Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.)
Скачати 54.06 Kb.
НазваТема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.)
Дата конвертації26.06.2013
Розмір54.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы

Теми семінарських занять

Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.).

 1. Становлення етики як науки.

 2. Етика як філософська дисципліна.

 3. Об'єкт та предмет етики.

 4. Співвідношення етики і моралі.

5. Завдання етики і зв'язок з іншими науками

 1. Етичне вчення Китаю та Індії.

 2. Етика Античності (Сократ, Платон, Арістотель, Епікур, стоїцизм,).

 3. Етична думка Середньовіччя (Августин, Фома Аквінський).

Література:

 1. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. Мн.,1997.

 2. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. Ростов н/Д., 1999.

 3. Кондратов В.А. Этика. Чичина Е.А. Эстетика. Ростов н/Д., 1998.

 4. Основы этических знаний. СПб., 1998.

 5. Словарь по этике. ML, 1989.
 1. Августин А. Исповедь. М., 1991

 2. Аристотель. Большая этика // Аристотель: Соч. в 4-х т. - Т. 4. - М., 1983.

 3. Аристотель. Никомахова етика // Аристотель: Соч. в 4-х т. - Т. 4. - М., 1983.

 4. История этических учений / Под ред. А. А. Гусейнова. - М., 2003.

Тема 2. Історія етичних вчень (2 год.).

 1. Етика Нового часу: відправні точки та корінні проблеми (Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк).

 2. Етичні системи класичної німецької філософії (Кант, Гегель, Фейербах).

 3. Великі "песимісти" (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше).

 4. Провідні ідеї в етиці XX ст. (Л.Толстой, А. Швейцер).

5. Етика психоаналізу.

Література:

 1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998.

 2. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. - К., 1995.

 3. Етика: Навч. посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфименко, О. М. Лінчук та ін. - К., 1992.

 4. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб. - 3-тє вид. - К., 2001.

 5. Етика: Навч. посібник / В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; за ред. проф. В. О. Лозового. - К., 2004.

 6. Мовчан Н. В. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. -Дрогобич, 2003.

Тема 3. Виникнення та розвиток моралі (4 год.).

1. Походження моралі. Релігійна, натуралістична, соціологічна та культурологічна
концепції її виникнення.

 1. Мораль первісного суспільства

 2. Мораль рабовласницького суспільства.

 3. Мораль феодального суспільства. 5.Мораль буржуазного суспільства 6. Комуністичну мораль

Література:

1. История этических учений / Под ред. А. А. Гусейнова. - М., 2003.

2. Етика: Навч. посібник / В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; за ред. проф. В. О. Лозового. - К., 2004.

Тема 4. Мораль: сутність, структура (2 год)

 1. Природа, сутність і особливості моралі.

 2. Структура моралі, функції.
 1. Категорії моральної свідомості.

 2. Категорії моральної самосвідомості.

 3. Види та форми свободи. Свобода вибору та вибір свободи.

 4. Особливості та парадокси добра та зла. 7.Проблеми боротьби добра зі злом. 8.Патософія - вчення про страждання. Милосердя: сутність та форми прояву

Література:

 1. Етика: Навч. посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфименко, О. М. Лінчук та ін. - К., 1992.

 2. Етика: Навч. посібник / В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; за ред. проф. В. О. Лозового. - К., 2004.

З.Малахов В. А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб. - 3-тє вид. - К., 2001.

Тема 5. Борг та совість. Співвідношення честі та гідності. (2 год.).

 1. Борг та обов'язок: спільне та відмінне.

 2. Функції совісті та механізм її дії.

 3. Честь як прояв суспільного визнання гідності особистості.

 4. Гідність як атрибут особистості.

 5. Смисл, осмислення та ціль життя.

 6. Щастя як найвище інтимне переживання особистості.

 7. Сутність любові та її особливості. Література:
 1. История этических учений / Под ред. А. А. Гусейнова. - М., 2003.

 2. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб. - 3-тє вид. - К., 2001.

 3. Етика: Навч. посібник / В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; за ред. проф. В. О. Лозового. - К., 2004.

Тема 6. Екологічна етика. Людина та природа (2 год.).

1. Нормативний характер екологічної етики; її основні проблеми.

2 J Біоетика та біомедична етика: «відкриті проблеми».

 1. Спілкування як моральна цінність та спосіб самовираження особистості.

 2. Дружба як вершина міжособистісних відносин.

 3. Етика сімейного життя. Література:
 1. Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности. М., 2002.

 2. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие. М., 2002.

 3. Добрович А. Общение: наука и искусство. М., 1980.

 4. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита. М., 2000.

 5. Иванова Е.Н. Эффективное общение и конфликты. СПб. - Рига, 1997.

 6. Ильяшева И.Я. Культура общения: Опыт философско-метод. анализа. Воронеж, 1989.

 7. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. М., 1995.

Схожі:

Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconТема презентації : етика поведінки державних службовців
...
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconПлан поняття «педагогічне спілкування», його особливості. Контакт у педагогічному діалозі
Сутність поняття «етика», «професійна етика» та «педагогічна етика». Управлінські аспекти педагогічної етики
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconСемінарські заняття семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconПлан Етика теорія моралі Мораль як форма суспільної свідомості. Мораль...
В протилежність етичним, Аристотель розглядає так звані діаноетичні (інтелектуальні) чесноти, до яких відносить пам’ять, а також...
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) icon1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль
Основні поняття професійної моральності. Характеристика понять моральної свідомості
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconТема Предмет І завдання етики
Етика епохи відродження (Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Джованні Піко делла Мірандола, Ніколо Макіавеллі, Френсіс Бекон, Мішель-Ейкем...
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconЗакон як основне джерело права в правовій державі
Правова І соціальна держава в концепціях античності, середньовіччя та Нового часу
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconНазар П. С. Основи медичної етики
Тема: людина І хвороба. Хвороба як переживання І поведінка людської особистості. Прикладні аспекти медичної психології в біомедичній...
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconПерелік питань для підсумкового модульного контролю (іспит) з навчальної...
...
Тема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.) iconЗміст Вступ Статева І подружня етика та „знаки часу”
Важливість християнської статевої та подружньої етики в контексті сучасної кризи подружжя та сім’ї
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка