Дипломатія та зовнішня політика україни
Скачати 299.23 Kb.
НазваДипломатія та зовнішня політика україни
Сторінка3/3
Дата конвертації23.06.2013
Розмір299.23 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Література > Диплом
1   2   3
Тематика контрольних робіт

1. Дипломатична історія античної колонізації Північного Причорномор’я.

2. Вихід Київської держави (Русі) на дипломатичну арену Середньовічної Європи.

3. „Шлюбна дипломатія” київських великих князів.

4. Дипломатичні традиції Київської Русі: візантійська спадщина і католицька Європа.

5. Дипломатія „короля Русі” Данила Романовича: між Ватиканом і Золотою Ордою.

6. Концепції „Москва - третій Рим” і „Москва - другий Київ” як знаряддя територіальної експансії московських Рюриковичів.

7. Дипломатичні обставини утворення Великого князівства Литовського і Руського.

8. Литовсько-польські унії в історичних долях українського народу.

9. Особливості дипломатичної практики Запорозької Січі.

10. Зовнішньополітичні інтереси й дипломатія Кримського ханату.

11. Дипломатичне забезпечення Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

12. Коаліційна стратегія гетьмана Богдана Хмельницького.

13. Переяславсько-Московська угода 1654 р.: сутність та історичне значення.

14. Дипломатія Івана Виговського й Петра Дорошенка в боротьбі за збереження соборної української державності.

15. Дипломатія Івана Мазепи й Пилипа Орлика в обороні суверенітету Козацької України.

16. Дипломатичні обставини приєднання Північного Причорномор’я і Криму до Російської імперії.

17. „Українське питання” в дипломатії Центральних держав і Антанти напередодні та в ході Першої світової війни.

18. Дипломатія Центральної Ради в боротьбі за вихід УНР із Першої світової війни.

19. Дипломатія Павла Скоропадського в боротьбі за зміцнення міжнародних позицій Української Держави.

20. Особливості дипломатії Західноукраїнської Народної Республіки (Західної Області УНР).

21. Надзвичайна дипломатична місія УНР на Паризьку мирну конференцію 1919-1920 рр.

22. Концепція Балто-Чорноморського союзу в дипломатичній діяльності УНР доби Директорії.

23. Варшавська угода 1920 р. і Ризький мирний договір 1921 р.: дипломатична історія.

24. Міжнародна діяльність Державного центру УНР в екзилі.

25. Дипломатична діяльність Української Соціалістичної Радянської Республіки (1919-1923 рр.).

26. Загострення „українського питання” у європейських міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни.

27. Українська РСР - держава - співзасновниця ООН.

28. Міжнародно-правове оформлення західних кордонів УРСР (СРСР) за підсумками Другої світової війни.

29. „Українське питання” в міжнародних відносинах періоду „холодної війни”.

30. Роль України у створенні СНД.

31. Набуття Україною без’ядерного статусу: здобутки і втрати.

32. Трансатлантична і європейська інтеграція України: здобутки, проблеми і перспективи.

33. Миротворча діяльність незалежної України.

34. Російська константа дипломатії незалежної України: здобутки, проблеми і перспективи.

35. Концепція „стратегічного партнерства” в дипломатії незалежної України.
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Міжнародні обставини формування державного об’єднання „Русь”.

2. Руське посольство 838-839 pp. до візантійського імператора Феофіла й франкського імператора Людовика Побожного.

3. Дипломатія великого київського князя Аскольда.

4. Особливості розвитку й основні етапи русько-візантійських дипломатичних відносин.

5. Причини укладення й сутність русько-візантійських міждержавних угод 907, 911 та 944 рр.

6. Подорож великої княгині Ольги до Константинополя 946 (955) р. та її міжнародно-політичні наслідки.

7. Роль „шлюбної дипломатії” Рюриковичів у підвищенні міжнародного престижу Русі.

8. Русько-французьке політичне зближення 40-х pp. XI ст.

9. Русь і „Священна Римська імперія німецької нації”.

10. Дипломатичні зв’язки Русі з Польщею П’ястів.

11. Налагодження добросусідських стосунків Русі з угорською династією Арпадів.

12. Хозарський каганат і Русь у IX - сер. X ст.

13. Русь і Печенізька орда у X - першій половині XI ст.

14. Половецька загроза на південних рубежах Русі й боротьба з нею.

15. Політичне піднесення дипломатія Галицького та Волинського князівств кінця ХІ-ХІІ ст.

16. Дипломатія галицького князя Ярослава Осмомисла.

17. Дипломатія галицько-волинського великого князя Романа Мстиславича.

18. Дипломатія Романовичів у боротьбі за возз’єднання Галичини і Волині.

19. Утворення Монгольської держави Чингісхана (1206 р.) та реалізація її завойовницьких планів.

20. Відновлення Данилом Романовичем єдності Галицько-Волинської держави й зміцнення відносин із Королівством Угорщина.

21. Переговори Данила Романовича з папським послом Плано де Карпіні й подорож до Золотої Орди 1246 р.

22. Формування антиординської спілки центральноєвропейських держав і коронація Данила Романовича (1253 p.).

23. Участь Данила Романовича у боротьбі за австрійську спадщину.

24. Домінування Галицько-Волинської держави („Королівства Русі”) у відносинах із Польщею і Литвою.

25. Припинення династії Романовичів і загарбання Холмщини та Галичини польським королем Казимиром III Великим.

26. Дипломатичні обставини інкорпорації Наддніпрянщини до складу Литовсько-Руської держави.

27. Укладення Кревської унії 1385 р. та її вплив на регіональну систему міжнародних відносин.

28. Дипломатія великого князя литовського і руського Вітовта Кейстутовича.

29. Дипломатичні обставини проголошення незалежного Кримського ханату в 1449 р.

30. Військово-дипломатичний союз Менглі І Герея та Івана III і падіння Золотої Орди (1502 р.).

31. Концепції „Москва - третій Рим” і „Москва - другий Київ”.

32. Дипломатична підготовка і укладення Люблінської унії 1569 p.

33. Пріоритетні напрями дипломатії Війська Запорозького в останній третині XVI - першій половині XVII ст.

34. Дипломатія гетьмана Петра Сагайдачного.

35. Козацько-кримський союзний договір 1624 р. і участь українського козацтва у Тридцятилітній війні 1618-1648 рр.

36. Дипломатичне забезпечення козацького повстання 1648 р. під проводом Б.Хмельницького.

37. Обставини укладення, ратифікації й міжнародно-правові засади Зборівського (1649 р.) та Білоцерківського (1651 р.) договорів Війська Запорозького з Річчю Посполитою.

38. Українсько-кримський військово-політичний союз 1648-1654 pp.

39. Перспективи прийняття Військом Запорозьким протекції Османської імперії в сер. XVII ст.

40. Московський фактор на початковому етапі Національної революції (1648-1652 pp.).

41. Укладення конфедерації Війська Запорозького з Московським царством під зверхністю династії Романових.

42. Віленське московсько-польське перемир’я 1656 р. і наростання суперечностей в українсько-російських відносинах.

43. Оборона спілка Війська Запорозького з шведським королем Карлом X Густавом.

44. Дипломатичні обставини укладення Гадяцької угоди 1658 p.

45. Зовнішньополітичний фактор у долях Козацької України за доби „Руїни” (1657-1687 pp.).

46. Дипломатичне оформлення поділу Козацької України між Річчю Посполитою, Московським царством і Османською імперією.

47. І.Мазепа і боротьба Московського царства за вихід до Чорного та Балтійського морів.

48. Гетьманщина у Північній війні 1700-1721 pp.

49. Українсько-шведський союз 1708-1709 pp. і його поразка.

50. Дипломатія П.Орлика в боротьбі за суверенітет Козацької України.

51. Обмеження автономії Гетьманщини Російською імперією й перетворення українських земель в об’єкт імперіалістичної експансії Петербурга та Відня.

52. Поділи Речі Посполитої.

53. Військово-дипломатичні обставини входження Північного Причорномор’я і Криму до складу Російської імперії.

54. Таємна місія В.Капніста до Берліна 1791 р. і дилема автономізму та імперської лояльності української еліти.

55. „Українське питання” в дипломатії революційної Франції й Наполеона Бонапарта.

56. Україна у східній політиці Німецької й Австро-Угорської імперій на рубежі ХІХ-ХХ ст.

57. Українське питання у військово-стратегічних планах Російської імперії під час Першої світової війни.

58. Федералістська концепція українського національно-визвольного руху в Росії й Австро-Угорщині на поч. XX ст.

59. Переговорний процес між Центральною Радою і Тимчасовим урядом щодо запровадження автономії України.

60. Проголошення Української Народної Республіки 7 листопада 1917 р. і формування її дипломатичного відомства.

61. Взаємини Центральної Ради з країнами Антанти: невикористані можливості.

62. Дипломатичні обставини конфлікту Центральної Ради з Раднаркомом РСФРР та його наслідки.

63. Брестські переговори і укладення мирного договору УHP з Центральними державами та його міжнародно-правові наслідки.

64. Гетьманат П.Скоропадського у Брестській регіональній системі міжнародних відносин.

65. Розбудова дипломатичної служби Української Держави у 1918 р.

66. Мирні українсько-російські міждержавні переговори 1918 р. в Києві та причини їхньої невдачі.

67. Використання гетьманатом П.Скоропадського силових методів при вирішенні Бессарабського, Кримського і Холмського питань та визначенні кордону з Білоруссю.

68. Встановлення стратегічного союзу Української Держави з Доном і політичне зближення з Кубанською Республікою, Грузією та Фінляндією.

69. Переорієнтація гетьманату на Антанту й „федеративна грамота” П.Скоропадського від 14 листопада 1918 р.

70. Розпад Австро-Угорщини і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

71. Українсько-польський збройний конфлікт у Східній Галичині й окупація Румунією Північної Буковини.

72. Дипломатична підготовка Акту злуки УНР і ЗУНР та його міжнародно-правові наслідки.

73. Дипломатія Директорії УНР і більшовицька Росія.

74. Дипломатія Директорії УНР і Антанта.

75. Соборна Україна на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр.

76. Сен-Жерменський і Тріанонський мирні договори про державну належність Буковини і Закарпаття.

77. Концепція Балто-Чорноморського союзу в дипломатії Директорії УНР.

78. Українсько-польський військово-політичний союз 1920-1921 pp. і причини його поразки.

79. Міжнародно-правове становище і програма діяльності Державного центру УНР в еміграції.

80. Західноукраїнське питання в Лізі Націй.

81. Дипломатична активність УСРР у 1919-1923 pp.

82. Дипломатичні обставини створення СРСР.

83. Україна в геополітичних планах гітлерівської Німеччини напередодні Другої світової війни.

84. Мюнхенська угода 1938 р. і утворення автономної Карпатській Україні.

85. Радянсько-німецьке зближення 1939-1940 pp. і вирішення проблеми державної належності західноукраїнських земель.

86. Проблема радянсько-польського кордону в діяльності антигітлерівської коаліції.

87. Відновлення НКЗС УРСР у 1944 р. і визначення його повноважень.

88. Проблема членства УРСР в ООН.

89. Міжнародно-правове оформлення західних кордонів СРСР за результатами Другої світової війни.

90. Обмін населенням між УРСР та Польщею й акція „Вісла” 1947 р.

91. Особливості діяльності УРСР в ООН та її спеціалізованих установах за доби „холодної війни”.

92. Участь УРСР у вирішенні проблем повоєнного устрою Європи на Паризькій мирній конференції 1946 р. та Дунайській конференції 1948 р.

93. Україна і створення СНД.

94. Особливості формування дипломатичної служби незалежної України.

95. Дипломатичні взаємини України з Російською Федерацією: проблеми і перспективи.

96. Вітчизняна дипломатія і „європейський вибір” України.

97. Дипломатичне оформлення державних кордонів незалежної України.

98. Дипломатія незалежної України і США.

99. Регіональна дипломатія незалежної України.

1   2   3

Схожі:

Дипломатія та зовнішня політика україни iconПитання для контролю знань з курсу “Зовнішня політика держав снд”
Постанова Верховної Ради України “Про основні напрямки зовнішньої політики” щодо взаємин України з країнами-членами снд
Дипломатія та зовнішня політика україни iconРозклад Понеділок
Дввс (л): Римське право, доц. В. Гутник А1; Зовнішня політика держави доц. М. Гладиш 207; Інформаційна політика держави (пр), ас....
Дипломатія та зовнішня політика україни iconПлан лекції Внутрішня політика лейбористських та консервативних урядів...
Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підруч для 11-го кл. – К.: Ґенеза,2004....
Дипломатія та зовнішня політика україни iconПлан: Формування території та політичний устрій Київської держави....
Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: навчальний посібник – Харків: Одісей, 2004
Дипломатія та зовнішня політика україни iconВолодимир Мономах його внутрішня І зовнішня політика
Довести, що в період правління Володимира Мономаха Київська Русь переживала період свого розквіту
Дипломатія та зовнішня політика україни iconПлан Причини падіння Центральної Ради та прихід до влади П. Скоропадського....
Тема 6: Українська держава гетьмана Скоропадського. Відновлення унр та Директорія
Дипломатія та зовнішня політика україни iconУрок 21 Тема: Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича
Галицько-Волинську державу як спадкоємицю традицій Київської Русі, показати роль Данила Галицького в процесі державотворення, висвітлити...
Дипломатія та зовнішня політика україни iconПошуки Богданом Хмельницьким політичних комбінацій для забезпечення...
Пошуки Богданом Хмельницьким історичного вибору майбуття України після укладення Зборівського миру
Дипломатія та зовнішня політика україни iconН. П. Карпчук комунікаційна політика єс у
Ключові слова: комунікаційна політика, транскордонна співпраця, Європейська політика сусідства, Східне Партнерство
Дипломатія та зовнішня політика україни iconДипломатія Ярослава Мудрого
Зовнішньополітичне становище Київської Русі за часів Ольги, Святослава та Володимира
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка