Питання до екзамену з історії педагогіки
НазваПитання до екзамену з історії педагогіки
Дата конвертації14.10.2013
Розмір46 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Питання до екзамену з історії педагогіки.

 1. А.С. Макаренко про поєднання навчання з продуктивною працею.

 2. А.С. Макаренко про сімейне виховання.

 3. Братські школи, характеристики їх діяльності.

 4. В чому суть “золотого правила дидактики” Я.А. Коменського?

 5. В. О. Сухомлинський про єдність родинного і шкільного виховання, батьківської і наукової педагогіки.

 6. В. О. Сухомлинський про морально – трудове виховання.

 7. В. О. Сухомлинський про розумове виховання.

 8. В.О. Сухомлинський про виховання.

 9. Визначити педагогічну проблематику “Повчання” В. Мономаха.

 10. Визначте ідейний зміст ”Великої дидактики” Я.А. Коменського.

 11. Визначте педагогічну проблематику твору М. Квінтіліана “Про виховання ораторів”.

 12. Давньогрецькі філософи про шляхи формування людської особистості (Сократ, Платон, Аристотель, Демокріт).

 13. Дайте коротку характеристику діяльності “Школи радості” В.О. Сухомлинського.

 14. Дайте коротку характеристику й оцінку висновкам, зробленим К.Д. Ушинським у статті “Про народність у громадського вихованні”.

 15. Дайте оцінку творчій спадщини В. О. Сухомлинського.

 16. Дайте характеристику віковій періодизації і системи шкіл Я.А. Коменського.

 17. Дидактична система А. Дістервега.

 18. Дидактична система К.Д. Ушинського.

 19. Дидактична система Я.А. Коменського.

 20. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні.

 21. Етапи життя, педагогічної діяльності, педагогічна система В.О. Сухомлинського.

 22. Етапи педагогічної діяльності, світогляд, основні елементи педагогічної системи Я.А. Коменського.

 23. Загальнопедагогічні погляди, теорія елементарної освіти Й.Г. Песталоцці.

 24. Зробіть порівняльний аналіз спартанської й афінської системи виховання.

 25. Ідея „спорідненої праці” Г. С. Сковороди.

 26. Моральне виховання в педагогічній системі Я.А. Коменського.

 27. Назвіть і дайте коротку характеристику педагогічним пам’яткам Київської Русі.

 28. Назвіть і охарактеризуйте систему педагогічних ідей К.Д. Ушинського.

 29. Назвіть освітні ланки Київської Русі, дайте їм коротку характеристику.

 30. Назвіть основні елементи педагогічної системи Я.А. Коменського, дайте їм характеристику.

 31. Назвіть основні педагогічні ідеї епохи Відродження в країнах Західної Європи.

 32. Назвіть основні педагогічні ідеї ранніх соціалістів - утопістів Т. Мора, Т. Компанелла.

 33. Назвіть основні положення концепції Національного виховання С. Русової?

 34. Назвіть правила морального виховання Я.А. Коменського.

 35. Назвіть систему основних педагогічних ідей А.С. Макаренко, дайте їм коротку характеристику.

 36. Назвіть систему основних педагогічних ідей В.О. Сухомлинського дайте їй коротку характеристику.

 37. Народна педагогіка – основа творчої спадщини В. О. Сухомлинського.

 38. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С. Макаренка.

 39. Освітня діяльність і педагогічні погляди Ю. А. Федьковича.

 40. Освітня політика урядів УНР.

 41. Освітня справа в Галичині в ХІХ – на початку ХХ ст..

 42. Основні етапи життя і діяльності засновника вітчизняної педагогічної науки К.Д. Ушинського, його світоглядна позиція.

 43. Педагогічна думка Київської Русі.

 44. Педагогічна система Д. Локка.

 45. Педагогічна система О.В. Духновича.

 46. Педагогічні ідеї Ж.-Ж. Руссо.

 47. Педагогічні ідеї І.Я. Франка.

 48. Педагогічні погляди Б.Д. Грінченка.

 49. Педагогічні погляди Г.Ващенка.

 50. Педагогічні погляди Г.С. Сковороди.

 51. Педагогічні погляди Л. Українки.

 52. Педагогічні погляди М. Грушевського.

 53. Педагогічні погляди М. Драгоманова.

 54. Педагогічні погляди С. Русової.

 55. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка.

 56. Педагогічні погляди українських просвітників ХVII ст. (К. Ставровецький, М. Смотрицький, С. Полоцький).

 57. Питання формування педагогічної майстерності вчителя в працях А. С. Макаренка.

 58. Підходи до виникнення виховання в людському суспільстві. Коротка характеристика виховання в первісному, рабовласницькому, феодальному суспільствах.

 59. Початок відродження національної школи та педагогіки у 80-х роках ХХ ст.

 60. Предмет, завдання, джерела вивчення історії педагогіки.

 61. Провідні концепції виховання особистості в сучасній українській педагогіці.

 62. Просвітня діяльність та педагогічні погляди М.І. Костомарова.

 63. Розкажіть про виникнення середньовічних університетів та їх роль у розвитку освіти.

 64. Розкрийте вплив християнства на розвиток школи і педагогічної думки.

 65. Розкрийте мету і зміст лицарського виховання.

 66. Розкрийте суть вільного виховання за Ж.-Ж. Руссо та Л. Толстим.

 67. Розкрийте суть ідей народності виховання К.Д. Ушинського.

 68. Розкрийте суть макаренковських законів життя і діяльності колективу.

 69. Розкрийте суть плану перебудови суспільства Я.А. Коменського.

 70. Розкрийте суть понять К.Д. Ушинського “педагогіка-наука”, “педагогіка мистецтво”.

 71. Розкрийте суть принципу паралельної педагогічної дії А. С. Макаренка.

 72. Розкрийте суть універсального навчання Я.А. Коменського.

 73. Розкрийте суть, зміст, напрямки, методи громадянського виховання.

 74. Розкрийте суть, мету, принципи національного виховання.

 75. Роль національних сімейних традицій, звичаїв і обрядів у вихованні дітей.

 76. Система освіти сучасної України. Програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.

 77. Сім’я, її походження та історичне значення.

 78. Суть колективу, основні його ознаки за А.С. Макаренко.

 79. Теорія виховання К.Д. Ушинського.

 80. Теорія і практика виховання Й.Ф. Гербарта (управління, навчання, виховання).

 81. Теорія колективу А.С. Макаренка.

 82. Теорія трудового виховання з творчої спадщини А.С. Макаренка.

 83. Українізація навчально-виховних закладів при радянській владі.

 84. Українська педагогіка в епоху Відродження.

 85. Українські академії XVI-XVII cт.

 86. Який зміст вкладає В.О. Сухомлинський в поняття “справжній вчитель”.

 87. Які вимоги до вчителя народної школи ставив К.Д. Ушинський?

 88. Які вимоги до вчителя ставив Я.А. Коменський, як він розкривав його соціальну роль?

 89. Які основні положення статті К.Д. Ушинського “Рідне слово”?

 90. Які провідні ідеї Статуту братської школи?


Схожі:

Питання до екзамену з історії педагогіки iconПитання до державного іспиту з педагогіки та історії педагогіки історія педагогіки
Педагогічні погляди давньогрецьких філософів: (за вибором) Піфагор, Геракліт, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель
Питання до екзамену з історії педагогіки iconПитання до екзамену з курсу «Історія педагогіки»
Виховання дітей в архаїчній Греції ІХ-VІІІ століття до нашої ери (Гомер «Іліада», «Одіссея»)
Питання до екзамену з історії педагогіки iconЕкзаменаційні питання до екзамену з «Історії мистецтв» для студентів І курсу

Питання до екзамену з історії педагогіки icon1. предмет, завдання, методи та джерела історії педагогіки
При­родно, що у цьому зв'язку виникає необхідність долучитися й до основ історико-педагогічної науки. Історія педагогіки є порівняно...
Питання до екзамену з історії педагогіки iconТема предмет педагогіки. Виникнення І ставлення педагогіки
Поняття про педагогіку як фундаментальну антропологічну науку. Предмет І завдання педагогіки. Методологічні основи педагогіки
Питання до екзамену з історії педагогіки iconПитання до іспиту «Методика викладання історії»
Об’єкт, предмет I завдання методики навчання історії. Зв’язки між методологією історії та методикою навчання історії. Міжпредметні...
Питання до екзамену з історії педагогіки iconПитання до державного екзамену з історії України для студентів 5 курсу ісф рдгу
Проаналізуйте чинники формування козацтва та його вплив на внутрішнє та міжнародне життя ХVI хvii століття
Питання до екзамену з історії педагогіки iconПитання до екзамену з курсу історія україни для студентів заочного відділення
Природно-географічні чинники України, як фактор її історичного розвитку. Періодизація української історії
Питання до екзамену з історії педагогіки iconІ курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту...
Основні категорії педагогіки: виховання, освіта, навчання, розвиток, формування, їх взаємозв’язок
Питання до екзамену з історії педагогіки iconПитання до екзамену з курсу «Історія української культури»
Українська культура як соціально-історичне явище. Періодизація історії української культури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка