Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Скачати 486.69 Kb.
НазваЧернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата конвертації19.03.2014
Розмір486.69 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
Бібліографічний покажчик літератури


ЧЕРНІГІВ

2010

Сьогодні збільшився розрив між статевим та соціальним дозріванням молоді. У 16 років молоді люди уже отримують паспорт, у 17 – можуть реєструвати шлюб, і лише у 18 – отримують виборче право.

Одночасно урбанізація суспільства призвела до інтенсифікації спілкування, анонімності життя і поведінки, лібералізації громадської думки з питань статі, шлюбу, сім’ї. Проблема заробітчанства і пов’язана з нею тривала відсутність батьків стала причиною вседозволеності, надміру раннього статевого життя.

Непродумана демографічна політика держави, втрата морально-етичних цінностей стали початком поширення проституції, венеричних захворювань, зросла кількість статевих правопорушень і збочень. Тому психологічна підготовка молоді до сімейного життя має стати одним з головних завдань.

Даний бібліографічний покажчик літератури ставить перед собою такі завдання:

  • формувати у молодого покоління почуття відповідальності за свої вчинки, за продовження роду, за майбутнє своєї сім’ї;

  • формувати нормальні взаємини хлопців і дівчат, критичне ставлення до неправильних установок, міфів щодо протилежної статі;

  • формувати культуру інтимних стосунків, розуміння психологічних і сексуальних відмінностей статей;

  • виховувати правильне розуміння статевості, дорослості;

  • виховувати правильні психологічні репродуктивні установки молоді;

  • знайомити молодих людей з проблемами, які можуть бути спричинені дошлюбними статевими стосунками.

Численні публікації в науковій літературі свідчать, що проблематика етики та психології сімейного життя цікавить багатьох і не втрачає актуальності в більшості країн світу, в тому числі і в Україні.

Список літератури освітлює комплекс знань про сім’ю, необхідних при вирішенні проблем, типових для сучасних шлюбно-сімейних відносин. Він охоплює всю літературу (на українській та російській мовах), яка є в наявності в бібліотеці університету.

Укладач: Н. Ф. Головатенко,

бібліограф 1 кат.

Агарков, С. Т. Азбука для двоих [Текст] / С. Т. Агарков, Г. Ф. Дейнега, Н. В. Малярова. – М. : Знание, 1991. – 190 с.

Ю9

А23
Адлер, А. Воспитание детей. Взаимодействие полов [Текст] / А. Адлер. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 448 с.

Ю9

А31
Ажгихина, Н. И. Ветка мимозы [Текст] : о первых шагах молодой семьи. – М. : Знание, 1988. – 62 с.

Ю7

А34
Акименко, Ю. Ф. Тренінг батьківської ефективності [Текст] : програма і методика проведення / Ю. Ф. Акименко // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. - № 6. – С. 21-28.
Акімов, Д. Особливості подружнього життя [Текст] : [причини сімейних негараздів та шляхи їх подолання] / Д. Акімов, Н. Правдивець // Кордон. – 2008. - № 7. – С. 36-38.
Андрющенко, Е. А. Наказание и поощрение в системе родительского воспитания младших школьников [Текст] / Е. А. Андрющенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1999. - № 1. – С. 60-61.
Антипова, Н. Д. Этические коллизии вокруг проблемы аборта в рамках различных ценностно-мировозренческих ориентаций / Н. Д. Антипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 2005. - № 1. – С. 107-120.
Антонюк, Е. В. Становление ролевой структуры молодой семьи и ее восприятие супругами [Текст] / Е. В. Антонюк // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1993. - № 4. – С. 25-34.
Арова, Э. В. Будьте добры [Текст] : молодой семье о культуре чувст и поведения / Э. В. Арова. – Минск : Полымя, 1982. – 160 с.

1МИ

А84
Архиреева, Т. В. Методика измерения родительских установок и реакций [Текст] / Т. В. Архиреева // Вопр. психологии. – 2002. - № 5. – С. 144-152.


Арцишевський Р. А. Людина в сім’ї [Текст] : [розвиток сімейних відносин в історії суспільства, функції сім’ї, духовний мікроклімат сім’ї та ін.] / Р. А. Арцишевський // Світ і людина : підручник для 8-9 кл. / Р. А. Арцишевський. – К., 1996. – С. 384-400.

С

А88
Аугустинавичюте, А. Бюджет семьи и воспитание детей [Текст] / А. Аугустинавичюте // Культура семейных отношений. – 2-е изд., доп. и перераб. - М., 1985. – С. 4 4-50.

1МИ

К90
Афанасьева, Т. М. Сім’я [Текст] : навч. посіб. для 10-11 кл. середн. шк. / Т. М. Афанасьева; пер. з рос. – 3-е вид., перер. і доп. – К. : Рад. шк., 1990. – 253 с.

Ю7

А94
Бабина, Е. Н. Влияние семьи на формирование чувства материнства у девочек [Текст] / Е. Н. Бабина // Наука і освіта. – 2004. - № 3. – C. 6-9.
Бабина, Ю. Роль отца в воспитании ребенка [Текст] : деловая игра для родителей / Ю. Бабина // Школьный психолог. – 2007. - № 8(16-30 апреля). – С. 12-14.
Бадрак, В. Лики любові [Текст] : про сімейне щастя видатних особистостей / В. Бадрак // Дзеркало тижня. – 2008. - № 44(22-28 листопада). – С. 22.
Баз, Л. Л. Влияние супружеской коммуникации на развитие общения у ребенка первых двух лет жизни [Текст] / Л. Л. Баз, О. В. Баженова // Психол. журн. – 1996. – Т. 17, № 1. – С. 97-109.
Бандура, А. Подростковая агрессия [Текст] : изучения влияния воспитания семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтер. – М. : Апрель-Пресс; Эксмо-Пресс, 2000. – 512 с.

Ю98

Б23
Барский, В. Культура добрачных отношений [Текст] / В. Барский // Культура семейных отношений. – 2-е изд., доп. и перераб. - М., 1985. – С. 28-33.

1МИ

К90
Барський, В. С. Сім’я: щастя, обов’язок, відповідальність [Текст] : деякі питання підготовки молоді до сімейного життя / В. С. Барський. – К. : Знання, 1971. – 32 с.

39

Б26
Батькі і діти [Текст] // Психологія сім’ї : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. В. М. Поліщука. – Суми, 2008. – С. 33 -41.

Ю9

П86
Бевз, Г. М. Дитина в прийомній сім’ї [Текст] : нотатки психолога / Г. М. Бевз, І. В. Пєша. – К. : Укр. ін-т соціальних досліджень, 2001. – 101 с.

Ю9

Б36
Беличева, С. А. Основы превентивной психологии [Текст] / С. А. Беличева. – М. : Изд-во «Социальное здоровье России», 1993. – 198 с.

Ю9

Б43
Бердяев, Н. А. Эрос и личность. Философия пола и любви [Текст] / Н. А. Бердяев. – М. : Прометей, 1989. – 156 с.

Ю7

Б48
Берн, Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 320 с.

Ю9

Б51
Бессонова, Т. П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье [Текст] / Т. П. Бессонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2002. - № 1. –С. 39-43.
Бестужев-Лада, И. Культура семейного гардероба [Текст] : из цикла ст. «Ступени к семейному счастью» / И. Бестужев-Лада // Семья и шк. – 1985. - № 4. – С. 41-43.
Бєляєва О. Поговоримо про життя після розлучення батьків…[Текст] / О. Бєляєва // Психолог. – 2009. - № 14(квітень). – С. 16-19.
Бкиська, Ю. Статеве виховання як невід’ємна частина морального виховання [Текст] / Ю. Бкиська // Рідна шк. – 2001. - № 3. – С. 41-43.
Блощинська, В. А. Моральні цінності сім’ї та шлюбу [Текст] / В. А. Блощинська // Етика : практикум / В. А. Блощинська. – К., 2005. – С. 46-59.

Ю7

Б70
Бондаровська, В. Подолання наслідків насильства у сім’ї [Текст] : аналіз стану справ у розвинутих країнах / В. Бондаровська // Психолог. – 2010. - № 6(лютого). – С. 3-6.
Бондаровська, В. М. У серці суспільства: сім’я очима психолога [Текст] / В. М. Бондаровська //Рідна шк. – 1994. - № 11. – С. 68-71.
Бондарчук, О. І. Психологія сім'ї [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К. : МАУП, 2001. – 608 КБ

Ю9

Б81
Борман, Р. Родителям о половом воспитании [Текст] : о подготовке подростков к браку и формированию семьи / Р.Борман, Г. Шилле. – М.: Педагогика, 1979. – 77 с.

371.018

Б82
Братусь, І. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини [Текст] / І. Братусь // Практ. психологія та соц. робота. – 2002. - № 5. – С. 36-48.
Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии [Текст] / Д. Браун, Д. Кристенсен; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.

Ю9

Б87
Бреслав, Г. Э. Типы «трудных» родителей [Текст] / Г. Э. Бреслав // Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности : учеб. пособ. для спец. и дилетантов / Г. Э. Бреслав. – СПб., 2007. – С. 82-84.

Ю98

Б87
Брутман, В. И. Влияние семейных факторов на формирование девиантного поведения матери [Текст] / В. И. Брутман, А. Я. Варга, И. Ю. Хамитова // Психол. журн. – 2000. – Т. 21, № 2. – С. 79-87.

Буковська, О. О. Психологічні особливості роботи з дітьми, які виховуються в неблагополучних родинах [Текст] / О. О. Буковська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – Вип. 68. – С. 31-33.

Ч48

Ч49
Бурова, С. Н. Будущая жена и мать [Текст] : школьникам о семейной жизни / С. Н. Бурова. – Минск : Нар. асвета, 1986. – 95 с.

371.011

Б91
Буряк, З. Взаєморозуміння між батьками й дітьми [Текст] : психологічні роздуми / З. Буряк // Почат. освіта. – 2009. - № 12(березень). – С. 17-19.
Буянов, М. И. Ребенку нужна родительская любовь [Текст] / М. И. Буянов. – М. : Знание, 1984. – 78 с.

371.018

Б94
Варга, А. Не сотвори себе кумира [Текст] : [о психологическом климате в многодетной семье: советы психолога] / А. Варга // Семья и шк. – 1991. - № 12. – С. 3-5.
Варга, А. Я. О некоторых особенностях российской ментальности и их проявлениях в процессе семейной психотерапии [Текст] / А. Я. Варга // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1996. - № 3. – С. 68-76.
Васильєва, Т. Любов. Секс. Шлюб [Текст] / Т. Васильєва, І. Потікський. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 80 с.

Ю7

В19
Веленко, А. Роздуми жінки, або Доки не настав матріархат [Текст] / А. Веленко // Психолог. – 2009. - № 9(березень). – С. 6-8.
Величко, Ю. М. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти проблеми жорстокого ставлення до дітей у родині [Текст] / Ю. М. Величко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. - № 4. – С. 120-123.
Взаимоотношение поколений в семье [Текст] // Психология семейных отношений с основами семейного консультирования [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова [и др.]; под ред. Е. Г. Силяевой. – М., 2002. – С. 65-128.

Ю9

П86
Видра, Д. Развод : трагедия или надежда? [Текст] : психологические проблемы поведения родителей в ситуации развода по отношению к детям / Д. Видра // Дошкольное воспитание. - 1999. - № 4. – С. 86-92.
Видра, О. Г. Соціальна психологія сім’ї [Текст] / О. Г. Видра // Соціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Г. Видра. – Чернігів : ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2008. – С. 43-48.

Ю9

В42
Витек, К. Проблемы супружеского благополучия [Текст] / К. Витек; пер. с чеш. – М. : Прогресс, 1988. – 138 с.
С

В54

Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини [Текст] : наук.-метод. зб. / за ред. Т. В. Говоруна. – К., 1996. – 168 с.

Ч421.358

В94
Вікові кризи і сімейні відносини [Текст] // Психологія сім’ї : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. В. М. Поліщука. – Суми, 2008. – С. 22-25.

Ю9

П86
Войтко, В. І. Етика сімейних відносин [Текст] / В. І. Войтко. – К. : Політвидав України, 1980. – 70 с.

1МИ

В65
Волавка, Я. Біля витоків насильства [Текст] : агресивність батьків – причина агресивності їхніх нащадків / Я. Волавка // Безпека життєдіяльності. – 2003. - № 10. – С. 24-25.
Волков, К. Н. О времени, детях и о семье [Текст] : некоторые социально-психологические вопросы формирования личности современного ребенка / К. Н. Волков – М. : Знание, 1971. – 96 с.

371.015

В67
Волкова А. Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений [Текст] / А. Н. Волкова, Т. М. Трапезникова // Вопр. психологии. – 1985. - № 5. – С. 110-116.
Волкова, А. Н. Опыт исследования супружеской неверности [Текст] / А. Н. Волкова // Вопр. психологии. – 1989. - № 2. – С. 98-102.
Волкова, В. В. Формування готовності до сімейного життя у дітей-сиріт у діяльності практичного психолога [Текст] / В. В. Волкова // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. - № 6. – С. 40-48.
Волкова, Н. П. Статеве виховання [Текст] / Н. П Волкова // Педагогіка / Н. П. Волкова. – К., 2001. – С. 115-117.

Ч31

В67
Воловик, В. Отцы и дети: непонимание-протест-чрезвычайная ситуация [Текст] / В. Воловик // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2000. - № 1. – С. 33-36.
Воловикова, Г. И. О новой редакции программы курса «Этика и психология семейной жизни» [Текст] / Г. И. Воловикова // Психол. журн. – 1998. - № 5. – С. 138-141.

Володарская Е. А. «Родительская» и «студенческая» модели представлений о семейном воспитании [Текст] / Е. А.Володарская, Н. Ю. Логвинова // Психол. журн. – 2005. - № 5. – С. 26-33.
Волохова, О. Миражи и реальность [Текст] : проблемы семейного лада / О. Волохова // Семья и шк. – 1988. - № 10. – С. 32-33.
Воробьева, Л. Необходимость взаимопонимания [Текст] : о системе психологической помощи семье / Л. Воробьева, Т. Гаврилова // Семья и шк. – 1987. - № 10. – С. 38-41.
Галичанська, А. Психологічний клімат молодої сім’ї [Текст] / А. Галичанська // Соціальна психологія. – 2003. - № 1. – С. 116-123.
Гарагуля, М. Функціональна неадекватність сім’ї [Текст] : проблема бездоглядності й безпритульності дітей / М. Гарагуля // Соціальний педагог. – 2008. - № 7(липень). – С. 21-26.
Геник, С. М. Усе починається з родини [Текст] / С. М. Геник. – Івано-Франківськ : «Сіверсія», 1998. – 725 с.

Ю9

Г34
Георгиева, С. Нравственное здоровье семьи – забота общая [Текст] / С. Георгиева // Нар. образование. – 1985. – № 11. – С. 100-102.
Герасимчук, Н. М. Соціально-моральні основи формування молодої сім’ї [Текст] / Н. М. Герасимчук. – К. : Знання, 1983. – 32 с. – (Сер. № 10. Молодь і суспільство).

1МИ

Г37
Гозман, Л. Любовь? Любовь [Текст] : проблемы семейной психологии / Л. Гозман // Семья и шк. – 1988. - № 2. – С. 28-31.
Головаха, Е. И. Психология человеческого взаимопонимания [Текст] / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 189 с.

Ю9

Г61
Головнєва, І. В. Зміна традиційних внутрісімейних ролей? [Текст] : нові моделі поведінки та конфлікти / І. В. Головнєва // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. - № 4. – С. 12-17.
Голод, С. И. Будущая семья: какова она? [Текст] : социально-нравственный аспект / С. И. Голод. – М. : Знание, 1990. – 62 с.

Ю7

Г61
Грабовик, А. Насильство в наших сім’ях [Текст] / А. Грабовик // Наук. світ. – 2005. - № 7. – С. 22-23.
Грабовська, І. Українська перспектива: від «супостата» до «справжнього» чоловіка-батька [Текст] / І. Грабовська // Сучасність. – 2005. - № 9. – С. 64-69.
Грабська, І. А. Насильство у подружніх стосунках [Текст] : зарубіжний досвід досліджень та консультування / І. А. Грабська // Практ. психологія та соц. робота. – 1998. - № 9. – С. 20-22; № 10. – С. 25-28.
Гребенников, И. В. Основы семейной жизни [Текст] : учеб. пособ. для пед. ин-тов / И. В. Гребенников. – М. : Просвещение, 1991. – 156 с.

Ю7

Г79
Грибан, В. Г. Насильство у сімейних відносинах, насильство проти жінок та дітей [Текст] / В. Г. Грибан // Валеологія : підручник / В. Г. Грибан. – К., 2005. – С. 235-238.

Р

Г82
Гридковець, Л. М. Подолання подружніх конфліктів [Текст] / Л. М. Гридковець // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. - № 8. – С. 37-38.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconМикола Махній незвичайна антропологія mykola Makhnii extraordinary...
М 36 Незвичайна антропологія: Науково-популярний курс. – Чернігів: чнпу, 2011. – 188 с
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconНаказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка
Створений на основі педагогічних поглядів французького педагога Селестена Френе І ряду інших педагогів-гуманістів; модифікація тесту...
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconІсторіографія всесвітньої історії
Я-79 Історіографія всесвітньої історії: навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, етнології та правознавства...
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconВ. І. Вернадського. У 1948-1965 рр. Державна публічна бібліотека...
Найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек...
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconНавчально-методичний посібник Чернігів 2011
Організація педагогічної практики студентів ІV і V курсів. Навчально-методичний посібник для студентів ІV-V курсів Інституту історії,...
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconДвнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Сучасне прочитання спадщини Тараса Шевченка: літературознавчий, лінгвістичний та методичний аспекти»
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconКиївський національний університет імені тараса шевченка факультет...
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні,...
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconШановні представники духовенства
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного...
Чернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ iconКіровоградський державний педагогічний університет імені володимира винниченка
Програма безвідривної педагогічної практики для студентів ІІ курсу (педагогічний компонент)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка