Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму
Скачати 62.26 Kb.
НазваЗміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму
Дата конвертації26.06.2013
Розмір62.26 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 9

1.1.Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” 15

1.2. Історія розвитку українського конституціоналізму: загальні засади 22

1.3. Передумови становлення сучасного

українського конституціоналізму 26

РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 32

2.1.Конституційний процес в Україні періоду національно-визвольних змагань 35

2.2. Український конституціоналізм у період відновлення сучасної української держави 42

^ РОЗДІЛ ІІІ НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 52

3.1. Підготовка та прийняття Конституції України (1990 -1996 рр.) 52

3.2 .Досягнення та проблеми реалізації норм Конституції України ( 1996- 2004 рр.) 71

3.3. Особливості конституційної реформи 2004 – 2011 роки 82

3.4.Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні 93

ВИСНОВКИ 103

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І Джерела:

 1. Венеціанська комісія: Висновок щодо трьох проектів законів про внесення змін до Конституції України // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – 41 с.

 2. Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 2. – Харків, Факт, 1997. – 318 с.

 3. Конституційний договір між Верховною Радою та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. // Урядовий кур'єр. - 1995. - 10 червня. - С. 5.

 4. Конституція України з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду України. – Харків: Вид-во «Ксилон», 2008. – 273 с.

 5. Конституція незалежної Української держави. У 3- з кн. Стенограми документів. – К., Реферат, 2006. – 480 с.

 6. Конституція і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К, Інститут держави і права, 2006. -310 с.

 7. Окрема Думка судді Конституційного Суду України Стецюка П.Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (консти- туційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" під 8 грудня 2004 року N 2222-1V ( 2222-15 ) (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України). Електронний доступ

 8. Проект Конституції України – 2009. Перспектива прав людини. – Харків: Права людини, 2009. – 144 с. 

 9. Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» // www.coe. kiev.ua/docs/pace/res 1549(2007).htm

 10. Указ Президента України "Про Національну конституційну раду" 11 www. president.gov.ua/documents/7234.html

Монографії,статті, брошури:

 1. Бабенко К. Конституція як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 1. – С. 38 – 44.

 2. Барабаш Ю. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. – Харків: Право, 2008. – 234 с.

 3. Барабаш Ю. Дострокові вибори як засіб врегулювання державно-правових конфліктів // Право України. – 2007. - № 11. – С. 126-130. 

 4. Біттнер О. Конституція України є // Урядовий кур'єр. - 1996. - 29 червня. - С. 1.

 5. Бурчак Ф. Конституція України. Проект у ред. від 24 лютого 1996 р. , схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 р. // Конституція незалежної України. У 3-х кн.: Документи, статті, - К, 1997. - Кн. 2. - Ч 1 - С. 21 -33

 6. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. — 2000. — № 1. — С. 32–34.

 7. Гетьман В.Як приймалась Конституція України. - К. , 1996. –С. 254

 8. . Георгіца А. З. Конституція України 1996 року: здобутки і проблеми реформування // Конституційне будівництво в Україні: теорія і практика: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 13 черв. 2000 р. / Упоряд. Ю. М. Бисага. — Ужгород: Закарпаття, 2000. — С. 124–131.

 9. Георгіца А. З. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму: Наукова доповідь. — Чернівці: Рута, 2002. — С.41

 10. Головатий С. Конституція 1996 року — це українська цінність. Але...// День. – 2011. – 12 лютого. –С. 3

 11. Горелов М. Передвісники незалежної України. — К.: Рада, 1996. — 157 с.

 12. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII – XVIII ст.: кордони, населення, право. — К.: Основи, 1996. ― 22 с.

 13. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. С. Шемшученка: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. — 656 с.

 14. Друзенко Г. КСУ на пути к институционному суициду // Зеркало недели. – 2010. - 6 ноября. – С. 6. 

 15. Заєць А. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1991 - 1994 ) // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - №4. - С. 56 – 61

 16. Загоруй І. С. Три виміри українського конституціоналізму // Матеріали наукової конференції “Конституція України — основа модернізації держави та суспільства. 21-22 червня 2001р., Харків”. Упорядники Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. — Х.: Право, 2001. — С. 246–249.

 17. Кампо В., Фрицький Ю. Конституційна реформа - 2003. науково-популярний коментар основних проблем. - К.: Академія муніципального управління, 2003. – 218 с.

 18. Кампо В., Савчин М. Конституційна держава і конституційна реформа в Україні//Конституція і народний суверенітет в Україні. – К., 2008. – 249 с.

 19. Колісник В. Процесуально-процедурні аспекти проведення конституційної реформи // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 63-72

 20. Колісник В. Конституційні зміни на терезах легітимності// Право України. – 2010. - №12. – С. 31 -34

 21. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг ред. С. Головатого; Упоряд. С. Головатий, Л. Юзьков. - К.: Право. Укр. Правнич. Фундація, 1995.- 450 с.

 22. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / Відп. ред. проф. Мартиненко П. і доц.Кампо В. - К., 2007. - 320 с.

 23. Кудряшов С., Одарич С., Оробець Ю., Томенко М. Хто і як ухвалював Конституцію України. Експертна оцінка 6 липня 1996 р. . -К., 1996. - 184 с.

 24. Кармазіна М. Становлення української еліти кінець дев’ятнадцятого – початок двадцятого сторіччя // Розбудова держави. -1998.-№ 3/4. -С. 99-106.

 25. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кін. XIX - поч. XX ст.). - К., 1998. -350 с.

 26. Ластовка О. Конституційна реформа 2010 року: внесення змін та їх значення// Наше право. – 2011. – С. 14-15

 27. Лунь З. Про деякі аспекти розвитку Конституції України// Вибори та демократія. – 2010. – С. 23- 29

 28. Мала Енциклопедія Конституційного права. – К., «Атіка», 2007. – 574 с.

 29. Мироненко О. Історія Конституції України. – К., 1997. – 255 с.

 30. Медведчук В. Про теорію і практику конституційного процесу в Україні. // Право України. – 1999. - №8. - С. 17 -19

 31. Олійник І. Окремі проблеми конституційного процесу в Україні//Стратегічні пріоритети. – 2008. - №2. – С. 58 -60

 32. Олійник О. Референдум як доказ незалежності України//Юридичний вісник України. – 2000. – 20 – 26 квітня. – С. 5

 33. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс. У 2 т. – Т. 1. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 544 с.

 34. Полешко А. Хід конституційного процесу в Україні. // Право України. - 1996. - №6 - С. 3 - 6

 35. Полюжин І. Окремі аспекти становлення й розвитку українського конституціоналізму// Часопис Київського університету права. - 2010. - №4. – С. 56 – 62

 36. Поташній В. Конституція захиталася//Віче. – 2010. - №7. – С. 12- 14

 37. Про Комісію по розробці нової Конституції УРСР // Радянська Україна. - 1990 р. - 28 жовтня . – С. 2-3

 38. Про результати референдуму //Уряд овий кур'єр. – 2000. - 25 квітня. - С. 5

 39. Ромашова Н. Під кого «перепишуть» Конституцію?// День. -2011. – 18 лютого. –С.1

 40. Речицький В. Конституційна законотворчість та конституційний процес в Україні – 2009 – 2010 рр.//Наше право. – 2011. - №1. –С. 22- 28

 41. Речицький В. Меморандум Харківської правозахисної групи з приводу загрози політичної реформи в Україні // Критика. – 2005. - № 9(95). – С. 3-4;

 42. Рубан Ю. Конституція для модернізації України//Стратегічні пріоритети. – 2008. - №2. – С. 12 -15

 43. Рудик П. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. - К.: Атіка, 2006. - 256 с.

 44. Сеник В. Прийняття нової Конституції України: шляхи та перспективи// Стратегічні пріоритети. – 2009. - №2. – С. 79 - 83

 45. Солов'євич І. Питання реалізаціїКонституції України// Право України. – 2008. - №3. – С.16- 22

 46. Справа про референдум // Урядовий кур'єр - 2008. - № 74. - 19 квітня. – С.4

 47. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник для студентів. - Львів: Астролябія, 2003. – с. 290

 48. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність. // Право України. - 2000. - № 12. - С. 3-12.

 49. Шаров В.Конституції – 10 років// Право України. – 2007. – С. 23 - 27

 50. Футей Б. Коментар з приводу спроб внесення змін до Конституції України // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 42-45

 51. Юзьков Л. Конституційний процес в Україні: основні віхи і процедура завершення // Закон і бізнес. - 1995. - №10. - 8 березня. - С. 3.

Яблонський В. Конституційний процес після позачергових парламентських виборів 2007 року: аналіз ризиків та можливостей// Стратегічні пріоритети. - 2008. – С. 199- 205

Схожі:

Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconВступ до сучасного українського конституціоналізму
Конституціоналізм – політико-правова система держави І суспільства. Історична ретроспектива сучасного конституціоналізму
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconЗміст вступ розділ назви грошових одиниць як чинник історичної пам’яті
Лексика кожної мови складається в процесі її тривалого історичного розвитку. Тобто українська лексика, як І мова в цілому, тісно...
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconВступ
Розділ загальнотеоретична характеристика правових аспектів медичного страхування
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconПлан анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет...
Основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconЛекція: «Емоційний стрес І психічна травма. Загальна характеристика...

Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму icon«Історія кіно І телебачення». 2 курс, 4 семестр. Семінарське заняття...
Творчість О. Довженка. Загальна характеристика Творчість С. Ейзенштейна. Загальна характеристика
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconЗміст літературного матеріалу (письменники, твори)
Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень
Зміст вступ 3 розділ І загальна характеристика українського конституціоналізму iconЗміст : Вступ Розділ I. Загальні засади прокурорського нагляду за...
Сутність нагляду, його завдання І значення в механізмі забезпечення конституційних прав І свобод людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка