Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі
Скачати 28.54 Kb.
НазваЗміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі
Дата конвертації04.07.2013
Розмір28.54 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТРОПЕЇЧНИХ ЗАСОБІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ………………………………...6

  1. Особливості тропів у словесно-образній системі художніх текстів…………………………………………...6

  2. Поняття епітета як важливого виражального засобу в художньому тексті.............................................................15

  3. Лексико-семантичні, структурні групи епітетів та їх стилістичні функції............................................................22

Висновки з першого розділу………………………………………………30

РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІТЕТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ У ПРОЗІ П. МИРНОГО І М. КОЦЮБИНСЬКОГО................................32

  1. Лінгвостилістичні особливості епітетів у тексті роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні» ..............32

  2. Структура та функціональне навантаження епітетів у портретних описах персонажів повісті «Фата Моргана» М. Коцюбинського.............................................................42

Висновки з другого розділу………………………………………..............55

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….....56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………............60

^ ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Питання дослідження мови письменників, чиї твори відображають певні періоди розвитку суспільства, є актуальним, оскільки мовна картина світу в ідіостилі окремого митця дає уявлення про розвиток лексичної системи в цілому. Найяскравіше ці риси виявляються через використання у художньому тексті епітетів.

Цей мовно-виразовий засіб відіграє значну роль у творенні мовної картини окремого індивіда, а також відображає мовні традиції певної епохи загалом. Художні означення засвідчують значні можливості мови у сполучуваності слів, допомагають вирізнити певний предмет чи явище з ряду однорідних, точніше передати думку, надають мові образності та емоційності

Як мовно-літературне явище епітет має свою історію розвитку та специфічні вживання в різних жанрах художніх текстів. Інтерес до вивчення цього засобу посилюється і сьогодні, особливо коли йдеться про епітети в конкретному художньому дискурсі. Тому нашим науковим пошуком стало дослідження художніх означень у творчості українських письменників кінця XIX – початку XX століть, зокрема Панаса Мирного та Михайла Коцюбинського.

У сучасному мовознавстві, в тому числі й українському, активно вивчається епітет як засіб вираження індивідуально-авторського стилю певного письменника. Це дослідження С. Бибик, М. Братусь, С.Єрмоленко, В. Красавіної, А. Мойсієнка, Л. Ставицької, О. Сидоренко, Н. Сидяченко, Н.Сологуб, та ін.

Вивченням лінгвістичної природи і функціонування окремих стилістичних прийомів, і особливо епітетів на позначення зовнішності людини, у художніх текстах П. Мирного та М. Коцюбинського займалися такі науковці, як І. Грицютенко, В. Дроздовський, Р. Міщук, В. Черкаський, А. Скачков, П. Хропко.

Звертаючись до мови прозових творів П. Мирного та М.Коцюбинського, лінгвісти вивчали структурно-семантичні, лінгвостилістичні функції епітетів, досліджували стилістичні особливості їх вживання.

Проте функціонування епітетів у прозі П. Мирного та М.Коцюбинського не достатньо вивчені з погляду сучасної лінгвістики. Випускна робота об’єднала мовотворчість письменників одного хронологічного періоду, спільної тематики творчості, близьких соціально-національних умов та світоглядних переконань.

Таким чином, актуальність нашої роботи полягає у тому, що дослідження епітетів у творах П. Мирного та М. Коцюбинського дозволить розкрити лінгвістичні і стилістичні якості цього явища, простежити його роль у формуванні ідіостилю митців, визначити характерні риси їх художнього мовлення, які виражаються через специфічне сприйняття дійсності автором, а також є ще однією сходинкою на шляху вивчення та опису системи української мови в цілому.

Метою наукової роботи є дослідження семантики та функціонального навантаження епітетів на позначення зовнішності людини у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та повісті М. Коцюбинського «Фата Моргана».

Мета роботи зумовлює такі завдання:

 • з’ясувати семантичні особливості тропів у словесно-образній системі художніх текстів;

Схожі:

Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconЗміст вступ розділ інтелектуальний роман в українській літературі першої половини ХХ століття
Розділ інтелектуальний роман в українській літературі першої половини ХХ століття
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconКиївський національний університет імені Т. Шевченка Інститут філології...
Розділ I. Теоретичні засади вивчення трагедії в. Шекспіра,,макбет’’ у науковій літературі
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі icon1 Теоретичні аспекти видобування знань
Для назви цього процесу в літературі по ес набуло поширено кілька термінів: придбання, здобування, витягання, одержання, виявлення,...
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconРозділ науково-теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу підприємства

Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconЗміст вступ розділ теоретичні засади дослідження особливостей мови...
Розділ теоретичні засади дослідження особливостей мови наукового стилю сучасної української мови
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconЗміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму
Розділ ІІ основні етапи становлення українського конституціоналізму до здобуття незалежності україни 32
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі icon1. організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни
Теоретичні аспекти проблеми професійної підготовки майбутніх практичних психологів (зміст теоретичної частини курсу)
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconКомплекс маркетингу: економічна сутність, складові Методика розробки...
Розділ теоретичні та методологічні аспекти формування та використання комплексу маркетингу підприємствами
Зміст вступ розділ теоретичні аспекти вивчення тропеїчних засобів у художній літературі iconТеоретичні та медичні аспекти ситуаційного менеджменту
Методичні та практичні аспекти ситуаційного менеджменту в ринкових умовах господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка