Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання
Скачати 95.21 Kb.
НазваПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання
Дата конвертації04.07.2013
Розмір95.21 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Х – ХХ СТОЛІТТЯ)

ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
(СТАЦІОНАР, БАКАЛАВРАТ)


 1. Зародження книжної культури в Київській Русі, роль прийняття християнства. Перекладна література (Біблія, апокрифи, житія) та її вплив на подальший літературний розвиток.

 2. Оригінальна література Київської Русі, жанрова система. Літописання.

 3. "Слово о полку Ігоревім" – український героїчний епос. Жанр, композиція, образна система твору.

 4. Високе бароко. Козацькі літописи. Барокова поезія 16-17 ст. та її рефлексії в літературі ХХ ст. Низьке бароко та його роль у літературному розвитку. Бурлескна поезія 18 ст.: вірші-орації, різдвяні та великодні вірші. Сатиричні поеми 18 ст. ("Отець Негребецький ", "Плач київських ченців").

 5. Полемічна література: жанри, поетика, публіцистичний характер. Творчість Івана Вишенського.

 6. Шкільна драматургія. Інтермедії та їх вплив на формування нової української драматургії. Вертепна драма. Творчість Феофана Прокоповича.

 7. Григорій Сковорода – видатний український філософ та письменник. Відображення філософських поглядів та ідей у поезії та байках. Новаторство Григорія Сковороди у версифікації.

 8. Своєрідність розвитку української літератури кінця ХУІІІ – початку ХІХ століття. Бурлескний стиль в українській літературі, його здобутки і втрати. «Енеїда» І. Котляревського, традиції та новаторство в поемі.

 9. Життєва основа, естетичні принципи, тематично-стильові течії українського романтизму 20-30-х років ХІХ століття. Романтична лірика Ст. Писаревського, Л. Боровиковського, М. Костомарова, О. Афанасьєва-Чужбинського, А. Метлинського, Т. Шевченка.

 10. Зародження й розвиток української драматургії на початку ХІХ століття. П’єси І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Костомарова: традиції і новаторство.

 11. Просвітительський реалізм в українській літературі, його художні принципи. Сентиментально-реалістичні повісті Г. Квітки-Основ’яненка.

 12. Розвиток жанру байки в українській літературі ХІХ століття. Байкарська творчість Є. Гребінки, Л. Глібова, співомовки С. Руданського.

 13. Жанрово-тематичне розмаїття української прози 40 – 60 – х років ХІХ століття. Історичний роман «Чорна рада» П. Куліша. «Люборацькі» А. Свидницького – соціально-психологічний роман. Міфологічно-історичний роман О. Стороженка «Марко Проклятий». Значення «Народних оповідань» Марка Вовчка в розвитку української прози.

 14. Викриття самодержавства й антикріпосницька тема у творчості Т. Шевченка («Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля»), «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», «Гайдамаки», «Великий льох»).

 15. Доля покритки, жінки-матері у творчості Т. Шевченка (поеми «Катерина», «Сова», «Наймичка», «Відьма»).

 16. Біблійні мотиви у творчості Т. Шевченка («Давидові псалми», «Світе ясний, світе тихий», «Марія», «Ісаія. Глава 35», «Во Іудеї во дні они»).

 17. Реалізм в українській літературі ІІ половини ХІХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії української літератури. Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі».

 18. Роль І. Нечуя-Левицького в становленні епічного масиву українського критичного реалізму. Конфліктосфера повістей прозаїка. Національна ідея в творчості І. Нечуя-Левицького, її соціальний (роман «Хмари») та історичний (романи «Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван Виговський») аспекти.

 19. Роман Панаса Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: сюжетно-композиційне рішення, система образів та ідейний діапазон твору. Людина й суспільство в інших творах Панаса Мирного («Лихі люди», «Повія», «Лихо давнє й сьогочасне»).

 20. Проблемно-тематичні та образно-стильові характеристики української поезії
  70 – 90 років ХІХ століття (М. Старицький, Я. Щоголів, П. Грабовський, І. Манжура). Ліричний доробок І. Франка: соціальні, інтимно-особистісні, національні мотиви поетичної творчості. «Зів’яле листя» І. Франка як перший в українській літературі декадентський твір.

 21. Поема «Мойсей» – «весільний дар» І. Франка українському народові. Взаємодія релігійних та національно-консолідуючих ідейних начал у поемах І. Франка «Смерть Каїна» та «Іван Вишенський».

 22. Злочинний світ та світ закону в епічних творах І. Франка: біографічний, світоглядний, соціально-психологічний аспекти поетики. «Еволюція від зовнішньої панорамності до внутрішнього психологізму» (М. Ільницький) в романі І. Франка «Перехресні стежки». Артистична тенденція його прози.

 23. Здобутки української драматургії в 70 – 90-і роки ХІХ ст. Майстерність І. Карпенка-Карого в творенні характерів (еволюція, динаміка, метаморфози характерів). Реалістична та мелодраматична складові п’єс М. Кропивницького та М. Старицького (п’єси «Глитай, або ж Павук», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю», комедія «За двома зайцями»).

 24. Стан і характер українського літературно-мистецького життя в кінці ХІХ століття. Підстави модернізації та філософсько-естетична база раннього українського модернізму, його риси. Неонародницька тенденція української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: творчість А. Тесленка та С. Васильченка.

 25. «Покутська трійця» в історії української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть. Характеристика стильових домінант творчості кожного представника. Синтез модерних технік письма в малій прозі В. Стефаника.

 26. Традиції та новаторство української лірики на межі ХІХ – ХХ століть (В. Самійленко, О. Маковей, М. Вороний, Олександр Олесь, поети «Молодої музи»). Поетичні збірки Лесі Українки: тематика циклів, символічна та неоромантична образність.

 27. Загальна характеристика неоромантичної, символістської драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Неоміфологічна тенденція в «Лісовій пісні» Лесі Українки та «Над Дніпром» О. Олеся. Драматична поема в творчості Лесі Українки: естетичний потенціал та філософський масштаб узагальнень: «Бояриня», «Оргія», «Одержима», «У пущі» (1-2 твори на вибір).

 28. Неоромантична концепція творчості О. Кобилянської. Новаторська інтерпретація теми землі, жіночої теми та теми мистецтва письменницею. Неореалістична та неоромантична тенденція прози В. Винниченка.

 29. Загальна характеристика української малої прози на межі ХІХ – ХХ ст. Еволюція поетики прози М. Коцюбинського. Зіставлення творів, що втілюють у собі «кільцевий» та «мозаїчний» типи поетики митця. Неоміфологічна тенденція повісті «Тіні забутих предків».

 30. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ століття, основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм). Стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Поняття “Розстріляне відродження”. М. Хвильовий і літературна дискусія 1925-1928 рр.

 31. Творчість П. Тичини передреволюційного та революційного часу як вершина українського модернізму. Новаторство стильової форми. Неповторність «кларнетизму» як визначного явища української та світової літератури. Планетарний і космічний масштаб світобачення в книзі П. Тичини “Плуг”.

 32. Особливості поетики українських неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, Юрій Клен, П. Филипович, М. Рильський), їх близькість до французьких парнасців. Стаття М. Зерова “Літературний шлях М. Рильського” як своєрідний маніфест неокласиків.

 33. Драматична двоїстість В. Сосюри: поема “Два Володьки”. Філософське і психологічне підґрунтя поетичної творчості В. Сосюри, тріумф ліризму в його віршах (зб. “Червона зима”, “Коли зацвітуть акації”, “Люблю”).

 34. Романтико-вітаїстичний стиль в українській літературі. М. Хвильовий –лірико-романтична, імпресіоністична новела (“Арабески”,
  “Я (Романтика)”, “Сентиментальна історія”). Ю. Яновський – епік романтичного стилю. Романи “Майстер корабля”, “Чотири шаблі”, “Вершники”.

 35. Особливості української інтелектуальної прози. Інтелектуально-психологічна проза В. Підмогильного (“Місто”, “Невеличка драма”).

 36. Діаспорна література. Ідея утвердження української державності як домінуюча у творчості поетів-“пражан”. Утілення ідеї “великої літератури” у прозі письменників- “мурівців” У. Самчука та І. Багряного. Представники “Нью-йоркської групи”.

 37. Феномен літератури шістдесятництва (Ліна Костенко, Д. Павличко, В. Симоненко, М. Вінграновський, І. Драч). Рух до подолання штампів соцреалізму в “химерній прозі”XX століття (В. Земляк “Лебедина зграя”, О. Ільченко “Козацькому роду нема переводу”).

 38. Проблема кіча і соцреалістичного мистецтва та її відбиття у творчості О. Гончара. Ідейна глибина і філософічність роману “Собор”.

 39. Неореалістична манера творчості Григора Тютюнника (“Зав’язь”, “Коріння”, “Три зозулі з поклоном”, “Климко”, “Вогник далеко в степу”).

 40. Національна своєрідність українського постмодернізму. Джерела. Періодизація. Творчість “вісімдесятників”, “дев’яностників” (поезія, проза, драматургія). Особливості української феміністичної прози.

 41. Методика викладання української літератури як педагогічно-літературознавча прикладна наукова дисципліна. Значення наукового доробку Н.Волошиної, Є.Пасічника, Б.Степанишина.

 42. Передумови зародження методики викладання української літератури. Роль Києво-Могилянської академії та колегіумів у розвитку методичної думки. Курси поетики та риторики.

 43. Історичний огляд вивчення рідної словесності та розвиток педагогічної думки в ХІХ столітті. Проблема формування читацької культури учнів у педагогічній практиці Б.Грінченка.

 44. Внесок українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століття в розвиток освіти. Концептуальні засади аналізу художнього твору в педагогічних студіях І.Франка.

 45. Вивчення української літератури і розвиток методичної думки в ХХ столітті. Сучасний стан розвитку та реформування літературної освіти.

 46. Екзистенціально-діалогічна концепція Г.Токмань як одна з можливих моделей викладання української літератури в старшій школі.

 47. Альтернативні шкільні програми та підручники з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: принципи їх створення. Концепція літературної освіти.

 48. Сучасний урок української літератури, стандартні вимоги до його підготовки і проведення. Особливості його структурування як перебіг навчальних ситуацій. Особистісно-орієнтований підхід.

 49. Методи викладання на уроках української літератури: проблема класифікації та особливості застосування. Методичні прийоми.

 50. Розвиток творчої активності на уроці української літератури: специфіка й особливості застосування інтерактивних методів навчання.

 51. Місце теоретико-літературних понять у шкільних програмах. Розділи і зміст шкільного літературознавства та методика засвоєння теоретико-літературних знань.

 52. Календарне та поурочне планування. Технологія підготовки вчителя до уроку: проектування, моделювання.

 53. Теоретико-літературні засади та методичні шляхи визначення теми, проблем, ідейного змісту художнього твору на уроці української літератури.

 54. Жанрова природа епічних творів. Специфіка шкільного аналізу епічного твору. Методи та прийоми роботи з епічними творами.

 55. Жанрова природа ліричних творів. Специфіка шкільного аналізу ліричного твору. Методи та прийоми роботи з ліричними творами.

 56. Жанрова природа драматичних творів. Специфіка шкільного аналізу драматичного твору. Методи та прийоми роботи з драматичними творами.

 57. Специфіка шкільного вивчення жанрових різновидів на межі літературних родів. Методичні аспекти аналізу балади.

 58. Життєпис письменника на уроках української літератури в старших класах: принципи та джерела вивчення, типи уроків.

 59. Індивідуальний стиль письменника: теоретико-літературний та методичний аспекти шкільного вивчення.

 60. Місце фольклору в шкільних програмах. Концепція вивчення усної народної творчості М.Грушевського. Методика шкільного вивчення різних фольклорних жанрів.

 61. Уроки позакласного читання та їх значення в шкільній літературній освіті. Різновиди та методичні засади проведення.

 62. Елементи застосування сучасних методів літературознавчого аналізу художнього твору на уроках української літератури.

 63. Сприйняття учнями літературного твору як цілісної ідейно-художньої структури. Наукові принципи аналізу художнього твору.

 64. Практичне застосування аналізу художнього твору на уроках української літератури. Прийоми аналізу, зумовлені специфікою навчального предмета.

 65. Багатоаспектне осмислення художнього твору в шкільному вивченні: шляхи аналізу та їх специфіка.

 66. Система уроків літератури рідного краю в шкільному курсі. Луганщина літературна: шкільні посібники, типологія уроків, методи та прийоми вивчення.

 67. Сучасні інформаційні технології та Інтернет-ресурси на уроках літератури. Методичне застосування учительських мультимедійних презентації.

 68. Міжпредметні зв’язки при вивченні української літератури. Бінарний урок та специфіка його проведення.

 69. Інтегровані уроки, як засіб реалізації міжмистецьких зв’язків у вивченні української літератури та інших видів мистецтва.

 70. Теоретико-методичні засади порівняльного вивчення літератури. Компаративний урок: рівні, різновиди і шляхи аналізу.

 71. Огляд літературного періоду в старшій школі. Обсяг і зміст навчального матеріалу, методи вивчення.

 72. Особливості засвоєння учнями 9 класу знань про літературні напрями. Стильова методологія Д.Чижевського у вивченні літературно-мистецького процесу.

 73. Теоретико-літературні та методичні засади вивчення літературних напрямів модернізму в старших класах. Специфіка поглибленого вивчення.

 74. Проблема вивчення літературної критики на уроках української літератури в старшій школі.

 75. Активізація творчої діяльності учнів у процесі вивчення української літератури. Проектна технологія: види проектів, планування, методика реалізації.

 76. Поглиблене вивчення української літератури на спецкурсах і факультативах у старшій школі. Факультатив «Постмодерна література»: планування та впровадження.

 77. Типологія уроків української літератури, їх специфіка і структура. Традиційні та нестандартні уроки як вияв творчості вчителя.

 78. Професійні риси вчителя-словесника. Педагогічна креативність як інтегративна якість особистості, яка активізує творчу діяльність.

 79. Діалектика взаємозв’язку мовлення і мислення. Розвиток усного і писемного мовлення на уроках української літератури. Класифікація учнівських творів у старшій школі.

 80. Методичні шляхи характеризування героїв літературних творів. Багатоаспектність тлумачення художнього образу. Пообразний шлях аналізу художнього твору.

Схожі:

Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Своєрідність розвитку української літератури кінця хуііі – початку ХІХ століття. Бурлескний стиль в українській літературі, його...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту (спеціаліст)
Основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм) української літератури ХХ століття. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту кпр тести (спеціаліст)
Основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм) української літератури ХХ століття. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до іспиту «Методика викладання історії»
Об’єкт, предмет I завдання методики навчання історії. Зв’язки між методологією історії та методикою навчання історії. Міжпредметні...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до іспиту з курсу “Методика викладання історії в школі”
Зміст, завдання та значення курсу “Методика викладання історії в школі” для підготовки майбутніх спеціалістів
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного екзамену з методики української літератури
Методика вивчення ліричних творів у середніх та старших класах загальноосвітньої школи. Чим зумовлюється специфіка виразного читання...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного іспиту з французької літератури
Зародження французької літератури: жанри, тематика, роль народних поетів-співців у розвитку фольклору
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconМиколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського...
...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
Питання до державного іспиту з історії української літератури (Х – ХХ століття) та методики її викладання iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Автор: Ісаєва О. О., доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка