Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики
Скачати 229.1 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики
Сторінка1/3
Дата конвертації04.07.2013
Розмір229.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

ЩОДЕНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

студентки (студента) __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студентки (студента) – повністю)

ІІІ курсу, спеціальність________________________________________________________________

Місце практики:______________________________________________________________________

(назва навчального закладу, місто (село), район)

____________________________________________________________________________________

Термін практики: з ___________________ до ___________________ 20___ року

Керівник від історичного факультету____________________________________________________

Керівник від кафедри педагогіки (психології): ____________________________________________

^ ОДЕСА

Щоденник педагогічної практики: Психолого-педагогічний модуль /Укладачі: Вєйландє.В.-В., Вегерчук С.М. – Одеса, 2010 - 15 с.

Рецензенти: Цокур О.С., доктор педагогічних наук, професор

Кушнір В.Г, кандидат історичних наук, доцент

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради факультету романо-германської філології ОНУ імені І.І.Мечникова, протокол №_________ від ________________________року

В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід  педагогічної діяльності. Педагогічну практику, яка здійснюється в умовах, максимально наближених до реальних, студенти історичного факультету проходять на ІІІ курсі – 2 тижні, на ІV – 4 тижні, V курс (спеціалісти) - 8 тижнів, магістри - ____ тижнів.

Базою педагогічної практики для студентів історичного факультету є загальноосвітні школи, гімназії та коледжі міста Одеси. Базою виробничої практики для магістрів є кафедри вузів, наукові відділи музеїв, державні адміністрації та ін

Головними умовами ефективності  педагогічної практики є теоретична обґрунтованість, навчаючий та виховуючий характер, комплексний підхід до її змісту та організації, систематичність і наступність.
^ Права і обов'язки студентів-практикантів

В період педагогічної практики студент повинен проявити|виявляти| високі моральні якості, активність, глибоку зацікавленість педагогічною професією. Він має бути прикладом|зразком| організованості, дисциплінованості і працьовитості. У процесі роботи з|із| учнями студент повинен прагнути показати свою професійну компетентність, активно брати участь у навчальній та виховній діяльності класу, а також виявити інтерес до життя професійного колективу загальноосвітньої установи.

Студенти - практиканти мають право з усіх питань, що виникають в процесі практики, звертатися|обертатися| до керівників практики від університету, адміністрації і вчителів загальноосвітньої установи, вносити пропозиції|речення| по вдосконаленню навчально-виховного процесу, організації практики; брати участь у конференціях і нарадах; користуватися матеріально-технічною базою загальноосвітньої установи (бібліотекою, кабінетами і навчально-методичними|учбово-методичними| посібниками, що знаходяться|перебувають| в них, технічними засобами, що можливо використовувати під час проведення уроків та виховних заходів та інше).

Практикант організовує свою діяльність відповідно до вимог Статуту загальноосвітнього закладу, дотримуються правил внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження адміністрації і керівника практики.

В разі|у разі| невиконання вимог, що пред'являються до практиканта, він може бути усунений від проходження практики.

Студент, усунений від практики або робота якого на педагогічній практиці визнана незадовільною, вважається|лічить| таким, що не виконав навчальний план даного семестру. |уставу|

Кожен студент веде щоденник у якому фіксує результати спостережень і аналізу навчально-виховної роботи з|із| учнями.

З|із| правами і обов'язками ознайомлений:

(ПІБ)_________________________________(Підпис)___________________________
^ Правила ведення щоденника-звіту

 1. Щоденник – це основний документ, що стисло відображає всю роботу студента-практиканта у відповідному навчальному закладі і свідчить про поступове формування його педагогічного досвіду, про професійну адаптацію майбутнього фахівця і про ступінь його готовності до самостійної педагогічної діяльності.

 2. Поточні записи у щоденник студент-практикант зобов’язаний робити у кінці кожного робочого дня.

 3. Студент-практикант зобов’язаний на протязі усього періоду практики завжди мати щоденник при собі і надавати його керівникам навчального закладу, офіційним керівникам своєї практики, завідувачеві кафедри і деканові за їх вимогою для поточного і підсумкового контролю та внесення відповідних записів і оцінок.

 4. Наприкінці практики студент заповнює у щоденнику розділ «Звіт про підсумки практики”, а керівники практики від школи уміщують у цьому щоденнику характеристику на практиканта як вчителя та класного керівника (вказавши оцінки). Обидві характеристики завіряє директор школи підписом і печаткою.


^ Зміст педагогічної практики студентів ІІІ курсу історичного факультету (ознайомча практика)


 • закріпити, розширити, поглибити, застосувати на практиці теоретичні знання отримані|одержувати| студентами у курсах «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика навчання історії в школі»;

 • ознайомитися на практиці зі специфікою професійної діяльності вчителя історії, класного керівника;

 • опанувати навичками|навички| дослідницької роботи: педагогічне спостереження, вивчення документації, аналіз та інші;

 • сформувати уміння фіксувати результати педагогічних спостережень;

 • сформувати уміння аналізувати стан власної готовності до професійної діяльності вчителя, визначати програму професійного вдосконалення;

 • навчитися працювати з|із| навчально-методичною|учбово-методичною| документацією;

 • провести два пробних уроки історії;


^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИп/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Установча конференція з педагогічної практики^ Організаційно-педагогічна робота

2

Ознайомлення з навчальним закладом, режимом його роботи і правилами внутрішнього розпорядку3

Ознайомлення зі структурою і змістом плану роботи школи та з матеріалами педагогічної ради4

Ознайомлення з кабінетом історії та його матеріальною базою^ Навчально-виховна робота

5

Знайомство з навчальним планом, робочими програмами, календарно-тематичними, поурочними планами з дисципліни6

Спостереження процесу навчання (відвідання уроків учителів історії)7

Аналіз основних напрямків професійної діяльності вчителя (аналіз відвіданого уроку)8

Прийняти участь у підготовці дидактичних матеріалів до уроків з теми:

Тема:_________________________________________

Перелік матеріалів_______________________________
Тема:__________________________________________

Перелік матеріалів:_____________________________

_______________________________________________9

Прийняти участь у підготовці наочних засобів до уроків:

Тема:_________________________________________

Перелік матеріалів_______________________________
Тема:__________________________________________

Перелік матеріалів:_____________________________

_______________________________________________10

Ознайомитись з методичним кабінетом навчального закладу, його наповненням, методичними доробками11

Провести два пробних уроки історії у _____класі^ Позакласна виховна робота:

12

Знайомство з планом виховної роботи школи, класного керівника13

Знайомство з класним колективом, бесіда з класним керівником, вчителями, шкільним психологом, ознайомлення з особовими справами15

Відвідати позакласні виховні заходи:16

Взяти участь у підготовці до позакласного виховного заходу

Тема__________________________________________

______________________________________________17

Взяти участь у підготовці та проведенні загально шкільного виховного заходу

Тема___________________________________________

______________________________________________^ Методична робота

16

Ознайомлення з планом роботи методоб’єднання вчителів історії17

Взяти участь у засіданнях методоб’єднання вчителів історії18

Відвідати й прийняти участь в обговоренні уроків досвідчених вчителів історії^ Дослідницька робота

19

Проведення власного мікродослідження «Мої професійно та особистісно значущі якості» та написання есе «Портрет вчителя-майстра»20

Заповнення щоденника, підготування звіту з педагогічної практики
^ Список учнів класу
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Доручення

Інтереси, хобі
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний морський...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський...
Міжнародні відносини на завершальному етапі бойових дій першої світової війни: 1917 1918. Суперечності в рядах Антанти
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Класифікація І особливості конструкції незалежних підвісок, розповісти про їх роботу
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти та науки України Тернопільський національний...
Для студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями «Психологія» та «Практична психологія»
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Дніпропетровський...
Теоретична підготовка студентів за окр «бакалавр» з напряму 030508 «Фінанси І кредит» ґрунтується на формуванні сучасного типу економічного...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство науки І освіти України Харківський національний педагогічний...
Педагогіка здоров’я”, яка буде присвячена 210-річчю з дня заснування хнпу імені Г. С. Сковороди. Основна мета конференції висвітлення...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconАсоціація правозахисних організаторів студентів україни одеський...
Функціонування громадських організацій у вищих навчальних закладах: стан, проблеми, стратегії розвитку та міжнародна співпраця”
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Для спеціальностей 05070204, 05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод; 705070206, 805070206 – Електропобутова...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова історичний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка