Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5)
Скачати 36.14 Kb.
НазваПитання для модульного контролю №1 (теми 1-5)
Дата конвертації02.07.2013
Розмір36.14 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5)
1. Предмет, функції і методи історії економіки та економічної думки.

2. Господарство як об’єкт вивчення історії економіки та економічної думки.

3. Історико-економічна наука в системі економічних та історичних наук.

4. Критерії і підходи до періодизації історії економіки та економічної думки.

5. Етапи розвитку первісної економіки та їх особливості.

6. Економічний розвиток Стародавніх цивілізацій.

7. Особливості формування економічних поглядів Стародавньої Вавілонії, Індії, Китаю.

8. Економічна думка мислителів античності.

9. Основні риси феодального господарства та форми феодального землеволодіння.

10. Економічна роль середньовічного міста.

11. Виникнення середньовічних міст у Західній Європі та цеховий лад міського ремесла.

12. Причини і наслідки великих географічних відкриттів.

13. Економічні погляди класичного середньовіччя: школа каноністів (Ф.Аквінський).

14. Загальна характеристика меркантилістського економічного вчення.

15. Ранній меркантилізм та його характеристика.

16. Дайте характеристику пізнього меркантилізму.

17. Зародження класичної школи в Англії (В.Петті).

18. Зародження класичної політекономії у Франції (П.Буагільбер).

19. Економічне вчення фізіократів (Ф.Кене, А.Тюрго).

20. Феодальне землеволодіння та основні категорії залежних селян в Київській Русі.

21. Розвиток сільського господарства, ремесла і торгівлі у Київській Русі.

22. «Повість временних літ» та «Руська правда» як найважливіші джерела суспільно-економічної думки Київської Русі.

23. Початкове накопичення капіталу, його джерела шляхи та результати.

24. Розвиток мануфактурного виробництва в Західній Європі.

25. Мануфактурний період розвитку української економіки.

26. Економічна думка мануфактурного періоду в Україні.

27. Методологічні основи економічного вчення А.Сміта.

28. Простежте взаємозв’язок курсу «Історія економіки та економічної думки» з іншими економічними науками?

29. Дайте характеристику функціям, які виконує дисципліна «Історія економіки та економічної думки».

30. Якими є критерії періодизації господарського життя людства в трактуванні різних вчених?

31. Яким чином «Історія економіки та економічної думки» може впливати на економічну політику країни?

32. На які методи економічного аналізу спирається «Історія економіки та економічної думки»?

33. Розкрийте значення неолітичної революції в розвитку первісного господарства.

34. Назвіть фактори, які зумовили перехід від привласнюючого до створюючого господарства у період первісної доби.

35. Які джерела пам’яток економічної думки цивілізацій Стародавнього Сходу Ви знаєте? Про що в них говориться?

36. Чому господарство країн античного світу називають класичним?

37. Дайте порівняльну характеристику східного та античного рабства.

38. У чому полягають особливості економічної думки Стародавнього світу?

39. У чому особливості ідеальної держави у працях Платона та Аристотеля?

40. Який робітник, на Ваш погляд, більш вигідний для феодала – постійно залежний чи тимчасово залежний? Обгрунтуйте.

41. Розкрийте роль ремісничих цехів у розвитку продуктивних сил середньовіччя. Вони були прогресивним чи регресивним явищем того періоду?

42. Яке значення має розвиток товарно-грошових відносин за феодалізму для зародження капіталістичного виробництва?

33. Які економічні, соціальні, та геополітичні фактори ініціювали початок великих географічних відкриттів?

44. Обгрунтуйте тезу: «Наслідки великих географічних відкриттів були антифеодальними».

45. В Чому полягають особливості економічних поглядів Ф.Аквінського?

46. Як Ви розумієте наступний вислів: «Меркантилізм – це система практичної політики»?

47. Як Ви думаєте, чи була класична школа розрахована на майбутнє капіталізму?

48. Яким було економічне становище залежних категорій населення в Київські Русі?

49. Дайте порівняльну характеристику розвитку ремесла і торгівлі в Київській Русі та Західній Європі.

50. Що таке огородження? Опишіть де, коли і з якою метою воно проводилося.

51. Дати порівняльну характеристику розвитку мануфактур в Україні та Західній Європі.

52. Дайте порівняльну характеристику розвитку економічних поглядів мануфактурного періоду в Західній Європі та в Україні.

53. Чим вирізнялась економічна політика Б.Хмельницького?

54. Які класи виділяв в суспільстві А.Сміт? Порівняйте його позицію з думкою фізіократів.

55. Порівняйте теорію відтворення Ф.Кене та А.Сміта.

56. Охарактеризуйте теоретичні позиції А.Сміта про зарплату, прибуток, ренту і капітал.

57. Чи можна назвати А.Сміта послідовним прихильником теорії трудової вартості?

Схожі:

Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання для модульного контролю №2 (теми 6-8)
Промислова революція як матеріальна основа формування господарства індустріального суспільства
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання модульного контролю

Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання для підсумкового модульного контролю
Основні принципи лікування нагнійних захворювань легень. Профілактика, диспансеризація
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання до модульного контролю для студентів стоматологічного факультету
Екстрапірамідна система (функціональна анатомія). Синдроми ураження екстрапірамідної системи
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання до модульного контролю (МК1) з дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс)

Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання для теоретичного модульного контролю з соціології
Об’єкт соціології. Соціологія як наука про соціальні групи, відносини, інститути та процеси
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання для поточного контролю знань з теми «Системи табличного оброблення даних»

Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання до модульного контролю з дисципліни “Програмування” (3 семестр)
Механізми багатофайлових компіляції та компонування різних модулів в одну програму
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю...
Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем та форма прояву надійності біологічних систем. Поняття «адаптація» в біології...
Питання для модульного контролю №1 (теми 1-5) iconПитання до підсумкового модульного контролю з
Зміст І місце біостатистики серед статистичних та медичних наук в системі освіти І в практичній діяльності лікаря
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка