Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка6/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 15. Поетичні особливості українських баладних пісень

І. Дослідження жанру української народної балади:

1. Походження, розвиток жанру народної балади.

2. Записування та вивчення народних баладних пісень вітчизняними і

західноєвропейськими вченими.

ІІ. Тематично-стильові особливості українських народних балад, їх поетика:

1. Архаїчні мотиви ліричної балади, звичаєва складова.

2. Жанрові особливості баладних пісень.

3. Основні тематичні цикли українських балад (про кохання, родинне

життя, соціально-побутові та історичні балади).

4. Поетика пісень-балад, їх трагедійно-фантастичний характер.

ІІІ. Національні сюжети, символи й образи балад у творах художньої

літератури, їх естетичне вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1.Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Твори: У

50-ти т. – Т.26. – К., 1980. – С. 110-153;

2. Франко І. Проба систематики українських пісень ХVІІ в.// Франко І.

Твори: У50-ти т. – Т.42. – К., 1984. – С.302-308;

3. Франко І. «Тополя» Т.Шевченка // Український фольклор. Критичні

матеріали./ Упор. С.К.Бисикало, Ф.М.Борщевський. – К.: Вища школа,

1978. – С.217-218;

4. Нудьга Григорій. Українська народна балада. // Український фольклор.

Критичні матеріали./ Упор. С.К.Бисикало, Ф.М.Борщевський. – К.: Вища

школа, 1978. – С.218-226.

ІІ. Подати визначення жанру народної балади, підібрати приклади до

кожного циклу, вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Самостійно здійснити запис балади.

ІV. Підготувати план уроку на тему: «Літературна, естетична, історична

вартість української баладної пісні у світі».

Література

Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / Вступна ст. Дей О.І. -К.: Наукова думка, 1987. – 472с.

Балади. Родинно-побутові стосунки / Вступна ст. Дей О.І. -К.: Наукова думка, 1988. – 524с.

Баладні пісні / Передмова Нудьги Г.А. – К., 1969. – 271с.

Грицик Ірина Символіка образу води в українських баладах // НТЕ. – 1999. - № 1. – С. 124-127.

Дей О.І. Українська народна балади. – К.: Наукова думка, 1986. – 261с.

Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упор. Н.Шумада. – К.: Веселка, 1998. – 510с.

З гір Карпатських: Українська народні пісні-балади. – Ужгород: Карпати, 1981. – 462с.

Козловський Віталій Категорія драматичного в українській народній баладі // НТЕ. – 2001. – № 6. – С. 69-76.

Колесса Ф. Українська усна словесність. – Едмонтон, 1983. – С. 107-109.

Народні балади Закарпаття / Вступна стаття Лінтур П.- Ужгород, 1959. – 144с.

Народні балади Закарпаття / Вступна стаття Лінтур П.- Львів: В-во Львівського університету, 1966. – 283с.

Народні думи, пісні, балади / Вступна стаття Яременко В. – К.: Молодь, 1970. – 335с.

Нудьга Г.А. Українська балада. – К.: Дніпро. - 258с.

Стрюк Лариса. Народознавчі аспекти українських пісень – балад // Стрюк Л. Етнологія України у пісенному фольклорі. – Тернопіль: Астон, 2001. – 400с.

Шимків Петро. Повстанські пісні – балади /За матеріалами з Тернопільщини // НТЕ. – 1998. - № 1. – С. 89-92.
Тема 16. Українські народні ліричні пісні

І. Проблема походження ліричних пісень, їх збирання та вивчення українськими фольклористами.

ІІ. Класифікація ліричних пісень:

1. Соціально-побутові пісні (козацькі, антикріпацькі, рекрутські,

солдатські, чумацькі, бурлацько-наймитські, заробітчанські, стрілецькі,

емігрантські), їх історичний характер.

2. Функціональне навантаження соціальної народної лірики.

3. Родинно-побутові пісні (про кохання, родинне щастя), їх поетичні

символи, мотиви та образи.

  1. Художня своєрідність і емоційний колорит жартівливих, сатиричних,

танкових пісень.

4. Емігрантська лірика.

ІІІ. Пісні літературного походження, їх поетика.

1. Народність форми та змісту літературних пісень.

2. Давні традиції української романсової лірики: специфіка художньо-образної структури текстів, манера виконання.

ІV. Зв'язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою.

V. Світове значення української народної пісні, її вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

  1. Франко.І Як виникають народні пісні // Франко І. Твори: У 50 т. - Т.27. - К: На­ук, думка, 1980. - С.57-65.

  2. Колесса Ф.М. Ритміка українських народних пісень // Колесса Ф.М. Музикознавчі праці. - К., 1970.-С.145-147

  3. Зеров М. Етнографічні вивчення на українському ґрунті // Зеров М. Твори в 2т. - Т.2. -К., 1990.-С. 70-74

  4. Скрипка В.М. З пісні слова не викинеш // Слово і час. - 1990.-№10

ІІ. Подати визначення народної пісні, її видів. Підібрати приклади, вміти їх

аналізувати та співати.

ІІІ. Самостійно здійснити запис народної пісні.

ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз ліричної пісні (зразки з різних тематичних груп), пісні літературного походження, романсу (на вибір).

V. Прослідкуйте на конкретних прикладах текстів козацької, чумацької та бурлацької лірики спільні мотиви, визначіть смислову домінанту кожної з них.

VІ. Схарактеризуйте у емігрантській пісні символічну наповненість: місто, дорога, чужина, земля, смерть.

VІІ. Опрацюйте та зробіть повідомлення про праці: О.Дея «Поетика української народної пісні», Л.Копаниці «Поетика фольклорного тексту».

VІІІ. Виявіть елементи звичаєвого права у соціальній ліриці, доберіть фактологічний матеріал.

ІХ. Проаналізуйте трансформаційні процеси та контамінацію жанрів: лірична пісня – балада – романс (на конкретних прикладах).

Х. Підготувати сценарій проведення музично - фольклорної композиції: «А

пісня-це душа. Вона живе в тобі. І.Драч».

Література

Бойко В.Г. Сучасна народнопісенна творчість на Україні. -К., 1973

Грица С. Українські народні пісні про еміграцію // Будь здрава, землице – К., 1991.

Гнатюк В. Переднє слово до збірника «Коломийки» // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук, думка, 1966. - С.151—173.

Гнатюк В. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності // Гна­тюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. — К.: Наук, думка, 1966. — С.78—96.

Гоголь М.В. Про російські пісні. Твори в 3 т. – К., 1952. – Т.3.

Голубченко І. Народні пісні – національне багатство України і його збереження та популяризація // НТЕ. – 1998. - № 4. – С. 82-88.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. — Т.1, -К.: Либідь, 1993. - 392 с.

Гуць Михайло. Невтомний дослідник і пропагандист пісенних та книжних багатств України // НТЕ. – 1999.- № 1. – С. 33-38.

Давидюк В. Українські робітничі пісні // НТЕ. – 2004. – № 4. – С. 104-110.

Дем’ян Григорій Найбагатше видання повстанських пісень // НТЕ. – 1999. - № 1. – С.132-137.

Дей О. Українські народні пісні в записах Доленги-Ходаковського. – К., 1974.

Дей О.І. Поетика української народної пісні. — К.: Наук. думка, 1978. -250 с.

Дівчина з легенди — Маруся Чурай. — К.: Дніпро, 1974. — 108 с.

Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880) // Драгоманов М. Вибране. - К.: Либідь, 1991.- С456-460.

Єрмоленко С.Є. Фольклор і літературна мова. – К.: Наук. думка, 1987. – 245с.

Жартівливі пісні. - К: Наук, думка, 1967. - 800 с.

Жартівливі та сатиричні пісні. -К., 1988.

Жеплинський Роман Пісня в житті та творчості Осипа Маковея // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.101-102.

Закарпатські ліричні пісні /Упор. М.Кречко. -Ужгород, 1959- - 281 с.

Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості. — К, 1998.- С.251-449.

Закувала зозуленька. З пісенного фольклору Криворіжжя / Упор. Т.В. Мізюк. – Кривий Ріг: ПП «Видавничий дім», 2000. – 88с.

Коваль-Фучило І. Збірка пісень Закарпатського краю // НТЕ. – 2004. - № 4. – С.115-118.

Кошиць Олександр. Про українську пісню і музи зику // НТЕ. – 1999. - № 1. – С. 38-47.

Коломийки в записах І.Франка / Передм. Дея О.І. — К., 1970. — 133 с.

Коломийки / Передм. Шумади Н.С. - К.: Наук, думка, 1969- - 603 с.

Колесса Ф. Українські народна пісня у найновішій фазі свого розвитку // Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970.

Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору: Навчальний посібник. – К., 2004.

Костомаров М. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преемущественно в связи с народною поэзиею // Костомаров М. Слов'янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. - К.: Либідь, 1994.- С.257-279.

Колесса Ф. Українська народна словесність. - Едмонтон, 1983. - С94-113.

Комариця Мар’яна Християнсько-міфологічна інтерпретація символу крила в українській поезії // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 58-61.

Коцаренко Т. Збірка українських народних пісень в упорядкуванні Амвросія Луцький Ю. Семантика слова Україна в давніх народних піснях // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 19-23.

Наймитські та заробітчанські пісні / Вступ. ст. Грици С.Я. - К.: Наук, думка, 1975.-516 с.

Народні думи, пісні, балади / Вступ. ст. Яременко В. - К., 1970. - С.139-280.

Народні перлини. — К, 1971. — 391 с.

Народні пісні в записах Івана Манжури / Упоряд., вступ, стаття і примітки Л.С.Каширіної. - К., 1974. - 351 с.

Народні пісні в записах Павла Тичини / Упоряд. і примітки В.І.Суржі, вступ, стат­тя О.А. Правдюка. - К, 1976. - 178 с.

Народні пісні в записах Степана Руданського / Упор., вступ. стаття і примітки Н.С.Шумади. - К., 1972. - 290 с.

Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Упоряд., вступ стаття і примітки О.І.Дея та В.Г.ПІевчука. - К, 1974. -215с.

Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / Упоряд., вструп. стаття і примітки М.В.Гуця. - К., 1972. - 324 с.

Народні пісні на слова Тараса Шевченка. - К., 1961. - 239 с.

Нудьга Г.А. Слово і пісня. -К., 1985

Нудьга Г.А. Українська дума і пісня в світі. – Львів, 1997. – Кн. 1; 1998. – Кн. 2.

Одарченко П. Національне відродження України і розвиток фольклористики та етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст.. // НТЕ. – 1998. № 4. – С.50-54.

Пахаренко В. Слово, що здолало смерть // НТЕ. – 1991. - № 6. – С. 51-55.

Пісні УПА / Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто-Львів, 1996.

Пісні з Галичини / Упор. Береза Р.П., Дацко М.О. - Львів, 1997. - 192 с.

Пісні кохання. -К.,1986

Пісні літературного походження / Упор., вступ, ст. Бойко В.Г., Омельченко А.Ф. -К: Наукова думка, 1978. - 494 с.

Пісні Поділля в записах Насті Присяжнюк. – К., 1976.

Пісні Явдохи Зухи. Записав Г.Танцюра. – К., 1965.

Пісні родинного життя. -К., 1988.

Пісні та романси українських поетів: У 2-х т. - К, 1956. - Т.1. - 348 с. - Т.2. -388 с.

Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня. Нариси-дослідження – К., 1991- - 207 с.

Погребенник Ф. Українські пісні-гімни. – К.: Товариство «Знання» України; МП. «Пам’ятки України», 1992. – 64с.

Потебня А.А. Из лекций по теории словесности // Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М., 1976. - С.464-558.

Потебня О.О некоторых символах в словянской народной поэзии // Слово и миф. – М., 1989.

Сергійчик В. Як творилися голодомори 21/23, 32/33 // Українознавство.- Календар-щорічник. – 2002.

Соціально-побутові пісні / Вступ.ст. Хмілевської О. -К.: Дніпро, 1985. - 331 с.

Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра // НТЕ. – 1991. - № 6. – С.31-40.

Стрюк Л. Етнологія України у пісенному фольклорі. – Тернопіль: Астон, 2001. – 400с.

33-й голод. Народна книга. Матеріали. / За ред.. Л.Коваленко, В.Маняк. – К.: Рад. письменник, 1991.

Українські народні пісні / Худож.-оформлювач П.С. Риженко. – Харків: Фоліо, 2003. – 249с.

Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / Упоряд., вступ. стаття та примітки М. Яценка. - К., 1971. - 324 с.

Українські народні пісні в записах З. Доленги-Ходаковського. – К., 1974. - 782 с.

Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / Упоряд., вступ, стаття і приміт. М.К. Дмитренка. - К, 1988. - 311 с.

Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковою / Упор. Г.І.Ганзбург. – Харків: Фоліо, 2003. – 286с.

Українські народні пісні з нотами. Кого люблю – мій буде / Упор. Г.І.Ганзбург. – Харків: Фоліо, 2003. – 287с.

Українські народні пісні з нотами. Чом ти не прийшов / Упор. Г.І.Ганзбург. – Харків: Фоліо, 2002. – 286с.

Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика. – К., 1964. – Ч. 1, 1965. – Ч. 2.

Українські народні пісні. Пісні суспільно-побутові. – К., 1967.

Українські пісні в записах Зорана Доленги-Ходаковського. – К., 1974. Українські народні пісні та думи. - К: Т-во «Знання» України, 1992. – 96с.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким. – К., 1990.

Українські народні романси / Вступ, ст. Ященко Л. – К.: В-во АН УРСР, 1961. -412 с.

Українські символи / За ред. М. Дмитренка. – К., 1994. - 140 с.

Українські січові стрільці у піснях / Вступ, ст. Левченко О. — Тернопіль, 1991. -112 с.

Українські сороміцькі пісні / Упор., передмова, примітки Л.Д.Киркач. – Харків: Фоліо, 2003. – 287с.

Українські жартівливі пісні / Упор., передмова, примітки М.М.Красикова. – Харків: Фоліо, 2004. – 287с.

Рекрутські та солдатські пісні / Упор., вступ, ст. Правдюк О. - К: Наук. думка, 1974.-624 с.

Чумацькі пісні / Вступ, ст. Дея О.І. - К: Наук думка, 1976. – 462с.

Чумацькі пісні / Встут. ст. Іваницького А. – К., 1989. -247 с.

Шалак Оксана Микола Бєлозерський і його участь у виданні класичної збірки українського фольклору «Народні південноруські пісні» (1854) // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 51-58.

Шевчук О. Натхнений гімн вічній красі та силі української пісні і музики // НТЕ. – 1999. – № 1. – С. 47-54.

Шумада Н.С. Поетична творчість українського народу // Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. - К, 1989. — С.5-18.

Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов’янських народів. -К., 1981с.

Франко І. Володимир Гнатюк Коломийки, Т. 2 // Франко І. Твори: У 50-ти т. -Т.37. - К: Наук, думка, 1982. - С. 147-149-

Франко І. До історії коломийкового розміру // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.39- К.: Наук, думка, 1983. - С.232-242.

Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Твори: У 50 т. -Т.26. – К. Наук, думка, 1980. - С.210-253.

Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.42. - К.: Наук думка, 1984. - С.7-492.

Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.43. - К.: Наук, думка, 1986. - С.7-354.

Яременко Василь Т.Шевченко про чумацтво, його звичаї та пісні // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 21-29.
Тема 17. Народні твори про голодомор 1921-1923рр., 1932-1933рр., 1946-1947рр. в Україні.

1. Розвиток української фольклористики у радянський період.

2. Причини та наслідки голоду в Україні 1921-1923рр., 1932- 1933рр., 1946-1947рр.

3. Збирання та вивчення народних творів про голодомор в українській фольклористиці.

4. Художня природа, жанровий склад та класифікація народних творів про голодомор в Україні 1921-1923рр., 1932-1933рр., 1946-1947рр.

Література

Міський історико-краєзнавчий музей м. Кривого Рогу. – Фонди 13878; 12715; 12709; 12621.

Бокий І. Сіль землі і сталінський горбоконик // Сільські вісті. — 1990. — 31 січня.

Бакланов Н. Голод... // Союз. — 1990 — № 4. — С. 14.

Верига Василь. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. – Київ: Вид. ім. Олени Теліги, 1996.

Голод на Україні (1931—33 рр.) : Документи // Сільські вісті. — 1989. — 26 вересня.

Голод 1921-1923 років в Ук­раїні: Збірник документів і матері­алів. — К.: Наукова думка, 1993.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К.: Політвидав України, 1990.

Голод 1932 – 1933 років на Україні: причини та наслідки. – К.: Наукова думка, 2003.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали / Упор. О.М. Веселова, Т.Т.Гриценко, А.П. Огінська та ін. - Київ - Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коця., 1996.

ДіброваС. Перелом і найстрашніший злочин Сталіна // Наука і суспільство. — 1989. - №1.- №2.

Драга Антон. Розкрилася зем­ля і показалося пекло // Альма­нах. — Джерсі, 1986 (англійською мовою).

ДьяченкоС. Страшный месяц пухнутень // Огонек. — 1989. — № 27.

Заворотный С., Положєвец Б. Операція Голод // Комсомольская правда. — 1990. — 3 февраля.

Калініченко В.В. Селянське господарство України в до колгоспний період (1921-1929). – Харків, 1991.

Колективізація і голод на Україні 1929-1933. Збірник документів і матеріалів. – К., 1992.

Конквест Р. Жнива скорботи // Дніпро. — 1990. — № 1—5.

Конквест Р. Жнива скорботи Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива розпачу // Всесвіт. — 1990. — № 1—2.

КононенкоО. Біла книга // Дзвін. —1990. — № 2.
Косовський В., Хорунжий Ю. Тра­гедія села Веприк // Жовтень. — 1989. — № 8.

Кульчицький С. Тридцять третій // Сільські вісті. — 1988. — 12 червня.

Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. – К., 1989.- 48с.

Кульчицький С.В. Ціна великого перелому. – К., 1991.

Кульчицький С. Шукати правду. Ска­зати правду // Наука і суспільство. — 1989. — № 7.

Маняк В . Голод: чому і як // Сільські вісті. - 1989. — 11 липня.

Маняк В . Народові повертається історія, а історії — правда // Літературна Україна. — 1989. — 27 липня.

Марочко В. Голодомор в Україні: причини і наслідки (1932-1933). Тексти лекцій. // Освіта. – 1993. – № 1.

Марунчак М. Нація у боротьбі за своє існування в 1932 – 1933 роках в Україні і діаспорі. – Вінніпег, 1985.

Матійко О . Твориться книга - меморіал... // Сільські вісті. — 1989. — 3 січня.

Мельник О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921 – 1923, 1932 – 1933 років на Криворіжжі. – Кривий Ріг, 2003.

Мельник О.О., Балабанов С.В. Історична енциклпедія Криворіжжя. – Том І. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – С.231.

Михайлюта О. Ніхто не зглянувся — ні бог, ні сільрада // Україна. — 1988. — № 41.

Народні твори про голодомор: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – 244 с.

Пахаренко В. Голод // Літературна Ук­раїна. — 1988. — № 45.

Пахаренко В. Геноцид // Жовтень.— 1989. — № 1—2.

Потупейко М. Ганя і Степанко: Жмень­ка чорного насіння // Жовтень. — 1989. — № 6.

Савельев В. В поиске истины // Правда Украины. — 1989. — 8 июля.

Сергійчук В. Прелюдія до великої трагедії // Військо України. – 1993. - № 10. – С.113-125.

Смертю смерть подолали: голодомор в Україні 1932 – 1933 років. К., 2003.-352с.

Суходольська Наталія. Трагічні роковини // Народна творчість та етнографія. – 2007. - № 6. – С. 91-93.

33-й голод: Народна книга – Меморіал / Упор. Л.Б. Коваленко, В.А.Маняк. – К., 1991.

Артюр Лідія. Дослідження голоду як культурного феномену // Народна творчість та етнографія. – 2004. - № 3. – С. 83-86.

Білоус Д. Голодомор і колективізація в України та їх відображення в народній творчості // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. – практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.72-75.

Головецька Неоніла. Український політичний анекдот на сторінках «Щоденників. 1923-1929» Сергія Єфремова // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.23-27.

Дожилася Україна: Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібрав і прокоментував І. Бугаєвич; Післямова П. Мовчана. – К., 1993.

Дубравін В. Народна творчість про голодомор // Народна творчість та етнографія. – 1993. - № 5-6.

Зубко Л. Буян – острів. Спогади криворіжців – очевидців голоду 1932 – 1933рр. – Кривий Ріг, 1993.

Іваницький А., Пальоний В. Радянська фольклорисика чи радянський фольклоризм? Політика та культура // Родовід. – 1996. – 1 (13). – С. 25-30.

Конончук Т. І. Трагедія голодомору 1932-1933рр. У фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1996.

Охріменко П. «Дума про голод» кобзаря зі Слабожанщини Євгена Мовчана // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. –практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.68-71.

Пахаренко Василь. Слово, що здолало смерть. Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний голод 1933 року // Народна творчість та етнографія. – 1991. - № 6.

Скрипка Василь. Виморення голодом Документальні свідчення // Березень. -1993. - № 9-12.

Сокіл Василь. Народна проза про голодомор: питання традиції // Народна творчість та етнографія. – 2007. - №6. – С.87-91.

Українці про голод 1932-1933. Фольклорні записи Василя Сокола. - Львів, 2003.-231с.

Федоренко Дмитро. Як же їм хотілося жити… // Освіта. – 2000. – 6-13 грудня.

Чуб Д. Відлуння великого голоду в спогадах очевидців і в українській літературі. – Торонто, 1984.-16с.

Шевчук С. Відображення голодомору в народній пам’яті: За фольклорно-етнографічними пам’ятками України // Культура України: Проблеми. Перспективи: Збірник наукових досліджень колективу авт. Рівнен. держ. інституту культури. – Рівне, 1992. – С.65-75.

Міщенко Г.Д. Трагічні уроки історії. Літературно-музична композиція в пам'ять про голод 1933 року // Українська мова і література в школі. – 1991. - № 7.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка