Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди
НазваДля студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди
Дата конвертації07.03.2014
Розмір53.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ, ФАХІВЦІВ СФЕРИ КРАСИ ТА МОДИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ СФЕРИ КРАСИ ТА МОДИ

Конференція відбудеться 14та 15 листопада 2013 року

Організатори: КАФЕДРА ІНДУСТРІЇ МОДИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ, УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ.

Украина, г. Киев, ул. Щорса 36-б, тел.(044)285-03-17; факс(044)285-91-68

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 жовтня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету ( fiton1@mail.ru ) текст доповіді в електронному варіанті; заявку на участь у конференції.

E-mail Оргкомитета: fiton1@mail.ru; uapmtadk@mail.ru; lera_dor@ukr.net

^ РЕГІСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ СФЕРИ КРАСИ ТА МОДИ

14 листопада 2013 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові
Курс, група
Тема доповіді
Секція (напрям)
Потреба ву технічних засобахх для виступу на конференції (вказати тип)
Планую (необхідне відмітити):

 • виступити на пленарному засіданні;

 • виступити на секційному засіданні;

 • провести майстер-клас;

 • прийняти участь у роботі круглого стола;

 • прийняти участь як слухач;

 • представити материали на ярмарку.

Телефон, e-mail

Мета конференції: обговорення актуальних питань підготовки фахівців сфери напрямів «перукарське мистецтво», «декоративна косметика», «менеджмент індустрії краси»; визначення перспектив розвитку системи професійного самовизначення та освіти працівників сфери краси та моди.

^ Конференція планується за наступними напрямами:

1. Формування професійної компетентності майбутнього працівника сфери краси та моди:

 • характеристика сучасних вимог до працівника сфери краси та моди;

 • формування наукового світогляду майбутніх фахівців сфери краси та моди;

 • науково-методичне забезпечення підготовки фахівців сфери краси та моди;

 • удосконалення форм і методів підготовки фахівця;

 • питання вдосконалення практичної підготовки фахівців сфери краси та моди;

 • проблеми формування здоров’я зберігаючих функцій студентів як одна з умов підготовки висококваліфікованих фахівців;

 • творчість у практичній діяльності працівників сфери краси та моди.

2. Особистісно-орієнтований підхід у становленні та підготовці майбутніх фахівців сфери краси та моди до професійної діяльності:

 • тенденції сучасного розвитку особистості фахівця індустрії краси та моди;

 • проблема професійного самовизначення студентів;

 • впровадження інноваційних технологій як умова підвищення мотивації до навчання студентів – майбутніх фахівців сфери краси та моди;

 • саморегуляція когнітивної та афективної сфери фахівця сфери краси та моди;

 • особливості формування та впливу світогляду майбутнього фахівця сфери краси та моди.

3. Шляхи підвищення рівня спілкування, взаємостосунків та взаємодії.

 • особливості взаємовідносин в колективі;

 • особливості взаємовідносин між фахівцем і замовником його послуг;

 • ефективна взаємодія та співтворчість у системі: "студент-викладач", "фахівець-замовник", "співробітники", "підлеглий-керівник";

 • психологічний вплив у спілкуванні та взаємодії;

 • психологічні основи взаєморозуміння у спілкуванні та взаємодії.

4. Несподіванки та сюрпризи у сфері краси та моди.

Вимоги до оформлення тез доповідей .

Друкований текст в редакторі WORD 97 (2000); обсяг тез доповіді – 3-5 повних сторінки; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині, без нумерації сторінок.

Література подається загальним списком у кінці тез, кегль 12. Список складається за чергою посилань у тексті (а не за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються.

^ Порядок розміщення матеріалу:

1 рядок напрям конференції.

2 рядок посередині малими літерами напівжирним накресленням друкуються прізвище та ініціали автора (авторів).

3 рядок малими літерами звичайним накресленням друкуються науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи або місце навчання ( курс, група) автора(авторів) публікації.

4 рядок назва тез: посередині великими літерами напівжирним накресленням.

5 рядок з абзацу друкується основний текст.

^ Список першоджерел подається у кінці статті в алфавітному порядку під назвою Література (напівжирний шрифт із вирівнюванням по центру) згідно прийнятого державного ГОСТу. кегль 10; міжрядковий інтервал 1.

^ У тексті доповіді посилання оформлюються у квадратних дужках: перша цифра порядок джерела в списку Літератури, друга цифра – номер сторінки, перед яким подається скорочення, наприклад: [12, с. 35].


За довідками звертатись до: Костюченко Олени Вікторівни т. моб.: (093) 206-95-44
Зразок

Формування професійної компетентності

майбутнього працівника сфери краси та моди

Поліщук С.А.

студент 1-го курсу групи ПДК - 32

^ СКЛАДОВІ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФАХІВЦЯ У ПЕРУКАРСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

Далі друкується текст……………………………………………………………

Література

1. Бех І.Д. 100 ключів виховного успіху / І.Д. Бех // Шкільний світ: Спецвипуск. – 2009. − № 21−23 (485−487). – 151 с.

2. Максименко С.Д. Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості / С.Д. Максименко // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. – К.: Вид-во П/П ”ЕКМО“, 2005. – С. 343−361.

3. Поліщук В.М. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси: [монографія] /В.М. Поліщук. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. – 478 с.

3. Психологія сім’ї / [Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А., Мисник С.О. та ін.]; за заг. ред. В.М. Поліщука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 282 с.

Схожі:

Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconНазва: ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правознавства"
Ми раді запросити Вас до участі у І міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми правознавства"
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правознавства"
Ми раді запросити Вас до участі у І міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми правознавства"
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні питання психологічної практики», що відбудеться 17-18 квітня...
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconКиївський національний університет культури І мистецтв кафедра індустрії моди
Вітальне слово: Дихнич Людмила Петрівна – кандидат історичних наук, зав кафедри індустрії моди Київського національного університету...
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconП оложення Про проведення конкурсу краси
Конкурс проводиться з ціллю розвитку культури, краси, гармонії та вдосконалення особистостей, популяризації творчих сил молоді
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconЗапрошуємо до обговорення проекту Порядку визначення вартості підготовки...
Тині підготовки фахівців вищими навчальними закладами І–іv рівнів акредитації, розроблений на виконання Закону України «Про формування...
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconЗатверджую
«Етика та естетика» для курсантів 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції та факультету підготовки...
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconПрограма підсумкової державної атестація фахівців «охорона праці»...
Програма підсумкової державної атестація фахівців «Охорона праці» для студентів усіх напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними...
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconМетодичні рекомендації алчевськ 2012 донбаський державний технічний...
Науково-дослідна робота студентів (ндрс) є обов'язковою, невід'ємною частиною підготовки кваліфікованих фахівців у Дондту як нерозривна...
Для студентів, викладачів, фахівців сфери краси та моди науково-практична конференція актуальні питання становлення та підготовки фахівців сфери краси та моди iconПитання для підготовки бакалаврів І фахівців до іспитів з філософії Каськов Н. Н. 2013 р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка