Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови
Скачати 250.9 Kb.
НазваВступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови
Сторінка1/5
Дата конвертації28.02.2014
Розмір250.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5
Заняття № 1

Вступ. Норми і стилі сучасної української літературної мови

Контрольні питання:

  1. Предмет, зміст і завдання курсу „Сучасна українська літературна мова”.

  2. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Поняття про норми літературної мови; типи літературних норм.

  3. Писемна й усна форми сучасної української літературної мови.

  4. Функціональні стилі української літературної мови. Їх загальна характеристика.

  5. Поняття експресивних стилів (колоритно-стилістичних, колоритно-експресивних різновидів мови).

Література

(Див. список літератури до курсу)

Завдання для самостійної роботи:

  1. Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

  2. Підготуйтеся до діагностичного зрізу (диктант).

  3. Прочитайте тексти. Яка тема кожного з них? Чим вони відрізняються? До яких стилів належать? Визначте тип мовлення (опис, розповідь, роздум). Обґрунтуйте свою думку.

^ Горіло над морем багаття

Горіло над морем багаття,

І море його залило.

Яка я на світі багата

З тих пір, як тебе полюбила.
Горіло над морем багаття,

І ніч цвіркуном говорила,

Що буде гіркою розплата

За те, що тебе полюбила.

Горіло над морем багаття.

А потім – горіти втомилось.

Розплата – це гірше, ніж плата

І щедро дарована милість.
В душі зберігається свято.

В житті – додає мені сили:

Горіло над морем багаття,

І море його не залило (Г. Чубач).
ІІ. Море – частина океану, більш або менш відокремлена від нього сушею. Хто був біля моря, той спостерігав, що воно міняє свій колір. Колір води моря залежить від кількості розчинених у ній речовин, від освітлення сонцем, місяцем, зміни погоди, сили вітру, а також від живих організмів, що населяють море
(З газети).

ІІІ. Перший місяць нашого календаря – січень. Назва його походить від старослов’янського слова сікти. Саме в цю пору давні слов’яни вирубували ліс, чагарник, готуючи землю для посіву сільськогосподарських культур. Від основи дієслова сіктисік- і утворився іменник січень (к перейшло в ч, до основи додався суфікс -ень). Таку саму назву або споріднену з нею знаходимо в багатьох слов’янських мовах.

Деякі вчені вважають, що назва січень пов’язана із сильними морозами. Та є дані, що спростовують цю гіпотезу. Справа в тому, що в чеській мові діалектна назва місяця (діалект – місцевий різновид мови, який відрізняється від літературної певними рисами) означала не зимовий, а літній час: так називався липень, місяць сінокосу, коли „січуть трави”.

^ Тому останнім часом більшість учених уважає, що вірогідніше пов’язувати назву січень із часом рубання лісу (Є. Чак).
ІV. У світі налічується близько 3 тисяч мов. Одні з них перебувають між собою у близькій спорідненості, інші більш віддалені одна від одної...

До близькоспоріднених мов належать східнослов’янські (російська, українська, білоруська). Їхніми близькими родичами є й решта слов’янських мов: польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька, сербохорватська, словенська, болгарська й македонська... Споріднені мови об’єднуються в групи мов. Разом з тим усі мовні групи – слов’янська, германська, романська та ін. – належать до однієї сім’ї – індоєвропейських мов...
(З книги В. М. Русанівського „Українська мова”).
^ V. Закон України про розвиток і застосування мов в Україні (проект)

Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює загальні принципи мовної політики в Україні, правові та організаційні засади розвитку й застосування державної мови та мов національних меншин України, права громадян на користування рідною мовою.

^ Основні терміни, використані в цьому Законі, уживаються в таких значеннях:

державна мова України – мова етнічної більшості українського народу – українська, яка є обов’язковою для використання в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

мовна політика України – політика держави, спрямована на забезпечення належних умов для всебічного розвитку й функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання мов національних меншин України;

нормативна форма державної мови – закріплені в практиці та затверджені „Українським правописом” і відповідними нормативними документами мовні варіанти зразкового використання (у галузі вимови, слововживання, граматичних та інших мовних засобів), які найбільш ефективно виконують свою суспільну функцію (Освіта України. – 1999. – 17 лют.).


  1. Доберіть власні приклади (обсягом 30 – 50 слів) до кожного функціонального стилю сучасної української літературної мови. Назвіть стиль кожного уривка. Визначте основні стильові ознаки. Які мовні засоби характеризують стиль кожного тексту?

  2. Знайдіть помилки в побудові словосполучень, виправте їх. Які норми порушено?

Дякую Вас; піклуватися за матір; пам’ятка Тарасові Шевченку; виключення з правил; занятий день; сьогоднішня епоха; попадати в скрутне становище; вести себе; особовий приклад; любе питання; приємний на вираз.
6. Перекладіть словосполучення українською мовою: следующий за мной мальчик; на следующее десятилетие; следующий день; запомните следующее; приметы следующие; следующий номер журнала; следующее правило; преследовавший его; следовать по маршруту; следующая станция; следующий параграф.
^ Заняття № 2

Фонетика. Фонологія

Контрольні питання:

1. Поняття про звуковий склад української літературної мови. Фонетичний і фонологічний аспекти вивчення звукового складу української літературної мови.

2. Поняття фонеми. Інваріант (основний вияв) і варіанти фонеми, її функції.

3. Система фонем сучасної української літературної мови. Голосні фонеми, їх класифікація.

4. Приголосні фонеми, їх класифікація.

5. Фонематична та фонетична транскрипції.

6. Асиміляція приголосних, її різновиди. Дисиміляція при голос них, її різновиди.

7. Спрощення в групах приголосних. Подовження та подвоєння приголосних.

8. Чергування голосних фонем в українській літературній мові.

9. Чергування приголосних фонем в українській літературній мові.

10. Принципи фонетичного аналізу.

Література

(Див. список літератури до курсу)

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.
^

2. Спишіть, вставляючи пропущені букви (н чи нн).


Змонтова...ий, полагодже...ий, нездійсне...ий, нездола...ий, звільне...ий, фасова...ий, незрівня...ий, проштампова...ий, свяще…ний, свяще…ик, січе...ий, здійсне...ий, незліче...ий, зниже...ий, наїждже...ий, стара…ий.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconСтилі сучасної української літературної мови
Поняття функціонального стилю. Стилістична диференціація української літературної мови
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconПитання до іспиту з курсу
Функціональні стилі сучасної української літературної мови: їх призначення, сфера застосування, ознаки, жанри
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconЩо регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади
Розкрити роль мови у суспільному житті. Розрізняти поняття «державна мова», «літературна мова», «національна мова». Систематизувати...
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconПитання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconПрактикум для студентів заочної форми навчання спеціальності “Фармація“. Запоріжжя
Фармація” систематизовано І послідовно оволодіти курсом “Українська мова (за професійним спрямуванням)”: засвоїти норми сучасної...
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconМозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І.
Студент повинен знати: тенденції розвитку української мови на сучасному етапі, природу й функції мови, основні ознаки літературної...
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconКоледж національного фармацевтичного університету
Культура професійного мовлення. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconЗміст вступ розділ теоретичні засади дослідження особливостей мови...
Розділ теоретичні засади дослідження особливостей мови наукового стилю сучасної української мови
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconПоняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
Вступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови iconПоняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка