Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення
Скачати 130.29 Kb.
НазваПитання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення
Дата конвертації13.10.2013
Розмір130.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Харківська державна академія фізичної культуриКафедра гуманітарних наук
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


1.

Природно-географічні чинники України, як фактор її історичного розвитку. Періодизація української історії.

2.

Східнослов’янські племена - предки українців напередодні утворення держави. Життя і побут давніх слов’ян.

3.

Утворення Київської держави. Діяльність перших київських князів.

4.

Київська Русь за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

5.

Причини феодальної роздробленості Київської держави. Князювання Володимира Мономаха.

6.

Монгольське нашестя та його наслідки.

7.

Галицько-Волинська держава і її історичне значення.

8.

Перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

9.

Люблінська унія та польське гноблення українського народу.

10.

Становище української православної церкви. Берестейська унія. Братства.

11.

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січи. Життя і побут козаків.

12.

Українське козацтво в кінці XVI - в першій половині ХVІІ ст. Гетьман Петро Сагайдачний.

13.

Передумови та початок національно-визвольної війни. Б. Хмельницький.

14.

Бойові дії 1649 – 1653рр. Зборівська і Білоцерківсьа мирні угоди та їх наслідки.

15.

Укладення Б. Хмельницьким союзу з Московією. «Березневі статті». Історична оцінка україно-російського воєнно-політичного союзу.

16.

Завершальний етап національно-визвольної війни та її історичне значення.

17.

Політична ситуація в Україні після смерті Богдана Хмельницького. Причини громадянської війни. Гетьманування Івана Виговського. Чорна рада. Політичний розкол Української козацької держави.

18.

Боротьба за гетьманську булаву в 60-х роках – 80-х роках XVIIст. Андрусівське перемир’я. Вічний мир.
19.

Гетьманщина в роки правління Івана Мазепи. Гетьман Пилип Орлик та його боротьба за відновлення незалежності України.

20.

Обмеження автономії України. Боротьба гетьманів за збереження автономії України. Ліквідація Російською імперією української державності.

21.

Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII – на початку XVIIIст. Коліївщина. Рух опришків. Олекса Довбуш.

22.

Заселення Слобідської України. Виникнення міста Харкова.

23.

Харків – центр Слобідської України XVIII – початок XXст.

24.

Харків – перша столиця України.

25.

Харківщина в роки Великої вітчизняної війни та в повоєнний період.

26.

Знамениті харків’яни.

27.

Розвиток Харківщини на сучасному етапі.

28.

Наддніпрянська та Західна Україна у складі Російської та Австрійської імперій.

29.

Декабристи та їх послідовники в Україні.

30.

Культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції в кінці XVIII- в першій половині XIX ст.

31.

Діяльність «Руської трійці» та Кирило-Мефодіївського братства. Тарас Шевченко.

32.

Скасування кріпацтва в російській імперії.

33.

Економічний розвиток та колоніальна залежність України в другій половині XIX ст.

34.

Суспільно-політичні рухи в другій половині XIX ст. Політика русифікації.

35.

Утворення та діяльність перших українських політичних партій. Михайло Драгоманов.

36.

Революція 1905-1907 рр. в Україні.

37.

Аграрна реформа Петра Столипіна та її наслідки.

38.

Українські землі в роки Першої світової війни.

39.

Лютнева революція в Росії та її наслідки.

40.

Утворення Центральної Ради і її боротьба за автономію України. Перший універсал та його значення.

41.

Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. Проголошення II універсалу

42.

Видатні діячі української революції.

43.

Жовтневий переворот у Росії та його наслідки. Більшовики і автономія України.

44.

Проголошення III універсалу. Конфлікт Центральної Ради з Раднаркомом.

45.

Прийняття IV універсалу. Перша більшовицька окупація України.

46.

Завершальний період діяльності Центральної Ради та її історичне значення.

47.

Українська держава П. Скоропадського.

48.

Діяльність Директорії.

49.

Боротьба за владу в Україні в 1919 - 1920 рр. Рух «зелених». Нестор Махно.

50.

Західноукраїнська народна республіка.

51.

Поразка української революції та її історичне значення.

52.

Крах політики «воєнного комунізму» та перехід до Непу.

53.

Нова економічна політика (НЕП) та її сутність.

54.

Криза і згортання Непу. Його наслідки.

55.

Культурне і духовне життя українського народу в роки Непу. Українізація.

56.

Сталінська індустріалізація України. Перші п’ятирічки.

57.

Колективізація сільського господарства та її результати.

58.

Голодомор 1932 - 1933 рр.

59.

Репресивна політика радянської влади в Україні. «Розстріляне відродження».

60.

Радянсько-німецькі договори та західноукраїнські землі.

61.

Захоплення України німецькими військами.

62.

Фашистський окупаційний режим. Розгортання руху опору.

63.

Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Наслідки війни.

64.

Посилення радянського тоталітарного режиму після Другої світової війни. Ждановщина. Повоєнний голод в Україні 1946-1947 рр.

65.

Лібералізація суспільно-політичного життя в Україні в 50-х – першій половині 60-х років. Політика десталінізації.

66.

Економічний розвиток УРСР в 1953-1964 рр.

67.

Національна політика КПРС в Україні. Зародження дисидентського руху. Шістдесятники.

68.

«Роки застою». Визрівання економічної кризи.

69.

Дисидентський рух в Україні. Політизація суспільно-політичного життя в кінці 80-х – на початку 90-х років.

70.

Перебудова. Погіршення економічної ситуації. Аварія на ЧАЕС.

71.

Загнивання політичної системи Радянського Союзу. Проголошення державної незалежності України.

72.

Становлення незалежної української держави в роки президентства Леоніда Кравчука.

73.

Державотворчі процеси за часів правління Леоніда Кучми. Прийняття конституції України.

74.

Події «помаранчевої революції». Реформаторський курс Віктора Ющенка.

75.

Міжнародна політика незалежної України.

76.

Сучасна соціально-економічна та політична ситуації в Україні.


^ ЗАГАЛЬНА ТА ДОДАТКОВА

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ:

1. Алєксєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. – К., 2003.

2. Алєксєєв Ю.М ., Кравченко Н.М., Крижанівська В.П. Вступ до історії: Курс лекцій.–К., 2001.

3. Алєксєєв Ю.М., Кравченко Н.М., Крижанівська В.П., Павленко Ю.В. Програ­ма курсу «Історія слов'янських народів» (від стародавніх часів до наших днів). –К.,1995.

4. Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історич­них епох. – К., 2000.

5. Аркас М.М. Історія України-Русі. —К., 1990.

6. Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

7. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Д. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

8. Бойко О. Україна 1991–1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (на­риси новітньої історії). – К., 1996.

9. Білас І. Г. Репресивно–каральна система в Україні. 1917–1953 рр. – К., 1994.

10. Бойко О. Д. Історія України у XX столітті: 20–90–ті роки. – Ніжин, 1994.

11. Бойко О. Історія України. – К., 1999.

12. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

13. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

14. Бунятян К. Давнє населення України. – К., 1999.

15. Велика історія України: У 2– т. – К., 1993.

16. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. – К., 1992.

17. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII– початок XX ст.). – Львів, 1996.

18. Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

19. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

20. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. — К., 1996.

21. Власюк О., Парахонський Б., Пирожков С. Людський вимір: реалії та перспе­ктиви України // Політика і час. – 1995. – №2.

22. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994.

23. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994. Гетьмани України. –К., 1991.

24. Гнатенко П. Український національний характер. –К., 1997.

25. Голод 1921–1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. – К.; Нью–Йорк, 1993.

26. Голод в Україні 1946–1947. Документи і матеріали. – К.; Нью–Йорк, 1996.

27. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нарис з історії українського державо­творення. –К., 1995.

28. Грицак П. Галицько–волинська держава. – Галич, 1995.

29. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX – ХХст. – К, 1996.

30. Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К., 1990.

31. Грушевський М. Історія України–Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 1991–1998.

32. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

33. Давня історія України: У 3 т. – К., 1997.

34. Давня історія України: У 2 кн. –К., 1994, 1995.

35. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні: 20–30–ті роки. – К.,1991.

36. Дашкевич Я. Перегук віків: Три погляди на минуле й сучасне України //

37. Укра­їна: Наука і культура. – К., 1993.

38. Довідник з історії України в трьох томах. – К., 1993–1995.

39. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

40. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. – К., 1992.

41. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996.

42. Етнос і соціум. – К., 1993.

43. Етнонаціональний розвиток України: терміті, визначення, персоналії. –К.,1993.

44. Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1994.

45.Жінки в історії України. – К., 1991.

46. Жлшр В. На шляху до себе (Етносоціологічна розвідка). – К., 1995.

47. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1993,

48. Залізняк Л. Походження українського народу. – К., 1996.

49. Залізняк Л. Первісна історія України. — К., 1999.

50. Іваничук Р. Орда. – Львів, 1992.

51. Іванченко Р. П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. –К.,1996.

52. Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

53. Історія господарства: Україна і світ / За ред. Пайовика Б.Д. – К., 1995.

54. Історія України. І За ред. Смолія В.А. – К., 1997

55. Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

56. Історія України 1 Керівник авт. колект. Зайцев Ю. –Львів, 1996.

57. Історія України 1 За ред. Лановика Б.Д. – К., 2000.

58. Історія України. Документи. Матеріали 1 Уклад., комент. В.Короля. – К., 2001.

59. Історія України. Нове бачення: У 2 т. – К., 1995–1996.

60. Історія української еміграції. – К., 1997.

61. Історія української культури 1 За ред. І.Крип'якевича. – К., 1999.

62. Історія Русів [переклад І. Драча]. –К., 1991.

63. Історія українського війська: У 2 т. –Львів, 1992–1996.

64. Історія держави і права України: У 2 ч. – Харків, 1993; К., 1996.

65. Історія України в особах. ІХ–ХУІІІ ст. – К., 1993.

66. Історія України в особах. ХІХ–ХХ ст. – К., 1995.

67. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – К., 1994.

68. Історіографія історії України. – К., 1996.

69. Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців. – К., 1991.

70. Канигін Ю. Вехи священной истории. – К., 1999.

71. Книш 3. Становлення ОУН. – К., 1994.

72. Коваль М. ОУН–УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом // Укр.–іст. журнал. – 1994. – № 2–3.

73. Коваль М. В., Кульчицький С. В., Курносов Ю. О. Історія України. – К., 1992.

74. Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянізації» Західної Укра­їни (вересень 1939 – червень 1941) // Укр.–іст. журнал. – 1993. – №2–3.

75. Ковальчак Г.І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. – К., 1988.

76. Конквест Р. Жнива скорботи. – К., 1993.

77. Кононенко П. П. Українознавство. – К., 1994.

78. Король В. Історія України. – К., 1995.

79. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж–Нью–Йорк–Львів, 1993.

80. Косик В. Україна під час другої світової війни 1938–1945. Київ–Париж–Нью–Йорк–Торонто, 1992.

81. Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. – К., 1991.

82. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К., 1996.

83. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

84. Кремень В. Орієнтири на майбутнє. Росія – Україна – Білорусь: чи можливий східнослов'янський трикутник? // Політика і час. – 1995. – №4.

85. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К., 1996.

86. Крижанівська О. О. Таємні організації в Україні (масонський рух у XVIII – на початку XX ст.) – К., 1998.

87. Кримський Б. Архетипи української культури // Феномен української культури. Методологічні дослідження. – К., 1996.

88. Крип 'якевич 1. Історія України. – Львів, 1992.

89. Лебідь М. УПА. Кн.1. –Дрогобич, 1993.

90. Липа Ю. Призначення України. –Львів, 1992.

91. Лисяк–Рудницький 1. Історичні есе: у 2 т. – К., 1994.

92. Литвин В. Політична арена України. – К., 1994.

93. Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади: У 2 кн. – Львів, 1997.

94. Лях Р. Історія України. – Донецьк, 1999.

95. Мала енциклопедія етнодержавства. – К., 1996.

96. Малий словник історії України. ~ К., 1997.

97. МаликЯ., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.,

98. Минуле України: відновлені сторінки. — К., 1991.

99. Мирончук В., Ігешкін С. Історія України. – К., 2001.

100. Мороз В. Історія України. – Тернопіль, 1992.

101. Мушкетик Ю. Гетьманський скарб. – К., 1993.

102. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1994.

103. Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

104. Нариси з історії України: новий погляд з найдавніших часів до кінця XVIII ст: – К., 1996.–Ч. 1.

105. Наливайко Д. Козацька Християнська республіка. — К., 1992.

106. Національні відносини в Україні у ХХст. Збірник документів і матеріалів. К., 1994.

107. Нація і держава. – К., Донецьк, 1998.

108. Незалежність України: історичні витоки та перспективи. —К., 1997.

109. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

110. Онопрієнко В.1. Історія української науки ХІХ–ХХ століть. – К.,1998.

111. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

112. Петлюра С. Спомин. – К., 1993.

113. Півторак Г. Українці: Звідки ми і наша мова. – К., 1993.

114. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1–2. – Львів, 1994.

115. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998.

116. Полонська–Василенко Н. Історія України: У 2 т. — К., 1995.

117. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

118. Рибалка І. Історія України: У 2 ч. – Харків, 1995, 1997.

119. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? – Львів, 1994.

120. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культур­ного процесу. – К.,1993.

121. Сергійчук В.І. Національна символіка України. – К., 1992.

122. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. – К., 1993.

123. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.

124. Солдатенко В., Крижанківський В., Левенець Ю. Українська ідея: Історичний нарис.–К., 1995.

125. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1993.

126. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. –К., 1995.

127. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. –К., 1996.

128. Толочко П. Дворцовые интриги на Руси. – К., 2001.

129. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

130. Толочко П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

131. Турченко Ф. Новітня історія України. – К., 1995.

132. Україна: друга половина XX століття. Нариси історії. – К., 1997

133. Українська державність у XX ст. Історико–політологічний аналіз.– К., 1996.

134. Українська культура: історія і сучасність / За ред. Черепанової С.О. – Львів, 1994.

135. Українська народність: нариси соціально–економічної та етнополітичної іс­торії. –К.,1990.

136. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2т.–К., 1996–1997.

137. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал. Словник–довідник. –К., 1997.

138. Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. –К., 1993.

139. Хмель С. Українська партизанка. – Львів, 1994.;

140. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2т.– К., 1997.

141. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3–х кн. – К., 1994.

142. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України.–К., 1992.

143. Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996.

144. Чубатий М. Княжа Русь–Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй // Березіль. – 1994. – № 3–6.

145. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Укра­їні).–К., 1994.

146. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. –К., 1999.

147. Шморгун О. Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). – К., 1994.

148. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – К–, 1999.

149. Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

Схожі:

Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconТи І науки україни національний університет кораблебудування ім адмірала...
Кельїна С. Ю., Лічко О.І., Невинский О. Г., Яновська О. М. Методичний посібник з хімії для студентів заочного відділення – Миколаїв:...
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconКафедра філософії та соціальних наук історія україни методичні матеріали...
К17 Історія України: Методичні матеріали для студентів першого курсу денного та заочного відділеннях /Укл
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconПитання до екзамену з дисципліни «Цивільне право» для студентів ІІІ...
Юридична характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconУкраїни від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання...
Запропоновано тестові матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу усіх спеціальностей...
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни...
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей...
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують...
Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconКонтрольна робота з бжд для студентів заочного відділення Миколаївського...

Питання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «релігієнавство»...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка