Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
НазваЕкспресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
Сторінка7/9
Дата конвертації05.07.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2003-2006 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації у м.Львові.

У 2006- 2012рр. – бухгалтер ПП “Інтерлайн”.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок не маю.

^ ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Володію німецькою та російською мовами. Рідна мова – українська.

Практичний досвід роботи з комп’ютером.

Маю права водія та досвід керування автомобілем.

11.03.2013р. Підпис

Варіант 27


 1. Комунікативна функція мови


Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми.

Це одна з найголовніших соціально-практичних функцій мови. Вона є важливою для кожної людини, для існування суспільства і для життя самої мови.

^ Усе життя людини-це її спілкування з оточенням і взаємний вплив один на одного. Спілкування, стосунки з іншими людьми - життєва доконечна потреба,

Мова - засіб обміну інформацією у всіх суспільно важливих сферах комунікації: політиці, науці, у галузі економіки, виробництві і діловій сфері, в освіті, культурі та ін. Мова - це універсальний засіб спілкування.


 1. Бар’єри в спілкуванні, причини їх виникнення.


^ Бар'єр спілкування - це внутрішня перешкода психологічного характеру, що заважає людині успішно спілкуватися. Виділяють такі типи бар’єрів:

Уникнення - це такий тип бар’єру під час спілкування, коли спостерігається уникнення джерел впливу, відхилення від контакту з партнером, при якому взагалі ніяке спілкування стає неможливим.

Авторитет. Дія даного типу бар’єру спілкування полягає в тому, що, розділивши всіх людей на авторитетних і неавторитетних, людина довіряє тільки першим і відмовляє в цьому другим.

Нерозуміння. Далеко не завжди є можливість визначити джерело інформації як небезпечне, чуже чи неавторитетне і в такий спосіб захиститися від небажаного впливу.

^ Уникнення, авторитет та нерозуміння – це зовнішні бар’єри. .

Існують ще внутрішні бар'єри - якісь внутрішні перешкоди проти інформації, що загрожує сильній перебудові всіх уявлень людини, її поведінки.


 1. ^ Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Вакантний - вільний, ретельний - старанний, фах – спеціальність, професія, підприємство – фірма, установа, організація, керівник – директор, шеф.

 1. Відредагуйте речення:

По першому питанню виступили два виступаючих. – ^ Два доповідачі виступили щодо першого питання.

Усі кабінети обладнані новітніми приладдями. – Усі кабінети обладнані новітніми приладами

Прошу вас, Петро Петрович, більш ретельніше розглянути ці питання. – ^ Прошу вас, Петре Петровичу, ретельніше розглянути ці питання

Як проїхати до коледжа? – Як проїхати до коледжу?

 1. Напишіть заяву про прийняття на роботу.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

^ Дмитришину В.Ф.

Іваненка П.М., який проживає за адресою:

м.Стрий, вул. Шевченка, 2/3
Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду викладача української мови з 19 травня 2013 року до 20 червня 2014 року за сумісництвом.

^ 18.05.13р. підпис


Варіант 28


 1. Мислетворча функція мови


Мова - засіб людського мислення: творення, оформлення і вираження думки.

Мислити - означає оперувати мовним матеріалом, словами, реченнями. Без цього органічного зв'язку мовлення і пізнавальна діяльність людини неможливі. Мислення - це внутрішнє мовлення. Відомий вислів «обмінятися думками» насправді означає обмінятися певними мовними одиницями, у яких і закодовані думки. Цей обмін не завжди буває корисним для обох співрозмовників. Недарма кажуть: «Хто ясно мислить, той ясно висловлюється».

^ Кожний момент діяльності зумовлюється думкою і її носієм - мовою.


 1. Нарада як форма управління.


Наради стали невід’ємною частиною нашого життя. Їх проводять для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях та організаціях.

Наради – один з найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття рішень в усіх сферах виробничого, громадського і політичного життя.

Перевагою наради у порівнянні з іншими формами управління є те, що за мінімум часу невелика кількість людей у результаті оперативного і аргументованого обміну думками може розв’язати складні питання і прийняти узгоджене найоптимальніше рішення. Якщо учасники наради обмінюються думками, обговорюють проблеми і спільними зусиллями доходять певних висновків, ефект від такої наради буде великим. Оптимальна кількість учасників наради як однієї з колективних форм обговорення – 10 – 12 осіб. Якщо людей менше, а отже, менше різних поглядів на проблему, то й користі від такої наради буде мало. Якщо кількість учасників перевищує 16 – 18 осіб, то, як правило, не всі зможуть взяти участь в обговоренні. Якщо учасників понад 20, то доцільніше поділити їх на дві групи, вислухати думки всіх, а потім порівняти висновки обох груп.


 1. ^ Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів:

Дебати – суперечка, обговорення, спір, дефект – вада, недолік, пошкодження, неполадка, лімітувати - обмежувати, аргумент – доказ, підстава, конфлікт – суперечка, сутичка.

 1. Відредагуйте речення:

Збори акціонерів відбудуться завтра в другій годині. - Збори акціонерів відбудуться завтра о 14 годині.

Біля головного корпусу висіла об’ява. - Біля головного корпусу висіло оголошення.

Сторож тут же повідомив про крадіжку чергового міліціонера. - ^ Сторож одразу ж повідомив про крадіжку черговому міліціонерові.

 1. Напишіть заяву про звільнення з роботи.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

^ Дмитришину В.Ф.

Павлика П.П., який проживає за адресою:

м.Стрий, вул. Львівська, 87/35
Заява

Прошу звільнити мене з посади викладача української мови з 20 травня 2013 року за власним бажанням.

^ 18.05.13р. підписВаріант 29


 1. Пізнавальна функція мови


Гносеологічна або пізнавальна функція мови виражається в тому, що вона є своєрідним засобом пізнання навколишнього світу. На відміну від інших істот людина користується не лише індивідуальним досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх попередників і сучасників, тобто суспільним досвідом. Але за умови досконалого знання мови, й далеко не однієї.

Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь призму саме цієї мови. Оскільки кожна мова є неповторною картиною світу — зникнення якоїсь із них збіднює уявлення людини про багатогранність світу, звужує її досвід. Гносеологічна функція мови полягає не лише в прийнятті й нагромадженні досвіду суспільства. Вона безпосередньо пов'язана з функцією мислення, формування та існування думки.

 1. Нарада, її види.

^ Наради – один з найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття рішень в усіх сферах виробничого, громадського і політичного життя.

Залежно від мети і завдань, які потрібно вирішити, ділові наради поділяються на:

 • інформаційні (директивні або інструктивні)

 • дискусійні (полемічні)

 • оперативні (диспетчерські)

Інформаційна нарада скликається для ознайомлення учасників з новими даними, фактами, постановами, розпорядженнями.

Дискусійна (полемічна) нарада передбачає вільний виклад варіантів думок, версій, гіпотез, припущень. Така нарада є найдемократичнішою і підвищує у працівників почуття відповідальності, розвиває почуття згуртованості, солідарності, активізує їх. Дискусійні наради проводять у невеликому колі спеціалістів або компетентних осіб для того, щоб знайти оптимальне управлінське вирішення обговорюваних питань.

Оперативна нарада передбачає охоплювати такі етапи управління: збір інформації, її опрацювання та прийняття рішень без скликання всіх учасників у певному місці. Для цього використовують як традиційні засоби зв’язку (телефон, селектор, радіо), так і новітні (комп’ютерну мережу).


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Особистий – особовий – особливий.

Особистий – власний, той, який належить певній особі. (Особисті речі під час тренування необхідно залишати у гардеробі)

Особовий - який стосується особи; відкритий на окрему особу (Особові справи всіх працівників зберігаються у відділі кадрів)

^ Особливий – не такий, як усі; який чимось відрізняється від інших (Особлива увага на заняттях приділяється вихованню молодого покоління)

 1. Відредагуйте речення:

Завод заключив договір на продаж сільськогосподарської продукції. - ^ Завод підписав договір про продаж сільськогосподарської продукції

Він діяв згідно наказу. - Він діяв згідно з наказом

На зборах присутня більша половина працівників.- ^ На зборах присутня більшість працівників.

 1. Напишіть заяву, що містить прохання звільнити вас від занять.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи П-32

Мельника Леоніда
Заява

Прошу звільнити мене від занять з 13 до 20 травня 2013 року у зв’язку з одруженням.

^ 11.05.13р. підпис


Варіант 30


 1. Експресивна функція мови


Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини.

Кожний індивід має унікальний неповторний світ, сфокусований у його свідомості, у надрах інтелекту, у гамі емоцій, почуттів, мрій, волі. І цей прихований світ може розкрити для інших лише мова: чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постаєш перед людьми як особистість. Те ж саме можна сказати і про націю, народ: «Говори — і я тебе побачу», — запевняли мудреці античності.


 1. Поняття про мовленнєвий етикет.


Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.


 1. ^ Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Ігнорувати – не звертати уваги, зневажати, прибутковий – дохідний, дохідливий, дефект – вада, недолік, неполадка, пошкодження, аргумент – доказ, підстава, рахувати - лічити.

 1. Відредагуйте речення:

Згідно наказу студента Макаренка О.О. відчислили з університета. - Студента Макаренка О.О. відрахували з університету згідно з наказом ректора

Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. – ^ Місцева влада заборонила проводити зустрічі.

У жовтні місяці починається підписка на газети і журнали на слідуючий календарний рік. - У жовтні починається передплата на газети і журнали на наступний календарний рік.

 1. Напишіть автобіографію.


Автобіографія

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1995 р. у родині службовців у місті Стрий.

^ З вересня 2002 р. по липень 2011 р. навчався в Стрийській середній загальноосвітній школі №1, де одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 2011 р. вступив на навчання в Стрийський коледж ЛНАУ на відділення «Механізація с.-г.», де навчаюся і зараз.

^ Склад сім’ї:

Батько - Іванов Степан Іванович, 1970 року народження, працює вчителем математики у Стрийській СЗОШ № 3.

Мати – Іванова Ірина Іванівна, 1973 року народження, тимчасово не працює.

Паспортні дані: серія КС, № 752701, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 3 серпня 2011 р.

^ Прописаний і проживаю за адресою: вул. Петлюри, 17, кв. 13, м. Стрий.
15 травня 2013 р. Підпис

Варіант 31


 1. Естетична функція мови.


Естетична функція мови полягає в тому, що вона є першим джерелом культури, знаряддям і водночас матеріалом створення культурних цінностей. Існування мови у фольклорі, красному письменстві, театрі, пісні тощо дає безперечні підстави стверджувати, що вона є становим хребтом культури. Ось чому виховання відчуття краси мови — основа естетичного виховання.


 1. Невербальне спілкування.


Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали. 1. ^ Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Симптом - ознака, репродукувати - відтворювати, фіксувати – закріплювати, записувати, анонс – оголошення, повідомлення, екстраординарний – особливий, не такий як усі.


 1. Відредагуйте речення:

Двійко наших співробітників перебувало в цей час у лікарні. - ^ Два наших співробітники перебували в цей час у лікарні.

Біля входу в перший учбовий корпус висіла об’ява. - Біля входу в перший навчальний корпус висіло оголошення.

Я люблю читати і футбол. - Я люблю читати книжки і грати футбол.


 1. Напишіть характеристику на свого одногрупника.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЛекція 2-3
Когнітивна функція мови – функція, в якій мова виступає як знаряддя пізнання світу, за допомогою якого формуються поняття, усвідомлюються...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconСтрахування це вид цивільно-правових відносин
Страхування є універсальним засобом, спрямованим на усу­нення (або, у крайньому разі, мінімізацію) негативних (небажаних) наслідків,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon16. Естетика Бароко
Специфіка барокової культури полягає в тому, що вона стає своєрідним синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) І відродження,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мистецтво форма художньо-образного освоєння світу, вираження духовної сутності людини. Художник у творах мистецтва втілює свої почуття,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconФілософія як універсальний тип знань
У методологічному відношенні вона базується на пізнанні універсальних законів розвитку Всесвіту та їх відображенні у способу мисленні...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЩоб зацікавити чоловіка, зовсім не обов'язково демонструвати йому...
Стина друга: чоловіки люблять особливих жінок як духовно, так І фізично, тому немає кращого способу підкорити їх, ніж любити себе...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЗаснований не на логіці, а на фантазії
Міф являє собою ототожнення реального та ідеального. Характерна особливість міфології полягає в тому, що вона існує в органічній...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconРозвиток прози на межі ХІХ і ХХ ст
Образ людини, змальований на сторінках книг, стає стереометричним. Вона постає не тільки детермінованою середовищем, а в усій динаміці...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Ми фактично вже показали почасти роль І значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconПреподобний єфрем сирін слово на прихід Господній, на кінець світу І прихід антихриста
Бо за допустом Святого Бога одержить він владу спокушувати світ; тому що виповнилося нечестя світу, І всюди чиняться різного роду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка