Питання для підсумкового контролю знань
Скачати 38.73 Kb.
НазваПитання для підсумкового контролю знань
Дата конвертації24.06.2013
Розмір38.73 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. Первісна доба в історії України: періодизація, розселення людей, їх заняття, суспільна структура.

 2. Найдавніші дослов’янські державні утворення на українських землях.

 3. Східні слов’яни: походження, розселення, суспільний устрій.

 4. Витоки українського народу та походження назви “Україна”.

 5. Утворення й основні етапи розвитку давньослов’янської держави Київська Русь, її історична спадщина.

 6. Соціально-економічний розвиток Київської Русі.

 7. Державно-політичний устрій Київської Русі. Причини розпаду Київської держави.

 8. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі. Українські землі під владою золотоординських ханів.

 9. Культурно-освітні здобутки доби Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 10. Втрата українським народом державності. Українські землі у складі Литовської та інших держав у другій половині XIV – першій половині XVI ст.

 11. Утворення Речі Посполитої та її колонізаторська політика на українських землях.

 12. Виникнення та історична роль українського козацтва. Запорозька Січ.

 13. Козацько-селянські повстання кінця XVI – початку XVII ст., їх місце в українському національно-визвольному русі.

 14. Українська революція середини XVII ст.: причини, перебіг подій, наслідки.

 15. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького – важливий складовий етап української революції.

 16. Формування української козацько-гетьманської держави, її адміністративно-політичний устрій, внутрішня та зовнішня політика (1648–1657 рр.).

 17. Поділ української держави і боротьба за незалежність у другій половині XVII ст.

 18. Наступ російського царизму на українську автономію наприкінці XVII – у XVIII ст. та його наслідки.

 19. Українська культура доби козацької держави.

 20. Правобережна і Західна Україна у складі Речі Посполитої наприкінці XVII – у XVIII ст. Розділи Польщі та їх наслідки для історичної долі українського народу.

 21. Національно-визвольні рухи в Україні у XVIII ст.

 22. Соціально-економічний розвиток та політичне життя в українських землях у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.

 23. Початок національного відродження в підросійській Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

 24. Українські землі під владою Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Особливості національного відродження.

 25. Реформи 60–70-х років ХІХ ст. в Російській імперії та їх наслідки для економічного і суспільно-політичного розвитку українських земель.

 26. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст.

 27. Особливості розвитку української культури у XIX ст.

 28. Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст. – на початку XX ст.: соціально-економічний розвиток, визвольна боротьба народних мас, політизація національного руху.

 29. Український політичний і національний рухи напередодні та у роки російської революції 1905–1907 рр., їх наслідки. Спроби царизму реформувати економічне й політичне життя.

 30. Українські землі в роки Першої світової війни: плани воюючих сторін, перебіг воєнних подій, національний рух.

 31. Початок української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.: Центральна Рада, проголошення незалежності УНР.

 32. Українська держава доби Гетьманату.

 33. УНР доби Директорії. Причини поразки та уроки національно-визвольних змагань 1917–1920 рр.

 34. Західноукраїнська Народна Республіка: проголошення, державотворчі процеси, історична доля.

 35. Боротьба за владу в Україні 1919-1920 рр. Радянсько-польська війна та Україна.

 36. Економічний і політичний розвиток УСРР в умовах непу.

 37. Утворення СРСР і ліквідація національної незалежності України.

 38. Політика “українізації” та її крах. Політичні репресії 20-х рр.

 39. Радянська індустріалізація в Україні та її соціально-економічні наслідки.

 40. Запровадження колгоспного ладу в УСРР. Голодомор 1932–1933 рр.

 41. Утвердження тоталітарного режиму влади в СРСР і його прояви в суспільно-політичному та культурно-духовному житті України 30-х рр.

 42. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами. Теорія і практика українського інтегрального націоналізму.

 43. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.).

 44. Окупація України військами Німеччини та її союзників. Нацистський окупаційний режим.

 45. Рух Опору в Україні, його особливості.

 46. Звільнення України від німецьких окупантів. Наслідки Другої світової війни для України.

 47. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-на початку 50-х рр. Радянізація західних областей.

 48. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст.

 49. Економічний розвиток і соціально-політичне життя в Україні у другій половині 50-х – на початку 60-х рр.

 50. Розвиток культури в період “десталінізації”. Шістдесятники в літературі та мистецтві.

 51. Радянська Україна в умовах загострення кризи комуністичного ладу та спроб оновлення соціалізму (60–80 рр.).

 52. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст., його значення в піднесенні національної самосвідомості.

 53. Ідеологізація і русифікація культурного життя в 70–80 роки. Політичний курс на “злиття націй”.

 54. Україна в роки перебудови (друга половина 80-х років): соціально-економічне становище, суспільно-політичне життя.

 55. Становлення багатопартійної системи в Україні у другій половині 80-х – початку 90-х рр. XX ст.

 56. Україна на шляху до створення суверенної держави. Розпад СРСР. Проголошення незалежної України.

 57. Українці за межами України. Українська діаспора.

 58. Економічний і суспільно-політичний розвиток України (1994 – 2005 рр.).

 59. Культурно-духовні процеси та їх особливості в умовах розбудови незалежної України.

 60. Зовнішня політика незалежної України.

Схожі:

Питання для підсумкового контролю знань iconПитання для підсумкового контролю знань

Питання для підсумкового контролю знань iconЗавдання для контролю навчальних досягнень студентів
Методика поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Етнопсихологія» включає проведення однієї контрольної роботи...
Питання для підсумкового контролю знань iconПитання гарантованого рівня знань при підготовці до підсумкового контролю
Діалектика розвитку потенціалу підприємства та концептуальні підходи до управління ним
Питання для підсумкового контролю знань iconПитання підсумкового контролю знань з дисципліни «політологія» денна,...
Політика як особлива форма суспільної діяльності. Основні області та сфери політики
Питання для підсумкового контролю знань iconПитання для підсумкового модульного контролю
Основні принципи лікування нагнійних захворювань легень. Профілактика, диспансеризація
Питання для підсумкового контролю знань iconПерелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань
Формування м'ясного балансу та споживання м'яса населенням України. Досвід розвитку свинарства за кордоном
Питання для підсумкового контролю знань iconПитання для підсумкового контролю
Предмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв’язок з правовими дисциплінами
Питання для підсумкового контролю знань iconПитання для підсумкового контролю з дисципліни „Фінансовий аналіз”
Застосування основних способів опрацювання фінансово-економічної інформації
Питання для підсумкового контролю знань iconПитання для підсумкового контролю
Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Українськi землi пiд iгом Золотої Орди
Питання для підсумкового контролю знань iconМіністерство освіти І науки України
Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів за результатами підсумкового контролю знань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка