Секція іноземних мов
НазваСекція іноземних мов
Дата конвертації03.08.2013
Розмір67.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

секція – Англійська філологія
Керівник – к.ф.н. Панаськов А.В.

Секретар – студ. 5-го курсу Загородна А.

Підсекція стилістики та аналізу дискурсу


Керівник – доц. Грижак Л.М.

Секретар – студ. 5-го курсу Верхогляд Н.
19 квітня 2013 р., 14-30,

аудиторія 140, корпус 5

1. Особливості вживання вигуків у жіночому дискурсі на основі роману «Загадка Сіттафорда» Агати Крісті

Студ. 4-го курсу – Білак А.

Наук. керівник – асист. Молочко О.П.

2. Характеристика стилістичних засобів виразності у проблемній статті видання The Guardian

Студ. 5-го курсу – Бузинська Ю.

Наук. керівник – асист. Предій Ю.Д.

3. Семантико-функціональний аспект ужитку ЛО на позначення кольору у модерністській прозі (лексико-прагматичний аспект)

Студ. 5-го курсу – Верхогляд Н.

Наук. керівник – асист. Предій Ю.Д.

4. Синтаксичні та прагматичні особливості англомовного судово-процесуального дискурсу

Студ. 5-го курсу – Загородна А.

Наук. керівник – асист. Панаськов А.В.

5. Метафора в жанрі фентезі (на матеріалі “Хронік Нарнії”

К. С. Льюїса)

Студ. 3-го курсу – Зозуляк О.

Наук. керівник – асист. Садовник-Чучвага Н.В.

6. Прислів’я та фразеологічні одиниці з числовим компонентом в англійській мові та літературі

Студ. 5-го курсу – Зубрин Ю.

Наук. керівник – доц. Львова Н. Л.
7. Пейзажний опис та передача психологічного та емоціонального стану персонажу в англомовному художньому дискурсі

Студ. 4-го курсу – Лупул О.

Наук. керівник – асист. Кравченко О. В.

8. Лексико-семантичні особливості створення літературного портрета в англійській художній літературі ХІХ-ХХ ст.

Студ. 4-го курсу – Марків Л.

Наук. керівник – асист. Предій Ю.Д.

9. Типи переосмислення фразеологічних одиниць

Студ. 4-го курсу – Миронюк К.

Наук. керівник – асист. Садовник-Чучвага Н.В.

10. Лексико-семантичні та структурні особливості юридичних термінів-словосполучень

Студ. 5-го курсу – Молофій М.

Наук. керівник – асист. Панаськов А.В.

11. Морфологічні особливості авторського стилю К. С. Льюіса у казці – оповіданні “Хроніки Нарнії”

Студ. 4-го курсу – Палійчук К.

Наук. керівник – асист. Трутяк І.П.

12. Лексико-граматичні особливості мовлення детектива (на матеріалі оповідань А. Конан-Дойля)

Студ. 4-го курсу – Панькова І.

Наук. керівник – доц. Гнатковська О.М.

13. Морфологічне різноманіття вираження емоцій у романі

С. Моема «Театр»

Студ. 5-го курсу – Піковська Л.

Наук. керівник – доц. Грижак Л.М.

14. Метафора в англійських казках

Студ. 4-го курсу – Чоботарь А.

Наук. керівник – доц. Львова Н.Л.

15. Емотивність портрету у художньому дискурсі

Студ. 4-го курсу – Шличкова А.

Наук. керівник – асист. Кравченко О.В.
Підсекція прикладної лінгвістики

Керівник – доц. Сапожник І.В.

Секретар – студ. 4-го курсу Прокопів Н.
^ 17 квітня 2013 р., 14-30,

аудиторія 140, корпус 5

1. Структурно-семантичні особливості прикметників у публіцистичному та художньому стилях

Студ. 5-го курсу – Бахішева В.

Наук. керівник – доц. Сапожник І.В.

2. Інтерактивне навчання. Технологія дискусійного спілкування.

Студ. 5-го курсу – Бойчук М.

Наук. керівник – доц. Суродейкіна Т.В.

3. Експліцитні форми вираження заперечення в англійській мові

Студ. 5-го курсу – Бондарчук Т.

Наук. керівник – доц. Сапожник І. В.

4. Розвиток прийменників англійської мови в діахронії

Студ. 5-го курсу – Вістовська О.

Наук. керівник – проф.. Михайленко В.В.

5. Застосування наочності у процесі формування комунікативних умінь учнів на уроках іноземної мови

Студ. 3-го курсу – Гайдичук А.

Наук. керівник – асист. Шиба А.В.

6. Структурні особливості рекламних знаків

Студ. 5-го курсу – Грицько О.

Наук. керівник – доц. Мусурівська О.В.

7. Інноваційні методи навчання англійської мови у ВНЗ як засіб підвищення мовної компетенції

Студ. 5-го курсу – Зелінська Д.

Наук. керівник – доц. Мусурівська О.В.

8. Передача часової віднесеності у художньому тексті за допомогою дієслівних форм

Студ. 5-го курсу – Кудрявцева Ю.

Наук. керівник – асист.Садовник-Чучвага Н.В.

9. Невербальні засоби вираження позитивних та негативних емоцій (на матеріалі художнього роману)

Студ. 5-го курсу – Кучміна Н.

Наук. керівник – доц. Гнатковська О.М.

10. Інноваційні технології у формуванні мовної компетенції учнів ЗОШ

Студ. 4-го курсу – Лашта М.

Наук. керівник – асист. Шиба О. В.

11. Лінгвістичні аспекти соціальної взаємодії у судовому контексті (на матеріалі допитів свідків)

Студ. 5-го курсу – Максимів І.

Наук. керівник – асист. Панаськов А.В.

12. Прагматика висловлення незгоди у творах Б. Шоу

Студ. 4-го курсу – Прокопів Н.

Наук. керівник – доц. Сапожник І. В.

13. Тестовий контроль та його функції

Студ. 4-го курсу – Ревуцький П.

Наук. керівник – асист. Шиба А. В.

14. Синтаксичні засоби передачі часу

Студ. 5-го курсу – Савчук Ю.

Наук. керівник – доц. Мусурівська О.В.
Підсекція семантики дискурсу

Керівник - доц. Мусурівська О.В.

Секретар – студ. 5-го курсу Бешлей О.
^ 17 квітня 2013 р., 14-30,

ауд. 149, корп. 5

1. Частотність вживання субстантивованих прикметників та числівників у англомовних творах ХХ ст.

Студ. 5-го курсу – Баланюк М.

Наук. керівник – доц. Львова Н.Л.

2. Комунікативна ефективність стратегій вербального конфлікту в діалогічному мовленні

Студ. 4-го курсу – Бешлей О.

Наук. керівник – проф. Морозова І.Б.

3. Етимологія власних імен роману Агати Крісті «Вбивства за алфавітом»

Студ. 4-го курсу – Гончар Л.

Наук. керівник – асист. Лукащук М.В.

4. Функціональні характеристики евфемістичної лексики в політично-рекламному дискурсі англомовних країн

Студ. 5-го курсу – Кадайська В.

Наук. керівник – асист. Мігорян О. В.

5. Вираження ввічливості у контексті мовної ситуації подяки в сучасній англійській мові

Студ. 5-го курсу – Караєва Н.

Наук. керівник – асист. Мігорян О. В.

6. Лінгвістичні характеристики спортивної термінології

Студ. 3-го курсу – Кравцова І.

Наук. керівник – доц. Суродейкіна Т.В.

7. Фразеологізми як виражально-зображувальні засоби мови

Студ. 5-го курсу – Мартін О.

Наук. керівник – доц. Мусурівська О.В.

8. Семантичні типи метафор у піснях Стінга

Студ. 3-го курсу – Полянська Л.

Наук. керівник – доц. Гнатковська О.М.

9. Національно-культурна специфіка юридичної термінології в англійській мові.

Студ. 5-го курсу – Приймак М.

Наук. керівник – асист. Панаськов А.В.

10. Характеристика метафоричних моделей у промовах Барака Обами

Студ. 3-го курсу – Пулик Ю.

Наук. керівник – асист. Гузак А.М.

11. Етимологічні особливості англійської топоніміки

Студ. 4-го курсу – Романюк Н.

Наук. керівник – асист. Садовник-Чучвага Н.В.

12. Морфологічні характеристики термінів “Film Production” в англійській мові

Студ. 4-го курсу – Савчук Я.

Наук. керівник – доц. Суродейкіна Т.В.

13. Гендерні особливості вживання синтаксичних засобів у англомовному дискурсі (на основі промов Тоні Блера та Хілері Клінтон)

Студ. 3-го курсу – Сирова З.

Наук. керівник – асист. Гузак А.М.

14. Гіперо-гіпонімічні відношення у лексико-семантичній системі “JOB” в англійській мові

Студ. 5-го курсу – Сірадчук Л.

Наук. керівник – доц. Суродейкіна Т.В.

15. Вставні слова, як засоби вираження емоцій в романі В. Грума «Форрест Гамп»

Студ. 5-го курсу – Скіба Л.

Наук. керівник – доц. Архелюк В.В.

16. Структурні характеристики адвербіалів часу

Студ. 5-го курсу – Тимків Т.

Наук. керівник – доц. Грижак Л.М.

17. Лексоцентричний і текстоцентричний аналіз лексичного значення

Студ. 5-го курсу – Чепцова В.

Наук. керівник – доц. Львова Н.Л.
Підсекція когнітивної семантики

Керівник - доц. Гнатковська О.М.

Секретар – студ. 5-го курсу В. Квятковська
^ 19 квітня 2013 р., 13-00,

ауд. 138, корп. 5

1. Моделювання фрейму концепту OFFER

Студ. 5-го курсу – Било В.

Наук. керівник – доц. Гнатковська О. М.

2. Етнокультурний компонент у дискурсі Генрі Лоусона

Студ. 5-го курсу – Квятковська В.

Наук. керівник – доц. Мусурівська О.В.

3. Кількісний семантичний аспект вживання іменників у текстах сучасних англійських рок-пісень

Студ. 4-го курсу – Марчук Ю.

Наук. керівник – асист. Трутяк І.П.

4. Концепт «кохання» у сучасній англійській пісні у когнітивному аспекті

Студ. 5-го курсу – Остапова Т.

Наук. керівник – проф. Морозова І. Б.

5. Теоретика досліджень національних картин світу

Студ. 5-го курсу – Саранчук А.

Наук. керівник – доц. Мусурівська О.В.

Схожі:

Секція іноземних мов iconПрограма іспиту з іноземних мов для вступників до магістратури Затверджено...
Програма іспиту з іноземних мов для вступників до магістратури Донецького національного університету (окрім факультету іноземних...
Секція іноземних мов iconПлан Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов Сучасні...
У програмі “освіта” визначені основні завдання та шляхи реформування освіти в Україні, сформульовано основні принципи освіти. Серед...
Секція іноземних мов iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Секція іноземних мов iconДо книги з домашнього читання «Везунчик Джим» для студентів IIІ-IV...
Методичний посібник до книги з домашнього читання для студентів ІIІ-IV курсів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання/...
Секція іноземних мов iconКнига сканувалась з метою некомерційного використання для цілей навчання І викладання
Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів іноземних мов, що вивчають...
Секція іноземних мов iconСекція «інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції» Голова
Голова – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов Науоа
Секція іноземних мов iconДонецький навчально-виховний комплекс №91 з поглибленим вивченням...
Донецький навчально-виховний комплекс №91 з поглибленим вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької області
Секція іноземних мов iconФ акультет іноземних мов створено у 1975 році. У той час на факультеті...
Факультет іноземних мов створено у 1975 році. У той час на факультеті була одна спеціальність „англійська мова І література”. У 1975...
Секція іноземних мов iconЗатверджую
Т. В. Венкель, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів
Секція іноземних мов iconПро написання та захист
Рефератів, курсових, бакалаврських та дипломних робіт у горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка