Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
НазваЕкспресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
Сторінка8/9
Дата конвертації05.07.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Характеристика

Іванова Петра Івановича,

^ 12.03.1996 року народження,

студента групи М-33

Стрийського коледжу ЛНАУ
Іванов Петро Іванович навчається у Стрийському коледжі з 2011року. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний студент. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять, добре запам’ятовує навчальний матеріал. Виявляє логічне мислення. Має здібності до вивчення точних наук. На заняттях завжди уважний, активний. Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

^ До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Бере активну участь спортивному житті коледжу.

Іванов П.І. скромний, веселий, товариський, дисциплінований, самостійний, важко піддається чужому впливу. Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів.

^ Студент не курить, у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння в коледжі не з’являвся.

Характеристика видана для подання в Стрийський військкомат

13 травня 2013 р.
Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Куратор групи (підпис) Мацик О.В.


Варіант 32
1.Культурологічна функція мови
Культурологічна функція мови відіграє важливу роль у житті будь-якої нації. Культура кожного народу відображена та зафіксована найперше в його мові. Для глибшого пізнання нації необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку культур між народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та здобутки, збагачуючи світову культуру.

Через мову передається й естафета духовних цінностей від покоління до покоління. Чим повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший зв'язок та багатша духовність наступних поколінь. Дотримання мовних норм, популяризація рідної мови — це поступ у розвитку загальної культури нації.
2.Обов’язки голови наради до, під час та після проведення наради
Нараду в будь-якій організації, як правило, проводить її керівник. Тому її результати залежать передусім від того, як він уміє працювати з людьми. Щоб бути вправним головуючим на нараді, керівникові треба мати не лише організаторський хист, а й уміти зосереджувати увагу й зусилля на тому, щоб постійно стежити за перебігом дискусії, обмірковувати й добирати слушні запитання, систематизувати різні погляди, вчасно робити висновки, уважно прислухатися до висловлювань кожного.

Завдання головуючого полягає не у виголошенні на нараді промови чи доповіді. Він має відкрити нараду й у короткому вступному слові охарактеризувати проблему, яку треба обговорити. Під час наради керівник за допомогою певних запитань має заохочувати людей до висловлювання думок, постійно систематизувати їх і періодично підсумовувати висловлені думки, ставити на обговорення нові питання.

Наприкінці наради головуючий має підбити підсумки, акцентувавши увагу на раціональних пропозиціях, що прозвучали під час обговорення проблеми. Однак з повагою треба поставитися й до інших поглядів, які було висловлено. Якщо їх просто розкритикувати, то наступного разу підлеглі приховуватимуть свої справжні думки.

Варто зазначити, що наради, на яких не підбиваються підсумки – це марно витрачений час. Нічого не дають також наради, на яких завдання хоч і ставляться, але не визначаються умови їх виконання, а наслідки не перевіряються.
3. ^ Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Акцентувати - наголошувати, валюта - гроші, дебати – обговорення, переговори, спір, аграрний - сільськогосподарський, шофер - водій.

4. Відредагуйте речення:

У листопаді місяці буде проведений слідуючий інструктаж по техніці безпеки. - ^ У листопаді буде проведений наступний інструктаж з техніки безпеки.

Повернувшись зі школи, його радісно зустрів собака. – Коли хлопчик повернувся зі школи, його радісно зустрів собака.

Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого і гумового взуття. - ^ Фабрика налагодила випуск гумового взуття для дітей та жінок.

5.Напишіть лист-запит на отримання кредиту.

ПП «БАРС» Директору банку «Аваль»

м.Стрий, вул.Львівська, 13/6 Василенку О.П.

тел. (245)7-07-77
31/09 від 13 травня 2013року
Шановні панове!

Ознайомившись із рекламним оголошенням Вашого банку в газеті «Фортуна», ми зацікавилися пропозицією щодо надання кредитів підприємцям і хотіли б отримати детальну інформацію про умови кредитування, а саме:

 1. максимальну суму для надання кредиту;

 2. відсоткові ставки;

 3. термін погашення кредиту;

 4. необхідні документи для оформлення кредиту.

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше.

З повагою

Директор ПП «БАРС» (підпис) Романський В.М.


Варіант 33
1.Номінативна функція мови
Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усього навколишнього світу, реальних та ірреальних сутностей. Цей процес науковці називають омовленням світу.

^ Кожна нація бачить світ по-різному. Українська мова-це самобутня мовна картина світу української нації. Порівняймо: українське слово лікарня пов'язане зі словами лікувати, ліки, тоді як російське больница асоціюється зі словами болеть, боль; українське шанувальник має зв'язок зі словами шанувати, пошана, а російське поклонник - зі словами поклоняться, поклонение. Разом з іншими факторами етнотворення мова формує національний менталітет, національну культуру і духовність нації.
2.Ділова бесіда.
Ділова бесіда – це вид усного ділового спілкування, в якому беруть участь дві особи (керівник і працівник або два ділові партнери). Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим результатом і направлена на вирішення певних завдань, виробничих питань і проблем, пов’язана з необхідністю робити висновки на основі аналізу отриманої інформації. Також така бесіда дозволяє виробити певні рішення і реалізувати їх.

Ті ділові бесіди, які відбуваються між керівником і підлеглим, можна поділити на два види: кадрові і проблемні або дисциплінарні.

^ До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення.

Проблемні або дисциплінарні бесіди відрізняються від кадрових тим, що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств.
3. ^ Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Біла ворона – людина, яка відрізняється від інших (У новому колективі, де зовсім не було знайомих, Петро почувався білою вороною),

буря в склянці води – перебільшення, створення проблем з нічого (Куратор завжди робить бурю в склянці води, коли потрібно прибрати територію чи аудиторію)

4. Відредагуйте речення:

План набору студентів-заочників виконано на 95 відсотки. - ^ План набору студентів заочного відділення виконано на 95 відсотків.

Посилку послали поштою. - Посилку відправили поштою.

Він піклувався і допомагав своїм батькам. - ^ Він піклувався про своїх батьків і допомагав їм.

5.Напишіть лист-запит на постачання товару

ПП «ЛЮКС» Директору Стрийського склозаводу

м.Стрий, вул.Львівська, 89/21 Василіву О.П.

тел. (245)7-00-00
234 від 13 травня 2013року
Шановні панове!

Ознайомившись із Вашим листом від 10 травня 2013 року за № 211, ми зацікавилися продукцією Вашого заводу і хотіли б отримати детальну інформацію про умови постачання товару, а саме:

 1. мінімальну партію товару;

 2. умови оплати товару;

 3. умови доставки.

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше.

З повагою

Директор ПП «ЛЮКС» (підпис) Вітів М.М.


Варіант 35


 1. Розмовний стиль, його особливості.


Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

^ 1. Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу.

^ 2. У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники : міміка, жести, навколишнє оточення.

3. Для розмовного стилю характерні емоційність, образність, конкретність, простота мови.

4. Невимушена обстановка спілкування обумовлює велику свободу у виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні (дурний, роззява, говорильня, хихикать, гелготати), просторічні (заіржати, рохля, ахова, растрепа), жаргонні (батьки - предки, залізно, світовий).

^ 5. Обмежено вживається абстрактна лексика, іншомовні слова, книжкові слова.


 1. Службовий етикет.


Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.


 1. ^ Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Бити байдики – ледарювати (Студент Іванюк Б. не склав іспиту з математики, бо цілий семестр на заняттях бив байдики),

сізіфова праця – важка, марна праця (Я не маю задатків до музики, тому вчити мене грати на піаніно – це сізіфова праця)

 1. ^ Відредагуйте речення:

Комісія по складанню підсумкової резолюції буде працювати ще дві неділі.

В слідуючий раз я напишу контрольну на відмінно.

Мене дуже поразила зустріч із закордонними партнерами.

^ Комісія зі складання підсумкової резолюції буде працювати ще два тижні.

Наступного разу я напишу контрольну на відмінно.

Мене дуже вразила зустріч із закордонними партнерами.

 1. Напишіть автобіографію.


Автобіографія

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1995 р. у родині службовців у місті Стрий.

^ З вересня 2002 р. по липень 2011 р. навчався в Стрийській середній загальноосвітній школі №1, де одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 2011 р. вступив на навчання в Стрийський коледж ЛНАУ на відділення «Механізація с.-г.», де навчаюся і зараз.

^ Склад сім’ї:

Батько - Іванов Степан Іванович, 1970 року народження, працює вчителем математики у Стрийській СЗОШ № 3.

Мати – Іванова Ірина Іванівна, 1973 року народження, тимчасово не працює.

Паспортні дані: серія КС, № 752701, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 3 серпня 2011 р.

^ Прописаний і проживаю за адресою: вул. Петлюри, 17, кв. 13, м. Стрий.
15 травня 2013 р. Підпис


Варіант 34
1.Етична функція мови.
Мова – засіб дотримання норм поведінки, моральних правил.

Досягається це існуванням сукупності мовленнєвих етикетних формул та настанов щодо їх використання. Ввічливість, чемність, тактовність, шанобливість, стриманість – визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету.
2.Телефонне ділове спілкування.
^ Телефонна розмова – один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:

 • співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);

 • обмеженість у часі (телефонна розмова не може бути надто тривалою);

 • наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).

Майстерність телефонної розмови полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу повідомити все необхідне і отримати відповідь. Запорукою успішного проведення службової телефонної розмови є компетентність, намагання оперативно вирішити проблему. Невміння розмовляти по телефону, виділити головне в інформації, чітко, стисло, грамотно і ввічливо виловлюватися може бути серйозним недоліком у професійній підготовці керівників, бо зумовлює втрату робочого часу. Службова телефонна розмова складається з таких компонентів:

 1. момент налагодження контакту;

 2. викладення сутності справи (повідомлення мети дзвінка, підхід до питання, обговорення повідомленої інформації);

 3. закінчення розмови.3.Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Гордіїв вузол – складна, заплутана справа (Розв’язати задачу з математики за 11 клас для мене – це гордіїв вузол).

умивати руки – уникати відповідальності (Водій, що створив аварійну ситуацію, умив руки, переклавши вину на пішоходів)

^ 4.Відредагуйте речення:

Музей закривається в 10-й годині вечора. - Музей закривається о 22 годині.

Моя сестра старша мене на три роки. - Моя сестра старша за мене на три роки.

Самий відсталий студент групи після цієї розмови намагався показати себе кращим.- ^ Найвідсталіший студент групи після цієї розмови намагався бути кращим.

5.Напишіть протокол зборів студентів вашого відділення з питання озеленення території коледжу.
^ ПРОТОКОЛ №12

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

від 10 березня 2013 року
Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Ковба С.С.

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму

Порядок денний:

^ 1.Озеленення території Стрийського коледжу
СЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про необхідність озеленення території коледжу.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-31 Бунько С.М. запропонувала поділити територію між групами.

^ Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала скласти графік робіт на території для кожної групи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЛекція 2-3
Когнітивна функція мови – функція, в якій мова виступає як знаряддя пізнання світу, за допомогою якого формуються поняття, усвідомлюються...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconСтрахування це вид цивільно-правових відносин
Страхування є універсальним засобом, спрямованим на усу­нення (або, у крайньому разі, мінімізацію) негативних (небажаних) наслідків,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon16. Естетика Бароко
Специфіка барокової культури полягає в тому, що вона стає своєрідним синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) І відродження,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мистецтво форма художньо-образного освоєння світу, вираження духовної сутності людини. Художник у творах мистецтва втілює свої почуття,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconФілософія як універсальний тип знань
У методологічному відношенні вона базується на пізнанні універсальних законів розвитку Всесвіту та їх відображенні у способу мисленні...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЩоб зацікавити чоловіка, зовсім не обов'язково демонструвати йому...
Стина друга: чоловіки люблять особливих жінок як духовно, так І фізично, тому немає кращого способу підкорити їх, ніж любити себе...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЗаснований не на логіці, а на фантазії
Міф являє собою ототожнення реального та ідеального. Характерна особливість міфології полягає в тому, що вона існує в органічній...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconРозвиток прози на межі ХІХ і ХХ ст
Образ людини, змальований на сторінках книг, стає стереометричним. Вона постає не тільки детермінованою середовищем, а в усій динаміці...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Ми фактично вже показали почасти роль І значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconПреподобний єфрем сирін слово на прихід Господній, на кінець світу І прихід антихриста
Бо за допустом Святого Бога одержить він владу спокушувати світ; тому що виповнилося нечестя світу, І всюди чиняться різного роду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка