Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка7/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 18. Художня природа народних творів про голодомор

І. Історія збирання та вивчення народних творів про голодомор вітчизняними та зарубіжними вченими.

ІІ. Хліб як ідеал доброботу, моралі народу та альтернатива голоду в традиційних жанрах фольклору:

1. Образна система паремій тематичного циклу про голод.

2. Функціонально-виховне значення проблеми голоду в пісенних жанрах (думи, родинно-побутові, алегоричні пісні, соціально-побутові балади).

3. Роль голоду як художньої деталі у соціально-побутовій казці.

4. Вираження морально-етичної проблеми голоду в легендах та переказах.

5. Картини голоду як організуючий центр сюжету народних оповідань.

ІІІ. Жанрово-тематичний зміст народних творів про голодомор:

 1. Прислів’я та приказки, загадки, анекдоти про етапи радянської політики на селі.

 2. Роль гумору, іронії, сарказму в співанках про голодомор.

 3. Причина виникнення голоду як основа сюжету «Думи про голод», яку в роки голодомору склав і співав Є.Мовчан.

 4. «Плач по кобзарях, мученицькою смертю загиблих», складений сучасним кобзарем М.Будником як прояв «неперервної усної кобзарської традиції» (М.Хай).

 5. Особливості поетики голосіння «Туга за братами, як під голод померли», записаного 1976 року В.Дубравіним на Сумщині.

 6. Суспільна оцінка трагедії українського народу в чутках, народних оповідях – спогадах, переказах про голодомор.

 7. Ідейно-тематичний зміст колискової пісні часів голодомору: «Колискова – 33 року», записана 2008 року студенткою ІІ курсу КДПУ Римою Байрак від своєї бабусі Клавдії Мефодіївни Байрак, 1939 року народження, що проживає в селі Новодмитрівка Апостолівського району Дніпропетровської обл.

ІV. Зв'язок народних творів про голодомор з художньою літературою та їх вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

Федоренко Д.Т. Як же їм хотілося жити… // Народні твори про голодомор: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – С. 23-34.

Скрипка В.М. Виморені голодом // Народні твори про голодомор: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – С. 34-47.

ІІ. Подати аналіз народних творів на тему голоду: паремій, казок «Хліб і золото», «Правда і Кривда», «Попеловий коржик», легенд «Чумаки і хрещений Києва», «Виручив з біди», переказу «Довбуш на ярмарку», народних оповідань «Бідна вдова», «Бідна вдова та її син Терешко», «Люди мерли, як мухи восени»

ІІІ. Самостійно здійснити запис народного твору про голодомор.

ІV.Підготувати сценарій проведення фольклорно - літературної композиції: «Щоб пам’ятали…».

Література

Суходольська Наталія. Трагічні роковини // Народна творчість та етнографія. – 2007. - № 6. – С. 91-93.

33-й голод: Народна книга – Меморіал / Упор. Л.Б. Коваленко, В.А.Маняк. – К., 1991.

Артюр Лідія. Дослідження голоду як культурного феномену // Народна творчість та етнографія. – 2004. - № 3. – С. 83-86.

Білоус Д. Голодомор і колективізація в України та їх відображення в народній творчості // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. – практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.72-75.

Головецька Неоніла. Український політичний анекдот на сторінках «Щоденників. 1923-1929» Сергія Єфремова // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.23-27.

Дожилася Україна: Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібрав і прокоментував І. Бугаєвич; Післямова П. Мовчана. – К., 1993.

Дубравін В. Народна творчість про голодомор // Народна творчість та етнографія. – 1993. - № 5-6.

Зубко Л. Буян – острів. Спогади криворіжців – очевидців голоду 1932 – 1933рр. – Кривий Ріг, 1993.

Іваницький А., Пальоний В. Радянська фольклорисика чи радянський фольклоризм? Політика та культура // Родовід. – 1996. – 1 (13). – С. 25-30.

Конончук Т. І. Трагедія голодомору 1932-1933рр. у фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1996.

Охріменко П. «Дума про голод» кобзаря зі Слабожанщини Євгена Мовчана // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. –практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.68-71.

Пахаренко Василь. Слово, що здолало смерть. Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний голод 1933 року // Народна творчість та етнографія. – 1991. - № 6.

Скрипка Василь. Виморення голодом Документальні свідчення // Березень. -1993. - № 9-12.

Сокіл Василь. Народна проза про голодомор: питання традиції // Народна творчість та етнографія. – 2007. - №6. – С.87-91.

Українці про голод 1932-1933. Фольклорні записи Василя Сокола. - Львів, 2003.-231с.

Федоренко Дмитро Як же їм хотілося жити… // Освіта. – 2000. – 6-13 грудня.

Чуб Д.Відлуння великого голоду в спогадах очевидців і в українській літературі. – Торонто, 1984.-16с.

Шевчук С. Відображення голодомору в народній пам’яті: За фольклорно-етнографічними пам’ятками України // Культура України: Проблеми. Перспективи: Збірник наукових досліджень колективу авт. Рівнен. держ. інституту культури. – Рівне, 1992. – С.65-75.

Аврахов І. Як народжуються фальшиві міфи? // Слово і час. – 1993. - № 6.

Барка В. Поезія. Жовтий князь. – К.: Наукова думка, 2000.

Барка В.К. Жовтий князь: Роман / Передм. М. Жулинського. – К.: Дніпро, 1991.

Буян-острів. Літопис нашої біди. Світлій пам’яті багатомільй­онних жертв голодоморів присвя­чується. / За ред. Л.Зубко. – Кривий Ріг, 1995.

Василашко В.Ф. Чи України ти син ? Вірші / Худож. С. Іванов. – К.: Веселка, 1994.

Виноградська Н. Голодомор: поема. – Х.: Оригінал, 2007.

Воля О. Мор: Книга буття України. – К.: Кобза, 2002.

Гончар О. Людина і зброя // Гончар О. Твори: В 7 т. – Т.4. – К., 1987.

Гуцало Є. Сльози божої матері: Повісті / Худож.: М. Агафонова, С. Железняк. – К.: Молодь, 1990.

Денисенко С.Н. Тіні незабутих предків. Документально-публіцистична повість. – Шишаки, 2002.

Дзюба І. Література соціалістичного абсурду (твори українських радянських письменників 30-років про індустріалізацію, колективізацію, розкуркулення, голод) // Сучасність. – 2003. - № 1.

Дімаров А. Самосуд. – К., 1999.

Єфремов С. Щоденники: 1923-1929. – К., 1997.

Загребельний П. Тисячолітній Миколай: Роман: У 2 ч. – Харків, 2001.- Ч.1: Полювання на хлястики.

Загребельний П. Тисячолітній Миколай: Роман: У 2 ч. - Харків, 2001.- Ч.2: Залізні зуби.

Захарченко В. І.  Довгі присмерки: Роман. – К.: Акцент, 2002.

Збанацький Ю. Кандьор. – К., 1989.

Єфремов С. Без хліба: Проблема голоду в українському письменстві // Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

Качуровський І. Село в безодні: Поема / Передмова І.Дзюби. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006.

Кирій І. Голодна весна: Автобіографічна повість. – К.: Молодь, 1993.

Клен Ю. Мандрівка до сонця // Клен Юрій (Освальд Бургард). Вибране. – К., 1991.

Клен Ю. Попіл імперій // Клен Юрій (Освальд Бургард). Вибране. – К., 1991.

Клен Ю. Прокляті роки // Клен Юрій (Освальд Бургард). Вибране. – К., 1991.

Кононенко П.П. Це потрібно не мертвим – це потрібно живим! // Освіта і управління. – 2008. - № 2-3.

Кудрявцев М. Голод – 33 в художній літературі // Слово і час. – 1993. - № 10.

Куліш М. Маклена Граса // Куліш М. Твори: У 2-х томах. – Т.2: П’єси, статті, виступи, документи, листи, спогади. – К., 1990.

Липська К. Тиха полинівка. Оповідання: Голодомор 33-го. Спомини // Дніпро. – 2005.– № 1-2.

Маланюк Є. Поезії. – К.: Український письменник, 1992.

Мицик Ю. Із спогадів про штучний голодомор 1933р. // Кур’єр Кривбасу. – 2002. - № 12.

Підмогильний В. З життя будинку // Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи. – К., 1991.

Руденко М. Хрест: Поема. – К.: Смолоскип, 1996.

Самчук У. Марія. – Мюнхен, 1939.

Самчук У. Марія: Хроніка одного життя. Роман. – Київ: Укр. письменник, 2000.

Стельмах М. Чотири броди. – К., 1979.

Славутич Я. Голодомор в українській літературі Заходу // Слово і час. – 1991. - № 7.

Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ ст.: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації. Дисертація кан. філ. наук 10.01.01. – К., 2006.

Тичина П. Твори: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1990.

Хандрос Б.Н. Смертні листи: Документальна повість. – К.: Дніпро, 1993.

Хондрос Б. Мор: Документальна повість // Вітчизна. – 1990. - № 7.

Хропач Г. Під хрестом: повість – реквієм. – Хмельницький, 1993.

Чуб Д. Відлуння великого голоду в спогадах очевидців і в українській літературі. – Торонто, 1984.

Якубовський М. Покликаний Богом: Про книгу О.Волі «Мор» // Вітчизна. – 2004.– № 11-12.

Янко Д. Меморіал народної скорботи і пам’яті: Публіцистика // Дніпро. – 2004.– № 3 – 4.

Баннік В. «У пам’яті потомленій сплива святої правди голос наш»: Сценарій тематичного театралізованого вечора пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. // Українська культура. – 1991. - №3.

Вайцеховський Ю. 1933: віч-на-віч зі смертю: (спогади свідків) // Історія в школі. – 2007.- № 11-12.

Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 років та його географія через призму сучасної демографічної статистики // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - № 1.

Кісіленко С. Урок – реквієм «Голод 1932-1933 рр. в Україні» // Історія в школах України. – 2002. - № 6.

Кожем’яка О. Трагедія України 1932-1933 рр. // Освіта України. – 1998. - № 48 (25 листопада).

Кульчицький С. Голодомори в радянській Україні: схожість та відмінність // Історія в школах України. – 1998. - № 3.

Лопушинський І. Жнива скорботи. Вечір-реквієм до 70-р. штучного голоду-геноциду в Україні // Дивослово. – 2003. - № 6.

Кузьменко О. На голод пішли свідомо. Голод 1932-1933 рр. // Освіта: Спецвипуск – підручник. – 1993. - № 1.

Кульчицький С. Політика Кремля щодо України // Історія в школах України. – 2008. - №3.

Кульчицький С. Правда про голодомор необхідна, аби не поверталося минуле // Освіта України. – 1999. - № 48-49.

Кульчицький С. Курс на колективізацію // Історія в школах України. – 2008. - № 8-9.

Кульчицький С. Сталінський геноцид в Україні (Як осмислювали голодомор) // Історія в школах України. – 2006.

Маковійчук І.М. Голод 1946-1947 рр. в Україні // Сторінки історії України ХХ століття. Посібник для вчителя / За ред. С.В. Купочицького. – К., 1992.

Мацько В. Сенс життя: людина і світ на тлі предметності / Голодомор в Україні // Дивослово. – 2008. – №11.

Міщенко Г.Д. Трагічні уроки історії. Літературно-музична композиція в пам’ять про голод 1933 року // Українська мова і література в школі. – 1991. - № 7.

Мороз І., Мороз П. Голод 1921-1923 років на Україні // Історія в школі. – 2003. - №11-12.

Пахаренко В. На­род супроти більшовизму: (Ознайомлення учнів з українським фольклором про голо­домор) // Українська мова і література в школі. – 1993.- № 5-6.

Прокоза М. З історії голодомору: як вимирало село Фурси // Історія в школі. – 2007. - № 11-12.

Рященко Д.С. Голодомор 1932-1933 рр.: розукраїнення нації. Як бачили найтяжчу трагедію в історії українського народу за кордоном // Рідна школа. – 1993. - № 8.

Савченко М. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Вивчення теми в позаурочній діяльності // Історія України. - 2008. – № 13.

Савченко М. 70-річчя голодомору в Україні. Методичні поради до проведення заходів пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні // Історія України. -2003. - № 3 (січень).

Сергійчук В. Кричала криком Україна голодного 1932 року (Голод 1932-1933 рр.) // Освіта. – 1994. - № 9-10.

Скоморовська Н. Історія в літературі: Система уроків для старшої школи: 11 клас. В.Барка «Жовтий князь», У.Самчук «Марія» // Українська мова та література. – 2006.– № 6, № 8.

Список літератури про голодомор 1932-1933 років на Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1993. - № 14.

Табачник Д.В. Голодомор: навчати, пам’ятати, досліджувати // Урядовий кур’єр. – 2003.– № 87. – 15 травня.

Тимощук Н. «Зойк мого розпачу» Тема голодомору у творчості українських письменників ХІХ ст.: У.Самчука, О.Мак, О.Кобця, В.Чапленка та ін. // Українська мова та література. – 2006.– № 3 – 4.

Щербакова Л.М. Голод 1932-1933 рр. в Україні // Все для вчителя. – 2001. - № 32
Тема 19. Сучасний фольклор

І. Фольклор як спeцифiчна форма суcпiльної cвiдoмocтi та дiяльнoстi, йoгo сyтнicна пpирода та основнi фyнкцiї.

 1. Oсновнi сучacнi пiдxoди до визначення поняття «фольклор».

 2. Динaмiха розвитку фольклорного процесу: арxaїчий, класичний, новiтнiй фольклор (за С. Неклюдовим).

ІІ. Урбанізація і глобалізація як основні причини поступального занепаду традиційної духовної культури.

 1. Традиційний фольклор у міському побуті як екзотика.

 2. Відродження селянських традицій у сучасному побуті.

ІІІ. Основні віхи процесу формування постфольклору, його вивчення науковцями в ХХ – на початку ХХІ ст.

ІV. Дискусійні проблеми жанрової ідентифікації текстів-новотворів:

 1. Фольклорна творчість міських субкультур (торговий, армійський, кримінальний (блатний), туристський, майданний фольклор).

 2. Святкові календарні цикли міського населення (язичницькі, християнські, радянські, новоукраїнські, світові).

 3. Старе й нове у весільному обряді: міфологічні витоки та культурні нашарування.

 4. Сучасні домашні свята та оказіональні ритуали.

 5. Різножанрові функціонально-тематичні фольклорні комплекси (політичний, дорожній, застольний фольклор тощо).

 6. Жанровий склад студентського фольклору.

 7. Жанрове розмаїття сучасної стереотипної неказкової прози (міфологічна, історична, мемуарна, топографічна, есхатологічна).

 8. Сучасні забобони: прогностично-магічний фольклор.

 9. Види та жанри писемного фольклору (графіті, автомобільні написи, написи в маршрутках, кругові листи, мобільні вітання, письмові благопобажання, мережений фольклор).

ІV. Збирання та вивчення сучасного фольклору в школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

Неклюдов С.Ю. Фольклор современного города // Совр. городской фольклор. – М., 2003; або Неклюдов С.Ю. Несколько слов о «постфольклоре»// http: // www. Ruthenia. ru/ folklore/postffolk. htm

ІІ. Подати визначення жанрів новітнього фольклору. Підібрати приклади, вміти їх аналізувати.

ІІІ. Самостійно здійснити запис твору новітнього фольклору.

ІV. Здійснити повідомлення на теми:

 1. Ініціальна природа армійських обрядів переходу.

 2. Оказіональна складова «фанівського» фольклору.

 1. Підготувати тексти студентських легенд, прослідкувати наративну специфіку та традиційні мотиви у них.

 2. Доберіть фактичний матеріал для участі у дискусії «Жанрова складова студентського фолькдлору».

 3. Проаналізувати фанівський фольклор, дібраний самостійно.

 4. Здійснити реферативне повідомлення на тему: «Сімейні меморати: новотвір чи традиція?»

 5. Потрактування символічного наповнення образної системи сновидінь (на матеріалі власних записів).

 6. Визначте сакральні ритуальні дійства, які трансформувалися у сучасні традиційні розваги молоді.

Література

Адоньева С.Б. История советской новогодней традиции // Адоньева С.Б Категория настоящего времени (антропологические очерки). – СПб. – 2001. – С. 44-62.

Аданьева С. Прагматика фольклора и практика переходніх ритуалов // Современный городской фольклор. – М., 2003. – С. 323-339.

Алиев Э. Мир анекдота. – М., 1995.

Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический аналіз восточнословянских обрядов. – СПб., 1993.

Білоусов Е. Родильный обряд //Современный городской фольклор. – М., 2003.

Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття // Етнографічна історія народів Європи: З б. наук. праць. – К., 2003. – С. 4-10.

Валецкая Н. Язическая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978.

Веселова И.С. Жанры современного городского фольклора: повествовательные традиции // http: // www. ruthenia. ru/ folklore/.

Грица С.Й. Фольклор і сучасність // Українська художня культура. Навчальний підручник / За ред.. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996.

Гнатюк В.М. Публіцистичні пісні – новотвори Гуцульщини // НТЕ. – 1990. - № 3.

Гусев В.Е. Жив ли фольклор? // Живая старина. – 1995. - № 2. – С. 9-11.

Дмитренко М. Український фольклор і сучасний глобалізований світ // Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення. – К., 2008. – С. 3-19.

Душечкина И. «Только тот, кто друг попов, елку празновать готов». К истории рождественской елки // Родина. – 1996. - № 1.

Жулинський М. Національна культура і проблеми глобалізації // Слово і час. – 2002.- № 12. – С 5-10.

Кімакович І. Новітній український анекдот як виклик ХХІ століттю: (До питання про сутність сучасних технологій обміну інформацією) // НТЕ, 2005. – № 6. – С.88-93.

Козьмин А.В. Метрический репертуар «блатной» песни 1920-1930-х гг. И проблема ее происхождения // Живая старина. – 2005. -№ 2. – С. 40-41.

Костина А.В.Особенности Интернет-фольклора // http: // www.centrfok. кu/ stat22. htm

Фольклор и культурная середа ГУЛАГа / Составители Б.С.Бахтин, Б.Н.Путилов. – СПб., 1994.

Кургузова Н.В. «Тише будеш, дальше едеш…»: мифологизация образа дороги в современном городском фольклоре (на матери але запретительных надписуй в маршрутках) // Фольклор малих соц. групп: традиции и современность.- М., 2008. – С. 224-230.

Лисюк Н. Магія міської оселі // Фольклор. Література. Проблеми поетики. Зб. Наук. праць – К., 2007. – В. 29. – С. 214-221.

Лысюк Н.А. «Майданный» фольклор: жанровый состав, функции, способы распространения // Русс. язык, література в школе и вузе. – 2005. - № 5. – С.50-63.

Лисюк Н. А. Міфологічний хронотоп. – К., 2006.

Лисюк Н. Фольклор як політична зброя // Слово і час.- 2005. - № 5. – С.65-71.

Лосев А.Ф. Философия. Міфологія. Культура. – М., 1991.

Український політичний фольклор / Упор., передмова, ком. Є.М.Пащенка. – К., 2008. – 100 с.

Лур’є В.Ф. Пам’ятник в текстах современной культурі // Живая старина. – 1995. - № 1.

Матлин М. Свадебный обряд // Современный городской фольклор. – М., 2003. – С.370-409.

Матлин М.Г. Фольклор военных училищ //Совр. городской фольклор / Под. ред.. С.Ю.Неклюдова. – М., 2003. – С. 180-286.

Медлевская Е.Л. «Халява у каждого одна на всю жизнь» // Живая старина. – 1998. - № 2. – С. 33-34.

Мелетинский Е.М. Малые жанры фольклора и проблемы жанровой эволюции в усной традиции // Малые формы фольклора. – М., 1995.

Мелетинский Е.М. Цикличность // Мифі народов мира. – М., 1997.

Пyтилов Б. Н. Фольклор и народная культура. – СПБ., 1994. – С. 2-62.

Аникин В. П. Фольклор как часть древнерусской культуры // Древняя Русь. - 2000. - № 1.

Пропп В.Я. Специфика фольклора // Пропп В.Я. Фольклор и действительнocrь. Избр. Ст. – М., 1976.

Пропп В.Я. Поэтика <фольклора>. - М: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Пропп В.Я. Фольклор и дествительность – М., 1976.

Росовецький С.К. Генеза yкpaїнcькoгo нац. фольклору: До постановки проблеми // Лiте­ратура. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. праць. -К, 1994. - С. 36-44.

Равинский Д. Городская міфологія //Современный городской фольклор. – М., 2003. – С. 409-420.

Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні: Підручник. – К., 2008. – С. 11-21.

Русин М. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991.

Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. науч. статей . – М.. 2009.

Сорокина Н.В. «Кирпичи, дрова и глухие водители»: фольклор маршрутного такси // Фольклор малих соц. групп: традиции и современность.- М., 2008. – С. 252-260.

Тихомиров С.А. Маршрутное такси как источник фольклоной образності //

Фольклор малих соц. групп: традиции и современность.- М., 2008. – С. 239-251.

Фіалкова Л. Загадкова Україна: оповіді про катакомби, про зачаровані скарби та про привидів // Фіалкова Л. Коли гори сходяться. – К., 2007. – С. 44-75.

Фонтаний Е, Лавоненко И. Записки на асфальте // Сегодня. – 26 июля 2007 г. – С. 11.

Чебанюк О. Звідки взявся Дід Мороз? Історія Діда, Снігуроньки і новорічної ялинки не налічує і ста років // Україна молода. – 5 січня 2006р. - № 2.

Пастух Н. Композиційні зміни весільного обряду та їхній вплив на пісенну символіку // Фольклористичні зошити: Зб. наукових праць. – 2004. – В. 7. – С. 119-134.

Чебанюк О. «Помаранчева революція» у фольклорі київських майданів і вулиць // Молода нація. – 2005. - № 1.

Шевченко В.Ф. Похоронне и поминальне ритуалы // Современный городской фольклор / Под. ред.. С.Ю.Неклюдова. – М., 2003. – С. 391-409.

Шумов К. Студенческие традиции //Современный городской фольклор. – М., 2003. – С. 165-180.

Шумов К.Э.Черный… Белый… Зеленый // Живая старина. – 1996. - № 1. – С. 18-20.

Щепанская Т.Б. Системы: Тексты и традиции субкультуры. – М., 2004. – С. 35-113.

Контрольні питання до курсу

 1. Специфічні риси української народної поетичної творчості, її пізнавальне і виховне значення.

 2. Виникнення української фольклористики і основні етапи її розвитку.

 3. Час виникнення трудової пісні, її призначення і розвиток.

 4. Основні цикли і види обрядової поезії, її вивчення у школі.

 5. Склад календарної поезії, її особливості.

 6. Походження весільного обряду, весільної поезії.

 7. Жанрові особливості прислів’їв і приказок.

 8. Виникнення загадок та їх роль у суспільстві.

 9. Поетика і стиль казок про тварин.

 10. Спільне і відмінне між анекдотами і соціально-побутовими казками.

 11. З’ясування жанрової відмінності легенди і переказу.

 12. Спільне та відмінне між думами і історичними піснями.

 13. Походження і розвиток балад.

 14. Лірична пісня, її ідейний зміст. І Франко про виникнення пісні.

 15. Збирання, вивчення героїчного епосу українського народу.

 16. Жанри родинно-обрядової поезії, їх суспільне значення.

 17. Види народної драми, їх особливості.

 18. Ініціальні формули в українській чарівній казці.

 19. Тематичний цикл соціально-побутових пісень.

 20. Композиція і стиль казки. Казка і дитяча аудиторія.

 21. Специфіка ліричної пісні. Символіка. Персоніфікація, анімалізм в піснях.

 22. Остап Вересай і народна творчість.

 23. Народні ігри як своєрідна школа виховання.

 24. Обрядове, суспільне і художнє значення голосінь.

 25. Збирачі фольклору XIXст. - XXст.

 26. Розробка методики збирання фольклору.

 27. Історико-пізнавальна та художня цінність українського героїчного епосу.

 28. Відображення життя українського народу в думах та історичних піснях.

 29. Збирання та вивчення неказкової прози українськими фольклористами.

 30. Жанровий склад дитячого фольклору.

 31. Художні особливості українських колискових, забавлянок.

 32. Роль дитячого фольклору в народній педагогіці і родинному вихованні.

 33. Особливості композиції, стилю, поетики українських замовлянь.

 34. Поетика весільної поезії, провідні образи, символи, мотиви.

 35. Використання обрядової поезії в художній літературі.

 36. М. Максимович про своєрідну естетику українських народних пісень.

 37. М. Костоморов про історичний аспект українських народних пісень.

 38. Відображення у загадках світогляду і спостережливості народу.

 39. Пізнавально-дидактичне, естетичне значення загадок.

 40. Теми паремій, проблема класифікації паремійного фонду.

 41. Поетика і стиль героїко - фантастичних казок.

 42. І. Нечуй-Левицький про світогляд українського народу.

 43. Класифікація легендарного матеріалу за змістом і походженням.

 44. Відображення дохристиянського світосприйняття в міфологічних легендах.

 45. В. Гнатюк про українську демонологію.

 46. Тематичні групи переказів, їх художні особливості.

 47. Г. Булашев про історичний розвиток усної української народної творчості.

 48. П. Куліш про важливість вивчення народної словесності.

 49. Оцінка української народної пісні М. Гоголем.

 50. М. Рильський про поетику українських народних дум.

 51. Репертуар кобзарів, їх роль у суспільстві.

 52. Образ національного героя в українських історичних піснях.

 53. Народність форми та змісту українських літературних пісень.

 54. Ф. Колесса про поетику українських народних пісень.

 55. М. Зеров про збирачів українського фольклору XIX століття.

 56. В. Скрипка про автентичність фольклорних записів.

 57. Система образів в українських народних казках.

 58. Тематика і поетика ліричних пісень, їх вивчення у школі.

 59. Родинно-обрядовий фольклор, його роль у житті людини.

 60. Історико-пізнавальне, виховне, естетичне значення української народної поетичної творчості.

 61. Провідні мотиви соціально-побутових казок.

 62. Характеристика фольклористичних шкіл.

 63. Сучасний фольклор: жанровий склад студентського фольклору.


 1. Структура навчальної дисципліни

. .
Назви змiстових

Кiлькiсть годин
модулів і тем
денна форма
усього
у тому числіл

п

лаб

інд

с.р.1

2

3

4

5

6

7Модуль 1

Змiстовий модуль 1. Становлення науки про народну творчість
Тема 1. Предмет, об’єкт та завдання української фольклористики

4

4Тема 2. Фольклор – синкретична галузь антропологічного знання

4
4
Тема 3. Основні світоглядні системи українського фольклору

4

4Тема 4. Відгомін світоглядних уявлень і вірувань в українському фольклорі

2
2
Разом за

змістовим

модулем 1

16

8

6Змiстовий модуль 2. Жанровий склад українського фольклору
Тема 5. Календарно-обрядовий фольклор

2
2
Тема 6. Родинно-обрядовий фольклор

6

6Тема 7. Український дитячий фольклор

6

6Тема 8. Малі жанри фольклору

6

6Тема 9. Український казковий епос

2
2
Тема 10 Українська історична проза

2
2
Тема 11. Народна проза Нижньої Наддніпрянщини: історія збирання та вивчення

2

2Тема 12. Український героїчний епос: билини, козацькі думи та історичні пісні

4

4Тема 13. Дума як самобутній жанр народної творчості українців

2
2
Тема 14. Епічна пісня в українському фольклорному репертуарі

6

6Тема 15. Поетичні особливості українських баладних пісень

6

6Тема 16. Українські народні ліричні пісні

2
2
Тема 17. Народні твори про голодомор: історія збирання і вивчення

4

4Тема 18. Художня природа народних творів про голодомор

2
2
Тема 19. Сучасний фольклор

6

6Разом за

змістовим

модулем 2

^ Усього годин

58

10

12


36IНДЗ-

-
--

-

-
^ Усього годин

72

18

18


36


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка