Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник
Скачати 182.71 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник
Дата конвертації25.06.2013
Розмір182.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


 1. Під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник.

Вимоги до читацького щоденника: читацький щоденник заповнюється від руки. В щоденнику вказується ім’я автора, назва твору, П.І.Б. перекладача. В щоденник заноситься основний зміст твору, тема, ідея, проблематика, характеристика головних героїв та другорядних персонажів.

Ведення читацького щоденника не є обов’язковим, замість нього можна використовувати робочий зошит.

 1. Необхідно ознайомитись із рекомендованою літературою. ^ Недостатнім є використання лише одного підручника. Обов’язковим є використання літературознавчого словника.

 2. В зошиті повинні бути записані відповіді на всі пункти плану. Відповіді можна писати стисло, або тільки тези відповідей. Додатково можна використовувати ксерокопії або роздруківки електронних версій підручників.

 3. Питання та завдання виконуються тільки письмово. Терміни і поняття можна заносити в термінологічний словник або в робочий зошит.Семінарське заняття 1. Реалізм як творчий метод та напрям в літературі


 1. Філософські, політичні, наукові, культурні предумови виникнення реалізму.

 2. Реалізм ХІХ століття і традиції просвітительського реалізму.

 3. Характерні риси реалізму як літературного напряму:

 • типологія і естетика реалізму;

 • поетика реалізму;

 • жанрова система.

 1. Своєрідність реалізму в національних літературах:

 • становлення реалізму у Франції, періодизація, характеристика періодів;

 • загальна характеристика літератури ХІХ ст. в Англії, специфічні риси «вікторіанської» літератури, основні теми та мотиви;

 • розвиток реалізму в літературі США, зв’язок із аболіціоністичним рухом, філософією трансценденталізму;

 • загальна характеристика розвитку російської літератури другої половини ХІХ століття, розквіт прозаїчних жанрів, основні напрямки в розвитку поезії.


Література:

 1. История всемирной литературы в 9-ти томах Т.6. – М., 1989.

 2. История зарубежной литературы в 2-х частях, под ред. Михальской Н. П. – М., 1991.

 3. История зарубежной литературы 19 века, под ред. Засурского Я. Н.

 4. М., 1966.

 5. История зарубежной литературы 19 века, под ред. Дмитриева А. С. – М., 1979.


Семінарське заняття № 2 «Червоне та чорне» Ф. Стендаля як соціально-психологічний роман


  1. Історія створення та смисл назви роману. Жанрова своєрідність. Просвітницькі традиції.

  2. Смисл підзаголовку твору. Французьке суспільство в добу Реставрації та прийоми його зображення. Роль композиції в розкритті основних ідей твору.

  3. Образна система. Засоби створення характерів (портрет, внутрішній діалог, авторський коментар, оцінки інших персонажів, роль деталі). Знайти приклади в тексті:

 • Жюльєн Сорель: суперечливість характеру, етапи життєвого шляху, зовнішній та внутрішній конфлікти, еволюція образу, причини трагедії Жульєна;

 • дві любовні лінії твору: зв’язок з трактатом «Про любов». Наведіть приклади застосування Стендалем теорії кристалізації;

 • роль другорядних персонажів (суперництво пана де Реналя та пана Вально, абат Пірар та ін.);

 • дайте характеристику головним героям роману виходячи з уявлення Ф. Стендаля про «ідеальну красу».


Література:

   1. Стендаль Ф. Червоне та чорне. Про любов. Расін та Шекспір.

   2. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 1998. - С. 45-56.

   3. Мюллер-Кочеткова Т. В. Стендаль: Нарис життя і творчості. – К., 1983.

   4. Реизов Б. Г. Стендаль. Философия истории. Политика. Эстетика. – Л., 1974.

   5. Реизов Б.Г. Стендаль. Художественное творчество. Л., 1978. - С. 64-185

   6. Андреев Л.Г. и др. История французской литературы. М., 1987. - С. 344-353

   7. Андрие Р. Стендаль, или бал-маскарад. М., 1985

   8. Виноградов А.К. Стендаль и его время. М., 1970 (ЖЗЛ)

   9. Забабурова Н.В. Стендаль и проблемы психологического анализа. Ростов-на-Дону, 198

   10. Зарубежная литература XIX века. Реализм. Хрестоматия историко-литературных материалов. - М., 1990.


Семінарське заняття №3-4. Ідейно-художня своєрідність роману О.де Бальзака «Батько Горіо» та повісті «Гобсек».


  1. Основні вимоги до мистецтва у «Передмові до «Людської комедії» О. де Бальзака.

 1. Сутність бальзаківської теорії типізації.

 2. «Людська комедія» та місце в ній повісті «Гобсек» та роману «Батько Горіо».

 3. Повість «Гобсек»:

 • історія створення (від нарису до повісті);

 • особливості композиції повісті;

 • прийоми та засоби створення персонажа (портрет, оточуюча обстановка, поєднання романтичного та реалістичного в образі). Навести цитати з тексту;

 • гіпербола, контраст, антитеза та їх функції (знайти приклади в тексті);

 • інтерпретація образу Гобсека, його символічне значення.

 1. Роман «Батько Горіо»:

 • проблематика твору: конкретно-історичне та вічне в романі;

 • сюжетно-композиційна побудова (роль експозиції, основні етапи розгортання конфлікту, смисл фіналу, прийом контрасту). Навести приклади та цитати;

 • позасюжетні елементи: міський пейзаж та інтер’єр, «речовий світ», їх роль в розкритті основних проблем;

 • система образів у романі. Знайдіть в тексті основні мотиви, художні деталі, за допомогою яких автор створює портрети своїх героїв;

 • психологічний та соціальний аналіз в тексті: як створюються типові образи? в чому полягає психологічна та соціальна еволюція героїв? (проілюструйте відповідь прикладами з тексту).


Література:

   1. О. де Бальзак. Батько Горіо. Гобек. Передмова до «Людської комедії»

   2. Бахмутский В. «Отец Горио» Бальзака. М, 1970

   3. Реизов Б.Г. Бальзак. Л., 1960

 1. Вюрмсер А. Бесчеловечная комедия. М.. 1967

 2. Вядро Ш. Бальзак на Україні // Дніпро № 12, 1970.

 3. Гербтсман А. И. Оноре Бальзак : Биография писателя. – М., 1972.

 4. Елизарова М. Бальзак. Очерк творчества. М., 1951

 5. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 1998. - С. 93-102

 6. Моруа А. Бальзак «Отец Горио» // Моруа А. Литературные портреты (будь-яке видання).

 7. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М., 1967


Семінарське заняття № 5. Проблематика та поетика роману Г. Флобера «Пані Боварі»


  1. Проблематика роману та її втілення в художньому світі роману:

 • сюжет і композиція, художній простір;

 • зображення провінційних звичаїв. Іонвіль;

 • система образів, характерологія (навести приклади): Емма та Шарль Боварі, Рудольф та Леон, аптекар Оме, лихвар Лере.

  1. Новий тип героя, засоби відтворення персонажа та середовища, роль підтексту та символіки. Навести приклади з тексту.

  2. Поетика роману:

 • автор в романі, авторська іронія (знайти в тексті приклади пародії на романтичну літературу);

 • особливості стилю, новаторство Г. Флобера (з прикладами з тексту): особливості портретних характеристик, описи предметного світу, невласно-пряма мова, прийоми «монтажу» в сцені сільськогосподарської виставки та ін.;

 • реалізація «об’єктивного методу».


Література:

   1. Г. Флобер. Пані Боварі

   2. Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции. М., 1955

   3. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., 1955

   4. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 1998. - С. 241 -262.

   5. Моруа А. Гюстав Флобер «Госпожа Бовари» // Моруа А. Литературные портреты (будь-яке видання).

   6. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе (гл. о Флобере)


Семінарське заняття № 6. П. Меріме – засновник реалістичної новели у французькій літературі XIX ст.


  1. Жанр новели та роль П. Меріме у його встановленні.

  2. Романтизм і реалізм в «екзотичних» новелах П. Меріме («Матео Фальконе», «Кармен»). Відмінності в зображенні виняткових, «екзотичних» героїв романтиками і Меріме (порівняйте образи Есмеральди і Кармен).

  3. Соціально-психологічні новели П. Меріме про сучасне суспільство («Етруська ваза», «Подвійна помилка»). Авторська іронія і її функції.

  4. Художні особливості новел П. Меріме (жанрова своєрідність, принципи сюжетопобудови, рамкова композиція, автор і герої, роль деталі). Риси «еліпсної» новели.


Література:

 1. П.Меріме. Новели

 2. Андреев Л.Г. Проспер Мериме // История французской литературы. - М., 1987

 3. Виппер Ю. Проспер Мериме // История зарубежной литературы XIX века. -М., 1970.-Ч. 2, кн. 1.

 4. Фрестье Ж. Проспер Мериме. М., 1987

 5. Луков В.А. Проспер Мериме. М., 1984.

 6. Смирнов А.А. Проспер Мериме и его новеллы // Мериме П. Новеллы. М-Л.,1947. С.5-38.

 7. Фрестье Ж. Проспер Мериме. М., 1987.

 8. История французской литературы. М.,1956. Т.2. С.407-440.

 9. История зарубежной литературы XIX века /под ред. И.Д.Соловьёвой. М., 1991. С.460-470

Семінарське заняття № 7. Інтелектуальна поезія Ш. Бодлера.


  1. Особистість Ш. Бодлера. Ш. Бодлер і «Парнас». Смисл назви та структура збірки «Квіти зла».

  2. Основні теми та мотиви збірки.

  3. Концепція світу і поета в вірші «Альбатрос».

  4. Естетика потворного («Падло»).

  5. Концепція світу і людини у вірші «Відповідності».

  6. Урбаністична тема в «Квітах зла» («Пейзаж», «Лебідь», «Старенькі»).

Завдання:

 • зробити письмовий аналіз та інтерпретацію одного вірша (на вибір);

 • вивчити напам’ять вірші «Альбатрос», «Відповідності».


Література:

   1. Ш.Бодлер. Квти зла

   2. Балашов Н.И. Легенда и правда о Бодлере // Бодлер Ш. Цветы зла. – М., 1970.

   3. Нольман М.Л. Шарль Бодлер: Судьба. Эстетика. Стиль. – М., 1979.

Сартр Ж.-П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. – М., 1993.
Семінарське заняття № 8. Роман Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» як соціально-психологічний роман-виховання.


 1. Задум роману «Пригоди Олівера Твіста» у передмові Ч. Діккенса.

 2. Проблематика роману Ч. Діккенса у світлі морально-естетичного ідеалу письменника.

 3. Жанрова своєрідність твору. Зв’язок з попередніми літературними традиціями (Просвітництво, сентименталізм, романтизм)

 4. Образна система та принципи створення характерів (з прикладами):

 • образ Олівера Твіста як ідейно-художній центр роману;

 • позитивні та негативні герої – прийом контрасту;

 • жіночі образи;

 • дитячі образи, тема дитинства та виховання в романі;

 • образ Лондону, новаторство Ч. Діккенса в розробці соціальної теми лондонського «дна».

 1. Художня своєрідність роману (приклади з тексту):

 • сатира, іронія та гумор в романі;

 • предметний світ та його зв’язок з героями;

 • роль гіперболи і її зв'язок з казкою.


Література

  1. Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста

  2. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М.,1998.

  3. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс: Книга для учащихся. М., 1987

  4. Катарский И.М. Диккенс: Критико-биографический очерк. М., 1960

  5. Сильман Т.И. Диккенс. Очерки творчества. Л., 1970.

  6. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. М., 1985

  7. Ивашева В.В. Творчество Диккенса. М., 1954

  8. Честертон Г. К. Чарльз Диккенс. – М., 1982.

  9. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе (гл. о Диккенсе)


Семінарське заняття № 9. Художня своєрідність роману В. Теккерея «Ярмарок марнославності».


    1. Смисл назви роману, його зв’язок із темою та ідеєю твору. Роль підзаголовку.

    2. Функція балагану та фігури лялькаря в «Ярмарку марнославності». Образ автора в романі.

    3. Двоплановість композиції. Система образів. Образи Беккі Шарп та Емілії Седлі, авторське відношення до героїнь. Роль лейтмотивної деталі. Навести приклади.

    4. Поняття снобізму та його художнє втілення в романі: гумор, іронія та сатира в зображенні життя англійської аристократії. Навести приклади з тексту.

    5. Жанрова своєрідність «Ярмарку марнославності» (риси роману-виховання, сімейного, історичного роману, авантюрного, шахрайського, соціально-психологічного роману).

    6. Вікторіанська моральність в романі. Проблема добра.


Література:

     1. Теккерей В. Ярмарок марнославності.

     2. Ивашева В.В. Теккерей-сатирик. М., 1958.

     3. Аникин Г.В. Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1985. (гл. об У. Теккерее).

     4. Форестер М. Записки викторианского джентльмена. М., 1985.

     5. Вахрушев В.С. Творчество Теккерея. Саратов. 1984.

     6. Михальская Н. П. «Ярмарка тщеславия» У.-М. Теккерея. – Кишинев, 1986.


Семінарське заняття № 10. Соціально-психологічний роман І.Тургенєва «Батьки і діти».


      1. Історія створення роману «Батьки і діти».

      2. Соціально-політична, моральна та філософська проблематика твору.

      3. Своєрідність конфлікту та композиції (зміна зовнішнього конфлікту на внутрішній).

      4. Образ головного героя:

 • Базаров як представник молодого покоління 1860-х років, новий тип «героя часу»;

 • складність образу головного героя, форми вираження авторського відношення (навести приклади);

 • оцінка персонажа в літературній критиці.

      1. Філософська змістовність та глибокий психологізм роману. Суть «філософських диспутів» Базарова і Кірсанових.


Література:

 1. История всемирной литературы в 9-ти томах. Т. 7. – М., 1991.

 2. Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. – М., 1962.

 3. Батюто А. И. Тургенев – романист. – Л., 1972.

 4. Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева “Отцы и дети”. –М., 1982.

 5. Шаталов С. Е. Художественный мир Тургенева. – М., 1979.

 6. Пустовойт П. Г. Роман И. С. Тургенева “Отцы и дети”. – М., 1991.


Семінарське заняття № 11-12. Проблематика і поетика роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».


 1. Творча історія роману «Злочин і кара».

 2. Проблематика твору у світлі філософсько-естетичних поглядів автора. Авторська позиція в романі.

 3. Своєрідність жанру (філософський, соціально-психологічний, ідеологічний, поліфонічний роман (М.Бахтін)).

 4. Сюжетно-композиційні особливості та смисл назви роману.

 5. Сутність теорії Раскольнікова, її суперечливий характер.

 6. Раскольніков у системі образів: антиподи – Разуміхін, Порфирій Петрович, Соня Мармеладова і «двійники» – Лужин, Лєбєзятніков, Свідрігайлов.

 7. Значення образу Соні Мармеладової для втілення авторського задуму.

 8. Засоби характеротворення (портрет, пейзаж, внутрішні монологи, діалоги, вчинки, сни тощо) та роль поліфонії в романі. Навести приклади з тексту.

 9. Петербург Ф. Достоєвського: урбаністичний пейзаж, інтер’єр, кольори та їх роль. Навести приклади з тексту.

 10. Філософська символіка в романі. Поетика імен та прізвищ. Біблійні мотиви.

 11. Типологічні особливості реалізму Ф. Достоєвського: увага до напружених ситуацій, «фантастичне» начало, поглиблений психоаналіз (співвідношення свідомості та підсвідомості, психологія сучасної людини, двійництво).


Література:

 1. Достоевский Ф. Преступление и наказание.

 2. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.

 3. Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. – Л., 1985.

 4. Кирпотин В. Достоевский – художник. – М., 1972.

 5. Кирпотин Разочарования и крушения Родиона Раскольникова. – М.,1974.

 6. Карякин Ю. Достоевский и канун 21 века. – М., 1989.

 7. Гроссман Л. Достоевский. – Л., 1962. – 544 с.

 8. Крайчик Л. Русская литература ХІХ в. – Воронеж, 1997.


Семінарське заняття № 13-14. «Війна і мир» Л. Толстого як національно-героїчний, філософсько-історичний, психологічний і сімейно-побутовий роман-епопея.


 1. Роман-епопея – своєрідність жанрової форми. Смисл назви.

 2. Сюжетно-композиційні особливості роману. «Родинні гнізда» як структурний елемент композиції. Численність сюжетних ліній.

 3. Метод «діалектики душі» як відображення морально-філософських шукань автора.

 4. Система образів роману.

 5. Духовні пошуки головних героїв твору (знайти приклади в тексті):

 • князь Андрій Болконський: жага першості й слави, Болконський на полі Аустерліца, Андрій та Наташа: проблема «розуму й серця», Андрій у 1812, причини смерті;

 • духовна еволюція П’єра Безухова: П’єр та суспільство, сімейна драма, дуель, масонство, П’єр під час Бородінського бою, П’єр в полоні (свобода людської душі – Платон Каратаєв), П’єр в епілозі – перспективи духовного розвитку.

 1. Наташа Ростова: вічне оновлення, непередбачуваність життя та стабільність життєвих цінностей.

 2. «Думка народна» як центральна ідея роману. Відношення народу до війни. Ідея «єдності» народу.

 3. Толстовська філософія історії. Проблема історичної особистості, авторська трактовка образів Кутузова і Наполеона.


Література:

 1. Толстой Л. Война и мир.

 2. История всемирной литературы в 9-ти томах. Т. 6. – М., 1989.

 3. Бочаров С.Г. Роман Толстого «Война и мир». – М., 1987.

 4. Бочаров С.Г. «Мир» в «Войне и мире». – М., 1985

 5. Жук А.А. Русская проза ІІ пол. ХІХ в. – М., 1981.

 6. Сливицкая О.В. «Война и мир» Л.Н.Толстого. Проблемы человеческого общения. – Л., 1988

 7. Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. – М., 1984.

 8. Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого “Война и мир”. – М., 1987.

 9. Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. – М., 1971.

 10. Лев Толстой: Проблемы творчества. – К., 1978.

 11. Сахалтуев А.А. Л.М. Толстой і українська література. – К., 1963.


Семінарське заняття № 15. П’єси А. Чехова як явище «нової драми» в російській літературі («Чайка», «Вишневий сад»).


 1. Художні новації Чехова-драматурга. Жанрова своєрідність п’єс А. Чехова.

 2. Особливості драматичного конфлікту та його сюжетно-композиційна реалізація в п’єсах А. Чехова.

 3. Проблематика п’єс А. Чехова «Чайка» та «Вишневий сад»:

  • «Чайка» як самовизначення драматурга;

  • роздуми про долю батьківщини, її майбутнє, про вибір кожною людиною свого життєвого шляху в п’єсі «Вишневий сад»

 4. Прийоми драматургії А.Чехова (навести приклади з текстів):

  • безсюжетність;

  • відсутність головного героя;

  • підтекст (інфляція слова);

  • об’єктивність автора та образи-символи;

  • трагікомедії А.Чехова – образ часу.


Література:

 1. Чехов А. Чайка, Вишневый сад.

 2. Бердников Г.П. А.П. Чехов: идейные и творческие искания. – М., 1984.

 3. Бердников Г.П. Чехов-драматург: Традиции и новаторство в драматургии А.П.Чехова. – М., 1981.

 4. Гурвич И. Проза Чехова: Человек и действительность. – М., 1970

 5. Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.П. Чехова: Очерк. – М., 1982.

 6. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 1972 (главы о Чехове).

 7. Турков А.М. А.П. Чехов и его время – М., 1987.

 8. Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М., 1986.

 9. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – М., 1971.

 10. Шубин Б.М. Доктор Чехов. – М., 1977.


Семінарське заняття № 16. Поетика чеховської прози.


  1. Переосмислення А.Чеховим традиційних тем російської літературі в прозі.

  2. Жанр оповіді в творчості А. Чехова. Принципи типізації, оповідач і герой («Смерть чиновника, «Товстий і тонкий», «Людина у футлярі», «Аґрус»). Образ «маленької людини».

  3. Лаконізм чеховської прози: роль деталі, форми вираження авторської позиції, принцип об’єктивної оповіді.

  4. Повісті А. Чехова про долю людини, їх соціально-історичний та морально-філософський зміст («Дуель», «Будинок з мезоніном», «Моє життя»).

  5. Проблема морального вибору («Дама з собачкою», «Архієрей»). Особливості композиції і сюжету, прийоми створення характеру.

  6. Художні прийоми гумору письменника: пародія, «норма» та відхилення від неї як об’єкт сміху.


Література:

 1. А.Чехов. Проза

 2. Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. – 3-е изд. – М., 1984

 3. Полоцкая Э.А. А.П. Чехов: Движение художественной мысли. – М., 1979

 4. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. – М., 1988

 5. Семанова М.Л. Чехов-художник. –М.,1976

 6. Турков А. Чехов и его время, – 2-е изд. – М.,1987

 7. Теплинский М.В. Изучение творчества Чехова в школе. – К., 1985

 8. Крутікова Н.Є. Творчість А.П.Чехова та її значення для розвитку української літератури. – К, 1954

 9. Левченко М.О. Чехов у зв’язках з Україною. – К., 1960

 10. Звиняцковський В.Я. Чехов і Україна. – К., 1984

 11. Звиняцковський В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського. – К., 1987.

Схожі:

Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять з історії України
Найбільш ефективним засобом є семінарське заняття, де студенти вчаться робити доповіді, брати участь у дискусіях, висловлювати та...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка