1. Причини виникнення ідеології націоналізму
Назва1. Причини виникнення ідеології націоналізму
Дата конвертації05.07.2013
Розмір47.3 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ЕТНОПОЛІТИКИ

                

1.Причини виникнення ідеології націоналізму.

2.Роль держави у формуванні націй.

3.Етнополітика в системі наукового пізнання .

4.Етнополітика і допоміжні етнічні науки.

5.Сутність расизму.

6.Етноцид.

7.Лінгвоцид та його прояви.

8.Типологія етносу.

9.Психоекологічна теорія етногенезу Л.М.Гумільова.

10.Сутність політики шовінізму.

11.Класики марксизму про національне питання.

12.Теорія і практика злиття націй при соціалізмі.

13.Сегрегація та її наслідки.

^ 14.Практика антисемітизму.

15.Моноетнічні та поліетнічні країни в сучасному світі.

16.Практика апартеїду.

17.Автохтонне і корінне населення.

18.Націоналізм як ідеологія і практика.

19.Характеристика етнічної політики в СРСР.

^ 20.Типологія етносу.

21.Геноцид

22.Етнічна карта світу.

23.Методи і функції етнополітики.

24.Сутність нацизму.

25.Етнічні депортації і їх наслідки.

26.Негативний досвід мовної політики в СРСР.

^ 27.Етнічні чистки в 21-у ст..   

28.Політика коренізації в СРСР.

29.Мовна політика сучасної України.

30.Основні  принципи реалізації колоніальної політики.

31. Ідеологія космополітизму.

32.Проблемні етноси та шляхи їх збереження.

^ 33.Типологія асиміляції та її наслідки.

34. Політика апартеїду.

35.Автохтонне і корінне населення.

36.Сутність націонал-комунізму.

37. Теорія пасіонарного  спалаху Л.М. Гумільова.

38.Етногенез націй.

^ 39.Поняття і зміст менталітету.

40. Діаспора.

41.Типололгія етносу.

42.Лінгвоцид , як складова етноциду.

43. Політика русифікації в СРСР та її наслідки.

44. Етнічна карта світу.

45.Мовне різноманіття сучасності та мовна політика.

^ 46. Етнополітика і допоміжні етнічні науки.

47.Нація як найвищий рівень розвитку етносу.

48.Глобалізація і проблеми збереження національної  ідентичності.

49.Національна політика СРСР – продовження етнічної

     політики Російської Імперії.

^ 50.Мовна політика і мовне будівництво.

51.Характеристика сучасних міжетнічних конфліктів.

52. Теорія і практика інтернаціоналізму в СРСР.

53.Етнополітика в системі наукового пізнання. Необхідність і

     актуальність її вивчення.

54.Історичні чинники формування етнічної політики в

     Російській Імперії.

^ 55. Теорія пасіонарності Л.М.Гумільова.

56. Політика геноциду.

57. Апартеїд.

58. Політика сегрегації.

59.Типологія асиміляції.

60.Етатизм та етатистська теорія походження націй.

61. Депортації та їх наслідки.

^ 62.Сутність нацизму.

63.Характеристика сучасних  міжетнічних конфліктів.

64. Поняття та зміст менталітету.

65.Політичні проблеми трактування націоналізму як ідеології.

66.Етнічна карта світу.

67. Націонал-комунізм в СРСР.

^ 68.Типологія лінгвоциду.

69.Сутність шовінізму.

70. Причини виникнення етнічної дискримінації.

71.Етнічний анклав.

72.Ксенофобія.

73. Етногенез націй.

74.Теорія і практика інтернаціоналізму.

75.Теорії походження націй.

^ 76. Субетнос і суперетнос.

77.Типологія і динаміка етнічних конфліктів.

78.Етнічна картина світу та фактори, які впливають на її зміну.

79. Причини етнічних дискримінацій в СРСР.

80.Етнічна пасіонарність.

^ 81.Мовна політика і мовне будівництво.

82. Сегрегація та її наслідки.

83.Принципи впровадження колоніальної політики в минулому

     і сьогодні.

^ 84.Вплив етнічних міграційних процесів на політичну карту

     світу.

85. Етапи формування націй.

86.Ідеологія націоналізму.

87.Діаспора.

88. Автохтонне і корінне населення.

89.Типологія етносу.

^ 90.Теорія і практика злиття в єдиний радянський народ всіх       

     етносів СРСР.

91. Причини виникнення нацизму як ідеології.

92. Космополітизм як ідеологія і практика.

93. Причини і наслідки політики коренізації в СРСР.

 

 

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЕКЗАМЕНУ:

 

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти / Б.Андерсон. – К.: Критика, 2011. - 271 с.

2. Антонюк О. Основи етнополітики / О.Антонюк. – К.: МАУП, 2005. – 426 с.

3. Антонюк О. Малий етнополітологічнийсловник / О.Антонюк.- К.: МАУП, 2005. -288с.

4. Арон Р. Мир і війна між націями / Р.Арон. – К.: Критика, 2000. – 221с.

5. Варзар І. Політична етнологі я /. І.Варзар. - К.: Персонал, 2011. – 354с.

6.Галушко К. Народи, етноси, наці / К.Галушко. – К.: Темпора, 2009. – 72с.

7. Гумилев Л. Этносфера / Л.Гумилев. – М.: Экопрос, 2003. – 542с.

9. Іванишин В. Мова і нація / В.Іванишин. – Дрогобич: Відродження, 2004. – 217с.

10. Картунов О. Вступ до етнополітології / О.Картунов. – К.:Либідь, 2000. – 300с.

11. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму / Г.Касьянов.– К.: Либідь, 2002. – 350с.

12.  Кафарський В.Етнологія / В.Кафарський.– К.: Центр навчальноїлітератури, 2006. - 344с.

13.  Коршук Р. Етнополітологія / Р.Коршук. – К.: Алерта, 2012. – 200с.

14.  Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В.Котигоренко. – К. : Світогляд, 2004. – 722 с.

15.  Лангевіше Д. Нація, націоналізм, національна держава / Д.Лангевіше. – К.: К.І.С.,2009. – 240с.

16. Надольська В. Етнологія: термінологічно-понятійний довідник / В.Надольська.-Луцьк:РВВ Вежа ВНУ, 2009. – 244с.

17. Помян К. Європа та її нації / К.Помян.– Львів: Каменяр, 2006. – 162с.

19. Римаренко Ю.Етнодержавознавство / Ю.Римаренко.– К.: Либідь, 2006.- 656с.

20. Шнаппер Д.Про модерну концепцію нації / Д.Шнаппер.– Харків,Фоліо, 2009. – 223с.

21. Шпорлюк Р.Комунізм та націоналізм / Р.Шпорлюк.-К.: Основи, 2008. – 150 с.

22.Юрій М. Етнологія:Навчальний посібник – К.: Дакор, 2006.–360 с.

Схожі:

1. Причини виникнення ідеології націоналізму iconЛекція 3 Тема: Причини виникнення й класифікація надзвичайних ситуацій
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні вміти: оволодіти поняттями надзвичайна ситуація, аварія, катастрофа;...
1. Причини виникнення ідеології націоналізму iconПитання до державного іспиту з теорії держави та права (2012-2013 навч рік)
Причини та форми виникнення держави у різних народів. Особливості виникнення держави у східних слов’ян
1. Причини виникнення ідеології націоналізму iconПоясніть причини виникнення піратства в різні часи. Охарактеризуйте його географію у XVI-XVII
Поясніть причини виникнення піратства в різні часи. Охарактеризуйте його географію у xvi—xvii ст й тепер
1. Причини виникнення ідеології націоналізму icon1. Види землетрусів. Причини виникнення
Землі, чому сприяє порушення розтяжності осередка гірських порід І виникнення сейсмічних хвиль; під час сильних землетрусів, на поверхні...
1. Причини виникнення ідеології націоналізму iconГандзюк М. П., Желібо Є. П., Хамімовський М. О. Основи охорони праці
Виробничий травматизм та професійні захворювання, причини їх виникнення. Стан травматизму в Україні та його оцінка
1. Причини виникнення ідеології націоналізму iconТема Причини й наслідки конфліктів в організації
Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів запобігання їм та конструктивного їх вирішення
1. Причини виникнення ідеології націоналізму icon2. Умови та причини виникнення перших конституцій
У спеціальній довідковій літературі походження слова “конституція” пов’язують з латинським “constitutio”, що в перекладі на українську...
1. Причини виникнення ідеології націоналізму icon2. Умови та причини виникнення перших конституцій
У спеціальній довідковій літературі походження слова “конституція” пов’язують з латинським “constitutio”, що в перекладі на українську...
1. Причини виникнення ідеології націоналізму icon2. Виникнення філософії: причини та передумови
Специфіка світоглядних знань: вони визначають відношення людини до світу. Існує 3 аспекти світогляд натуралістичний(Віднош люд до...
1. Причини виникнення ідеології націоналізму iconКарфаген до середини III в до н е., причини зіткнення з Римом. Перша...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка