Питання на де з всесвітньої кафедри
Скачати 52.32 Kb.
НазваПитання на де з всесвітньої кафедри
Дата конвертації10.07.2013
Розмір52.32 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
Питання

на ДЕ з всесвітньої кафедри

 1. Проаналізуйте джерела до вивчення дипломатії у Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї. Біблія як документальна книга.

 2. Висвітліть форми і методи дипломатичної діяльності у Давній Греції.

 3. Розкрийте процеси удосконалення дипломатії на різних етапах розвитку Римської держави.

 4. Проаналізуйте дипломатію періоду переселення народів. Дипломатія у Візантії і Франкській державі.

 5. Висвітліть проблеми дипломатії у IX-XV ст. Дипломатія Древньоруської держави.

 6. Розкрийте стан дипломатії у XVI-XVIII ст. Дипломатія у Англії, США, Франції.

 7. Проаналізуйте роль дипломатії у міждержавних відносинах XІX ст..

 8. Проаналізуйте дипломатію Особливості розвитку дипломатії початку XX ст. періоду української революції 1917-1921 рр.. Версальсько-Вашингтонська система.

 9. Проаналізуйте роль дипломатії у міждержавних зв’язках у 20-30-ті роки XX ст.

 10. Розкрийте процес становлення і розвиток дипломатії у роки Другої світової війни та перший післявоєнний період.

 11. Висвітліть значення дипломатії у міждержавних відносинах у кінці XX – поч.XXI ст.

 12. Висвітліть дипломатичні заходи гетьмана Богдана Хмельницького у становленні держави Війська Запорізького. Іван Мазепа як дипломат.

 13. Проаналізуйте зовнішньополітичну діяльність Української держави кінця XX – поч. XXI ст. Роль Міністерства Закордонних Справ.

 14. Проаналізуйте образ минулого в класичній, християнській теології історії.

 15. Дайте характеристику основних культурно-цивілізаційних моделей історії.

 16. Охарактеризуйте принципи циклічності у розумінні історичного процесу.

 17. Охарактеризуйте принцип лінійності у розумінні історичного процесу.

 18. Дайте визначення причинності та випадковості в історії.

 19. Проаналізуйте проблему історичної об’єктивності в історичній науці.

 20. Порівняйте глобальні економічні кризи новітньої епохи.

 21. Дайте оцінку еволюції демографічної політики в державах сучасного світу.

 22. Проаналізуйте реакцію світових релігій на модернізаційні виклики новітнього часу. Поширення атеїзму в XX – поч. XXI ст.

 23. Охарактеризуйте процес становлення гендерної політики в державах мусульманського світу кінця XX – поч. XXI ст.

 24. Відтворіть причини та етапи розпаду світової системи соціалізму. Ідентифікуйте перспективи розвитку соціалізму в сучасному світі.

 25. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони глобалізації другої половини XX – поч. XXI ст.

 26. З’ясуйте сутність явища геноциду.

 27. Проаналізуйте організацію злочинів проти людства.

 28. Порівняйте методи знищення жертв Голодомору та Голокосту.

 29. З’ясуйте варіативність причин Голодомору.

 30. Розкрийте спадщину та суспільно-політичні уроки геноцидів.

 31. Охарактеризуйте кризові явища в розвитку західних цивілізацій як фактори ескалації світових воєн.

 32. Відтворіть розширення антиколоніальних рухів у XX ст. та їх результати.

 33. Дайте оцінку впливу новітніх технологій на цивілізаційний поступ людства кінця XX – поч. XXI ст.

 34. Прослідкуйте процес розширення глобальних проблем, що постали перед людством у новітню епоху.

 35. Проаналізуйте здобутки та проблеми “держав, що розвиваються” на сучасному етапі державотворення.
 1. Охарактеризуйте структуру і зміст шкільного курсу історії для старшої школи.

 2. Дайте пояснення синхронізованого викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії.

 3. Визначте і охарактеризуйте структурні компоненти сучасного підручника з історії для старшої школи.

 4. Подайте класифікацію і охарактеризуйте уміння і навички учнів з історії старшої школи.

 5. Охарактеризуйте стратегії модернізації сучасної шкільної історичної освіти.

 6. Визначте особливості особистісно-орієнтованого та системного підходів у викладанні історії.

 7. Визначте особливості компетентнісного підходу у викладанні історії. Назвіть і охарактеризуйте основні компетенції.

 8. Визначте та охарактеризуйте особливості позакласної роботи з історії в старшій школі.

 9. Охарактеризуйте основні види позакласної роботи з історії в старшій школі.

 10. Охарактеризуйте критичне мислення, як компетентність.

 11. Лабораторне заняття з історії, загальна характеристика.

 12. Визначте методичні особливості підготовки та проведення лабораторне заняття за підручником.

 13. Назвіть принципи градації завдань для лабораторних робіт за підручником.

 14. Визначте методичні особливості підготовки та проведення лабораторні заняття за документами. Охарактеризуйте структуру лабораторного заняття за документом.

 15. Визначте методичні особливості підготовки та проведення лабораторні заняття за історичними речовими пам’ятками та охарактеризуйте його структуру.

 16. Розкрийте суть поняття «інтерактивна технологія». Інтерактивні технології у викладанні історії.

 17. Обґрунтуйте доцільність використання інтерактивних технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з історії.

 18. Інтерактивні технології та методика їх використання на шкільному семінарі з історії в старшій школі.

 19. Охарактеризуйте методику застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання у викладанні історії в старшій школі.

 20. Охарактеризуйте методику застосування технології колективно-групового навчання у викладанні історії в старшій школі.

 21. Охарактеризуйте методичні особливості опрацювання дискусійних питань у викладанні історії в старшій школі.

 22. Охарактеризуйте практикум з історії, як форму навчального заняття. Практикум з розвитку пізнавальних умінь.

 23. Шкільна лекція, загальна характеристика. Систематизація лекцій за дидактичною метою.

 24. Визначте методичні особливості підготовки та проведення шкільної лекції з історії. Форми учнівських записів під час лекції.

 25. Обґрунтуйте вибір лекції як форми організації навчальної роботи. Лекція - візуалізація.

 26. Визначте методичні особливості підготовки та проведення такого виду лекції, як лекція удвох та лекція із заздалегідь запланованими помилками.

 27. Визначте методичні особливості підготовки та проведення вступної та тематичної лекцій.

 28. Шкільний семінар з історії, загальна характеристика. Систематизація семінарів за дидактичною метою.

 29. Розкрийте суть поняття «оцінювання навчальних результатів». Основні функції оцінки.

 30. Розкрийте суть поняття «компетентність». Охарактеризуйте компетентність учнів як результат навчальної діяльності.

 31. Охарактеризуйте хронологічну та просторову компетентності учнів.

 32. Охарактеризуйте інформаційну та мовленнєву компетентності учнів.

 33. Охарактеризуйте логічну та аксіологічну компетентності учнів.

 34. Охарактеризуйте структуру практичного заняття з розв'язання пізнавальних задач та з перевірки результатів творчо-пошукової діяльності.

 35. Назвіть і охарактеризуйте форми навчальних занять з історії в старшій школі.

Схожі:

Питання на де з всесвітньої кафедри iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Питання на де з всесвітньої кафедри iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (ХХ – ХХІ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на спільному засіданні кафедри історії України та кафедри нової та новітньої історії
Питання на де з всесвітньої кафедри iconІсторіографія всесвітньої історії
Я-79 Історіографія всесвітньої історії: навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, етнології та правознавства...
Питання на де з всесвітньої кафедри iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Питання на де з всесвітньої кафедри iconНайважливіших подій історії Волині та Галичини, Східної Європи та...
Волині та Галичини, Східної Європи та всесвітньої історії (ІХ – першої половини ХІІІ ст.)
Питання на де з всесвітньої кафедри iconУхвалено на Конгресі Всесвітньої Асоціації мма
Жеребкування
Питання на де з всесвітньої кафедри iconПрограма практики
Київському університеті імені Бориса Грінченка – кафедри теорії та історії педагогіки), кафедри психології, а також керівники від...
Питання на де з всесвітньої кафедри iconФахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201...
Питання на де з всесвітньої кафедри iconПерелік контрольних тем І питань
Предмет, принципи, джерела й значення вивчення курсу «Історія України в контексті всесвітньої історії»
Питання на де з всесвітньої кафедри icon«Кожен має право на рівень життя, адекватний для власного здоров’я...
«Кожен має право на рівень життя, адекватний для власного здоров’я І здоров’я своєї родини, її благоустрою, враховуючи їжу, одяг...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка