Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8)
Скачати 36.88 Kb.
НазваПитання для модульного контролю №2 (теми 6-8)
Дата конвертації28.06.2013
Розмір36.88 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8)
1. Промислова революція як матеріальна основа формування господарства індустріального суспільства.

2. Промисловий переворот та індустріалізація в Англії.

3. Промисловий переворот у Франції.

4. Промисловий переворот в США.

5. Промисловий переворот у Німеччині.

6. Теоретичні концепції Т.Мальтуса.

7. Загальна характеристика економічного вчення Д.Рікардо.

8. Теоретичні концепції Ж.Б.Сея.

9. Відображення особливостей соціально-економічного розвитку США в працях Г.Ч.Кері.

10. Скасування кріпосництва в Україні: селянські реформи 1861р. (Східна Україна).

11. Скасування кріпосництва в Україні: селянські реформи 1848р. (Західна Україна).

12. Промисловий переворот в Україні.

13. Столипінська аграрна реформа: передумови, засоби реалізації та наслідки.

14. Відображення соціально-економічного розвитку в економічних поглядах В.Каразіна і Д.Журавського.

15. Відображення соціально-економічного розвитку в економічних поглядах Т.Степанова та І.Вернадського.

16. Економічні вчення П.Цехановецького та М.Бунге.

17. Економічні вчення С.Подолинського та І.Зібера.

18. Аграрні проблеми та ідеї кооперації в українській думці. М.Левицький.

19. Економічні вчення М.Туган-Барановского та Є.Слуцького.

20. Технічні і технологічні зміни, монополістичні тенденції на рубежі ХІХ - ХХ ст.

21. Особливості розвитку Англії на межі ХІХ – ХХ ст.

22. Особливості розвитку Німеччини на рубежі ХІХ - ХХ ст.

23. Особливості розвитку Франції на межі ХІХ – ХХ ст.

24. Особливості розвитку США на межі ХІХ – ХХ ст.

25. Монополістичні тенденції в економіці України на межі ХІХ – ХХ ст.

26. Система «національної політичної економії Ф.Ліста.

27. Історична школа в економічній думці ХІХ ст.

28. Етапи розвитку і школи маржиналізму.

29. Австрійська школа маржиналізму: К.Менгер, Ф.Візер, О.Бем-Баверк.

30. Кембріджзька школа маржиналізму: А.Маршал.

31. Американська школа маржиналізму: Дж.Б.Кларк.

32. Математична школа маржиналізму: Л.Вальрас, А.Парето.

33. Виявіть часові межі та основні риси промислового розвитку в українських землях у ХІХ ст.

34. Дайте порівняльну характеристику «прусського» та «американського» шляхів розвитку капіталізму у сільському господарстві.

35. Сутність промислового перевороту та його наслідки.

36. Дайте порівняльну характеристику передумов промислового перевороту в Англії та США.

37. До яких подій призвели та які економічні наслідки мали особливості та протиріччя економічного розвитку Півночі та Півдня США?

38. Яку роль в економічній історії США відіграла Війна за незалежність?

39. У чому відмінність теорій міжнародної торгівлі А.Сміта та Д.Рікардо?

40. Чи можна вважати універсальним закон народонаселення Т.Мальтуса?

41. В чому суть та основні положення «закону Сея», чи має він практичне значення?

42. Чому класична політична економія має своє завершення у працях Дж.С.Мілля?

43. Історичне значення економічного вчення марксизму.

44. Чи можна вважати марксизм складовою частиною класичної школи політичної економії?

45. В чому особливості методології марксистського економічного вчення?

46. Якими рисами характеризується «наздоганяюча модель» економічного розвитку України у др. половині ХІХ ст.?

47. Яким шляхом проходив розвиток капіталізму в сільському господарстві України?

48. Які наслідки для розвитку економіки України мала реформа 1861р.?

49. Розкрийте характерні особливості розвитку промисловості України в пореформений період.

50. В чому полягають особливості ринкових реформ в Російській імперії середини ХІХ - поч. ХХ ст.?

51. Яким чином М.Туган-Барановський поєднував марксистську та маржиналістську теорії?

52. Які основні форми монополістичних об’єднань Ви знаєте і в чому їхні відмінності?

53. Що називають хрестом Маршала і в чому його суть?

54. Виявіть взаємозв’язок між класичною школою політичної економії і неокласичним напрямом маржиналізму?

55. Виявіть внесок неокласичної школи у розвиток сучасної мікроекономіки.

56. Чому появу маржиналізму вважають революцією в економічній теорії?

57. Значення становлення і розвитку науки та освіти в індустріальному піднесенні країн у період першої та другої технологічної революції.

58. Чим відрізняється ранній маржиналізм від неокласичного напрямку?

59. Опишіть зміни, які з розвитком капіталізму відбулися у ХІХ ст., та назвіть пов’язані з ними проблеми, що потребували теоретичного розв’язання.

60. Поясніть, чому перший етап розвитку маржиналізму отримав назву «суб’єктивістського»?

61. Які основні форми монополістичних об’єднань Ви знаєте і в чому їхні відмінності?

62. Чому політична економія в трактуванні історичної школи отримала назву «національної політичної економії»?

Схожі:

Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання для модульного контролю №1 (теми 1-5)
Особливості формування економічних поглядів Стародавньої Вавілонії, Індії, Китаю
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання модульного контролю

Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання для підсумкового модульного контролю
Основні принципи лікування нагнійних захворювань легень. Профілактика, диспансеризація
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання до модульного контролю для студентів стоматологічного факультету
Екстрапірамідна система (функціональна анатомія). Синдроми ураження екстрапірамідної системи
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання до модульного контролю (МК1) з дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс)

Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання для теоретичного модульного контролю з соціології
Об’єкт соціології. Соціологія як наука про соціальні групи, відносини, інститути та процеси
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання для поточного контролю знань з теми «Системи табличного оброблення даних»

Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання до модульного контролю з дисципліни “Програмування” (3 семестр)
Механізми багатофайлових компіляції та компонування різних модулів в одну програму
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю...
Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем та форма прояву надійності біологічних систем. Поняття «адаптація» в біології...
Питання для модульного контролю №2 (теми 6-8) iconПитання до підсумкового модульного контролю з
Зміст І місце біостатистики серед статистичних та медичних наук в системі освіти І в практичній діяльності лікаря
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка