Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Скачати 316.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Сторінка2/3
Дата конвертації02.07.2013
Розмір316.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
1   2   3

^ Структура і зміст курсової роботи, орієнтованої на розвиток менеджменту організації в цілому.

Тема: РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ФІРМИ “ВОРСКЛА”

Вступ

 1. Дослідження теорії та практики менеджменту сучасної організації.

1.1. Організації та їх роль в суспільстві.

1.2. Дослідження сучасної концепції менеджменту організації.

  1. Практичний досвід управління сучасними організаціями України.

 1. Аналіз управління Полтавською фірмою “Ворскла”.

2.1.Загальна характеристика Полтавської фірми “Ворскла”.

2.2. Основні результати діяльності Полтавської фірми “Ворскла”.

2.3. Діагностичний аналіз системи менеджменту Полтавської фірми “Ворскла”.

 1. Заходи щодо розвитку системи менеджменту Полтавської фірми “Ворскла”.

3.1.Основні напрями подальшого розвитку менеджменту Полтавської фірми “Ворскла”.

3.2. Заходи щодо впровадження стратегічного управління фірмою “Ворскла”.

3.3. Розвиток організаційної структури управління фірмою “Ворскла”.

Висновки

Використана література

Додатки
Структура і зміст курсової роботи, орієнтованої на вирішення проблеми функціонального управління.

Тема: РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ

1. Дослідження теорії і практики виробничого менеджменту

1.1. Виробнича діяльність та її значення в досягненні цілей підприємства

1.2. Дослідження теоретичних концепцій виробничого менеджменту

1.3. Практичний досвід виробничого менеджменту підприємств України

2. Аналіз управління виробництвом Полтавського тепловозоремонтного заводу (ПТРЗ)

2.1. Загальна характеристика ПТРЗ

2.2. Техніко-економічний аналіз результатів діяльності ПТРЗ

2.3. Діагностичний аналіз системи управління виробництвом ПТРЗ

3. Шляхи подальшого розвитку виробничого менеджменту ПТРЗ

3.1. Загальні напрями підвищення ефективності управління виробництвом ПТРЗ

3.2. Розвиток управління змінами ПТРЗ

3.3. Впровадження тотальної системи управління якістю на ПТРЗ

Висновки

Використана література
Структура і зміст курсової роботи, орієнтованої на вирішення проблеми процесу управління.

Тема: РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Вступ

 1. Дослідження теоретичних концепцій мотивації діяльності персоналу.

1.1. Суть і значення функції мотивації в досягненні цілей організації.

1.2. Змістовні та процесуальні теорії мотивації діяльності.

1.3. Побудова системи мотивації діяльності сучасної організації

 1. Аналіз системи мотивації діяльності Полтавського заводу медскла.

2.1.Загальна характеристика Полтавського заводу медскла.

2.2.Економічна оцінка результатів діяльності Полтавського заводу мед скла.

2.3. Діагностичний аналіз мотивації і системи винагороди Полтавського заводу медскла.

 1. Розвиток системи мотивації і винагороди Полтавського заводу медичного скла.

3.1. Заходи щодо створення умов для реалізації змістовних теорій мотивації діяльності персоналу заводу медичного скла.

3.2. Заходи щодо створення умов для реалізації процесуальних теорій мотивації діяльності персоналу заводу медскла.

3.3. Удосконалення системи винагороди персоналу заводу мед скла.

Висновки

Використана література.

Додатки

^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи необхідно починати із збору необхідної інформації. Перш за все слід підібрати організацію, на матеріалах якої буде виконуватись курсова робота. Нею може бути організація, на якій студент проходив практику, раніше працював, або працюють батьки чи знайомі. У вибраній організації необхідно зібрати відомості про її назву, адресу, форму власності, напрямки діяльності, розміри, виробничу і організаційну структуру, кількість і структуру та кваліфікацію працюючих, режим роботи, характеристику продукції, особливості управління, вплив зовнішнього середовища на організацію з боку конкурентів, постачальників, споживачів, місцевої влади та місцевої громади тощо. Ці дані можна отримати із статуту організації, положень про підрозділи та посадових інструкцій, а також із бесід із працівниками та представниками апарату управління організації.

Крім цього необхідно отримати матеріали бухгалтерської і статистичної звітності про основні економічні результати діяльності організації, які містяться в наступних документах:

 • Бухгалтерський баланс форма, №1;

 • Звіт про фінансові результати, форма №2;

 • Звіт про рух грошових коштів, форма №3;

 • Звіт про власний капітал, форма №4;

 • Статистична звітність: форма №1 – підприємство (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства.

Із перелічених документів для виконання курсової роботи найбільше потрібні: статут підприємства; положення про підрозділи, посадові інструкції, штатний розпис; організаційна структура управління та звіт про основні показники діяльності підприємства.

Паралельно із збором даних про організацію необхідно підібрати літературу до курсової роботи, виділити і детально опрацювати матеріал, необхідний для її виконання.

На основі зібраних вихідних даних про організацію і попереднього ознайомлення з літературою, користуючись цими методичними рекомендаціями, формується план курсової роботи і після його узгодження з керівником починається її виконання.

Курсова робота виконується на листах формату А 1V, за обсягом повинна бути не менше 50 сторінок рукописного чи комп’ютерного тексту, набраного через півтора інтервали шрифтом №14, і містити необхідні таблиці, схеми, діаграми, рисунки та посилання на використану літературу.
^ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ. В короткій вступній частині необхідно охарактеризувати загальний стан розвитку економіки та виявити основні проблеми менеджменту організацій України, а також, на підставі завдання кафедри, обґрунтувати актуальність теми курсової роботи, сформулювати її мету (тема курсової роботи) та основні задачі, що потребують вирішення (зміст розділів та підрозділів курсової роботи) на прикладі конкретної організації. Крім того у вступі вказують методи та інструменти досліджень, що використовувалися; предмет (за темою курсової роботи) і об’єкт дослідження (реально існуюча організація) та структуру курсової роботи.

^ Перший розділ курсової роботи. В першому розділі курсової роботи необхідно дослідити сучасну теорію і практику вирішення проблеми менеджменту, що розглядається в тем. Зміст першого підрозділу першого розділу залежить від теми курсової роботи. Якщо ця тема пов’язана з розвитком менеджменту організації в цілому, то в першому підрозділі необхідно розкрити суть організацій як об’єкта управління, обґрунтувати причину їх створення та роль у розвитку суспільства. Якщо об’єктом управління виступає функція підприємства (фінансування, виробництво, маркетинг, забезпечення персоналом тощо), то в 1.1 необхідно показати роль і значення цієї функції підприємства в забезпеченні досягнення його цілей. Коли ж в темі курсової роботи розглядається окрема функція управління підприємством (комунікації, прийняття рішень, планування, організація, мотивація, керівництво чи контроль), то в першому підрозділі теоретичної частини курсової роботи необхідно розглянути суть, місце, роль та значення цієї функції у системі функцій управління.

В другому, основному, підрозділі необхідно провести дослідження сучасної теорії проблеми менеджменту організації, що розглядається в темі курсової роботи (наприклад: «Теоретичні основи менеджменту організації», «Дослідження теорії операційного менеджменту» чи «Дослідження теоретичних основ планування як функції менеджменту»). Для цього бажано познайомитись з сучасним підходом до управління в розвинених країнах світу і сформувати сучасну концепцію менеджменту, придатну для використання в умовах України. По суті, необхідно коротко викласти основний зміст підручника з основ менеджменту, чи його відповідного розділу на десяти сторінках курсової роботи, порівнявши при цьому декілька точок зору різних авторів, сформувати цілісну сучасну теоретичну концепцію менеджменту чи його відповідної проблеми і, по можливості, представити її графічно.

^ Сформована теоретична концепція сучасного менеджменту повинна давати чітку відповідь на питання:

 • На основі яких принципів і підходів здійснюється управління сучасними організаціями?

 • Які види діяльності (функції) включає процес управління сучасною організацією?

 • Які сьогодні існують теоретичні концепції управління організацією?

 • Як забезпечується ефективність прийняття важливих управлінських рішень?

 • Яка роль комунікацій та сучасних інформаційних технологій у сучасному менеджменті?

 • На що повинна бути зорієнтована діяльність сучасної організації в умовах глобалізації ринку?

 • Як забезпечити досягнення запланованих цілей сучасної організації?

 • Якою повинна бути організаційна структура управління сучасною організацією?

 • Як управляти організаційною поведінкою персоналу?

 • Як забезпечується мотивація працівників на досягнення поставлених цілей і завдань?

 • Які стилі керівництва найбільш доцільні для забезпечення ефективного впливу менеджерів на підлеглих їм працівників?

 • Як повинен контролюватись процес діяльності по досягненню цілей організації?

 • Як управляти змінами, операціями та персоналом організації?

 • Як повинна реагувати організація на соціальні проблеми суспільства та забезпечувати етичність своєї діяльності?

 • Як узгодити організаційну культуру з цілями і задачами організації тощо?

Теоретична концепція управління функціями підприємства (управління змінами, управління виробництвом, управління персоналом тощо) повинна дати відповідь на питання:

 • Що являє собою цей вид управлінської діяльності?

 • На основі яких принципів чи підходів він ґрунтується?

 • Які види управлінської діяльності (функції управління) є найбільш характерними при управлінні даною функцією підприємства?

 • Як в цілому характеризується процес управління даною функцією підприємства?

^ Теоретична концепція реалізації окремої функції менеджменту (комунікації, прийняття рішень, планування, організація, керівництво та мотивація чи контроль) повинна дати відповідь на питання:

 • Що являє собою ця функція управління, яке її значення в складі системи функцій управління організацією?

 • На основі яких принципів і підходів вона виконується?

 • В чому полягає процес виконання відповідної функції управління?

 • Які існують концепції виконання даної функції управління?

Поступово відповідаючи на ці та деякі інші питання на основі використання літератури, наведеної в цій методичці, та наявного практичного досвіду необхідно побудувати струнку, логічно обґрунтовану сучасну концепцію менеджменту, його функціонального напряму (менеджменту персоналу, стратегічного менеджменту, операційного менеджменту тощо) чи окремої функції управління (прийняття рішень, планування, контролю тощо) та виразити власне відношення до неї.

В третьому підрозділі рекомендується на основі використання матеріалу з фахових журналів, газет, даних статистики, результатів опитування практикуючих менеджерів та інших даних дослідити практичний досвід розвитку менеджменту в організаціях України та виявити його особливості в порівнянні з рекомендаціями теорії. В цьому підрозділі можна також розглянути особливості менеджменту (чи окремої проблеми управління за темою курсової роботи) в організаціях тієї галузі, на прикладі якої виконується курсова робота, або інші, важливі з точки зору автора, питання відповідної теми. В окремих випадках, при належному обґрунтуванні, допускається виконання першого розділу в складі лише двох підрозділів.

^ Другий розділ курсової роботи. При виконанні курсової роботи на основі використання матеріалів реальної організації в другому розділі необхідно спочатку навести короткі відомості про вибрану організацію, в тому складі про її повну назву, адресу, форму власності, вид діяльності, розміри, виробничу структуру, кількість і структуру працюючих, режим роботи, вид та якість продукції, привести виробничу і організаційну структури, охарактеризувати існуючу систему і процес управління, стан технологій, прогресивність і стан обладнання, привести інформацію про конкурентів, постачальників, споживачів, основні зацікавлені групи, відносини з місцевою владою тощо.

^ В другому підрозділі цього розділу бажано навести і коротко прокоментувати основні економічні результати діяльності вибраної організації, а також здійснити стратегічний аналіз зовнішніх умов діяльності організації та її внутрішнього стану. При аналізі економічних результатів діяльності організації необхідно звернути увагу на динаміку обсягу реалізації продукції, затрат на її виробництво та інші економічні показники, на основі яких слід зробити висновок про економічні досягнення та проблеми підприємства. В результаті стратегічного аналізу зовнішніх умов необхідно виявити можливості і загрози з боку зовнішнього оточення. Стратегічний аналіз стану організації повинен завершитись виявленням її сильних і слабких сторін.

^ В третьому підрозділі другого розділу необхідно здійснити діагностичний аналіз менеджменту вибраної організації чи окремої проблеми управління за темою курсової роботи. Для цього рекомендується порівняти основні елементи сформованої в першому розділі теоретичної концепції менеджменту чи його окремої проблеми з фактичним їх станом у вибраній організації. Такому порівнянню підлягають усі ті питання які враховувалися при підготовці підрозділу 1.1 в залежності від теми курсової роботи (див. вище) і полягають у співставленні теоретично підходу щодо відповідного виду діяльності з практичною його реалізацією в організації – об’єкті дослідження.

В результаті такого аналізу необхідно виявити основні недоліки менеджменту вибраної організації чи окремої його складової (функціонального менеджменту чи виконання окремої функції управління) для розроблення в наступному розділі заходів по їх усуненню.

При виявленні недоліків управління необхідно орієнтуватися на системний підхід, тобто враховувати, при аналізі управління організацією в цілому – фактори негативного впливу зовнішнього середовища (неадекватні закони чи відносини з владою); при аналізі функціонального управління – неадекватне управління організацією в цілому (наприклад, неефективне стратегічне управління) та недоліки в процесі управління (неадекватні планування, організація, мотивація, керівництво чи контроль); при аналізі виконання окремих управлінських функцій – неадекватне управління організацією в цілому та недоліки функціонального управління (управління персоналом, операціями тощо). Тобто, здійснюючи діагностичний аналіз проблеми управління, задекларованої в темі курсової роботи, необхідно спочатку укрупнено розглянути всю систему управління та виявити найбільш характерні її недоліки, а потім, більш детально, - розглянути недоліки проблеми, задекларованої в темі курсової роботи (недоліки функціонального управління чи окремого процесу менеджменту).

^ Третій розділ курсової роботи. В останньому розділі курсової роботи на основі результатів аналізу існуючої системи управління реальною організацією та сформованої теоретичної концепції сучасного менеджменту (чи його складових) необхідно розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Якщо тема курсової роботи торкається розвитку загального управління організацією, то в першому підрозділі цього розділу доцільно обґрунтувати основні напрями подальшого розвитку менеджменту вибраної організації. До таких напрямів можна віднести:

 • заходи щодо усунення негативного впливу на організацію факторів зовнішнього середовища;

 • впровадження стратегічного управління в практику діяльності організації;

 • підвищення ефективності управління змінами, виробництвом чи персоналом організації;

 • розвиток організаційної поведінки персоналу;

 • формування системи тотального управління якістю підприємства;

 • розвиток системи планування діяльності підприємства;

 • підвищення ефективності управління на основі удосконалення організаційної структури;

 • розвиток процесу керівництва і лідерства при управлінні діяльністю персоналу підприємства;

 • удосконалення процесу мотивування діяльності персоналу організації;

 • заходи щодо підвищення ефективності контролю діяльності організації;

 • приведення організаційної культури у відповідність до цілей організації;

 • забезпечення реалізації стратегічних рішень на основі проектного підходу та управління за результатами;

 • управління конфліктними ситуаціями на основі впровадження досягнень науки про організаційну поведінку;

 • підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на основі використання математичних моделей і методів дослідження операцій;

 • розвиток комунікацій та інформаційних технологій та ін.

В другому підрозділі необхідно вибрати найсуттєвіший, із наведених в 3.1, вид функціонального менеджменту вибраної організації (удосконалення стратегічного менеджменту, операційного менеджменту, менеджменту змін чи менеджменту персоналу тощо) детально його обґрунтувати і розкрити суть пропозицій щодо його подальшого удосконалення. При цьому необхідно орієнтуватись на описану в першому розділі теоретичну концепцію реалізації даної управлінської проблеми, яка в цьому підрозділі повинна бути доведена до стану практичного використання, тобто охарактеризована більш детально.

^ В останньому третьому підрозділі завершального розділу необхідно більш детально охарактеризувати один з найбільш проблемних, виявлених в 2.3 і включених у 3.1, напрямів розвитку процесів менеджменту вибраної реальної організації, (комунікації, прийняття рішень, планування, організація, керівництво, мотивування, контроль діяльності).

Таким чином, в параграфі 3.1. повинні бути наведені і ескізно охарактеризовані пропозиції автора щодо основних напрямків розвитку менеджменту вибраної організації, направлені на усунення виявлених в 2.3 його проблем. А в другому і третьому параграфах основні з цих пропозицій щодо удосконалення функціонального менеджменту та процесу управління необхідно конкретизувати і представити у вигляді робочих документів, готових до практичного впровадження. Вказані робочі матеріали повинні супроводжуватись необхідними таблицями, схемами, малюнками та розрахунками.

Якщо тема курсової роботи відноситься до проблеми функціонального управління, то структура підрозділів третього розділу, прийнята для менеджменту організації, зберігається, але обмежується лише межами цього виду управління (управління персоналом, операційний менеджмент, менеджмент змін, управління якістю тощо). Тобто, в 3.1 обґрунтовуються загальні напрями розвитку задекларованого в темі курсової роботи виду функціонального менеджменту об’єкту дослідження (в тому складі і заходи щодо усунення негативного впливу зовнішнього середовища, неадекватних рішень вищого керівництва чи виконання окремих функцій менеджменту); в другому, основному, підрозділі наводяться згадані в підрозділі 3.1, але більш конкретні рекомендації щодо удосконалення відповідного функціонального управління (наприклад, заходи щодо підвищення ефективності операційного менеджменту); а в третьому підрозділі доцільно більш детально розглянути практичні заходи щодо виконання окремих, згаданих в 3.1 функцій менеджменту чи - ще один варіант розвитку функціонального менеджменту.

Якщо тема курсової роботи орієнтована на удосконалення процесу управління, то в 3.1 необхідно коротко обґрунтувати спочатку заходи щодо створення відповідних умов для підвищення майстерності управлінської діяльності з боку зовнішнього середовища, загального та функціонального управління, після чого обґрунтувати варіанти удосконалення відповідної функції управління (наприклад розвиток стратегічного, тактичного та оперативного планування). Тоді в 2-му та 3-му підрозділах необхідно деталізувати та довести до рівня практичного використання основні, обґрунтовані в 3.1, пропозиції щодо удосконалення виконання відповідного виду (функції) управлінської діяльності (наприклад, заходи щодо удосконалення організаційної структури управління та проект удосконалення Положення про плановий відділ підприємства).
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Вихідні дані до курсової роботи вибираються згідно з номером попорядку у журналі з додатків а І б. Номер таблиці відповідає номеру...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни icon2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей....
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів І передбачає досягнення мети закріпити теоретичні знання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка