Виробництва робочий зошит
Скачати 271.26 Kb.
НазваВиробництва робочий зошит
Сторінка1/2
Дата конвертації02.07.2013
Розмір271.26 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківський національний аграрний університет

імені В.В. Докучаєва

МЕХАНІЗАЦІЯ

сільськогосподарського

ВИРОБНИЦТВА
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з розділу "Енергетичні засоби в рослинництві"

Для практичних занять студентів агрономічних спеціальностей

Студент ___________________

Курс ______________________

Група _____________________

Харків 2012


В С Т У П

Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів сільськогосподарського виробництва шляхом оптимізації їх роботи в лабораторіях кафедри.

У ньому поставлені конкретні завдання щодо вивчення загальної будови тракторів, автомобілів та їх технологічних регулювань.

Наведені в зошиті ілюстрації дають можливість студентам знаходити відповіді на поставленні запитання, використовуючи мінімум додаткової літератури, активніше працювати з макетами машин і стендами, що знаходяться в лабораторіях.

Зошит покращує взаємодію студента і викладача як у процесі вивчення матеріалу, так і в процесі контролю отриманих знань. Приведені до кожного завдання запитання орієнтують студентів на отримання основних знань з розділу енергетичних засобів у рослинництві.

^ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ В ЛАБОРАТОРІЯХ

КАФЕДРИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


 1. Студенти допускаються до виконання практичних робіт тільки в присутності викладача після проведення інструктажу з техніки безпеки.

 2. Переходити з одного робочого місця на інше можна тільки з дозволу викладача.

 3. Виконувати практичні роботи в верхньому одязі не дозволяється. Одягатися треба так, щоб кінці одягу не потрапили в працюючі механізми і не чіплялися за сторонні предмети.

 4. Підніматися на машини без дозволу викладача не дозволяється.

 5. Приводити в рух механізми машин можна тільки з дозволу викладача.

 6. Користуватися важелями, педалями та іншими пристроями для установок машин та їх вузлів можна тільки з дозволу викладача.

 7. Регулювати машини дозволяється тільки з дозволу викладача та його присутності.

 8. Не дозволяється без дозволу викладача знімати або переносити попереджувальні плакати, захисні кожухи та огорожу.

 9. Біля машин не дозволяється штовхатися та робити непотрібні рухи.

 10. Не дозволяється розкручувати двигуни та механізми трансмісії, які встановлені на підставках, що обертаються.

 11. В лабораторіях кафедри забороняється палити та смітити.Тема № 1. ^ МЕХАНІЗМИ ДВИГУНА

Зміст роботи

 1. Вивчити призначення, загальну будову та процес роботи кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів двигуна.

 2. Визначити основні параметри кривошипно-шатунного механізму.

 3. Вивчити порядок роботи багатоциліндрового двигуна.

 4. З’ясувати взаємодію КШМ і ГРМ.

Порядок виконання

1. Вказати призначення кривошипно-шатунного механізму (КШМ) двигуна: 1. Знайти на двигуні деталі кривошипно-шатунного механізму та назвати їх.1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

3. Згідно наведених деталей кривошипно-шатунного механізму вказати їх призначення.

1.


2.


3.


4.
5.


6.


7.
8.
9.


10.
4. На двигуні визначити параметри кривошипно-шатунного механізму:

діаметр циліндра ( D ), м  ___________

хід поршня ( S ), м  _______________

робочий об’єм ( ), м3  ____________

висоту камери стиску ( ), м  ________

об’єм камери стиску ( ), м3  ________

повний об’єм циліндра ( ), м3  ______

ступінь стиску ( )  ________________

кількість циліндрів двигуна ( )  ____

літраж двигуна ( ), м3  _____________

5. Згідно заданого порядку роботи циліндрів двигуна заповнити таблицю для чотирьохциліндрового двигуна.

Порядок роботи циліндрів двигуна: ______________

Кути оберту колінчастого

валу

Нумерація циліндрів двигуна

1

2

3

4

0 - 1800

1800 - 3600

3600 - 5400

5400 - 7200

6. Записати призначення газорозподільного механізму (ГРМ) двигуна:

7. Накреслити схему газорозподільного механізму та перелічити його основні деталі.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8. Згідно наведених деталей газорозподільного механізму вказати їх призначення.

1.


2.


3.


4.
5.


6.


7.Тема № 2. Система охолодження

Зміст роботи

1. Вивчити призначення, будову повітряної та рідинної системи охолодження, їх процес роботи.

2. З’ясувати особливості експлуатації рідинної та повітряної систем охолодження.

Порядок виконання

1. Вказати призначення системи охолодження:
2. Назвати види системи охолодження.
3. Замалювати схему рідинної системи охолодження та вказати її основні частини.


1 – 5 –

2 – 6 –

3 – 7 –

4 – 8 –

4. Записати призначення наведених складових рідинної системи охолодження.

1.


2.


3.


4.
5.


6.


7.


8.


5. Визначити та вказати переваги і недоліки систем охолодження:

повітряної:

рідинної:


Тема № 3. ^ СИСТЕМА МАЩЕННЯ ДВИГУНА

Зміст роботи

1. Вивчити призначення, способи мащення, будову та процес роботи мастильної системи.

2. Визначити основні параметри роботи системи і операції по догляду за нею.

Порядок виконання

1. Записати призначення системи мащення двигуна:

2. Визначити та записати в чому полягає суть комбінованого способу підводу оливи до поверхонь тертя.

3. Замалювати схему мастильної системи та вказати її складові.


1 –

5 –

9 –

2 –

6 –

10 –

3 –

7 –

11 –

4 –

8 –
4. Згідно наведених складових системи мащення вказати їх призначення:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


5. Визначити та записати основні деталі двигуна за способом змащування:

під тиском змащуються –

інші деталі –

6. Для заданої марки трактора визначити та записати параметри роботи системи мащення.

– Марка трактора: _______________

– Робочий тиск оливи в системі: _________________

– Рівень оливи на щупі: ________________________

7. З’ясувати та перелічити, що підлягає в системі мащення двигуна періодичній заміні або очищенню під час експлуатації трактора:

Тема № 4. ^ СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНІВ

Зміст роботи

1. Вивчити призначення, будову, процес роботи системи живлення дизельного двигуна.

2. Вивчити призначення, будову, процес роботи системи живлення карбюраторного двигуна.

Порядок виконання

4.1. Система живлення дизельного двигуна

4.1.1. Призначення системи живлення дизельного двигуна:


4.1.2. Замалювати схему системи живлення дизельного двигуна та вказати основні її складові.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4.1.3. Згідно наведених складових системи живлення дизельного двигуна записати їх призначення.

1.


2.


3.


4.
5.


6.


7.
8.
9.


10.


4.2. Система живлення карбюраторного двигуна

4.2.1. Призначення системи живлення карбюраторного двигуна:


4.2.2. Замалювати схему системи живлення карбюраторного двигуна та вказати її складові.
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


4.2.3. Згідно наведених складових системи живлення карбюраторного двигуна записати їх призначення.

1.


2.


3.


4.
5.


6.


7.


8.


9.


10.


4.2.4. Намалювати схему найпростішого карбюратора та з’ясувати принцип його роботи.

Схема:

Будова:
Тема № 5. ^ СИСТЕМА ПУСКУ ДВИГУНІВ

Зміст роботи

1. Вивчити призначення системи пуску двигунів та їх способи.

2. Засвоїти порядок виконання пуску двигунів.

Порядок виконання

1. Записати призначення системи пуску двигуна:

2. Способи пуску карбюраторного двигуна:

1 –

2 –

3. Способи пуску дизельного двигуна:

1 –

2 –

4. Визначити та описати загальну будову системи пуску з пусковим двигуном.

1 –

2 –

3 –
5. Визначити і записати переваги і недоліки систем пуску:

– з пусковим двигуном:


– з електричним стартером:


6. Провести запуск двигуна та записати обов’язкові дії щодо виконання його пуску.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема № 6. ^ ЕЛЕКТРОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ

Зміст роботи

1. Вивчити призначення електричного обладнання та його будову.

2. Вивчити призначення, будову, принцип роботи батарейної системи запалювання.

Порядок виконання

6.1. Електричне обладнання

6.1.1. Призначення електричного обладнання:

6.1.2. Визначити та назвати:

а) джерела струму в електричному обладнанні:


б) споживачі струму в електричному обладнанні:

6.1.3. Призначення генератора змінного струму, вказати на рисунку його основні складові.

Призначення:Будова:

1  статор;

2  ротор;

3  діоди випрямного містка;

4  вентилятор.

6.1.4. Призначення та будова акумуляторної батареї.

Призначення:
Будова:

1 

2 

3 

4 

5 

6.1.5. Розшифрувати задану марку акумуляторної батареї.

Марка акумуляторної батареї: __________________

6.1.6. З’ясувати призначення електричного стартера та визначити його будову.

Призначення:
Будова:
6.2. Система запалювання робочої суміші

6.2.1. Призначення системи запалювання:

6.2.2. Замалювати схему батарейної системи запалювання та вказати її загальну будову.
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

6.2.3. Згідно наведених складових системи запалювання записати їх призначення.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


6.2.4. На стенді розставити проводи високої напруги на свічки запалювання відповідно до порядку роботи циліндрів двигуна: 1 – 3 – 4 – 2.

6.2.5. Визначити призначення, будову магнето, з’ясувати принцип його роботи.

Призначення:
Будова:
Тема № 7. ^ ТРАНСМІСІЯ ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ

Зміст роботи

1. Вивчити призначення та будову механічних трансмісій.

2. Вивчити призначення складових частин трансмісії.

3. Визначити загальне передаточне число трансмісії, швидкість руху, величину крутного моменту на ведучому колесі.

Порядок виконання

1. Записати призначення трансмісії:

2. Замалювати принципові схеми трансмісій та вказати призначення їх складових.

2.1. Колісного трактора:


1.
2.
3.


4.
5.
6.


2.2. Гусеничного трактора:

1.
2.
3.


4.
5.
6.2.3. Вантажного автомобіля:


1.
2.
3.


4.
5.
6.


3. Визначити загальне передаточне число трансмісії трактора МТЗ-80 та швидкість його руху на відповідній передачі.

Загальне передаточне число трансмісії:де – частота обертання колінчастого валу двигуна, об/хв;

– частота обертання ведучих коліс трактора, об/хв.

Швидкість руху трактора без урахування буксування рушіїв, (км/год.):де – радіус ведучого колеса, м; (для розрахунків = 18002000 об/хв)

4. У порівнянні з тракторами типу ЮМЗ-6 визначити і записати особливості трансмісії:

– тракторів типу Т-150К (К-701):


– тракторів типу Т-150:

  1   2

Схожі:

Виробництва робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Виробництва робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Виробництва робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Виробництва робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка