Екзаменаційні питання з історії України
Скачати 56.19 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з історії України
Дата конвертації15.12.2013
Розмір56.19 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Екзаменаційні питання з історії України


 1. Охарактеризуйте розселення, господарство та культуру східних слов’ян.

 2. Визначте місце і роль перших руських князів Олега, Ігоря, Ольги та Святослава у розбудові Київської Русі.

 3. З’ясуйте суть норманської і антинорманської теорії утворення Київської держави.

 4. Визначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики князя Володимира Великого.

 5. Обґрунтуйте суть розквіту Київської держави в період правління Ярослава Мудрого.

 6. Розкрийте причини і наслідки політичної роздробленості Київської Русі в ХІІ – першій половині ХІV ст.

 7. Назвіть причини і наслідки занепаду Київської Русі.

 8. Охарактеризуйте досягнення культури Київської Русі.

 9. Визначте особливості політичного і соціально-економічного розвитку Галицької землі в ХІ-ХІІ ст.

 10. З’ясуйте суть і дайте оцінку Люблінської унії 1569 р. та її наслідків.

 11. Дайте оцінку діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславовича.

 12. З’ясуйте обставини об’єднання Галицького і Волинського князівств? Які наслідки мало це об’єднання?

 13. Охарактеризуйте основні напрямки державної діяльності Данила Галицького.

 14. Проаналізуйте процес занепаду Галицько-Волинського князівства і його наслідки.

 15. Розкрийте причини захоплення українських земель Польщею в середині ХІV ст.

 16. Охарактеризуйте політику Великого князівства Литовського щодо українських земель в ХІV ст.

 17. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-економічного та політичного розвитку українських земель в складі Великого князівства Литовського.

 18. З’ясуйте причини виникнення козацтва та його роль в історії українського народу.

 19. Визначте причини, мету, суть і наслідки Берестейської церковної унії.

 20. Обґрунтуйте роль, місце і значення Запорізької Січі в історії українського народу.

 21. Охарактеризуйте хід і наслідки перших козацько-селянських повстань під проводом К.Косинського та С.Наливайка.

 22. З’ясуйте вимоги, хід і дайте оцінку народним рухам та козацьким виступам в Україні 20-30-х років ХVІІ ст.

 23. Розкрийте суть боротьби запорізьких козаків проти турків і татар в середині ХVІ – на початку ХVІІ ст.

 24. Проаналізуйте причини, початок і перші перемоги Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

 25. З’ясуйте причини, хід і наслідки Хотинської війни 1621 р.

 26. Дайте оцінку Зборівського договору 1649 р. та його наслідків для України.

 27. Охарактеризуйте процес державотворення на визволених територіях України під час Визвольної війни українського народу в середині ХVІІ ст.

 28. Охарактеризуйте воєнні дій 1650-1653 рр. в Україні та наслідки Білоцерківського миру 1651 р.

 29. Обґрунтуйте закономірність продовження війни українського народу проти Речі Посполитої після підписання “Березневих статей”.

 30. Проаналізуйте суть основних ідей Переяславської ради та “Березневих Статей”.

 31. Виясніть наслідки поділів Речі Посполитої для українських земель.

 32. Охарактеризуйте наслідки впровадження буржуазних реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Україні.

 33. Висвітліть основні моменти боротьби за владу в Україні після смерті Б.Хмельницького. Охарактеризуйте діяльність І.Виговського.

 34. Визначте місце і роль церкви, школи і православних братств у культурно-Духовному розвитку українських земель.

 35. З’ясуйте обставини скликання і рішення “Чорної ради” в Ніжині 1663 р.? Як оцінюєте діяльність І.Брюховецького?

 36. Визначте напрямки та цілі зовнішньої політики П.Дорошенка.

 37. З’ясуйте основні події і дайте оцінку періоду “Руїни” в історії українського народу.

 38. З’ясуйте, в чому проявлялося поступове обмеження автономії України в другій половині ХVІІ ст.

 39. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-економічного розвитку українських земель в першій половині ХІХ ст.

 40. Визначте місце і роль України в Північній війні, причини і наслідки переходу І.Мазепи на сторону шведського короля Карла ХІІ.

 41. Охарактеризуйте політику І.Мазепи. Дайте оцінку його гетьманування.

 42. Розкрийте причини і суть відновлення Гетьманщини в середині ХVІІІ ст.

 43. Дайте оцінку діяльності гетьмана в еміграції П.Орлика та його Конституції.

 44. Охарактеризуйте зміни в соціально-економічному та правовому становищі східних і західних українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.

 45. Розкрийте причини остаточної ліквідації Гетьманщини та Запорізької Січі.

 46. Проаналізуйте особливості руху декабристів в Україні в першій чверті ХІХ ст.

 47. Проаналізуйте причини, хід і наслідки повстань Коліївщини.

 48. Дайте характеристику здобутків національного відродження в Галичині в 30-40-і роки ХІХ ст. Обґрунтуйте значення “Руської трійці”.

 49. Визначте особливості розвитку української культури в другій половині ХІХ ст., вплив Валуєвського циркуляру та Емського указу для української культури?

 50. Дайте оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського товариства та його програмних документів.

 51. Визначте напрямки соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини в другій половині ХІХ ст.

 52. Охарактеризуйте основні досягнення української культури кінця ХІХ - початку ХХ ст.

 53. Обґрунтуйте особливості соціально-економічного та політичного становища західноукраїнських земель в складі Австрії (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).

 54. Охарактеризуйте ІІІ Універсал Центральної Ради.

 55. Обґрунтуйте значення проголошення УНР. Охарактеризуйте діяльність Центральної ради в листопаді 1917 – квітні 1918 р.

 56. Визначте особливості здійснення політики індустріалізації в Україні та її наслідки.

 57. Проаналізуйте революційні події 1848-1849 рр. на західноукраїнських Землях.

 58. Охарактеризуйте і дайте оцінку повстання під проводом У.Кармалюка

 59. Визначте особливості розвитку української культури в період “хрущовської відлиги”.

 60. Розкрийте значення ІV універсалу в розбудові Української держави.

 61. Розкрийте процес встановлення Радянської влади в Україні (1919-1921 рр.).

 62. Обґрунтуйте, яке місце займала Україна в політиці воюючих держав під час Першої світової війни.

 63. Розкрийте передумови проголошення ЗУНР, її внутрішню та зовнішню Політику.

 64. Визначте передумови утворення Центральної Ради, проаналізуйте перші її Універсали.

 65. Проаналізуйте виникнення, місце і роль українського січового стрілецтва в українському визвольному русі (1914-1920 рр.).

 66. Проаналізуйте соціально-економічне становище українських земель на початку ХХ ст.

 67. Проаналізуйте рішення Паризької мирної конференції щодо українських Земель.

 68. Визначте місце України в геополітичних планах Німеччини та СРСР напередодні Другої світової війни.

 69. З’ясуйте обставини, за яких відбулася злука ЗУНР та УНР. Яке значення цього акту?

 70. Проаналізуйте діяльність Директорії.

 71. Визначте особливості становища України в період НЕПу та наслідки входження України до складу СРСР.

 72. Охарактеризуйте процес національного відродження і політики “українізації” в Україні у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.

 73. Дайте оцінку досягнень української культури 20-х років ХХ ст.

 74. Проаналізуйте становище України в період першої російської революції 1905-1907 рр.

 75. Розкрийте причини, хід, характер і наслідки насильницького впровадження колгоспного ладу в Україні.

 76. Охарактеризуйте становище України під час німецько-фашистської окупації, масштаби і особливості партизанського та підпільного руху в тилу ворога.

 77. З’ясуйте мету, масштаби і дайте оцінку політичним репресіям 20-30-х років в Україні.

 78. Розкрийте хід та наслідки приєднання Західної України, Північної Буковини, Ізмаїльського, Хотинського та Аккерманського повітів Бессарабії до складу УРСР.

 79. Визначте напрямки і значення національно-визвольної боротьби в західних областях України в 40-х – на початку 50-х років ХХ ст.

 80. Дайте характеристику внутрішньої і зовнішньої політики гетьманського уряду П.Скоропадського.

 81. Проаналізуйте особливості післявоєнної відбудови в Україні 40-х - середини 50-х років.

 82. Охарактеризуйте процес формування багатопартійної системи в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.

 83. Дайте оцінку “радянізації” західноукраїнських земель в 40-50-х роках ХХ ст.

 84. Розкрийте причини та значення дисидентського руху в Україні в 60-80-х роках.

 85. Охарактеризуйте основні напрямки політичного розвитку України в період другої половини 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.

 86. Розкрийте умови прийняття та значення проголошення Акта проголошення незалежності України.

 87. Розкрийте основні положення і значення Конституції України 1996 р.

Схожі:

Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання з курсу «історія україни»
...
Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання з курсу «історія україни»
...
Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання до екзамену з «Історії мистецтв» для студентів І курсу

Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт)
Типологія культури залежно від поширеності у суспільстві та за регіональною приналежністю
Екзаменаційні питання з історії України iconПитання до іспиту «Методика викладання історії»
Об’єкт, предмет I завдання методики навчання історії. Зв’язки між методологією історії та методикою навчання історії. Міжпредметні...
Екзаменаційні питання з історії України iconПідсумкові заліково-екзаменаційні питання
Загальновизнаним є, наприклад, виділення епох античної культури І відродження. В історії української культури виділяється культура...
Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання із спецкурсу ”Призначення покарання за Кримінальним кодексом України”

Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання до курсу „Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження”
Загальна характеристика літератури Середніх віків у контексті історії західноєвропейської літератури. Фактори, що сприяли формуванню...
Екзаменаційні питання з історії України iconІсторія України як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела
Методологія історії України. Основоположні принципи історичного пізнання. Етнополітичний контекст української історії
Екзаменаційні питання з історії України iconЕкзаменаційні питання з курсу «конституційне право україни»
Поняття, предмет І метод правового регулювання конституційного права України як галузі права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка