Семінар 1
Скачати 82.82 Kb.
НазваСемінар 1
Дата конвертації30.06.2013
Розмір82.82 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Семінар 1


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО

КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО І ПОЛЬЩІ

(середина ХІV - до середини ХVІІ ст.)

 1. Наступ литовських та польських феодалів на українські землі.

 2. Люблінська унія. Її соціально-економічні й політичні наслідки. Включення українських земель до Польської Корони.

 3. Релігійне і культурне життя. Берестейська церковна унія. Її соціально-політичні наслідки.

4. Українське козацтво (ХV – середина ХVІІ ст.).

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. – К., 1995. – С.88-110.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С.57-76.

Додаткова література:

Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво. – К., 1993.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ-ХVІІ ст. - К., 1966.

Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. - К., 1990.

Семчишин М. Тисяча років української культури. - К., 1993.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. - К.,1993.

Практичні завдання:

 1. На основі вивчення історичних джерел розкрити процес об’єднання українських земель у складі Великого князівства Литовського.

 2. Розкрити значення польсько-литовського суперництва для еволюції станово-класової структури українського суспільства. Скласти її розгорнуту схему.

 3. Визначте причини переходу українських земель під владу Польщі у другій половині XVI ст. і особливості їх розвитку у складі Речі Посполитої до середини XVII ст.

Завдання для самоконтролю:

 1. Створіть порівняльну таблицю “Становище українських земель у складі Королівства Польського та Великого князівства Литовського (2 половина XIV ст. - середина XVI ст.)” за такими пунктами:

а) правовий статус;

б)політичне становище;

в)соціально-економічне становище;

г)релігійна ситуація;

д) культурний розвиток.

 1. Виконайте тести до теми ІІІ (на стор.5-7)Семінар 2


^ ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО

НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648 - 1657 рр.)

 1. Причини, характер і рушійні сили визвольної війни.

 2. Утворення і розвиток козацької держави (1648-1654).

 3. Україна в останні роки гетьманування Б. Хмельницького (1654-1657 рр.)

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. - К., 1995. – С.146-171.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С.80-94.

Додаткова література:

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. - К., 1995.

І.П.Крип’якевич. Богдан Хмельницький. К., 1991.

Практичні завдання:

 1. Назвіть причини національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

 2. Розкрийте основний зміст внутрішньої та зовнішньої політики української козацької держави у 1648-1657 рр.

 3. Охарактеризуйте ситуацію в Центральноєвропейському регіоні внаслідок україно-польського військового протистояння.
Завдання для самоконтролю:

 1. Виконайте тести до теми V (на стор. 9-11).

 2. Складіть порівняльну таблицю щодо змісту трьох міждержавних договорів, якими визначалися правовий статус, соціально-економічні, політичні, права української Гетьманщини у 1649-1657 рр. за такою схемою:
Зборівський договір 1649 р.

Берестейський договір 1651 р.

Переяславський договір 1654 р.
Семінар 3


^ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ - ХVІІІ СТ.

 1. Боротьба за збереження незалежності України.

 2. Україна під гнітом російського царизму.

 3. Ліквідація української автономії.

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. - К., 1995. – С.171-192, 240-256.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С.114-125.

Додаткова література:

Полонська-Василенко Н. Історія України. - К., 1992. - Т.2.

Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. - К., 1996.

Мазепа - людина й історичний діяч. - К., 1991.

Практичні завдання:

 1. Користуючись науковою термінологією, поясніть значення таких історичних явищ як “Велике князівство Руське”, “Руїна” і “Гетьманщина”.

 2. Охарактеризуйте соціально-економічне, політичне, правове становище Гетьманщини у др. пол. XVII ст.

 3. Назвіть причини втрати суверенітету Гетьманщини у др.пол. XVII ст.

Завдання для самоконтролю:

 1. Виконайте тест до теми VI (на стор.12-14).

 2. Підготуйте розгорнуту відповідь з характеристикою “Андрусівського” (1667), “Бахчисарайського” (1681), “Вічного” миру (1686).Семінар 4


^ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У XIX -

ПОЧАТОК XX СТ.

 1. Соціально-політичне становище у XIX ст.

 2. Україна на початку XX ст. Активізація національно-визвольного руху.

 3. Культурний розвиток.

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. - К., 1995. – С. 271-290.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 137-183.

Додаткова література:

Багалій Д. Повстання декабристів на Україні. - X., 1926.

Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. - К., 1996.

Історія України. Нове бачення. - К., 1996. У 2-х т. - Т. 1.

Практичне завдання:

 1. Підготувати стислу доповідь на тему “Перетворення України в імперську провінцію”.

 2. Розкрийте суть української проблеми напередодні і під час І світової війни.

Завдання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте зміст програм українських політичних партій на початку ХХ ст.

 2. Визначте основні напрямки національно-визвольного руху в Україні в період першої буржуазної демократичної революції в Росії.

 3. Виконайте тест №10 (С. 20-22).Семінар 5


^ УКРАЇНА ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.

БОРОТЬБА ЗА СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.

УКраїнська держава Павла Скоропадського.

 1. Повалення самодержавства в Росії. Утворення Центральної Ради. Розгортання українського національно-визвольного руху.

 2. Жовтневий збройний переворот у Петрограді. Утворення УНР. Збройна боротьба за українську державність.

 3. ІV універсал Центральної Ради. Проголошення самостійності УНР.

 4. Ліквідація Центральної Ради. Утворення Української Держави.

Основна література:

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 184-208.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2 т. – К., 1997-1998.

Додаткова література:

Винниченко В. Відродження нації: у 3-х т. - Т. 1, 2. - К., 1990.

Гунчак Т. Україна, перша половина XX століття. - К., 1993. - С. 79-140.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К.,1993. - С. 412

Полонська-Василенко Н. Історія України, 1900-1923. - К., 1991.

Яневський Д. Українська Центральна Рада: перші кроки до національної державності. - К., 1990.

Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России (1918-1921). - Иерусалим, 1987 - С. 180-221.

Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. - Ужгород, 1930-1932. - Т.І, ІІ.
Практичне завдання:

 1. На основі аналізу історичних подій зазначеного періоду охарактеризуйте основні напрямки розвитку української держави за часів Центральної Ради.

 2. Дати характеристику найбільш визначним діячам національно-визвольних змагань в Україні 1917-1920 рр.

 3. Визначте основні напрямки соціально-економічних реформ Гетьманського уряду, Директорії, більшовиків в Україні в роки громадянської війни.

Завдання для самоконтролю:

 1. Коли і за яких умов була утворена Центральна Рада.

 2. Розкрийте зміст І, ІІ, ІІІ Універсалів Центральної Ради.

 3. Який вплив мав жовтневий переворот в Україні.

 4. Як лідери Центральної Ради поставились до жовтневого перевороту.

 5. Які були причини гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.

 6. Розкрийте зміст внутрішньої і зовнішньої політики гетьмана П.Скоропадського та його уряду.

Семінар 6


УКРАЇНА У 20-х -30-х РОКАХ

 1. Особливості НЕПу в Україні.

 2. Україна в умовах утвердження тоталітаризму.

 3. Репресії 30-х років. Боротьба з українським буржуазним націоналізмом.

Основна література:

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 228-296.

Додаткова література:

Конквест Р. Жнива скорботи. - К., 1993.

Ноув А.О. О судьбах НЕПа // Вопросы истории. - 1989. - №8.

Сторінки історії України: XX століття. - К., 1992.

Шаповал Ю. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні. - К., 1990.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки неписаної історії. – К., 1993.

Практичне завдання:

 1. Пояснити причини запровадження нової економічної політики.

 2. Розкрити наслідки індустріалізації в Україні в 20 – 30-х роках.

Завдання для самоконтролю:

 1. До яких наслідків призвела політика “воєнного комунізму”.

 2. У чому полягала суть НЕПу.

 3. Охарактеризуйте складові частини адміністративно-командної системи.Семінар 7


^ УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНІ

 1. Початок II світової війни. Приєднання західноукраїнських земель.

 2. Україна в планах фашистської Німеччини. Напад Німеччини на СРСР. Боротьба з гітлерівським окупаційним режимом на Україні.

 3. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

Основна література:

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 307-325.
^

Додаткова література:


Коваль М. Український народ у Великій Вітчизняній війні, 1941-1945 // Укр. іст. журн. - 1990. - №3.

Мірчук П. Українська повстанська армія. - Львів, 1991.

Перші дні Великої Вітчизняної війни: Документи і матеріали // Укр. іст. журн. - 1991. - № 5,6,11,12.

Косик В. Україна під час ІІ світової війни, 1939-1945. – Україна-Париж-Нью-Йорк-Торонто, 1992.

Практичне завдання:

 1. Підготувати реферати на тему: “Включення західноукраїнських земель до складу СРСР”. Розкрити деструктивну роль радянської тоталітарної системи на теренах Західної України.

 2. Поясніть яка роль належала українцям у боротьбі з німецько-фашистською агресією.

Завдання для самоконтролю:

 1. Чому німецьким військам у перший місяць війни вдалося захопити значну частину території України.

 2. Яку політику здійснювали фашистські загарбники в Україні.

 3. Виконайте тест до теми 14 з історії України (С. 28-30).


Семінар8

Криза тоталітарної системи і здобуття незалежності України.

 1. 1.Спроби реформування економіки і суспільно-політичного життя;

 2. 2.Криза радянської системи. Розпад СРСР;

 3. 3.Україна в умовах незалежності. Пошуки моделі соціально-економічного і політичного розвитку.

Основна література:

 1. Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 326-359.

 2. Історія України: нове бачення. – К., 1996. – Т. 2.

Додаткова література:

 1. Авторханов А. Империя Кремля. - М., Минск, 1991.

 2. Зайцев Ю.Д. Дисиденти. Опозиційний рух 60-80-х рр. // Сторінки історії України ХХ ст. К., 1992.

 3. Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-і – перша половина 80-х рр. ХХ ст.). К., 1994.

 4. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору1960-1980-х рр. – К., 1995.

 5. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні середини 1950-початку 1090 років. – К., 1998.

Схожі:

Семінар 1 iconІнформаційний лист Страховий клуб кнеу кафедра страхування кнеу ім....
Шостий науковий семінар на тему: «Ефективність управління страхових бізнесом компаній, інших ніж страхування життя: теорія, методологія,...
Семінар 1 iconІнформаційний лист Страховий клуб кнеу кафедра страхування кнеу ім....
Третій науковий семінар на тему: управління корпоративною соціальною відповідальністю страхового бізнесу як засобом забезпечення...
Семінар 1 iconМодуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар 1 iconСемінар загальні питання щодо конкуренції, монополізму, конкурентної...
Семінар загальні питання щодо конкуренції, монополізму, конкурентної політики та правових засад її реалізації
Семінар 1 iconСемінар Галицька І Волинська землі на міжнародній арені середньовічної Європи

Семінар 1 iconСемінар №1. Історія розвитку та основні етапи становлення інформаційних технологій

Семінар 1 iconСемінар на історіографію всесв.іст. Предмет, об*єкт, значення історіографії

Семінар 1 iconСемінар Етнічні процеси в Східній Європі, у населення Волині І Прикарпаття...

Семінар 1 iconДоповіді
Семінар відбудеться 18-20 квітня 2013 року на базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ, кв. Молодіжний,...
Семінар 1 iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка