А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія
Скачати 425.05 Kb.
НазваА книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір425.05 Kb.
ТипКнига
skaz.com.ua > Література > Книга
  1   2   3   4
Тести

 1. Бібліотечна діяльність здобула офіційне визнання на міжнародному рівні як професія у:

а) XVIII ст.; б) XIX ст.; в) XX ст.

 1. Яке визначення бібліотеки в сучасних умовах є невірним:

а) бібліотека - це інформаційний центр;

б) бібліотека - це науково-допоміжний заклад;

в) бібліотека - культурно-освітній заклад;

г) бібліотека - це науково-інформаційний заклад.

 1. Визначте дату створення першої української музичної бібліографії:

 2. а) 1687 р.; б) 1787 р.; в) 1667 р.; г) 1697 р.;

 3. Учасниками комунікаційного процесу є:

а) передавач, приймач;

б) канал, повідомлення;

в) засоби масової інформації, канали;

г) усе зазначене;

 1. Проблеми бібліотечного спілкування досліджує:

а) С. Єзова; б) О. Забужко; в) О. Матвієнко; г) К. Сидоренко.

 1. Чи правильне твердження: «діагностичний стан стратегічного планування включає вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища бібліотеки інформаційного центру»? а) так; б) ні.

 2. Класифікацію бібліотечних послуг в своїх роботах обґрунтовує: а) С. Басов; б) М. Геращенко; в) Т. Долбенко; г) І. Тимошенко.

3.8. Хто із науковців є засновником наукової школи української бібліотечної професіології: а) Ю. Столяров; б) А. Чачко; в) Л. Петрова; г) В. Медвєдєва.

 1. Об'єктом книгознавства як науки є:

а) книга-читач-бібліотека; б) книга-книжкова справа-читач; в) книга-книгоопис-бібліографія.

 1. Розділи «Книги сумарного обліку»:

а) надходження літератури, вибуття літератури, підсумки руху бібліотечного фонду;

б) передача документів в інші бібліотеки.

Тести

 1. Які з нижче перерахованих типів бібліотек функціонували в країнах Західної Європи у ХІХ-поч. XX ст.? а) публічні бібліотеки; б) національні бібліотеки; в) спеціальні бібліотеки;

г) наукові бібліотеки: д) університетські бібліотеки; е) особисті бібліотеки; є) профспілкові бібліотеки; ж) нелегальні бібліотеки.

 1. Хто із науковців є засновником наукової школи української бібліотечної професіології: а) Ю. Столяров; б) А. Чачко; в) Л. Петрова; г) В. Медвєдєва.

 2. Об'єктом бібліотекознавства як науки слід розглядати: а) бібліотеку; б) бібліотечну справу; в) книгу; г) читача;

д) взаємодію бібліотечної справи з усіма сферами суспільства;

е) матеріально-технічну базу бібліотеки.

 1. До виставок і ярмарок відносять:

а) прес-конференції; б) міжнародні, національні виставки від виробника; стаціонарні та пересувні ярмарки; виставки-продажі;постійно діючі експозиції; в) презентації.

 1. До видової структури інформаційного сервісу належить:

а) документне обслуговування, концептографічне обслуговування, фактографічне обслуговування;

б) групове обслуговування, індивідуальне, документальне.

 1. Чим відрізняється управлінське обстеження від оцінки стану зовнішнього середовища бібліотеки та інформаційного центру?

а) кількістю факторів, які аналізують; б) можливістю впливати на ситуацію;

в) обліком факторів ризику при розробці стратегічного плану.

 1. На формування асортименту книг впливають:

а) культурно-економічний профіль району, чисельність населення, торгова площа, обсяг товарообороту, місцезнаходження магазину, метод торгівлі;

б) культурно-економічний профіль району, торгова площа, обсяг товарообороту, метод торгівлі;

в) культурно-економічний профіль району, торгова площа, обсяг товарообороту.

 1. Як називається найдавніша точно датована рукописна книга наших предків? а) Повість временних літ; б) Изборник Святослава;

в) Остромирово Євангеліє; г) Рейнське Євангеліє. 3.9 Перша спроба створити лекційний курс з бібліографії в Україні була під авторством викладача: а) В. Анастасевича; б) М. Лісовського; в) П. Ярковського (1809 р.); г) А.А Вербицького 3.10 Підведення підсумків надходження літератури за «Книгою сумарного обліку» в кінці року за такими параметрами:

а) визначення загального обліку літератури, що надійшла, загального обсягу документів за галузями знань, загального обсягу за видами документів;

б) визначення загального обсягу документів для тих, які підлягають індивідуальному обліку;

в) визначення загального обсягу документів, переданих в інші бібліотеки.

Тести

3.1 Хто є автором першого українського підручника з бібліотекознавства? а) Рубинський К.; б) Хавкіна Л.; в) Сірополко С.; г) Меженко Ю.

 1. Назвіть види універсальних наукових бібліотек: а) республіканські;

б) міські; в) сільські; г) обласні.

 1. Бібліофілія - це:

а) збирання і використання книжок в приватних, особистих бібліотеках;

б) зберігання книг без права використання сторонніми особами;

в) любов до книги, збирання рідкісних і цінних видань.

 1. Які існують джерела вивчення краю?

а) речові; б) лінгвістичні; в) друковані твори; г) архівні матеріали; д) всі перераховані.

 1. Зазначте бібліотекознавців, які розробляли класифікацію бібліотечних послуг:

а) А.С. Арзуханов; б) В.К. Скнар;

в) М.В. Геращенко; г) І.В. Тимошенко.

 1. Стратегічною альтернативою в діяльності бібліотеки та інформаційного центру не може стати: а) стратегія обмеженого зростання і стратегія зростання; б) стратегія скорочення;

в) стратегія виживання; г) стратегія поєднання різних альтернатив.

 1. Підвищення фахової кваліфікації бібліотечних працівників повинно відбуватися: а) один раз на п'ять років; б) щорічно; в) постійно.

 2. Укажіть назву наукової праці М.П. Гуменюка з історії української бібліографії (дожовтневий період), яку було видано у 1969 році:

а) «Українська бібліографія XIX - початку XX ст.: Нариси»; б)«Дослідження з історії української бібліографії XIX - початку XX ст.»; в) «Біля джерел української бібліографії»; г) «Українські бібліографи XIX - початку XX ст. Нариси про життя та діяльність».

 1. Задоволений чи реалізований попит - це:

а) попит, що супроводжується купівлею товару;

б) на видання, які в даний час відсутні в продажу, хоча вони видані і надійшли в торгівлю;

в) попит на нові видання, анотовані в посібниках книготоргової бібліографії, до яких необхідно виявити відношення покупців.

 1. Параметри, за якими здійснюється облік документів, що надійшли у ЦБС на картці облікового каталогу бібліотеки:

а) повний бібліографічний опис видання з указуванням ціни, присвоєння картці (і документу) чергового порядкового номера, дата надходження документа, фіксація розподілу примірників документа за підрозділами фонду ЦБС на звороті облікової картки;

б) присвоєння одного загального інвентарного номера для всіх примірників документа і всіх типів багатотомного видання.

Тести


^ 3.1 Знайдіть правильну відповідь і в колонці праворуч поставте дати заснування бібліотек


Назва бібліотеки

Дата заснування

Бібліотека Британського музею

Бібліотека Конгресу США

Бібліотека Києво-Могилянської Академії

Публічна бібліотека в Петербурзі

Бібліотека Рум'янцевського Музею
1862, 1632, 1814, 1753, 1800
 1. Головною характерною рисою обласної універсальної бібліотеки є: а) краєзнавча діяльність; б) зв'язок з наукою;

в) підвищення кваліфікації кадрів; г) видання бібліографічних покажчиків.

 1. Основні ознаки документа:

а) завершеність повідомлення та наявність семантики змісту;

б) наявність семантики змісту, стабільна матеріальна (речова) форма, призначення для збереження та передачі інформації в просторі й часі, завершеність повідомлення;

в) призначення для збереження та передачі інформації в просторі й часі.

 1. Невербальний канал комунікації грунтується на виконанні:

а) міміки, жестів, рухів; б) повідомлень у письмовій формі; в) повідомлень в усній формі; г) усього зазначеного.

 1. Які з перелічених методів відносяться до загальнонаукових:

а) анкетування; б) аналіз читацьких формулярів; в) експеримент; г) аналіз книжкових формулярів.

 1. Компонентом реалізації стратегічного плану в бібліотеці не є: а) тактика; б) філософія; в) політика; г) процедури; д) правила.

 2. Місто, в якому розпочалося друкарство в Європі:

а) Москва; б) Краків; в) Венеція; г) Майнц; д) Нюрнберг.

 1. Професіологія бібліотечно-інформаційної діяльності вивчає економічні аспекти роботи бібліотек? а) так; б) ні.

 2. Найдавніші рукописні книги наших предків:

а) Книга хронік та історій; б) Остромирове Євангеліє; в) Біблія бідних; г) Реймське Євангеліє; д) Ізборник Святослава.

 1. Операції обліку документів, що вибувають з фонду бібліотеки:

а) виявлення у фонді документів, що вибувають з фонду бібліотеки, складання акту, в якому вказуються документи, що виключаються з фонду з певної причини (старіння, зношеність та ін.), реєстрація документів, що виключають з фонду у «Книзі сумарного обліку» (частина «Вибуття літератури»), запис у інвентарній книзі графі «Номер. Дата вибуття» (уЦБС-на картці облікового каталогу);

б) передача виключених документів в регіональний або галузевий обмінний фонд, бібліотеки-депозитарії, торгвідділи;

в) складання акту про кількість документів, що залишилися у фонді бібліотеки.

Тести

 1. Назвіть першого історика української бібліографії:

А) І. Т. Калинович; б) А.А Вербицький; в) М.О. Максимович; г) М.І. Ясинський.

 1. Яка функція відображає процес накопичення і зберігання фонду:

а) утилітарна; б) депозитарна; в) меморіальна; г) кумулятивна; д) комунікативна.

 1. Порядок відкриття бібліотек і раціонального їх розміщення по території району регламентується: а) центральною бібліотекою; б) Радою народних депутатів; в) Міністерством культури;

г) органами місцевого самоврядування; д) бібліотечною асоціацією.

 1. Назвіть основні напрямки бібліографічної роботи обласної бібліотеки для дорослих: а) створення ДБА; б) складання бібліографічного посібника;

в) бібліографічне обслуговування; г) бібліографічне навчання читачів;

д) науково-дослідна робота; е) всі перераховані; є) лише а, в, д.

 1. До тематичних запитів відносяться запити, що вказують: а) тему; б) автора; в) вид видання; г) місце видання.

 2. Різновидом ієрархічних організаційних структур в бібліотеках не є:

а) лінійно-функціональна структура; б) дивізіональна структура; в) проектна структура.

 1. Відкриття училищ та бібліотек для незрячих читачів було розпочато: а) XVIII ст.; б) початок XIX ст.; в) початок XX ст.; г) середина XX ст.

 2. Найдавніші німецькі друкарі XV ст.:

а) Лауренс Костер; б) Франциск Скорина; в) Поган Гутенберг;

г) Швайпольт Фіоль; д) Альбрехт Пфістер.

 1. Які види згортання інформації про документ Вам відомі:

а) логічне та формальне; б) семантичне та лексичне; в) автоматизоване та інтелектуальне.

 1. Способи розстановки документів у бібліотеці:

а) систематична, тематична, предметна, алфавітна, лінгвістична (мовна), хронологічна, форматна, нумераційна, алфавітно-нумераційна; б) систематично-хронологічна.

Тести

 1. Провідним науковим центром кодикологічних досліджень в Україні є: а) Книжкова палата України; б) Національна Парламентська бібліотека;

в) Національна бібліотека України ім. В. Вернадського;

г) Національна бібліотека України для дітей.

 1. Що є базисною основою бібліотечної справи як соціальної системи?

а) бібліотечні фонди; б) суспільство; в) потреби суспільства; г) матеріально-технічна база.

 1. 3 якого періоду почала формуватися мережа юнацьких бібліотек України? а) з кінця 60-х XX ст.; б) з початку 20-х років XX ст.;

в) з кінця XIX ст.; г) на початку 80-х років XX ст.

 1. 3 яких частин складається зведений краєзнавчий каталог обласної бібліотеки? а) систематичної; б) топографічної; в) біобібліографічної;

г) всі перераховані; д) лише а, в.

 1. До письмових форм опитування читачів належить:

а) інтерв'ю; б) експеримент; в) спостереження; г) анкетування.

 1. Головна властивість адаптивної організаційної структури бібліотеки та інформаційного центру:

а) взаємодія між працівниками здійснюється по горизонтам;

б) відповідає значна частина формальних характеристик;

в) здатність легко змінювати форму, пристосовуючись до зовнішніх умов.

 1. Читацькі конференції - це:

а) критико-аналітичні форми популяризації; б) позитивно-ілюстративні форми; в) рекомендаційно-інформаційні.

 1. Макроаналітичне згортання інформації про документ існує у вигляді: а) бібліографічного опису; б) класифікаційних індексів; в) анотацій.

 2. Перша друкована бібліографічна праця в Україні була видана у:

а) Бібліотечному інвентарі Києво-Печерського монастиря (1557 р.); б) Книзі Нового Завіту (1580 р.); в) Списку «істинних» і «ложних» книг (1563 р.); г) В описі Львівської братської бібліотеки (1601 р.).

 1. Операції збереження бібліотечного фонду:

а) облік документів, періодична перевірка фонду, бібліотечна обробка документів;

б) замовлення документів у депозитаріях, своєчасна реставрація документів, створення умов для збереження документів, виховання почуття дбайливого відношення до книг у читачів та бібліотекарів;

в) замовлення документів через МБА.

Тести


3.1 В колонці праворуч вкажіть імена діячів, які зробили внесок в організацію бібліотек, у вирішення практичних проблем організації фондів і каталогів, обслуговування читачів, в теоретичне обгрунтування основ бібліотечної справи в період нової історії в країнах Західної Європи та США.

Країна

Діячі

НІМЕЧЧИНАВЕЛИКОБРИТАНІЯ
ФРАНЦІЯ
БЕЛЬГІЯ
США
А.Паніцци, Поль Отле, М.Дьюї, А.Грегуар, І.Гете.
 1. Лінгвістичні теорії комунікації розробив:

а) Фердинанд де Соссюра; б).Габріель Тард.; в).Гемберт Блумер; г) Пітирим Сорокін; д). усі зазначені.

 1. Законодавчими органами керівництва бібліотечною справою є: а) Міністерство культури; б) кабінет Міністрів; в) Верховна Рада;

г) Рада народних депутатів; д) державні заклади, у структурі яких є бібліотеки.

 1. Загальна та спеціальна бібліографія класифікується за ознакою:

а) змісту; б) повноти відбору матеріалу; в) засобом бібліографічної характеристики; г) спеціального призначення; д) територіальною ознакою; е) повноти відбору матеріалу; є) групування бібліографічних записів.

 1. Провідний вид абонементу публічної бібліотеки: а) галузевий; б) загальний; в) функціональний.

 2. До якого типу організаційної структури відносяться централізовані бібліотечні системи? а) дивізіональна структура; б) лінійно-штабна структура; в) функціональний.

 3. Визначте дату виходу у світ бібліографічного покажчика Ф.К. Сарани «Т.Г. Шевченко: Бібліографія ювілейної літератури. 1960-1964»:

а)1968 р.; 6)1967 р.; в)1978 р.; г)1971 р.

 1. Шрифт для незрячих читачів винайшов:

а) М. Шумахер; б) Луї Брайль; в) В.Гаюі; г) М. Рубакін.

 1. Інкунабули з'явилися спочатку:

а) в Китаї; б) в Америці; в) в Німеччині; г) в Давньому Римі.

 1. Бібліографічний аналіз як метод вивчення бібліотечного фонду:

а) оцінювання наповнення, забезпеченість документами окремих, найбільш актуальних тем фонду, зіставлення бібліографічних покажчиків з даними систематичного каталогу; г) складання картотеки додаткового комплектування;

б) вивчення використання документів читачами;

в) вивчення використання документів бібліотекарями.

Тести

 1. Найбільшою бібліотекою в Україні на початку XX ст. була: а) Київська публічна бібліотека; б) Одеська публічна бібліотека; в) Харківська громадська публічна бібліотека.

 2. Назвіть форми перепідготовки і підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів: а) семінари, практикуми; б) ділові ігри; в) лекції; г) всі вище перераховані.

 3. Книга, бібліотека, читач як теоретична проблема досліджується тільки бібліотекознавством? а) так; б) ні.

 4. Які існують джерела вивчення краю?

а) речові; б) лінгвістичні; в) друковані твори; г) архівні матеріали; д) всі перераховані.

 1. Поточні періодичні видання в публічній бібліотеці зосереджені в: а) читальному залі; б) абонементі; в) пересувках.

 2. Головні завдання маркетингу бібліотек:

а) залучення додаткових ресурсів в бібліотеку та інформаційний центр;

б) розширення контингенту користувачів;

в) адаптація бібліотеки до поточної кон'юнктури і прогнозування перспектив розвитку;

г) економія коштів, які виділені бібліотеці та інформаційному центру.

 1. Гуртові книготорговельні підприємства виконують функції:

а) торгові і комерційні; б) складські і технологічні; в) торгові та складські.

 1. Книжкове пам'яткознавство як наукову і практичну дисципліну в Україні розробляє: а) Н. Кушнаренко; б) І. Тимошенко; в) Г. Ковальчук; г) Л. Дубровіна.

 2. Монографія 1.1. Корнєйчика «Історія української бібліографії. Дожовтневий період: Нариси» вийшла у: а) 1971 р.; б) 1981 р.; в) 1973 р.; г) 1983 р.

 3. Суб'єктом соціальної комунікації є: а) інформація; б) документ; в) особистість.

Тести

 1. 3 іменами яких діячів пов'язано заснування та розгортання діяльності Всенародної бібліотеки України? а) Л.Биковський; б) Х.Алчевська; в) В.Кордт;

г) В.Вернадський; д) А.Ківлицький; е) Ю.Меженко; є) С.Сірополко.

 1. Перший бібліотечний інститут в Україні було створено у: а) Києві; б) Харкові; в) Рівному; г) Миколаєві.

 2. Наочними формами популяризації літератури є:

а) огляди літератури; б) диспути; в) книжкові виставки; г) плакати.

 1. Назвіть види універсальних наукових бібліотек: а) міські; б) сільські; в) обласні.

 2. До індивідуальних форм роботи з читачами відносяться: а) рекомендаційні списки літератури; б) прем'єра книги;

в) план читання; г) літературний вечір; д) бесіда.

 1. Який зв'язок між маркетинговим поняттям „сегментування" і „позиціонування" в умовах бібліотеки та інформаційного центру?

а) це ідеологічні поняття;

б) спочатку результати бібліотечно-інформаційної діяльності позиціонуються, а потім здійснюється сегментування;

в) конкретні бібліотечні послуги і продукція позиціонується при умові попереднього визначення сегментування груп користувачів.

 1. Книгознавство як наука використовує:

а) загальнонаукові методи дослідження;

б) спеціальні методи дослідження;

в) загально-наукові та спеціальні методи дослідження.

 1. Клинопис був розповсюджений:

а) в Китаї; б) в Індії; в) в Месопотамії; г) в Греції; д) в Єгипті.

 1. Стосовно операцій, що виконують книжкові склади, вони поділяються на:

а) ті, що розташовані в місцях виробництва товарів і ті, що розташовані в місцях споживання товарів; б) всеукраїнські і зональні; в) приймання, зберігання, комплектування.

 1. В структурі Національної парламентської бібліотеки України є відділ, що готує „Календарі знаменних та пам'ятних дат". Він має назву:

а) відділ методики бібліографування;

б) інформаційно-бібліографічний відділ;

в) науково-бібліографічний відділ;

г) відділ довідково-бібліографічного обслуговування;

д) відділ національної бібліографії;

е) методико-бібліографічний відділ; є) відділ краєзнавства.

Тести

 1. Першим бібліотекарем в Росії, який отримував заробітну плату за свою професійну діяльність, був: а) Ф. Салтиков; б) В. Кіпріанов; в) І. Шумахер; г) Л. Блюментрост.

 2. Перший бібліотечний інститут в Україні було створено у: а) Києві; б) Харкові; в) Рівному; г) Миколаєві.

 3. Бібліотека і система освіти доповнюють одне одного:

а) в межах організованих форм безперервної освіти; б) самоосвіти; в) у формуванні особистості.

 1. За функціональним призначення анотації бувають:

а) загальні та групові; б) аналітичні та аспектні; в) довідкові та рекомендаційні; г) аналітико синтетичні; д) ретроспективні та комбіновані.

 1. Довгостроковими формами популяризації творів друку є:

а) літературні конференції; б) книжково-ілюстративні виставки; в) бібліотечні уроки; г) вечір-портрет; д) клуби за інтересами.

 1. Розвиваючий маркетинг застосовується в бібліотеці та інформаційному центрі при умові:

а) необхідності формування певних запитів користувачів;

б) наявності нетрадиційного попиту;

в) незацікавленості потенційних користувачів в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні;

г) збіг структури попиту з запропонованою бібліотекою та інформаційним центом, номенклатурою послуг і продукції.

 1. Види роздрібної книготорговельної мережі:

а) стаціонарна, позамагазинна, дрібнороздрібна;

б) стаціонарна, пересувна, книгопосилкова;

в) стаціонарна, позамагазинна, книгопосилкова.

 1. Визначте логічні операції, методи пізнання, без яких наукова обробка документів неможлива: а) сприйняття та спостереження; б) аналіз і синтез; в) абстрагування та узагальнення.

 2. Перший алфавіт створили:

а) давні греки; б) давні римляни; в) фінікійці; д) китайці.

 1. Вербальний канал комунікації ґрунтується:

а) на засобах комунікації; б) рівні підсвідомості; в) мовних здібностях людини; г) усьому зазначеному.

  1   2   3   4

Схожі:

А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconКнига перша
Ця книга – перший художній твір у незалежній Україні про героїчну історію Української
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconКнига про Гайдамаччину ХХ століття
Книга є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля “Отамани Гайдамацького краю”, який в 2000 – 2001 роках прозвучав на...
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconГоломоза співачка. Носороги
Борхес Х. Л. Сад перехрещених стежок. П’єр Менар, автор “Дон Кіхота”. Вавилонська бібліотека. Книга піску. Оповідання. Есе
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconЦя книга складається з двох частин. Перша
Ця книга складається з двох частин. Перша – “лім” І друга – “Л2М”. Це, по суті, дві частини однієї історії, але стиль написаного...
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconРуське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі...
Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С. Д. Пашник. Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7521 (2013). 188 с
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconРуське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі...
Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С. Д. Пашник. Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7521 (2013). 180 с
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconРуське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі...
Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С. Д. Пашник. Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7521 (2013). 188 с
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconНа главную Фотоконкурс дивовижного читання «Літо. Книга. Я»
Чекати запрошення на вернісаж «Дивовижне читання» у бібліотеці, де будуть представлені 30 кращих фотографій за результатами голосування...
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconВіда прави слав’янство – Рідна Православна Віра в питаннях І відповідях. Книга І
Слав’янство – Рідна Православна Віра в питаннях І відповідях. Книга І – Раштівці, Духовне видання Родового Вогнища Рідної Православної...
А книга-читач-бібліотека; б книга-книжкова справа-читач; в книга-книгоопис-бібліографія iconКнига адресована вчителям, шкільним психологам, батькам, учням та...
Ш 64 Лихослів’я у шкільному середовищі: профілактика І корекція / Л. Широкорадюк. – К.: Шк світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка