10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013”
Скачати 281.64 Kb.
Назва10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013”
Сторінка1/5
Дата конвертації30.06.2013
Розмір281.64 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5
Завдання для контрольної роботи № 2
Контрольна робота № 2 є складовою модуля № 2 «Професійне мовлення в офіційно-діловій сфері». Виконується контрольна робота у 5 семестрі з метою закріплення та поглиблен6ня знань студентів офіційно-ділового стилю та його використання в професійній діяльності. Її завдання:

1) засвоєння теоретичних відомостей про офіційно – діловий стиль,історію його виникнення та розвитку, форми усного та писемного ділового мовлення;

2) вироблення та удосконалення у студентів умінь і навичок правильного складання документів з кадрово-контрактних питань, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та господарсько-договірних документів.

Цим завданням підпорядковані запропоновані варіанти КР, кожен з яких розрахований на одного студента. КР складається з двох теоретичних та практичного завдання – пакет з десяти документів. Обсяг домашньої контрольної роботи – 15- 20 сторінок машинописного тексту при друкуванні через 1,5 інтервала. Варіант обирати за

списком групи.

ВАРІАНТ 1
^

1. Історія виникнення і розвитку офіційно-ділового стилю.2. Етикет телефонної розмови. Етичні питання використання мобільних телефонів.
3. Практичне завдання.
3.1. Напишіть 5 зразків документів з особового складу.
3.2. Виявіть помилки в оголошеннях, розклеєних в населеному пункті, де ви мешкаєте (подайте зразки 3-5 оголошень, написаних з порушенням літературних норм, помилки підкресліть і прокоментуйте). Напишіть оголошення на тему: 10 – 12 квітня 2013 року відбудеться УІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “ПОЛІТ – 2013”.
3.3. З’ясуйте, які основні закономірності прямого порядку слів у реченні. Наведіть приклади речень офіційно-ділового стилю, у яких можливою або навіть необхідною була б інверсія. Аргументуйте свої твердження.
3.4. Запишіть, як називається:

 • основний документ, що підтверджує трудову діяльність особи;

 • документ, у якому дається загальна оцінка ділових і моральних якостей певної особи;

 • розпорядчий документ управлінської діяльності, що ви­дається керівником юридичної особи чи її структурного підрозділу на основі єдиноначальності та містить індивідуальні приписи або правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності, звернений до підпорядкованих органів і працівників.3.5. Виберіть з поданих у дужках правильний варіант скорочення. Аргументуйте свій вибір.

Радехівський (р-н, рай-н, рай., р.); товари (1-шого, 1, 1-ого, 1-го) сорту; на площі 100 (г., гект., га); (о, о., оз.) Світязь; (м., м) Київ, у 2012-2013 (р.р., р., рр. р, рр.); 143 (р до н е, р. до н. е.); на початку ХХІ (с., стол., ст., ст..); на висоті 1344 (м., м), філософів готує (філ.., ф., філос.) (ф-т, фак., фак.-т); заняття проводять (пр., проф., п., профес.) Степанко, (д., доц., д-нт) Ворона та (ас., асист., асис., а.) Федорчук.Варіант 21. Специфіка офіційно-ділового стилю мови (призначення, сфера вживання, підстилі, жанри, мовні й позамовні особливості).
2. Автобіографія та резюме: спільне та відмінне. Правила оформлення, реквізити, зразки.
3. Практичне завдання.
3.1. Підготуйте комплект текстів документів, необхідних для проведення наукової конференції, – оголошення, повідомлення, запрошення (тему заходу визначте самі відповідно до вашого майбутнього фаху).
3.2. Відредагуйте текст документа та допишіть необхідні реквізити. Подайте його правильний зразок. Визначте тип документа за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; д) формою.

Студенти 507 групи спеціальності документознавство та інформаційна діяльність не появилися 18.09.2010 р. на парі з підприємництва в інформаційній діяльності (3 пара), тому що відвідували виставку електронно-обчислювальної техніки.
3.3. Виправте помилки в адресуванні заяв.
Директору відкритого

акціонерного товариства “Геракл”

Від випускника НАУ

Степаненко О. М.
Директорові юридичної фірми “Світанок”

Скопненкові О. Г.

Випускниці НАУ

Андрійченко Анастасії
Директору ГМІ НАУ

Проф. Ємець Олександру Станіславовичу

Студента 2 курсу факультета

менеджменту і логістики

Коваленко А. В.
3.4. Запишіть, як називається функція, за якої документ виступає:

 • соціально значущим об’єктом, бо його поява спричинена тією чи іншою соціальною потребою;

 • інструментом управління;

 • засобом унормування та закріплення правовідносин у суспільстві.3.5. Виправте помилки в слововживанні.

Адрес, в даному випадку, в значній мірі, бутилка, багаточисленний, включити світло, виключатель, обезболюючі засоби, об’єм робіт, обжалувати, обезжирене молоко, переслідувати мету, підвести підсумки, піддавати сумніву, підняти проблему, підписка, зустрічаються помилки, бокова стінка, брюки, рубашка, галстук.
Варіант 3


1. Документ як основна одиниця офіційно-ділового стилю та засіб писемної професійної комунікації. Класифікація документів.
2. Поняття про особовий листок з обліку кадрів та трудову книжку.
3. Практичне завдання.
3.1. Напишіть, які документи належать до групи документів з особового складу. Заява як документ. Подайте зразки внутрішньої та зовнішньої заяв.
3.2. Відредагуйте та запишіть правильний варіант поданого нижче документа. Визначте тип документа за: а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) напрямом.

Лист-відповідь

Деректору Тіраспільського авіаційного технікума п. Рижському Алексію Анатольйовичеві

Харківська книжна фабрика «Калінка»

Відділ звязків з громадскістью

Ми получили вашого листа з предложенням напечатати на нашій фабриці «Російсько-український словник авіаційних термінів». Якщо річ ідецця про 10 000 (десять тисячний) тираж й нашу бумагу, то ви повинні завчасно перерахувати на наш розщотний рахунок передплату у суммі 7 000 (семь тисячь) гр. на протязі двух тижнів.

Завідуючий відділом: (підпис) Кочубей С. В. 07.03. 13г.
3.3. Підберіть власне українські відповідники до поданих нижче слів. З трьома з них (на вибір) утворіть складні речення з однорідними членами, що належать до офіційно-ділового стилю.
Опція, апелювати, дебати, дефект, реєструвати, репродукувати, симптом, фактор, принцип, превентивний, менеджер, апроксимація, голкіпер.
3.4. Запишіть, як називається документ,


 • що містить прохання або пропозицію, оформлений за певним зразком, адресований установі або посадовій особі;

 • у якому особа повідомляє важливі факти своєї біографії;

 • двостороння угода, за якою одна сторона (пові­рений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії.3.5. Виправте помилки в слововживанні.

Поступати в інститут, толковий, стикнутися, саме головне, розхлябаний, рубашка, розповсюдження епідемії, пробка (до пляшки), тараторити, саме по собі, смекалка, соблазн, співпадати, текучість кадрів, співставляти, ставити до відома, потерпіти невдачу, поступати в продаж, предвзяте ставлення, поставщик, двохкімнатний, дьоргати.Варіант 41. Реквізити документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
2. Види протоколів, правила оформлення, реквізити.
3. Практичне завдання.
3.1. Напишіть 5 зразків документів – два з особового складу (резюме, автобіографія) і три довідково-інформаційні (пояснювальна записка, витяг з протоколу, службовий лист).

3.2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

^ АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

 • продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні;

 • виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

 • здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

ПРОГОЛОШУЄ

^ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
24 серпня 1991 року Верховна Рада України
3.3. Користуючись “Словником паронімів української мови”, поясніть значення наведених слів.

Абонемент/абонент, адресат/адресант, етика/естетика, завдання/задача, діалектний/діалектичний/діалектоло­гіч­ний, куль­тур­ний/культурологічний, пам’ятка/пам’ятник, державний/дер­жавницький, громадський/громадянський, фамільний/фа­міль­ярд­ний, соціальний/соціалістичний.
3.4. Запишіть, як називається: • обов’язковий до­кумент особової справи, у якому фіксуються автобіографічні відомості;

 • основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи;

 • службовий документ, адресований керівникові юридичної особи (де адресант працює або вищої), у якому описується певний факт чи подія, повідомляється про виконан­ня окремих завдань, службових доручень.

3.5. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою.

Заведующий канцелярией, меры по предупреждению, воспользоваться предложением, наводить справки, пособие по безработице, заинтересованное лицо, необходимо учитывать, по поручению, дополнительное соглашение, отпуск по болезни, расторжение договора.


Варіант 5


1. Вимоги до оформлення та тексту документа.

2. Наказ. Види, реквізити, правила оформлення наказів про особовий склад.
3. Практичне завдання.
3.1. Напишіть 5 зразків документів (автобіографія, оголошення, гарантійний лист, доповідна записка, розпорядження).

3.2. Виправте помилки. Запишіть правильний варіант заяви.

Деректору гуманітарного інституту НАУ

доктору філологічних наук професору

Кривонос Віталію Анатольєвичу

від студента 308 групи

спеціальності документознавство та

інформаційна діяльність

Бондаренко Т. М.,

що мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Полярна 18, кв. 25.

заява.

Прошу допустити мене до складання іспитів. 9 січня я ліквідував заборгованість: склав залік з ділової української мови.

13. 01. 2013 р. Власноручний підпис
3.3. З поданих пар слів виберіть правильні варіанти. З трьома словами складіть складнопідрядні

речення, характерні для офіційно-ділового стилю.
Збігатися – співпадати, співставляти – зіставляти, учбовий – навчальний, міроприємтсво – захід, постачальник – поставник, слідуючий – наступний, малочисленний – нечисленний.

3.4. Запишіть, як називається (називаються): • правовий акт управління державного колегіального органу, що стосується оперативних питань, виконання яких не потребує об­говорення;

 • різнотипні за змістом управлінські документи, які виступають засобом спілкування між юридичними та фізичними особами і надсилаються поштою;

 • службовий документ, в якому пояснюється ситуація, що склалася, факт, дія або вчинок працівника на вимогу керівника.3.5. Виправте помилки в слововживанні

Ставити до відома, бувший колега, здача (грошей), жила площа, ігровий, з фінансової сторони, задавати питання, миючі засоби, непримиримість, не по силам, носки, обезболюючі засоби, об’єм робіт, обжалувати, обезжирене молоко, переслідувати мету, заключення виступу, заключити договір, залізна дорога.

Варіант 61. Офіційне спілкування як інструмент професійної діяльності: функції, види, форми.

2. Службове та особисте доручення.
3. Практичне завдання.
3.1. Оформіть документи, які потрібно подати під час прийняття на роботу.
3.2. Відредагуйте текст. Запишіть правильний варіант цього документа. Який це документ за:
а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; д) формою.

Я, Сильвеструк Оля Анатольївна, народилася в м. Луганськ. У 1975р. пішла в перший клас школи №12. У звязку з переїздом моїх батьків до міста Харькова на протязі 1981-1989 рр. навчалася в середній школі №80 згаданого міста. У 1989 році поступила в Київський авіаційний університет, який закінчила у 1995 році. По закінченню цього вузу мене призначили працювати інженером заводу ім. Антонова. Одружена. Маю чоловіка Колю Вікторовича Єдинака та дочку Машу.
3.3. Перекладіть українською мовою і поясніть правопис слів.
Острожский, персидский, измаильский, прилукский, абхазский, румынский, дрогобычский, мозамбикский, арзамасский, малаккский, овручский, запорожский, бухарестский, миргородский, рижский, кипрский, амурский, тюркский, черкесский, калужский, иракский, сивашский, ужгородский, ясский, прусский, уральский, гадячский, гонконгский, кагарлыкский, таджикский, дорогобужский, гигантский, ниццкий, реформистский, фрейдистский, милитаристский, доцентский, комендантский, эмигрантский, суэцкий, волжский.
3.4. Запишіть, як називається (називаються):

 • короткий письмовий або усний виклад змісту наукової статті, моно­графії, результатів наукового дослідження, змісту книги;

 • документ, що під­тверджує факти біографічного або службового характеру з життя і діяльності окремих громадян чи різ­ні обставини діяльності юридичних осіб;

 • копія частини документа, оформлена належним чином, яка видається на руки.3.5. Виправте помилки в слововживанні.

Адрес, наробка, саме головне, багаточисленний, у цьому році, напечатати звіт, балувати, направити (телеграму), блінчик, бібліотекарка, неділю тому назад, регістрація, бутилка, брюки, розповсюдження епідемії, бокова стінка, саме по собі, білет (вхідний, проїзний), співставляти, бумага, в більшості випадків, ввести в склад, в даний час, в даному випадку.
Варіант 7


1. Роль невербальних засобів спілкування в професійній сфері.

2. Види характеристики. Реквізити, правила оформлення.
3. Практичне завдання.
3.1. Напишіть 5 зразків документів (складна заява, резюме, наказ щодо особового складу, характеристика на неуспішного студента (-тку), лист-підтвердження).
3.2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.


  1   2   3   4   5

Схожі:

10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” iconІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні питання психологічної практики», що відбудеться 17-18 квітня...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” icon17 квітня 2013 року відбудеться ІІІ всеукраїнська правова науково-практична...
Ово-практичній конференції «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків», яка відбудеться 17 квітня 2013 року...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” icon«Законодавство України: погляд молодих правників»
Вас, що 26-27 квітня 2013 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” icon«Законодавство України: погляд молодих правників»
Вас, що 26-27 квітня 2013 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” iconКонкурс студентських наукових робіт
Вас узяти участь у роботі ІV міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, учнів 9-11 класів...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” icon«Шевченківська Весна 2012» 19-23 березня, Київ Міжнародна наукова...
Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” iconШановні колеги! Кафедра іноземних мов Львівського інституту економіки І туризму
Міжвузівській студентській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «бізнесова діяльність у сучасному світі: факти,...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський національний медичний університет
Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених та студентів-медиків
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” iconМіжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених
Нікіфоров П. О. – д е н., проф., декан економічного факультету чну ім. Ю. Федьковича, завідувач кафедри фінансів І кредиту, голова...
10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “політ – 2013” icon14 травня 2013 року о 15: 00 год відбудеться прес-конференція з нагоди...
Фестиваль відбудеться 31 травня-1 червня 2013 року на березі озера у Сонячному база «мельком». Початок 31 травня о 19: 00 год., 1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка