Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
НазваЕкспресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
Сторінка6/9
Дата конвертації05.07.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Приступаючи до обговорення спірної проблеми, встановіть, що є предметом ваших розбіжностей, чітко визначте предмет суперечки.

Не починайте сперечатися, якщо ви погано розбираєтеся в предметі суперечки. Якщо про спір відомо заздалегідь, ретельно готуйтеся до нього, не жалійте часу і сил на поповнення знань про предмет суперечки.

Готуючись до дискусії, полеміки, виділяють основні поняття, пов’язані з предметом суперечки. Уточніть значення термінів, які ви маєте намір використати в обговоренні. У процесі суперечки стежте за тим, щоб полемісти вкладали в поняття, що вживають, однаковий зміст. У іншому випадку це може привести до двозначності висловлювання, до нерозуміння позиції опонента.

Вчіться правильно розкривати зміст понять, пояснювати значення термінів. Застосовуйте різні засоби тлумачення слів. Активно використовуйте з цією метою лінгвістичні і енциклопедичні словники.

Під час суперечки звертайте увагу на поведінку вашого опонента. Спробуйте зрозуміти мотиви його дій і висловлювань, враховуйте індивідуальні властивості його характеру, манеру сперечання. Намагайтеся правильно порівнювати свої здібності і можливості з силами супротивника.

Відносяться з повагою до поглядів і переконань свого опонента. Якщо ви не згідні з його точкою зору, рішуче спростуйте її, приводьте переконливі аргументи на захист своєї позиції, але не принижуйте достоїнства свого противника, не ображайте його різкими словами, не вдавайтеся до грубощів. Говоріть в спокійному і дружньому тоні. Зберігайте витримку і рівновагу. Не треба гарячкувати з дрібниць. Пам’ятайте, що в збудженому стані складніше вірно оцінити ситуацію, підібрати вагомі докази.


 1. Терміни і термінологія.


^ Термін— це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини. (приклади зі своєї професії)

Термінологія — 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та ін. термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо.

Основні ознаки терміна:

1. Системність. Кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення.

^ 2. Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть поняття, яке він позначає: прибуток.

3. Тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми. Якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів - однозначні, що зумовлено їхнім призначенням.

^ 4. Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію (означення), яка чітко окреслює, обмежує його значення.


 1. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

двовуглекислий, силосонавантажувач, двохсотсорокашестикілограмовий, науково-технічний, південно-східний, контр-адмірал, міні-футбол, чар-зілля, напівавтомат, святвечір.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Готуючи альманах “Вітрила”, нашу увагу привернув своїми оповіданнями Володимир Кезля.

Хворі грипом приймаються поза чергою.

На зборах виступав завуч по виховній роботі.

^ Коли ми готували альманах “Вітрила”, нашу увагу привернув своїми оповіданнями Володимир Кезля.

Хворі на грип приймаються поза чергою.

На зборах виступав заступник директора з виховної роботи.

 1. Напишіть розпорядження про економію електроенергії в коледжі в зимовий період.


^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

9

13 травня 2013 року м. Стрий

про економію електроенергії
У зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію в зимовий період:

 1. ^ Заборонити використання у гуртожитках та навчальних корпусах додаткових електроприладів.

 2. Економно витрачати електроенергію під час світлового дня

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора з господарської частини Моша Р.В.
Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

печатка

Варіант 24


 1. Майстерність публічного виступу.


Промовець повинен бути психологічно готовим до виступу, не боятися аудиторії, уміти своїм словом змусити слухачів емоційно співпереживати, хвилюватися вирішенням тих чи інших проблем.

^ Доповідач усім своїм виглядом має демонструвати глибоку повагу до слухачів, дотримуватися правил етикету.

Текст виступу має бути логічним і послідовним. Його можна легко запам´ятати, а згодом обходитися і без нього. Промовець зможе говорити спокійно, невимушено, більше апелювати до слухачів, спостерігати за їхньою реакцією.

^ У промові можна використовувати:

- жарт (але вміло);

- цікаву оповідку (робити це доречно);

- наочні матеріали, технічні засоби (якщо лектор уміє ними користуватися).

^ Для того, щоб спілкування лектора з аудиторією було успішним, потрібно:

- орієнтуватися в умовах спілкування (з цією метою визначити цілі та мотиви спілкування, специфіку аудиторії, знати час та місце зустрічі);

- уміти правильно визначити мотивацію спілкування (мотивації бувають соціальні, особистісні, пізнавальні, пов´язані із соціальною діяльністю);

- прагнути, щоб виступ був цілеспрямованим (пробуджувати інтерес до нових знань, пошукової діяльності, творчої активності, до розвитку потреби у самоосвіті тощо);

- використовувати систему запитань-відповідей, які активізують пізнавальну діяльність слухачів;

- спиратися на етичні вимоги та психологічні засади.


 1. Українська лексика з погляду походження.


Лексика сучасної української мови складається з питомих слів та запозичених з інших мов. Питомими є слова, спільні для всіх індоєвропейських мов (германських, романських, кельтських, індійських, балтійських та ін.), наявні в усіх слов’янських мовах, спільносхіднослов’янські слова та власне українські слова, що виникли в період самостійного існування нашої мови.

Входячи в українську мову, іншомовні слова засвідчували чутливість лексики до змін у житті суспільства – політичних, економічних та культурних – і водночас збагачували словниковий склад нашої мови.

^ У професійному мовленні іншомовні слова вживаються досить часто, але, на жаль, не завжди доречно.

Аби правильно вживати іншомовні слова у професійному мовленні, варто дотримуватися таких рекомендацій:

^ 1) не використовувати у мовленні запозичені слова, якщо вони мають українські відповідники. Наприклад: валюта – грошова одиниця в країні; реєструвати – записувати;

2) вживання іншомовного слова допустиме лише в тому значенні, в якому воно зафіксоване у словниках;

3) не слід користуватися у професійному мовленні іншомовним словом і його українським відповідником на позначення того самого поняття. Бажано у таких випадках користуватися національною мовою, що значною мірою полегшить сприймання тексту.


 1. ^ Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

Дніпра, відсотка, коридору, Криму, вересня, понеділка, мітингу, страху, журналу, пасажиропотоку.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Я виходжу на слідуючій зупинці.

Книжки по математиці були для хлопчика цікавіші детективних романів.

Він задержується у відпуску, хоча на роботі появилися невідкладні задачі

^ Я виходжу на наступній зупинці.

Книжки з математики були для хлопчика цікавіші за детективні романи.

Він затримується у відпустці, хоча на роботі з’явилися невідкладні справи.

 1. Напишіть заяву з проханням перевести вас на заочну форму навчання.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи Б-31

Малетича Володимира
Заява

Прошу перевести мене на заочну форму навчання у зв’язку з сімейними обставинами.

^ 11.05.13р. підпис

Варіант 25


 1. Види підготовки до виступу.


Існує 4 типи підготовки до виголошення промови:

  1. ті, що написані і читаються за конспектом;

  2. ті, що готують заздалегідь, але не вчать напам'ять;

  3. ті, що готують заздалегідь і вчать напам'ять;

  4. імпровізовані (експромти).

Вибір типу підготовки залежить від виду публічного виступу (наприклад, звітні доповіді не вчать напам’ять) та від досвідченості оратора. 1. Фразеологізми у професійному мовленні.


Фразеологія– це розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови - фразеологічні одиниці, їх, ознаки, закономірності функціонування у мові та процес утворення.

Українська мова здавна славиться багатою фразеологією. Це уставлені в мові вислови, прислів’я і приказки, народні примовки, крилаті слова, термінологічні словосполучення (золотий вік; блудний син; стригти під одну гребінку; поставити наголос).

Фразеологізми охоплюють різні сфери життя, є активним засобом людського мислення. У професійному спілкуванні фразеологізми, цитати на підтвердження якоїсь думки, прислів’я і приказки вживаються здебільшого в усному мовленні (бесіди, лекції, публічні промови). В окремих випадках вони використовуються як розгорнуті синоніми до відповідних слів, щоб наголосити на тому чи іншому факті, підкреслити щось, а найчастіше - як засіб влучного і образного вираження певного значення. Але надмірне цитування іноді недоречне і небажане.

^ У письмовому професійному мовленні, зокрема у професійних документах, вживання фразеологізмів не допускається. 1. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

^ Студента, колективу, циклону, ключа, Львова, вівторка, мітингу, жалю, зошита, газопроводу.

 1. Відредагуйте речення:

Довідки по любих питаннях можна получити після третьої години.

За вищою ступенню йде найвища.

На протязі цього учбового року ми повинні виконати великий об’єм роботи.

^ Довідки з будь-яких питань можна отримати після 15 години.

За вищим ступенем йде найвищий.

Протягом цього навчального року ми повинні виконати великий обсяг роботи.

 1. Напишіть доповідну записку на студента, який постійно запізнюється на заняття.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

^ Дмитришину В.Ф.

викладача української мови

Бунько С.М
Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що студент групи П-11 Іванюк Степан постійно спізнюється на заняття української мови. На зауваження не реагує. Прошу вжити заходів до студента Іванюка С.

^ 11.05.13р. підпис

Варіант 26


 1. Мова і професія. Необхідність знання мови професії.


Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх.

У зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах та установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.

^ Що означає знати мову професії? Це – вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися.

Мовні знання – один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

^ Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще зорієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах


 1. Культура ділового спілкування.


^ Культура ділового спілкування є цілісною системою елементів, яка охоплює зовнішню культуру, культуру мовлення, культуру почуттів, культуру поведінки, етикет.

Зовнішня культура – видимі, візуально сприйнятні елементи, що характеризують особистість, передусім її одяг. Якщо він свідчить про невибагливий смак, низьку культуру, неповагу до себе та оточення, то від такої людини мало хто сподіватиметься конструктивної співпраці.

Культура мовлення виявляється в умінні говорити і писати так, щоб співрозмовник правильно сприйняв інформацію і здійснив дії, яких очікує від нього автор висловлення чи тексту.

Культура почуттів – рівень розвитку, уміння особистості керувати своїми психічними станами, емоційними ставленнями до навколишньої дійсності.

^ Щирі зацікавленість, співпереживання, розуміння й порозуміння між людьми у процесі спілкування є важливими передумовами їх ефективної ділової взаємодії.

Культура поведінки - сукупність форм поведінки людини у процесі спілкування, в яких виявляються певні моральні й етичні норми.

Етикет – сукупність правил, які регламентують зовнішні вияви людської поведінки: правила звернень і привітань, правила проведення бесід і переговорів, правила прощання з відвідувачами.


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Дипломат – дипломант – дипломник.

Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А.В. поїхав у Москву для ведення переговорів щодо постачання в Україну газу.)

^ Дипломант – це людина, нагороджена дипломом за певні досягнення (Петрова Олена стала дипломантом конкурсу ім. П.Яцика, зайнявши І місце)

Дипломник – особа, яка пише дипломну роботу (Дипломники групи М-41 уже готуються до захисту дипломних проектів)

 1. ^ Відредагуйте речення:

Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. - Куратори груп за дорученням деканату перевірили присутність студентів на першій парі.

Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. – Збори відбудуться 15 квітня о 14 годині.

В місті розташована воєнна частина. – ^ У місті розташована військова частина

 1. Напишіть резюме.

РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса: Київ, вул. Космонавтів, буд. 15

Телефон: 568-68-68

e-mail: vika@ukr.net

Дата народження: 22.09.1981р.

МЕТА

заміщення вакантної посади головного бухгалтера.

ОСВІТА

У 1999 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.

^ У 2003 році здобула вищу освіту в Львівському національному Університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЛекція 2-3
Когнітивна функція мови – функція, в якій мова виступає як знаряддя пізнання світу, за допомогою якого формуються поняття, усвідомлюються...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconСтрахування це вид цивільно-правових відносин
Страхування є універсальним засобом, спрямованим на усу­нення (або, у крайньому разі, мінімізацію) негативних (небажаних) наслідків,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon16. Естетика Бароко
Специфіка барокової культури полягає в тому, що вона стає своєрідним синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) І відродження,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мистецтво форма художньо-образного освоєння світу, вираження духовної сутності людини. Художник у творах мистецтва втілює свої почуття,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconФілософія як універсальний тип знань
У методологічному відношенні вона базується на пізнанні універсальних законів розвитку Всесвіту та їх відображенні у способу мисленні...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЩоб зацікавити чоловіка, зовсім не обов'язково демонструвати йому...
Стина друга: чоловіки люблять особливих жінок як духовно, так І фізично, тому немає кращого способу підкорити їх, ніж любити себе...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЗаснований не на логіці, а на фантазії
Міф являє собою ототожнення реального та ідеального. Характерна особливість міфології полягає в тому, що вона існує в органічній...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconРозвиток прози на межі ХІХ і ХХ ст
Образ людини, змальований на сторінках книг, стає стереометричним. Вона постає не тільки детермінованою середовищем, а в усій динаміці...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Ми фактично вже показали почасти роль І значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconПреподобний єфрем сирін слово на прихід Господній, на кінець світу І прихід антихриста
Бо за допустом Святого Бога одержить він владу спокушувати світ; тому що виповнилося нечестя світу, І всюди чиняться різного роду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка