Уварова Е.Д.]. – М.: Искусство, 1976. – 415 с. – (М-во культуры СССР. Всесоюзн. научно-исслед. ин-т искусствознания).

 15. Станіславський К.С. Робота актора над собою / за ред. Ф. Гаєвської; переклад Т. Ольховського. – К.: Мистецтво, 1953. – 672 с.

 16. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / ред. А.С. Захаренко. – М.: Вагриус, 2000. – 445 с.

 17. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта: учеб. пособие [для ин-тов культуры] / И.М. Туманов. – М.: Просвещение, 1976. – 87 с.

 18. Уварова Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917-1945) / Е.Д. Уварова. – М.: Искусство, 1983. – 320с.

 19. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: история и теория / А.И. Чечетин. – М.: Просвещение, 1981. – 192с.

 20. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. – М.: Просвещение, 1986. – 461 с.


Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Режисер драматичного театру»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • виконати підготовлені самостійно літературні твори: уривок з прозового твору, вірш, байку, монолог з драматичного твору;

 • проаналізувати драматичний твір та визначити: тему, проблему та ідею твору; головний конфлікт п’єси; головні та другорядні події драматургічного твору; композицію; жанр. Зробити характеристику двох-трьох головних дійових осіб п’єси. Створити режисерський задум окремого епізоду драматургічного твору;

 • виконати пісню (народну, сучасну) або романс, під акомпанемент, фонограму або а capрella;

 • виконати танець (народний, бальний, сучасний) під акомпанемент або фонограму);

 • виконати сценічний етюд на запропоновану комісією тему. Етюд на задану тему у запропонованих обставинах готується абітурієнтом під час творчого випробування протягом 2-3 х хвилин у імпровізаційному самопочутті.

^ В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати здатність до аналізу та дослідження художніх творів, відчуття композиції, техніку виконання, дикцію, вимову, голосовий діапазон, музично-ритмічні здібності, рухові та пластичні дані, наявність активної життєвої позиції та світогляду, здатність до імпровізування;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, оригінальність художнього мислення та світосприйняття;

 • продемонструвати здатність до емпатії (співпереживання) та емоційного впливу на глядача. Вміння емоційно «захопити», зацікавити;

 • виявити здатність до творчого образного сприйняття та осмислення світу, творчу уяву, фантазію, своєрідність індивідуальності.


Рекомендована література:

  1. Акторська майстерність корифеїв: [збірник]. – К., 1973.

  2. Бояджиев Г. Душа театра / Г. Бояджиев. – М., 1974.

  3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – М., 1969.

  4. Брук П. Пустое пространство / П. Брук. – М.: Искусство, 1976

  5. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского / Н. Горчаков. – М., 1966.

  6. Довбищенко В. Театр / Довбищенко В. – К., 1984.

  7. Захава Б. Мастерство актера и режисера / Захава Б. – М., 1969.

  8. Коломієць Р. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого / Коломієць Р. – К., 1984.

  9. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиції майбутнього / Корнієнко Н. – К., 1998.

  10. Курбас Л. Березіль / Курбас Л. – К., 1988.

  11. Мастерство режисера: учеб. пособие. – М., 2002.

  12. Неллі В. Про режисуру / Неллі В. – К., 1977.

  13. Сахновский-Панкеев В. Драма / Сахновский-Панкеев В. – М., 1969.

  14. Станиславський К.С. Собр. соч. в 9-ти томах, т.I  М., 1988.

  15. Літературні – прозові, ліричні та драматургічні твори українських та зарубіжних авторів (за вибором абітурієнта) для практичної програми.


Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Актор драматичного театру»,

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • виконати підготовлені самостійно літературні твори: уривок з прозового твору, вірш, байку, монолог з п’єси;

 • виконати пісню (народну, сучасну) або романс під акомпанемент, фонограму або а capella;

 • виконати танець (народний, бальний, сучасний) під акомпанемент або фонограму);

 • виконати сценічний етюд-імпровізацію на запропоновану комісією тему.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати техніку виконання, дикцію, вимову, голосовий діапазон, музично-ритмічні здібності, рухові, пластичні та зовнішні дані, здатність до імпровізування;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, оригінальність художнього мислення та світосприйняття;

 • продемонструвати здатність до емпатії (співпереживання) та емоційного впливу на глядача. Вміння емоційно «захопити», зацікавити;

 • виявити здатність до творчого сприйняття та образного відтворення життєвих явищ, творчу уяву, фантазію, своєрідність індивідуальності.


Рекомендована література:

  1. Акторська майстерність корифеїв [збірник].  К., 1973.

  2. Бояджиев Г. Душа театра / Бояджиев Г.  М., 1974.

  3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Бояджиев Г.  М., 1969.

  4. Дурлін С. Марія Заньковецька / Дурлін С.  К., 1982.

  5. Заболотна В. Акторське мистецтво України / Заболотна В. К., 1992.

  6. Збірник спогадів про М. Кропивницького.  К., 1961.

  7. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным / Кнебель М.О.  М., 1981.

  8. Коломієць Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенка Карого / Коломієць Р.Г.  К., 1984.

  9. Мар'яненко І. Сцена, актори, ролі / Мар'яненко І.  К., 1964.

  10. Саксаганський П. Думки про театр / Саксаганський П.  К., 1980.

  11. Станиславський К.С. Собр. соч. в 9-ти томах, т. I  М., 1988.

  12. Танюк Л. Мар'ян Крушельницький / Танюк Л.  К., 2009.


ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 0202 „Мистецтво”

напрям підготовки 6.020202 „Хореографія”
Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Хореографія» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Хореографія», спеціалізації: «народне хореографічне мистецтво», «бальне хореографічне мистецтво», «класичне хореографічне мистецтво», «сучасне хореографічне мистецтво».

На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту з обов’язковим володінням хореографічними вміннями та навичками з класичного, народно-сценічного, сучасного та бального танців; випускники хореографічних училищ, коледжів і училищ культури та мистецтв, хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.
Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Народне хореографічне мистецтво»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • продемонструвати виконавські професійні уміння та навички з народно-сценічного танцю (виконання вправ біля станка, комбінацій на середині зали на основі танцювального матеріалу українського, російського, польського, угорського та інших танців; елементів віртуозної техніки) – матеріал пропонується членом предметної комісії;

 • створити на визначену членами предметної комісії тему танцювальний етюд завершеної музично-хореографічної форми (етюд повинен мати експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію та розв'язку. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта);

 • виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему.

^ В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

  • продемонструвати належний рівень володіння хореографічною технікою: виконання вправ, комбінацій, віртуозних елементів народно-сценічного танцю;

 • продемонструвати здатність до сценічного перевтілення та емоційного самовираження засобами народно-сценічної хореографії;

 • виявити здатність до творчого вирішення хореографічно-постановчих завдань;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних хореографічних творів.


Рекомендована література:

 1. Бахрушин Ю. История русского балета / Бахрушин Ю. – М.: Советская Россия, 1973.

 2. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Боримська Г. – К.: Мистецтво, 1974.

 3. Ваганова А. Основи классического танца / Ваганова А. – Л.; М.: Искусство, 1999.

 4. Васильєва Е. Танец / Васильєва Е. – М.: Искусство, 1968.

 5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец / Васильева-Рождественская М. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1989.

 6. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К. – К.: Мистецтво, 1971 (І вид.); 1990 (II вид.); 1996 (Ш вид.)

 7. Василенко К. Композиція українського народно-сценічного танцю / Василенко К. – К., 1983.

 8. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / Верховинець В. – К.: Мистецтво (всі видання).

 9. Голейзовский К. Образцы русской народной хореографи / Голейзовский К. – М.: Искусство, 1967.

 10. Онищенко Л.Г. – К.: Музична Україна, 1983.

 11. Зайцев Е. Основи народно-сценічного танцю / Зайцев Е. – Вінниця, 2007.

 12. Захаров Р. Сочинение танца / Захаров Р. – М.: Искусство, 1983.

 13. Костровицкая В. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – Л.: Искусство, 2000.

 14. Лифарь С. Страдные годы с Дягилевым / Лифарь С. – К., 1994.

 15. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М.: Просвещение, 1986.

 16. Смирнов И. Искусство балетмейстера / Смирнов И. – М.: Просвещение, 1986.

 17. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К.: Альтерпрес, 2005.


Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Бальне хореографічне мистецтво»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • продемонструвати виконавські професійні уміння та навички з бального танцю (виконання окремих рухів та невеличких композицій з європейської та латиноамериканської програми, елементів віртуозної техніки) – матеріал пропонується членом предметної комісії;

 • створити на визначену членами предметної комісії тему танцювальний етюд завершеної музично-хореографічної форми (етюд повинен мати експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію та розв'язку. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта);

 • виконати підготовлений заздалегідь хореографічний номер (дует), створений на основі лексики бальної хореографії, використовуючи свого партнера (партнерку) або інших абітурієнтів.

^ В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

  • продемонструвати належний рівень володіння хореографічною технікою: виконання вправ, комбінацій, віртуозних елементів бального танцю;

 • продемонструвати здатність до сценічного перевтілення та емоційного самовираження засобами бальної хореографії;

 • виявити здатність до творчого вирішення хореографічно-постановчих завдань;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних хореографічних творів.


Рекомендована література:

 1. Современный бальный танец: учеб-метод. пособие / под ред. Стриганова В.М., Уральской В.И. – М.: Просвещение, 1978.

 2. Уральская В. Природа танца / В. Уральская. – М.: Советская Россия, 1981.

 3. Фокин М. Против течения / М. Фокин. – М.: Искусство, 1987.

 4. Денна Г. Все танцы: сокр. пер. с фр. / Г. Денна; спец. ред. и сост. муз. материала Онищенко Л. – К.: Музична Україна, 1989.

 5. Уолтер Леерд. Техника латиноамериканских танцев/ Леерд Уолтер; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Изд-во “Артис”, 2003.

 6. Имперское общество учителей танца. «Латиноамериканский танец» / пер. с англ. А. Иванова. – 1997.

 7. Ромейн Є. Питання та відповіді на іспитах рівней “асошиейт” та “мембер” з латиноамериканських танців / Є. Ромен; пер. з англ. О. Іванова. – К., 1997.

 8. Ритми: зб. б. т. / упор. В.В. Островський, В.М. Михайлов. – К.: Мистецтво, 1968. – (в 2-х випусках).

 9. Сміт-Хемпшир Г. Віденський вальс / Сміт-Хемпшир Г.; пер. з англ. О.Іванова. – К., 1997.

 10. Техніка Європейських танців. Королівське Товариство Вчителів Танцю («The Ballroom Technique», ISTD).

 11. Переглянута техніка латиноамериканських танців. Королівське Товариство Вчителів Танцю («The Revised Technique of Latin Dancing», ISTD);

 12. Румба, 1998. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Rumba» 1998, ISTD);

 13. Ча-ча-ча, 1999. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Cha-cha-cha» 1999, ISTD);

 14. Пасодобль, 2000. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Paso Double» 2000, ISTD);

 15. Самба, 2002. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Samba» 2002, ISTD);

 16. Джайв, 2002. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Jive» 2002, ISTD).

 17. Уолтер Леерд. Доповнення до техніки латиноамериканських танців/ Леерд У.: Інтернаціональна Танцювальна Асоціація Вчителів («The Technique of Latin Dancing Supplement by Walter Laird», IDTA).


Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Класичне хореографічне мистецтво»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • продемонструвати виконавські професійні уміння та навички з класичного танцю (виконання екзерсису біля станка, вправ на середині зали, стрибків та обертів – матеріал пропонується членом предметної комісії);

 • створити на визначену членами предметної комісії тему танцювальний етюд завершеної музично-хореографічної форми (етюд повинен мати експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію та розв'язку. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта);

 • виконати танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему, підготовлений заздалегідь.

^ В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати належний рівень володіння хореографічною технікою: виконання вправ, комбінацій, віртуозних елементів класичного танцю;

 • продемонструвати здатність до сценічного перевтілення та емоційного самовираження засобами хореографічного мистецтва;

 • виявити здатність до творчого вирішення хореографічно-постановчих завдань;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних хореографічних творів.


Рекомендована література:

 1. Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 2. Бахрушин Ю. История русского балета / Бахрушин Ю. – М.: Советская Россия, 1973.

 3. Бежар Морис. Мгновение в жизни другого / Бежар Морис. – М.: Искусство, 1994.

 4. Ваганова А. Основы классического танца / Ваганова А. – Л.; М.: Искусство, 1999.

 5. Васильєва Е. Танец / Васильєва Е. – М.: Искусство, 1968.

 6. Голейзовский К. Образцы русской народной хореографии / Голейзовский К. – М.: Искусство, 1967

 7. Захаров Р. Сочинение танца / Захаров Р. – М.: Искусство, 1983.

 8. Костровицкая В. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – Л.: Искусство, 2000.

 9. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М.: Просвещение, 1986.

 10. Рехвіашвілі А.Ю. Мистецтво балетмейстера / Рехвіашвілі А.Ю. – К., 2008.

 11. Смирнов И. Искусство балетмейстера / Смирнов И. – М.: Просвещение, 1986.

 12. Фокин М. Против течения / Фокин М. – М.: Искусство, 1987.

 13. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К.: Альтерпрес, 2005.

 14. Шереметьевская Н. Танец на эстраде / Шереметьевская Н. – М.: Искусство, 1985.


Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Сучасне хореографічне мистецтво»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • продемонструвати виконавські професійні уміння та навички з сучасного хореографічного мистецтва (виконання рухів, вправ на середині зали джазового танцю, танцю модерн, contemporary, демонстрація таких прийомів як «ізоляція», «свінг», «поліцентрія» та «поліритмія» – матеріал пропонується членом предметної комісії);

 • самостійно скласти танцювальну комбінацію. Танцювальні рухи мають відповідати певному напрямку сучасного хореографічного мистецтва. Комбінація повинна мати завершену композиційну форму. Тривалість комбінації – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта;

 • виконати танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему, підготовлений заздалегідь.

^ В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати належний рівень володіння хореографічною технікою: виконання вправ, комбінацій, віртуозних елементів джазового танцю, танцю модерн, contemporary;

 • продемонструвати здатність до сценічного перевтілення та емоційного самовираження засобами сучасного хореографічного мистецтва;

 • виявити здатність до творчого вирішення хореографічно-постановчих завдань;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних хореографічних творів.


Рекомендована література:

 1. Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 2. Бежар Морис. Мгновение в жизни другого / Бежар Морис. – М.: Искусство, 1994.

 3. Боттомер П. Уроки танца / Пол Боттомер; пер. с англ. К. Молькова. – М.: Єксмо, 2004. – 254 с.

 4. Ваганова А. Основи классического танца / Ваганова А. – М.: Искусство, 1999.

 5. Васильєва Е. Танец / Васильєва Е. – М.: Искусство, 1968.

 6. Дряпіка В.І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики / В.І. Дряпіка. – К.: Трелакс, 1997.

 7. Еремина М. Роман с танцем / М. Еремина. – СПб., 1998. – 253с.

 8. Захаров Р. Сочинение танца / Захаров Р. – М.: Искусство, 1983.

 9. Лисицкая Т. Что такое брейк? / Т. Лисицкая // Наука и жизнь. – 1988. – №10.

 10. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Начало обучения / В.Ю. Никитин. – М., 2001.

 11. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Продолжение обучения. / В.Ю. Никитин. – М., 2001.

 12. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Этапы развития: метод. техника / В.Ю. Никитин. – М.: ИД «Один из лучших», 2004. – 414с.

 13. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М.: Просвещение,1986.

 14. Популярная энциклопедия искусств. Музыка, танцы, балет, кинематограф / авт. состав: Н. Данисевич, П. Каменец-Подольский, Д. Шевченко. – СПб.: Диля, 2001. – 544с.

 15. Рехвіашвілі А.Ю. Мистецтво балетмейстера / Рехвіашвілі А.Ю. – К., 2008.

 16. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней / ред. Д.М. Володихин. – М.: Аванта+, 2002. – 432с.

 17. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. – СПб.: Лань, 2005. – 496с.

 18. Телегин А.А. Танцуем джайв, рок-н-ролл, чечетку. Самоучитель модных танцев / А.А. Телегин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 320с.

 19. Федорова Л.Н. Африканский танец: Обычаи, ритуалы, традиции / Л.Н. Федорова; ВНИИ Искусствознания. – М.: Наука, 1986. – 129с.

 20. Форнатейл П. История рок-н-роллу: пер. с англ. / П. Форнатейл // Всесвит – 1989. – №8.

 21. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К.: Альтерпрес, 2005.

 22. Шереметьевская Н. Танец на эстраде / Шереметьевская Н. – М.: Искусство, 1985.


ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 0202 „Мистецтво”

напрям підготовки 6.020203 „Кіно, -телемистецтво”

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0202 «Мистецтво»
Екзамен з фаху «Фотомистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Фотомистецтво» за спеціалізацією «фотохудожник»
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0202 «Мистецтво»
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0202 «Мистецтво»
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0202 «Мистецтво»
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0202 «Мистецтво»
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0202 «Мистецтво»
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом Галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»
Екзамен з фаху «Журналістика» складають абітурієнти, які вступають на напрям «журналістика»
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconЗа напрямом підготовки «Кіно-, телемистецтво» галузі знань 0202 «Мистецтво»...
«Кіно-, телемистецтво» галузі знань 0202 «Мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconПерел І к питань до державного екзамену з теорії І практики кінотелемистецтва...
Видовище. Драматургія. Історія та засади режисерської творчості. Виконавська майстерність
Програма творчого конкурсу за обраним фахом. Галузь знань 0202 “Мистецтво” iconЗатверджую
Процедурою зарахування абітурієнтів на навчання за спеціальностями напряму «Мистецтво» передбачено проведення творчого конкурсу з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка