План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст
Скачати 179.45 Kb.
НазваПлан: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст
Дата конвертації24.06.2013
Розмір179.45 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.

Семінарське заняття 1. (2 год.)

Тема: "Київська держава".

План:

 1. Формування території та політичний устрій Київської держави.

 2. Соціально-економічний розвиток Русі у Х – ХІІ ст.

 3. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ – у Х ст.

 4. Утвердження християнства на давньоруських землях.

 5. Роздробленість Русі та її наслідки. Місце Київської держави в історії України.


Теми рефератів та доповідей:

 1. Формування території Київської держави.

 2. Володимир Великий: історичний портрет.

 3. Ярослав Мудрий: історичний портрет.

 4. Володимир Мономах: історичний портрет.

 5. Данило Галицький: історичний портрет.

 6. Політика Великого князівства Литовського на захоплених українських землях.


ЛІТЕРАТУРА
Навчальна література, загальні праці:

 1. Алексєєв Ю.М. Історія України: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2004.

 2. Бойко О. Історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К., 1999.

 3. Історія України. Навчальний посібник / За ред. І.Зайцева. – Львів: Світ, 1996..

 4. Історія України / За ред. В.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997.

 5. Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: навчальний посібник – Харків: Одісей, 2004.

 6. Світлична В.В. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2002.


Спеціальна література:

 1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 2. Грушевський М.С Ілюстрована історія України. – К., 1991.

 3. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

 4. Толочко П.П.


Семінарське заняття 2. (2 год.)

Тема: "Виникнення та розвиток українського козацтва

(середина ХV – середина ХVІІ ст.)"

План:

 1. Становлення соціального феномену козацтва на українських землях. Військова та господарсько-промислова діяльність козаків.

 2. Виникнення та устрій Запорозької Січі.

 3. Утворення реєстрового козацтва.

 4. Визвольний рух в Україні у ХVІ- першій половині ХVІІ ст. Козацько-селянські повстання кінця ХV- 30-х рр. ХVІІ ст.

 5. Історичне значення українського козацтва.


Теми рефератів та доповідей:

 1. Історичний портрет князя Дмитра Вишневецького.

 2. Гетьман Петро Сагайдачний. Історичний портрет.

 3. Реєстрове козацтво та його організація.

 4. Запорізьке козацтво та його організація.


ЛІТЕРАТУРА
Навчальна література, загальні праці:

 1. Алексєєв Ю.М. Історія України: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2004.

 2. Бойко О. Історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К., 1999.

 3. Історія України. Навчальний посібник / За ред. І.Зайцева. – Львів: Світ, 1996..

 4. Історія України / За ред. В.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997.

 5. Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: навчальний посібник – Харків: Одісей, 2004.

 6. Світлична В.В. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2002.


Спеціальна література:

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Антонович В.Б. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1993.

 3. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

 4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 5. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Т. 1-3. – К., 1991.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ВІД СЕРЕДИНИ ХVІІ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Семінарське заняття 3. (2 год.)

Тема: "Національно-визвольна війна українського народу серед. XVII ст. і становлення Гетьманщини".

План:

 1. Причини Національно-визвольної війни українського народу.

 2. Початок Національно-визвольної війни, її характеристика та періодизація.

 3. Становлення козацької держави. Зборівський договір.

 4. Суперечності розвитку Війська Запорізького у 1649 – 1654 рр. Переяславсько-Московський договір.

 5. Військово-політичне становище Гетьманщини у 1654-58 рр. Гадяцький трактат 1658 р. Наслідки та історичне значення національно-визвольної війни.

 6. Гетьман Б.Хмельницький (доповідь).

 7. Гетьман І.Виговський (доповідь).


Семінарське заняття 4. (2 год.)

Тема: "Гетьман Іван Мазепа в історії України".

План:

 1. Обрання на гетьманство Івана Мазепи. Коломацькі статті.

 2. Політика гетьмана Івана Мазепи наприкінці XVII ст.

 3. Північна війна і становище в Україні.

 4. Поворот у політиці гетьмана Івана Мазепи.

 5. Полтавська битва та її наслідки для України.

 6. Смерть Івана Мазепи та його місце в історії України.


ЛІТЕРАТУРА

Навчальна література, загальні праці:

 1. Алексєєв Ю.М. Історія України: навчальний посібник. – К., 2004.

 2. Бойко О. Історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К., 1999.

 3. Історія України. Навчальний посібник / За ред. І.Зайцева. – Львів, 1996.

 4. Історія України / За ред. В.Смолія. – К., 1997.

 5. Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: навчальний

посібник – Харків, 2004.

Світлична В.В. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2002.
Спеціальна література:

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. -К.: Дніпро, 1991.

 2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. -К.: Либідь, 1993.

 3. Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины. – К., 1997.

 4. Крисаченко В.С. Україіознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. – Кн.. 2. - К.: Либідь, 1997. - С. 57-138.

 5. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк, Київ, Львів, Торонто, 2001.

 6. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648 - 1676 рр.). -К.: Альтернатива, 1999.

 7. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет). – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1995.

 8. Сто великих украинцев. – Москва, Киев, 2001.

 9. Харченко Т.Н., Очкурова О.Ю , Рудичева И.А. 100 знаменитых людей Украины. – Харьков, 2004.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.
УКРАЇНА У 1917 – 1945 РР.
Семінарське заняття 5. (2 год.)

Тема: "Українське державотворення під час національно-демократичної революції: етапи й особливості"

План:


 1. Утворення Центральної Ради та підготовчий період її діяльності:

а) склад, статус, національна програма;

б) скликання Всеукраїнського Національного Конгресу;

в) І та ІІ Універсали;

г) відносини з Тимчасовим Урядом.

 1. УНР у період Центральної Ради:

а) спроба більшовицького перевороту в Україні після Жовтневого перевороту в Росії та проголошення УНР;

б) Всеукраїнський з’їзд рад та Перша війна Радянської Росії проти УНР;

в) переговори в Брест-Литовському і проголошення УНР самостійною державою.

г) повернення Центральної Ради до Києва та її занепад.

 1. Українська держава П.Скоропадського:

а) переворот 29 квітня 1918 р.;

б) особливості внутрішньої і зовнішньої політики гетьманського уряду;

в) боротьба проти гетьманського режиму.

 1. УНР за часів Директорії:

а) утворення Директорії, її склад;

б) відновлення УНР і особливості внутрішньополітичного і зовнішньополітичного курсу Директорії;

в) Друга війна Радянської Росії проти УНР. Війна УНР з білогвардійцями.

 1. ЗУНР:

а) повстання у Львові, проголошення ЗУНР;

б) польсько-українська війна;

в) прорахунки і здобутки уряду ЗУНР.
Теми рефератів та доповідей:

1. М. Грушевський – провідник Української Центральної Ради

2. П. Скоропадський – видатний політичний та державний діяч Української національно-демократичної революції (1917 – 1920 рр.)

3. Головний отаман С. Петлюра на чолі Директорії УНР.

4. Н.Махно на чолі селянського повстанського руху.

5. Голод 1921 р.

6. НЕП в Україні.

7. Індустріалізація в Україні.

8. Колективізація сільського господарства та голодомор 1932 – 1933 рр.

9. Сталінські репресії в Україні.

10. Організація українських націоналістів: боротьба за самостійну, соборну Українську державу.

11. С.Бандера: політичний портрет.
ЛІТЕРАТУРА

Джерела:

  1. Король В.Ю. Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / В.Ю.Король. - К.: "Академія", 2002. - 448с.

  2. Україна в ХХ столітті (1900 - 2000): Зб. Документів і матеріалів / Упоряд.: А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000 – 351 с.

  3. Хрестоматія з історії України / Упоряд.: С.В.Кульчицький, О.І.Ганжа. - К.: Освіта, 1998. – 176 с.

  4. Український національно-визвольний рух: Березень-листопад 1917 р.: Документи і матеріали. – К., 2003;

  5. Хрестоматiя з iсторiї України За ред. В.1.Червiнського. — К.: Вежа. - 1996.

  6. Кульчицький С.В. Хрестоматія з історії України: Посібн. для 10 кл. серед. шк./ С.В. Кульчицький, О.І. Ганжа. - К.: Освіта, 1998. – 176 с.


Навчальна література, загальні праці:

1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доп. - К.: Академія, 2001. – 656 с.

2. Історія України: Посібник / Сост. О.В. Гісем. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 332 с.

3. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.: Україна, 1996 - 463 с.

4. Кульчицький С.В. Історія України: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / С.В.Кульчицький. - К.: Освіта, 1998. – 288 с.

5. Новітня історія України (1900-2000): Підручник/ За ред. А.Г.Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин. - К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

6. Історія України: нове бачення. У 2 т. Гуржій О.І., Каєвич Я.Д., Котляр М.Ф. та ін. Під ред. Смолія В.А. – К., 1995, 1996, 1998, 2002.

7. Підкова І.З. Довідник з історії України/ І.З.Підкова, Р.М.Шуст. - К.: Генеза, 1993 - Т.1-3

8. Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І.Танцюра. - К.: Академія, 2001. - 488с.

9. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник / В.В. Світлична. - 2-ге вид., виправлене і доп. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 304с.

10. Турченко, Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. серед. загальноосв. навч. закл./ Ф.Г.Турченко. - Вид.3-тє, виправл. та доповнене. - К.: Генеза, 2001. - 352с.
Семінарське заняття 6. (2 год.)

Тема: "Рух опору в Україні у період Другої світової війни"

План:

   1. Особливості формування і діяльності радянського підпілля та партизанських загонів у 1941 – 1942 рр.

   2. Радянський партизанський рух у 1943 – 1944 рр. (Керівники, форми й методи боротьби).

   3. ОУН(м) та ОУН(р) напередодні нападу Німеччини на СРСР.

   4. Акт проголошення незалежності української держави (1941 р.) та його значення. Похідні групи ОУН.

   5. Формування та основні напрямки боротьби Української повстанської армії. Роман Шухевич.


Теми рефератів та доповідей:


  1. Оборона Києва.

  2. Оборона Севастополя.

  3. Танкова битва у трикутнику «Луцьк-Рівно-Броди».

  4. Звільнення Києва.

  5. Партизанський рух в Україні.

  6. Боротьба Української повстанської армії.

  7. Роман Шухевич на чолі УПА.


ЛІТЕРАТУРА

Джерела:

  1. Хрестоматія з історії України / Упоряд.: С.В. Кульчицький, О.І. Ганжа. - К.: Освіта, 1998. – 176 с.

  2. Кульчицький С.В. Хрестоматія з історії України: Посібн. для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, О.І. Ганжа. - К.: Освіта, 1998. – 176 с.

  3. Король В.Ю. Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / В.Ю. Король. - К.: Академія, 2002. – 448 с.


Навчальна література, загальні праці:

   1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник / О.Д.Бойко. - 2-ге вид., доп. - К.: Академія, 2001. - 656с.

   2. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 1996.

   3. Історія України: Посібник / Сост. О.В. Гісем. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 332с.

   4. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр). – К. [Україна крізь віки. Т.11] , 1999. -336 с.

   5. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.: Україна, 1996. - 463 с.

   6. Кузьминець О. Роман Шухевич // Історія України в особах: ХІХ – ХХ ст. – К.: Україна, 1995. – С. 324 – 329.

   7. Кульчицький С.В. Історія України: Підруч.для 10-го кл. серед. шк./ С.В. Кульчицький. - К.: Освіта, 1998. – 288 с.

   8. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / За ред. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин. - К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

   9. Павленко С. Сидір Ковпак // Історія України в особах: ХІХ – ХХ ст. – К.: Україна, 1995. – С. 335 – 339.

   10. Підкова І.З., Р.М.Шуст. Довідник з історії України. - К.: Генеза, 1993 - Т.1-3.

   11. Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І.Танцюра. - К.: Академія, 2001. - 488с.

   12. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник / В.В. Світлична. - 2-ге вид., виправлене і доп. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 304с.

   13. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА / НАН України; Інститут історії України. - К.: Наук. думка, 2005. - 53 с.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

УКРАЇНА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Семінарське заняття 7. (2 год.)

Тема: "Україна періоду хрущовської "відлиги"

План:

 1. Процеси десталінізації в суспільно-політичному житті України

а) входження Кримської області до складу України;

б) реабілітація жертв політичних репресій;

в) ХХ та ХХІІ з’їзди КПРС та їх вплив на лібералізацію суспільно-політичного життя України;

г) половинчастість та незавершеність політики десталінізації в Україні.

 1. Перетворення в економіці.

 2. Розвиток соціальної сфери.

 3. Шістдесятники.


Теми рефератів та доповідей:

1. Національно-культурне відродження в роки хрущовської «відлиги».

2. Антирелігійна компанія в 1950 – 1960-х рр.

3. Петро Шелест в історії радянської України.
ЛІТЕРАТУРА
Навчальна література, загальні праці:

 1. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 408-428.

 2. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.) – К.: ВД Альтернатива, 1999. – 304 с.

 3. Грицак Я. Нарис історії України. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

 4. Енциплопедія історії України: В 8 т. / Ред. В.А.Смолій. – К.: Наукова думка, 2007.

 5. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996 – 488 с.

 6. Історія України / Під ред. В.А. Смолія – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с.

 7. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських заніть / За ред. В.М. Литвина. – К., 2006.

 8. Історія України: посібник / Сост. О.В. Гісем. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 332 с.

 9. Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст.: навчальний посібник. – Харьков, 2004.

 10. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / За ред. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин. - К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

 11. Савченко Н.М. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. – К., 2006.

 12. Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник. – К.: Дакор: КНТ, 2008.

 13. Уривалкін О.М.Довідник з історії України. – К.: Дакор: КНТ, 2009.


Спеціальна література:

 1. Кульчицький С. Межі реформаторської діяльності М. Хрущова // Історія в школах України. – 1997. – №4. – С. 6 – 10.

 2. Кульчицький С. Микита Хрущов – то тимчасове потепління серед тоталітарної зими // Освіта України. – 1998. – 30 вересня (№ 40). – С.5.

 3. Кульчицький С. Спроби реформ (1956 – 1954) // Історія України. – 2000. - № 8.

 4. Кульчицький С. Спроби реформ (1956 – 1954) // УІЖ. – 1998. – №2. – С. 102 – 114; №3. – С. 120 – 129.


Семінарське заняття 8. (2 год.)

Тема: "Розбудова незалежної Української держави".

План:

 1. Державотворчі процеси:

а) Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і обрання Президентом України Л. Кравчука.

б) державна символіка України;

в) формування органів влади.

 1. Соціально-економічний розвиток незалежної України:

а) формування ринкової економіки;

б) проблеми соціальної сфери.

 1. Конституційний процес:

а) прийняття Конституції України в 1996 р.

б) зміни до Конституції 2004 р.

 1. Суспільно-політичні процеси в сучасній Україні (2000 – 2007 рр.):

а) Всеукраїнський референдум 2000 р.;

б) політична акція «Україна без Кучми!»;

в) парламентські вибори 2002 р.;

г) президентські вибори 2004 р. «Помаранчева революція»;

д) парламентські вибори 2006 та 2007 рр.
Теми рефератів та доповідей:

1. Конституція України – основний закон незалежної держави.

2. Українсько-російські взаємини: декларації і реалії.

3. Україна у сучасних міжнародних відносинах.

4. Українці за межами України.

ЛІТЕРАТУРА
Джерела:

 1. Україна в ХХ столітті (1900 - 2000): Зб. Документів і матеріалів \ Упоряд.: А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000 – 351 с.

 2. Король В.Ю. Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / В.Ю. Король. - К.: Академія, 2002. - 448с.


Навчальна література, загальні праці:

 1. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.) – К.: ВД Альтернатива, 1999. – 304 с.

 2. Бердичевский Я.М. Решетникова Е.П. Современная всемирная история. 2001 – 2005 гг. – Запорожье: Премьер, 2005. – 360 с.

 3. Бойко О.Д. Історія України: Посібник - 2-ге вид., доп. - К.: Академія, 2001. - 656с.

 4. Грицак Я. Нарис історії України. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

 5. Енциплопедія історії України: В 8 т. / Ред. В.А. Смолій. – К.: Наукова думка, 2007.

 6. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996 – 488 с.

 7. Історія України / Під ред. В.А. Смолія – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с.

 8. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К., 2006.

 9. Історія України: посібник / Сост. О.В. Гісем. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 332 с.

 10. Історія України: посібник / Сост. О.В. Гісем. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 332 с.

 11. Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст.: навчальний посібник. – Харків, 2004.

 12. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / За ред. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин. - К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

 13. Савченко Н.М. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. – К., 2006.

 14. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник / В.В. Світлична. - 2-ге вид., виправлене і доп. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 304с.

 15. Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник. – К.: Дакор: КНТ, 2008.

 16. Уривалкін О.М. Довідник з історії України. – К.: Дакор: КНТ, 2009.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


 1. Особливості розвитку первісного суспільства на українських землях.

 2. Трипільська культура IV – III тис. до н.е.

 3. Кіммерійці на території сучасної України (ІХ – VII ст. до н.е.).

 4. Скіфська держава (VII – III ст. до н.е.).

 5. Сармати на території України (ІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.).

 6. Племінні союзи на території сучасної України (ІІІ – VII ст. н.е.).

 7. Античні міста-держави Північного Причорномор’я (VIII ст. до н.е. – IV ст. н.е.).

 8. Давні слов’яни на території сучасної України (VI – IX ст. н.е.).

 9. Праслов’яни: венеди, анти, склавини.

 10. Суспільний розвиток східних слов’ян.

 11. Давньокиївська держава (ІХ – ХІІІ ст.).

 12. Реформи князя Володимира.

 13. Соціально-політичний устрій Київської держави.

 14. Політична роздробленість Київської держави (кінець ХІ – середина ХІІІ ст.).

 15. Українські землі у складі Литви та Польщі XIV – XVII ст.

 16. Виникнення українського козацтва.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ


 1. Причини, характер, рушійні сили Національно – визвольної війни в Україні.

 2. Б. Хмельницький – видатний державний діяч і полководець, фундатор Української держави.

 3. Утворення Української гетьманської держави в ході Національно – визвольної війни українського народу середини XVII ст. Зборівський договір.

 4. Переяславсько–Московський договір між Україною і Московською державою 1654р.: історико–правова оцінка, наслідки та історичне значення.

 5. Гетьманування І. Виговського. Гадяцький трактат в історії України

 6. Українська козацька держава наприкінці 50-х – у 60-і рр. XVII ст. Причини та початок Руїни.

 7. Розкол Гетьманщини у 60-і рр. XVII ст. Гетьмани П. Тетеря та І.Брюховецький.

 8. Боротьба за зміцнення суверенітету та об’єднання козацької держави у другій половині 60-х - 70-і роки XVII ст. Діяльність гетьманів П.Дорошенка, Д. Многогрішного та І. Самойловича.

 9. Слобідська Україна (середина XVII – XVIII ст.).

 10. Зовнішня політика Російської імперії у другій половині XVIII ст. та доля українських земель.

 11. Гетьман К. Розумовський. Ліквідація Гетьманщини та її історичне значення.

 12. Гетьман І. Мазепа в історії України.

 13. Гетьман П. Орлик та Конституція прав і вольностей Війська Запорозького.

 14. Національне відродження в Україні у І пол. ХІХ ст.

 15. Кирило – Мефодіївське братство.

 16. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII – перш. пол. ХІХ ст.

 17. Нова Січ.

 18. Повстанський селянський рух на Поділлі. Устим Кармалюк.

 19. Початок українського національного відродження. Тарас Шевченко - борець за національне та соціальне визволення України.

 20. Українське національне відродження у західноукраїнських землях у І пол. ХІХ ст. Руська трійця.

 21. “Весна народів” у Західній Україні. Діяльність Головної Руської Ради. “Руський собор”.

 22. Звільнення селян від кріпацтва та вирішення земельного питання у Наддніпрянській Україні у 60-і рр. ХІХ ст.

 23. Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. у Наддніпрянщині, їх наслідки.

 24. Соціально – економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ ст.

 25. Хлопомани. Українські громади кінця 50-х – початку 60-х років ХІХ ст.

 26. Москвофіли та народовці. Діяльність “Просвіти”.

 27. Україна в роки першої російської революції 1905 – 1907 рр.

 28. Соціально – економічний розвиток та політичне становище західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

 29. Столипінська реакція в Україні.

 30. Столипінська аграрна реформа в Україні. Переселення селян.

 31. Діяльність українських партій на початку ХХ ст. М. Міхновський.

 32. Громадсько–політична та наукова діяльність М. Грушевського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 33. Україна у роки першій світової війни.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ


 1. Початок української національно-демократичної революції. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність (весна –осінь 1917 р.).

 2. Проголошення автономії України. Українська Народна Республіка та її боротьба проти імперської політичної радянської Росії.

 3. Війна Радянської Росії проти УНР. Проголошення незалежності УНР.

 4. Переворот 29 квітня 1918 р. Українська держава П.Скоропадського.

 5. Українська Народна Республіка під проводом Директорії.

 6. Західноукраїнська Народна Республіка.

 7. Встановлення радянської влади в Україні у 1920 р. Радянсько-польська війна. Розгром Врангеля.

 8. УСРР у добу нової економічної політики. Входження УСРР до складу СРСР.

 9. Сталінська індустріалізація в Україні (кінець 20 -х -30 -і рр. XX ст.).

 10. Колективізація в Україні. Голодомор 1932 - 1933 рр.

 11. Західноукраїнські землі в 1920 - 1930 рр. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Радянізація західних областей України в 1939-1940 рр.

 12. Воєнні дії в Україні у 1941-1942 рр.. Загарбання українських земель нацистськими військами.

 13. Окупаційний режим та розгортання руху Опору в Україні.

 14. Звільнення України від загарбників (1943 – 1944 рр.). Внесок українського народу в досягнення перемоги у Другій Світовій війні.^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV


 1. Труднощі повоєнної відбудови в Україні. Голод 1946–1947 рр.

 2. Соціально-економічні й політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни.

 3. Боротьба ОУН-УПА проти тоталітарного режиму.

 4. Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової війни (1945–1953 рр.).

 5. Суспільно-політичний та економічний розвиток України в період хрущовської «відлиги».

 6. Шістдесятництво в УРСР.

 7. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України в другій половині 1960-х – середині 1980-х років.

 8. Посилення реакції в політичному та національно-культурному житті України в другій половині 1960-х – середині 1980-х років.

 9. Дисидентський рух в Україні.

 10. Суперечливість перебудовчіх процесів в Україні.

 11. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

 12. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Виникнення політичних партій та рухів.

 13. Проголошення незалежності України. Розгортання державотворчих процесів у першій половині 1990-х рр.

 14. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук.

 15. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства в 1994–2004 рр. Президент Леонід Кучма.

 16. Конституція України.

 17. «Помаранчева революція» 2004 р. Президент Віктор Ющенко.

 18. Конституційна реформа грудня 2004 р.

 19. Політична реформа 2004 – 2005 рр. Вибори до Верховної ради 2006 та 2007 рр.

 20. Незалежна Україна на міжнародній арені.

 21. Українська державна символіка (герб, прапор, гімн).

 22. Суспільно-політичне і культурне життя української діаспори. Проблеми українців у країнах СНД.^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
Написання студентами реферату – одна з важливих форм самостійної роботи. Підготовка реферату – це ознайомлення та осмислення, а потім – поаспектний аналіз підібраної за темою літератури та джерел, виявлення головних даних, які повинні увійти до реферату. При реферуванні слід не механічно переказувати, а викладати суть роботи у максимально стислій та узагальненій формі.

Реферат обов’язково повинен містити розгорнуті аргументи, міркування, порівняння. Мова реферату повинна бути точною, короткою, ясною, простою.
Реферат складається з таких частин:


 1. План

 2. Вступ

 3. Основна частина, поділена на 2 – 3 розділи

 4. Висновки

 5. Список використаних джерел та літератури (не менше 10)


Загальний обсяг реферату: 10 – 12 друкованих сторінок формату А-4 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали
Посилання на використані джерела, наведені у списку літератури, є обов’язковими.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША РЕФЕРАТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВФТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ: ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ
Реферат

з курсу "Історія України"

студента (-ки) І курсу

спеціальності "Англійська мова та література"

Петренко Ольги Іванівни

Науковий керівник:

доцент Подгайко М.К.


Маріуполь - 2009

Схожі:

План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconЛюбецький з’їзд князів Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconУтворення І розвиток ранньофеодальної держави Київської Русі
Проаналізувати політичний, соціально-економічний лад Київської Русі. Розкрити причини феодальної роздрібненості Русі. Визначити роль...
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconУрок 21 Тема: Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича
Галицько-Волинську державу як спадкоємицю традицій Київської Русі, показати роль Данила Галицького в процесі державотворення, висвітлити...
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconПервіснообщинний лад на території України
Завершення формування Київської держави. Володимир Великий І його реформи. Історичне значення хрещення Русі
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconПлан лекції Внутрішня політика лейбористських та консервативних урядів...
Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підруч для 11-го кл. – К.: Ґенеза,2004....
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconТема: Київська Русь (ІХ хіі ст.)
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconПлан Причини падіння Центральної Ради та прихід до влади П. Скоропадського....
Тема 6: Українська держава гетьмана Скоропадського. Відновлення унр та Директорія
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст iconПлан Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток в Наддніпрянщині...
Соціально-економічне та громадсько-політичне життя в українських землях підвладних Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ...
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст icon1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика
Соціально-економічний та політичний розвиток Османської імперії у другій половині XIX ст. Режим зулюму
План: Формування території та політичний устрій Київської держави. Соціально-економічний розвиток Русі у Х хіі ст. Внутрішня та зовнішня політика князів наприкінці ІХ у Х ст icon2 виникнення та розквіт київської русі заняття №4 Розселення слов’ян І виникнення Київської Русі
Утворення великих союзів племен у yi-yiii ст передувало утворенню держави. Ці племінні союзи були зародками держави з досить примітивним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка