Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
НазваЕкспресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини
Сторінка2/9
Дата конвертації05.07.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Особовий - який стосується особи; відкритий на окрему особу (Особові справи всіх працівників зберігаються у відділі кадрів)

^ Особливий – не такий, як усі; який чимось відрізняється від інших (Особлива увага на заняттях приділяється вихованню молодого покоління)

 1. Відредагуйте речення:

Завод заключив договір на продаж сільськогосподарської продукції. - ^ Завод підписав договір про продаж сільськогосподарської продукції

Він діяв згідно наказу. - Він діяв згідно з наказом

На зборах присутня більша половина працівників.- ^ На зборах присутня більшість працівників.

 1. Напишіть заяву, що містить прохання звільнити вас від занять.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи П-32

Мельника Леоніда
Заява

Прошу звільнити мене від занять з 13 до 20 травня 2013 року у зв’язку з одруженням.

11.05.13р. підпис
Варіант 7


 1. Культурологічна функція мови


Культурологічна функція мови відіграє важливу роль у житті будь-якої нації. Культура кожного народу відображена та зафіксована найперше в його мові. Для глибшого пізнання нації необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку культур між народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та здобутки, збагачуючи світову культуру.

Через мову передається й естафета духовних цінностей від покоління до покоління. Чим повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший зв'язок та багатша духовність наступних поколінь. Дотримання мовних норм, популяризація рідної мови — це поступ у розвитку загальної культури нації.


 1. Обов’язки голови наради до, під час та після проведення наради


Нараду в будь-якій організації, як правило, проводить її керівник. Тому її результати залежать передусім від того, як він уміє працювати з людьми. Щоб бути вправним головуючим на нараді, керівникові треба мати не лише організаторський хист, а й уміти зосереджувати увагу й зусилля на тому, щоб постійно стежити за перебігом дискусії, обмірковувати й добирати слушні запитання, систематизувати різні погляди, вчасно робити висновки, уважно прислухатися до висловлювань кожного.

Завдання головуючого полягає не у виголошенні на нараді промови чи доповіді. Він має відкрити нараду й у короткому вступному слові охарактеризувати проблему, яку треба обговорити. Під час наради керівник за допомогою певних запитань має заохочувати людей до висловлювання думок, постійно систематизувати їх і періодично підсумовувати висловлені думки, ставити на обговорення нові питання.

Наприкінці наради головуючий має підбити підсумки, акцентувавши увагу на раціональних пропозиціях, що прозвучали під час обговорення проблеми. Однак з повагою треба поставитися й до інших поглядів, які було висловлено. Якщо їх просто розкритикувати, то наступного разу підлеглі приховуватимуть свої справжні думки.

Варто зазначити, що наради, на яких не підбиваються підсумки – це марно витрачений час. Нічого не дають також наради, на яких завдання хоч і ставляться, але не визначаються умови їх виконання, а наслідки не перевіряються.


 1. ^ Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Акцентувати - наголошувати, валюта - гроші, дебати – обговорення, переговори, спір, аграрний - сільськогосподарський, шофер - водій.

 1. Відредагуйте речення:

У листопаді місяці буде проведений слідуючий інструктаж по техніці безпеки. - ^ У листопаді буде проведений наступний інструктаж з техніки безпеки.

Повернувшись зі школи, його радісно зустрів собака. – Коли хлопчик повернувся зі школи, його радісно зустрів собака.

Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого і гумового взуття. - ^ Фабрика налагодила випуск гумового взуття для дітей та жінок.

 1. Напишіть лист-запит на отримання кредиту.ПП «БАРС» Директору банку «Аваль»

м.Стрий, вул.Львівська, 13/6 Василенку О.П.

тел. (245)7-07-77
31/09 від 13 травня 2013року
Шановні панове!

Ознайомившись із рекламним оголошенням Вашого банку в газеті «Фортуна», ми зацікавилися пропозицією щодо надання кредитів підприємцям і хотіли б отримати детальну інформацію про умови кредитування, а саме:

 1. максимальну суму для надання кредиту;

 2. відсоткові ставки;

 3. термін погашення кредиту;

 4. необхідні документи для оформлення кредиту.

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше.

З повагою

Директор ПП «БАРС» (підпис) Романський В.М.


Варіант 9


 1. Етична функція мови.


Мова – засіб дотримання норм поведінки, моральних правил.

Досягається це існуванням сукупності мовленнєвих етикетних формул та настанов щодо їх використання. Ввічливість, чемність, тактовність, шанобливість, стриманість – визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету.


 1. Телефонне ділове спілкування.


^ Телефонна розмова – один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:

 • співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);

 • обмеженість у часі (телефонна розмова не може бути надто тривалою);

 • наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).

Майстерність телефонної розмови полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу повідомити все необхідне і отримати відповідь. Запорукою успішного проведення службової телефонної розмови є компетентність, намагання оперативно вирішити проблему. Невміння розмовляти по телефону, виділити головне в інформації, чітко, стисло, грамотно і ввічливо виловлюватися може бути серйозним недоліком у професійній підготовці керівників, бо зумовлює втрату робочого часу. Службова телефонна розмова складається з таких компонентів:

 1. момент налагодження контакту;

 2. викладення сутності справи (повідомлення мети дзвінка, підхід до питання, обговорення повідомленої інформації);

 3. закінчення розмови. 1. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Гордіїв вузол – складна, заплутана справа (Розв’язати задачу з математики за 11 клас для мене – це гордіїв вузол).

умивати руки – уникати відповідальності (Водій, що створив аварійну ситуацію, умив руки, переклавши вину на пішоходів)

 1. ^ Відредагуйте речення:

Музей закривається в 10-й годині вечора. - Музей закривається о 22 годині.

Моя сестра старша мене на три роки. - Моя сестра старша за мене на три роки.

Самий відсталий студент групи після цієї розмови намагався показати себе кращим.- ^ Найвідсталіший студент групи після цієї розмови намагався бути кращим.

 1. Напишіть протокол зборів студентів вашого відділення з питання озеленення території коледжу.


^ ПРОТОКОЛ №12

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

від 10 березня 2013 року
Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Ковба С.С.

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму

Порядок денний:

^ 1.Озеленення території Стрийського коледжу
СЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про необхідність озеленення території коледжу.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-31 Бунько С.М. запропонувала поділити територію між групами.

Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала скласти графік робіт на території для кожної групи.

УХВАЛИЛИ:

 1. До 16.03.2013 р. Поділити територію між групами (відповідальна — Маркова Л.М.).

 2. Скласти графік та обсяг робіт для кожної групи до 20.03.2013 р. (відповідальна – Федитник Н.Д)

 3. Провести озеленення території коледжу до 01.04.2013р. (відповідальні – куратори груп)


Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.С.Ковба

Варіант 11


 1. Особливості наукового стилю.


Науковий стиль використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

^ Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник,лекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

^ Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.


 1. Засоби невербального спілкування


Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Адрес – це письмове привітання з нагоди свята чи ювілею (З нагоди 60-річчя від дня народження студенти групи Б-31 надіслали директору вітальний адрес)

Адреса – це місце проживання кого-небудь або місце розташування чого-небудь (Магазин «Мамадай» знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Стрий)

 1. Відредагуйте речення:

Один олівець довший другого на 3 сантиметри. – ^ Один олівець довший за інший на три сантиметри

Було рівно п’ять годин ранку. – Була п’ята година.

І в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, викликаючи десятки інфекційних захворювань. - ^ Викликаючи десятки інфекційних захворювань, і в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити.

 1. Напишіть звіт про практику з комп’ютеризації.


ЗВІТ

про практику з комп’ютеризації з 15.04.2013 року по 25.04.2013 року

студента групи М-31 Петренка В.В.

Практику з комп’ютеризації проходив у 55-й аудиторії під керівництвом викладача Яцків Л.Ф. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

^ За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати файли і папки, створювати текст, редагувати, копіювати та зберігати його. Під час проходження практики навчився працювати з програмами Word, Exel, Point.

^ Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при редагуванні текстових документів.

Практика з комп’ютеризації поглибила і закріпила знання, здобуті в коледжі під час лекцій. Вважаю за необхідне продовжити термін проходження практики.
^ 25.04.2013 р. (підпис) В.В.Петренко


Варіант 10


 1. Особливості розмовного стилю.


Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

^ 1. Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу.

^ 2. У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники : міміка, жести, навколишнє оточення.

3. Для розмовного стилю характерні емоційність, образність, конкретність, простота мови.

4. Невимушена обстановка спілкування обумовлює велику свободу у виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні (дурний, роззява, говорильня, хихикать, гелготати), просторічні (заіржати, рохля, ахова, растрепа), жаргонні (батьки - предки, залізно, світовий).

^ 5. Обмежено вживається абстрактна лексика, іншомовні слова, книжкові слова.


 1. Мовленнєвий службовий етикет.


Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.


 1. ^ Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Пасти задніх – відставати (Коли Іван перейшов в іншу школу, то вчитися стало важче, і він пас задніх протягом семестру),

вовк в овечій шкурі – підступна, хитра, лицемірна людина (Наш новий вчитель – вовк в овечій шкурі: обіцяв відвезти нас на екскурсію, якщо будемо добре вчитися, та обіцянки так і не виконав)

 1. ^ Відредагуйте речення:

Завдяки хворобі вони дуже відстали по математиці. – Через хворобу вони дуже відстали з математики.

Оргкомітету треба працювати ще дві неділі. - Оргкомітету треба працювати ще два тижні.

Смерть героїв романа мене дуже поразила. - Смерть героїв роману мене дуже вразила.

 1. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділення з питання надання гуртожитку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЛекція 2-3
Когнітивна функція мови – функція, в якій мова виступає як знаряддя пізнання світу, за допомогою якого формуються поняття, усвідомлюються...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconСтрахування це вид цивільно-правових відносин
Страхування є універсальним засобом, спрямованим на усу­нення (або, у крайньому разі, мінімізацію) негативних (небажаних) наслідків,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon16. Естетика Бароко
Специфіка барокової культури полягає в тому, що вона стає своєрідним синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) І відродження,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мистецтво форма художньо-образного освоєння світу, вираження духовної сутності людини. Художник у творах мистецтва втілює свої почуття,...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconФілософія як універсальний тип знань
У методологічному відношенні вона базується на пізнанні універсальних законів розвитку Всесвіту та їх відображенні у способу мисленні...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЩоб зацікавити чоловіка, зовсім не обов'язково демонструвати йому...
Стина друга: чоловіки люблять особливих жінок як духовно, так І фізично, тому немає кращого способу підкорити їх, ніж любити себе...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconЗаснований не на логіці, а на фантазії
Міф являє собою ототожнення реального та ідеального. Характерна особливість міфології полягає в тому, що вона існує в органічній...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconРозвиток прози на межі ХІХ і ХХ ст
Образ людини, змальований на сторінках книг, стає стереометричним. Вона постає не тільки детермінованою середовищем, а в усій динаміці...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини icon1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Ми фактично вже показали почасти роль І значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична...
Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини iconПреподобний єфрем сирін слово на прихід Господній, на кінець світу І прихід антихриста
Бо за допустом Святого Бога одержить він владу спокушувати світ; тому що виповнилося нечестя світу, І всюди чиняться різного роду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка