Урок зарубіжної літератури, його специфіка
Скачати 165.06 Kb.
НазваУрок зарубіжної літератури, його специфіка
Дата конвертації24.06.2013
Розмір165.06 Kb.
ТипУрок
skaz.com.ua > Література > Урок
ДЕК – 2013
“Методика викладання зарубіжної літератури”
питання


 1. Зміст і структура шкільного курсу зарубіжної літератури.

 2. Завдання вивчення зарубіжної літератури в середній школі.

 3. Охарактеризуйте „Програму з зарубіжної літератури”.

 4. Підручники з зарубіжної літератури для середньої школи. Загальна характеристика їх (на вибір).

 5. Методика викладання літератури як навчальна дисципліна, її складові частини.

 6. Завдання методики викладання літератури.

 7. Зв’язок методики викладання літератури з іншими дисциплінами.

 8. Динаміка естетичного розвитку учнів засобами літератури і робота над художнім словом (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 9. Завдання з літератури як спосіб управління навчальною діяльністю.

 10. Загальні завдання з літератури та значення їх використання на уроках.

 11. Специфіка тестових завдань. Різновиди їх.

 12. Завдання ігрового характеру, їх особливості та значення.

 13. Диференціація завдань як важливий принцип навчання.

 14. Завдання дослідницького характеру, їх характеристика.

 15. Види завдань для засвоєння учнями теоретико-літературних понять.

 16. Тестові завдання з частково сконструйованими відповідями.

 17. Тестові завдання з несконструйованими відповідями.

 18. Охарактеризуйте методи навчання на уроках літератури.

 19. Проблемність на уроках літератури (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 20. Шляхи створення проблемних ситуацій (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 21. Урок зарубіжної літератури, його специфіка.

 22. Мотиваційне забезпечення уроку з зарубіжної літератури.

 23. Специфіка структури уроку з зарубіжної літератури.

 24. Проблема типології уроків зарубіжної літератури.

 25. План-конспект уроку з зарубіжної літератури: структура, завдання, концепти.

 26. Особливості уроків позакласного читання зарубіжної класики.

 27. Вступні уроки до вивчення курсу зарубіжної літератури та окремих розділів у старших класах. Їх специфіка.

 28. Підготовка вчителя до уроку з зарубіжної літератури.

 29. Методика вивчення біографії письменника (на прикладі за власним вибором).

 30. Принципи вивчення біографії, джерела вивчення біографії (на прикладі одного з класичних авторів зарубіжної літератури).

 31. Форми і методи вивчення письменницької біографії на шкільному уроці.

 32. Основні етапи роботи над художнім твором зарубіжної літератури на шкільному уроці (на конкретному прикладі).

 33. Читання твору і його види (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 34. Аналіз художнього твору (методологія і методика аналізу художнього твору) на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури.

 35. Підсумкові заняття як завершальний етап вивчення твору чи творчості письменника (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 36. Особливості аналізу художніх творів у системі оглядового вивчення творчості письменника (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 37. Методичні форми і прийоми роботи над образом-персонажем (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 38. Вивчення творів різних жанрів (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 39. Специфіка вивчення епічних творів (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 40. Специфіка аналізу епічного твору у практиці шкільного уроку зарубіжної літератури (приклад за вибором).

 41. Види переказів твору зарубіжної класики за шкільною методикою.

 42. Особливості викладання ліричних творів у практиці шкільного уроку (на одному з класичних прикладів зарубіжної літератури).

 43. Специфіка вивчення драматичних творів (на прикладі п’єси М.В. Гоголя „Ревізор”).

 44. Особливості вивчення фольклорних творів.

 45. Формування в учнів навичок теоретико-літературознавчого мислення.

 46. Учнівська робота над літературно-критичною статтею (за вибором студента).

 47. Система письмових робіт з літератури у сучасній шкільній практиці.

 48. Тематика та типи письмових робіт із зарубіжної літератури у 5 – 8 класах.

 49. Тематика та типи письмових робіт із зарубіжної літератури у 9 – 11 класах.

 50. Методика складання тестів та принципи тестування на уроках зарубіжної літератури.

 51. Методика перевірки письмових робіт, їх аналіз, критерії оцінок.

 52. Засоби активізації учнівської уваги у засвоєнні зарубіжного художнього тексту.

 53. Унаочнення на уроках літератури, методика використання технічних засобів навчання.

 54. Кабінет зарубіжної літератури в школі, його призначення й обладнання.

 55. Організаційні форми позакласної роботи з зарубіжної літератури.

 56. Проблеми естетичного виховання у тематичному зрізі уроків зарубіжної літератури.

 57. Словникова робота на уроці зарубіжної літератури.

 58. Формування в учнів теоретико-літературних понять.

 59. Методика учнівського переказу твору зарубіжної класики та його різновиди.

 60. Організація роботи з розвитку усного мовлення.
 1. Поняття “античної літератури”, її історичне значення. Періодизація грецької літератури.

 2. Грецька міфологія, її зміст, значення, використання в літературі та мистецтві.

 3. Історична і міфологічна основа, композиція, проблематика поеми Гомера “Іліада”.

 4. Історична та міфологічна основа, композиція, проблематика поеми Гомера “Одіссея”. Образи богів в поемі Гомера “Одіссея”. Образ Одіссея – людини нової доби.

 5. Байки Езопа, езопівська мова. Доля езопівської байки на Заході та в Україні.

 6. Періодизація творчості Есхіла. Трагедія Есхіла “Перси”, “Семеро проти Фів”, трилогія “Орестея”. Історична основа, політична, філософська, релігійно-моральна концепція вказаних творів.

 7. Трагедія Есхіла “Прометей закутий”. Внесок О.Білецького в її дослідження.

 8. Проблема зіткнення волі людини та долі в трагедіях Софокла “Цар Едіп” та “Антігона”.

 9. Проблема кризи сім’ї як основи держави в трагедії Евріпіда “Медея”. Кризові проблеми доби в трагедіях Евріпіда „Іпполіт” та „Іфігенія в Авліді”.

 10. Проблематика комедій Арістофана “Ахарняни”, “Вершники” та “Хмари”. Особливості стародавньої аттичної комедії.

 11. Драма Менандра “Відлюдник” як комедія характерів. Особливості нової аттичної комедії.

 12. Періодизація римської літератури, її історична роль та особливості.

 13. Творчість Плавта. Тема розтлінного впливу золота в комедії “Скарб”.

 14. “Золотий вік” римської літератури. Політика і релігійно-моральні реформи Октавіана Августа. Літературі гуртки.

 15. Поема Вергілія “Енеїда”, її композиція, зміст, основна ідея, образи.

 16. Поетична творчість Горація (“Послання”). Значення послання “Мистецтво поезії”.

 17. Поема Овідія “Метаморфози”, її джерела, зміст, особливості, значення.

 18. Роман Апулея “Метаморфози, або Золотий осел”. Вплив Апулея в нові часи.
 1. Періодизація середньовічної літератури. Термін „Середні віки”. Основні риси, значення середньовічної культури.

 2. Особливості французького епосу. Історична основа, тема, ідея, конфлікт “Пісні про Роланда”.

 3. Іспанський героїчний епос. Історична основа, тенденції, особливості “Пісні про Сіда”. Сід як герой реконкісти.

 4. Історична основа, сюжетні джерела, тема, ідеї, образи “Пісні про Нібелунгів”.

 5. Європейський лицарський роман. Джерела, соціально-історичні завдання, особливості, класифікація. Романи про святий Грааль – спроба поєднання лицарських і релігійних ідеалів.

 6. Французький лицарський роман. Бретонський цикл. “Трістан та Ізольда”.

 7. Причини та умови формування міської літератури, жанрова специфіка. Тематика, художні особливості, антиклерикальна спрямованість фабліо, шванків.

 8. Жанри середньовічної драми. Роль містерії у розвитку театру. Фарс як провідний народний жанр.

 9. Доба Відродження та її характерні риси. Сутність понять “гуманізм” і “Відродження”. Реформація. Особливості ренесансного реалізму.

 10. “Божественнна комедія” Данте як синтез середньовічної культури і як перший твір культури Відродження. Особливості поетики поеми. Ренесансно-гуманістичні й реалістичні риси у світогляді автора.

 11. Жанрова особливість збірки новел Боккаччо “Декамерон” як спроба психологічної розповіді. Специфіка її сюжетної побудови та тематика новел.

 12. Особливості та періодизація французького Ренесансу. Гурток Маргарити Наваррської і його місце у французькій літературі раннього Відродження.

 13. Фольклорні джерела та літературна історія роману Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”. Своєрідність художнього методу Рабле. Головні образи роману.

 14. Роман Сервантеса “Дон Кіхот”, його задум, спрямованість, сюжетно-композиційні особливості. Ідейний зміст союзу Дон Кіхота і Санчо Панси. Місце Сервантеса в іспанському історико-літературному процесі кінця ХVІ ст.

 15. Проблематика та образи народно-героїчної драми Лопе де Веги “Фуенте Овехуна”. Ключові ідеї трактату Лопе де Вега “Про нове мистецтво писати комедії”.

 16. Гуманістичний смисл і художні особливості комедії “Собака на сіні”.

 17. Новаторський характер збірки новел Чосера “Кентерберійські оповідання”.

 18. Шекспір та т.зв. “Шекспірівське питання”. Поетичне новаторство сонетів Шекспіра.

 19. Відображення політичних поглядів Шекспіра в історичних хроніках, їх проблематика, значення. (“Річард ІІІ”).

 20. Філософсько-світоглядна проблематика шекспірівської трагедії („Гамлет”, “Отелло”, “Король Лір”).

 21. Трагедія “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра – відображення конфлікту між старим і новим світом.
 1. Культурно-історична специфіка літературного процесу ХVІІ ст. Протистояння філософської та естетичної програми бароко та класицизму.

 2. Драматургія Педро Кальдерона в аспекті літературного процесу в Іспанії ХVІІ ст. (твори “Саламейський алькальд”, “Життя – це сон”).

 3. Історико-літературне значення трактату Н. Буало “Поетичне мистецтво”.

 4. Ідейне та художнє новаторство драматургії П`єра Корнеля. Основні класицистичні конфлікти в трагедіях “Сід”, “Горацій”.

 5. Етична та моральна проблематика творів Ж. Расіна (трагедії “Федра” та “Андромаха”).

 6. Антифеодальні, матеріалістичні та антирелігійні тенденції в творах Мольєра. Новаторський сенс п’єс “Дон Жуан”, “Тартюф”, “Скупий”, “Мізантроп”, “Міщанин-шляхтич”.

 7. Поема Дж. Мільтона “Втрачений рай” як зразок англійського релігійно-філософського епосу ХVІІ ст.

 8. Роман Г. Гріммельсгаузена “Сімпліцій” як енциклопедія життя Німеччини ХVІІ ст. Барочні тенден­ції в романі, специфіка худож­нього стилю.

 9. Ідейно-художня своєрідність та основні принципи терміну “Просвітництво”.

 10. Література французького Просвітництва, його соціально-політична та естетична спрямованість, основні етапи розвитку. Вольтер і Монтеск’є як ідейні керівники просвітницького руху. Характеристика твору Монтеск’є „Персидські листи”.

 11. Ідейний зміст та естетична своєрідність творів Вольтера “Кандід” та “Простодушний”. Антиклерикальна спрямова­ність ірої-комічної поеми “Орлеанська діва”.

 12. Новаторство і суперечності світогляду Дідро. Викривальний характер творів „Черниця” та „Небіж Рамо”.

 13. Проблема „руссоїзму” та ідея “природної людини” в естетиці Ж.-Ж. Руссо. Новаторський сенс роману „Юлія, або Нова Елоіза”.

 14. Основні літературні напрями німецької просвітницької літератури, жанро­ва своєрідність, представники. Література періоду „Бурі й натиску”.

 15. Внесок Г. Лессінга в розвиток нової просвітницької літератури другої половини ХVІІІ ст. (естетичні концепти „Лаокоона” та „Гамбурзької драматургії”).

 16. Життєвий та творчий шлях Ф. Шіллера. Ідейна спрямованість і художні особливості штюрмерської драми Шіллера „Розбійники” (образ Карла Моора).

 17. Міщанська драма Шіллера „Підступність та кохання” та її новаторський характер.

 18. Життєвий та творчий шлях Гете. Новаторська своєрідність роману Гете „Страждання молодого Вертера”. Образ Вертера.

 19. Історія написання, філософсько-утопічна тема, жанрові особливості поеми Гете „Фауст”. Образ Фауста як традиційний образ світової літератури.
 1. Вплив Великої французької революції на становлення європейського романтизму. Формування романтичного світогляду, його естетичні парадигми, національні варіанти.

 2. Німецький романтизм. Особливості становлення і розвитку. Класична теоретична база романтизму.

 3. Новаторський характер творчого доробку Е. Т. А. Гофмана. Своєрідність повісті “Золотий горщик”, роману “Життєві погляди кота Мурра”.

 4. Новаторство жанрових пошуків Д.Г.Н. Байрона. Поема “Паломництво Чайльд Гарольда”. Драматургічна спадщина поета.

 5. В. Скотт – засновник жанру історичного роману в європейській літературі. Тематичний діапазон романів В. Скотта (“Айвенго”, “Абат”, “Вудсток”).

 6. Японська класична поетична традиція. Поезія Мацуо Басьо та Ісікава Такубоку.

 7. Передмова В. Гюго до драми “Кромвель” як маніфест романтизму.

 8. Проблематика романів В. Гюго “Собор Паризької богоматері” та “Знедолені”.

 9. Проблеми емансипації та світоглядна основа творчості Ж. Санд в романах “Індіана”, „Валентина”.

 10. Своєрідність американського романтизму. Творчість Ф. Купера.

 11. Поезія та новелістика Е. По, основні мотиви та новаторство. Своєрідність новелістики Е. По.

 12. Польський романтизм, особливості його зародження та розвитку. Своєрідність творчої практики А. Міцкевича.
 1. Філософія та естетика Г. Флобера. Художнє новаторство роману „Мадам Боварі”.

 2. Реалізм, натуралізм та декаданс у романі братів Гонкурів „Жерміні Ласерте”.

 3. Натуралізм як метод та літературний напрям. Риси натуралізму у творчості Е. Золя. Поняття „експериментального роману”.

 4. Апологія буття в романі Мопассана “Життя”.

 5. Особливості “бодлерівського символізму”. Збірка Ш. Бодлера “Квіти зла”.

 6. Принципи символізму як літературного напряму. Лірика П. Верлена та А. Рембо.

 7. Загальна характеристика європейської “нової драми”. Вплив Ібсена на розвиток світової драматургії. Художні особливості та морально-етична проблематика п’єси „Ляльковий дім”.

 8. Дитячий погляд на дорослий світ в романі Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”. Художні особливості роману Марка Твена “Пригоди Гекльберрі Фінна”.

 9. Риси естетизму те неоромантизму в романі “Портрет Доріана Грея” Оскара Уайльда.

 10. Взаємодія східних і західних культурних традицій у творчості Р. Кіплінга.

 11. Драматургія Г. Гауптмана. Натуралізм, соціально-психологічні мотиви, поетика символізму у його творах (“Перед сходом сонця”, “Самотні”, “Затоплений дзвін”).

 12. Проблематика роману Т. Манна «Будденброки». Автобіографічність твору.

 13. „Чарівна гора” як конструктивно-розгорнута метафора. Ключові мотиви творчості Т. Манна у новелі «Смерть у Венеції».

 14. Критика англійського буржуазного суспільства у творах Б.Шоу (на прикладі п’єс «Будинки вдівця», «Професія місіс Воррен», «Пігмаліон», «Дім, де розбиваються серця»).
 1. Модернізм як течія та стильовий напрям європейської літератури. Його основні представники та філософсько-естетичні позиції.

 2. Особливості експресіоністичної поетики. Тематика та проблематика «лірики великого міста» (на прикладі поезій Ґ.Бенна, Ґ.Гайма, Ґ.Тракля та ін.)

 3. Особливості символістської поетики ранніх п’єс М. Метерлінка (на прикладі «Принцеса Мален», «Сліпі», «Непрохана», «Блакитний птах»)

 4. Новизна психологічного аналізу у романістиці Кнута Гамсуна (“Голод”, “Містерії”). Лірична сугестивність його прози (“Пан”, “Вікторія”).

 5. Дж. Джойс як модерніст-експериментатор та новатор. Особливості композиції та стилю роману «Улісс».

 6. Автобіографічність творів Ф.Кафки (на прикладі повісті «Перевтілення», романів «Процес», «Замок»). Відчуження як основний принцип стосунків між людиною та світом.

 7. Художня новизна “суб’єктивної епопеї” М. Пруста “У пошуках втраченого часу”.

 8. Тема втраченого покоління в романі Е.М. Ремарка „На Західному фронті без змін”. Образ Пауля Боймера як типового представника своєї епохи.

 9. Тема втраченого покоління в романі Р. Олдінгтона „Смерть героя”. Критика буржуазної культури та образи її представників. Образ Дж. Вінтерборна як типового представника своєї епохи.

 10. Тематичний спектр творчої спадщини Е. Хемінгуея. Особливості техніки письма автора, відомої як «стиль айсберга» (theory of iceberg).

 11. Роман Ж.П. Сартра “Нудота” як “біблія екзистенціалізму”. Принципи інтелектуальної драми в “Мухах”.

 12. Абсурдистські мотиви у творчості А. Камю: “Міф про Сізіфа”. Ідейний зміст роману „Чума”. Символіка і реальність у ньому.

 13. Творчість Г. Бьолля у контексті “літератури руїн”. Роман „Очима клоуна”.

 14. Романи В. Голдінга “Володар мух” та “Шпиль”. Притчевість прози письменника.

 15. Проблема ідентичності у творчості М. Фріша. Роман „Homo Faber”

 16. Загальна характеристика філософії та поетики драми абсурду.

 17. “Чекаючи на Годо” С. Беккета як зразок “антидрами”.

 18. Новаторство драматургії Б. Брехта. Антивоєнна тема в п’єсі „Матінка Кураж та її діти”.

 19. Синтез східних і західних традицій у романах-притчах Кобо Абе (“Людина-коробка”, “Чуже лице”).

 20. Нонконформістський пафос роману Дж.Д. Селінджера “Над прірвою в житі”.

 21. Роман К. Кізі “Хтось пролетів над зозулиним гніздом” як маніфест “бунтівного покоління” у США. Соціальний та символічний зміст роману.

 22. “Магічний реалізм” у латиноамериканській літературі.

 23. Роман Г. Гарсія Маркеса “Сто років самотності” як міфологізована історія Нового Світу та зразок жанрового синтезу.

 24. Наскрізні “культурні метафори” у новелістиці Х.Л. Борхеса.

 25. Постмодерн як стан культури наприкінці ХХ ст., його основні концепції та представники.

 26. “Хазарський словник” М. Павича як зразковий постмодерністський текст. Принцип інтерактивності у творчості Павича.

 27. Специфіка та естетичний сенс роману П. Зюскінда “Парфумер” (“Аромат”). Морально-філософський зміст образу Гренуя.

 28. Трагедія мови в “Голомозій співачці” Е. Йонеско.

 29. Принцип “гри в грі” у театрі Ж. Жене (“Покоївки”).

 30. Принцип “роману в романі” у Наталі Саррот (“Золоті плоди”).

 31. Поняття “шозизму” у А. Роб-Грійє (на прикладі роману “В лабіринті”).

 32. Художня специфіка роману М .Бютора „Переміна”

 33. “Ім’я рози” У. Еко як зразковий постмодерністський роман.

 34. Постструктуралістська концепція світу як тексту та її модифікація в романі К. Рансмайра “Останній світ”.

 35. Принципи постмодерністського роману в „Історії світу в 10 ½ розділах” Дж. Барнса.

 36. Проблема мистецтва в романі Дж. Фаулза „Вежа з чорного дерева”.


Перелік питань з „Охорони праці”


 1. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

 2. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади.

 3. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

 4. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів.

 5. Мережа спостереження та лабораторного контролю.

 6. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

 7. Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.

 8. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.

 9. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних.

 10. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС.

 11. Зонування територій за ступенем небезпеки.

 12. Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

 13. Завдання психологічного захисту.

 14. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.

 15. Своєчасне визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб.

 16. Недопущення паніки та недобросовісного розподілу допомоги. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку.

 17. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС.

 18. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень.

 19. Принципи та методи психологічної допомоги при пост травматичному стресі.

 20. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів.

 21. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС.

 22. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.

 23. Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ цивільного захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС.

 24. Практичне закріплення знань, отриманих дітьми протягом навчального року щодо дій у НС, в ході «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини дошкільного віку».

 25. Методики планування, підготовки та проведення цих навчально-практичних заходів з цивільного захисту.

 26. Гуманітарна допомога у випадках НС.

 27. Форми організації гуманітарної допомоги.

 28. Послуги і матеріальні ресурси в рамках гуманітарної допомоги, що надаються у вигляді благодійності.

 29. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на об’єктах, які становлять національне культурне надбання.

 30. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ.

 31. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.

 32. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.

 33. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади.

 34. Гуманітарна допомога у випадках НС.

 35. Завдання психологічного захисту.

 36. Зонування територій за ступенем небезпеки.

 37. Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

 38. Мережа спостереження та лабораторного контролю.

 39. Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО). Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків.

 40. Методики планування, підготовки та проведення цих навчально-практичних заходів з цивільного захисту.

 41. Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.

 42. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

 43. Недопущення паніки та недобросовісного розподілу допомоги. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку.

 44. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.

 45. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

 46. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних.

 47. Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ цивільного захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС.

 48. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС.

 49. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на об’єктах, які становлять національне культурне надбання

 50. Послуги і матеріальні ресурси в рамках гуманітарної допомоги, що надаються у вигляді благодійності.

 51. Практичне закріплення знань, отриманих дітьми протягом навчального року щодо дій у НС, в ході «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини дошкільного віку».

 52. Принципи та методи психологічної допомоги при пост травматичному стресі.

 53. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень.

 54. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС.

 55. Своєчасне визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб.

 56. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС.

 57. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів.

 58. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів.

 59. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

 60. Форми організації гуманітарної допомоги.

Схожі:

Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconЕкзаменаційні питання до курсу „Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження”
Загальна характеристика літератури Середніх віків у контексті історії західноєвропейської літератури. Фактори, що сприяли формуванню...
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconУрок Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"

Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconТеоретичні питання з курсу «Історія зарубіжної літератури»
Особливості поезії неотериків. «Золотий вік» давньоримської поезії: Вергілій, Горацій, Овідій
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconІсторія зарубіжної літератури другої половини ХХ ст. Практичні заняття
...
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconІ. В. Перцова методика викладання
Методика викладання зарубіжної літератури. Навчально-методичний посібник. – Кдпу ім. В. Винниченка: Центр оперативної поліграфії...
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconФормування нових принципів І структур художнього мислення І творчості в поезії початку ХХ ст
Методичні вказівки І матеріали для проведення семінарських занять „Історія зарубіжної літератури ХХ століття” / Укладач: к філол...
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconКиївський національний університет імені Т. Шевченка Інститут філології...
Розділ I. Теоретичні засади вивчення трагедії в. Шекспіра,,макбет’’ у науковій літературі
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconОлекса Стороженко «Скарб». Гумористичне, викривальне зображення головного персонажа
В основі всіх шкільних технологій – урок. Не надто важливо, що його тепер називають десятками нових слів – спілкування, колективне...
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconПитання до державного екзамену з методики української літератури
Методика вивчення ліричних творів у середніх та старших класах загальноосвітньої школи. Чим зумовлюється специфіка виразного читання...
Урок зарубіжної літератури, його специфіка iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006-2007 навчальному році
Цей курс також посутньо впливає на оновлення змісту вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної зорієнтованості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка