Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка7/11
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


чергу спирається на упорний підшипник 7. Установка такого підшипника виключає тертя на торці гайки і дозволяє визначити коефіцієнт тертя тільки в різьбі , так як момент тертя в підшипнику дуже малий і можна прийняти , що Тзав = Тр.

Затягування гайки, а, отже, досліджуваного болта здійснюється динамометричним ключем /мал.2/, забезпеченим набором змінних головок для різноманітних розмірів гайок. Для виключення можливості повороту болта в момент затягування головка його утримується змінним сухариком 8. Для визначення коефіцієнта тертя на торці гайки в корпус установки замість втулки 6 встановлюється обмежувач 9. В цьому випадку упорний підшипник не працює.

^ 4.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1.Дослідам піддають два однакових стандартних болта з гайками. У одному з них різьба знежирюється бензином чи другим матеріалом і досліджується без змащування, а у другого різьба перед затиском змащується. /Досліди можна проводити і на одному болту без та із змащуванням/.

4.2. Шляхом обміру визначають зовнішній діаметр різьби болта d, крок різьби р , зовнішній діаметр опорної поверхні гайки D1, і діаметр отвору під болт dотв .

4.3. По табл. ГОСТа для даного зовнішнього діаметра d різьби і кроку р знаходять відповідні їм внутрішній d1 і середній d2 діаметри, а також визначають розрахунковий діаметр dр.

4.4. Встановлюють індикатори динамометричної пружини та динамометричного ключа в гніздах так, щоб їх стержні, торкаючись упора, були підняті на 1-2 мм, і закріплюють установочними гвинтами. Після цього шкали індикаторів встановлюють нульовою поділкою проти стрілок.

4.5.Встановлюють випробовуваний болт і затягують гайку вручну чи звичайним гайковим ключем, до моменту початку відхилу від нуля стрілки індикатора установки.

4.6.Визначають допустиму силу затягування болта [Pзат] по формулі /5.11/.

4.7.Використовуючи динамометричний ключ, плавно, без перекосів, зупинок і ривків затягуючи гайку досліджуваного гвинта, фіксуємо показання індикаторів установки і динамометричного ключа для чотирьох сил затягування Pзат=0,25[Pзат]; 0,5[Pзат]; 0,75[Pзат] і [Pзат]. Користуючись тарованими графіками, знаходять відповідне кожному значенню показань індикаторів величини зусилля затягування Pзат і Тзат. Навантаження і замірювання виконують тричі і визначають їх середнє арифметичне значення.

Кожний болт випробовують двічі. Один раз з установкою під гайку упорного підшипника для виключення торцевого тертя. Другий раз при встановленні обмежувача 9.

^ 5.РОЗРАХУНКОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ

При закручуванні гайки різьбового з’єднання зі сторони динамометричного ключа на гайку передається крутний момент Тзав, той що долає момент тертя в різьбі Тр і на торці гайки Тт (мал.3)Мал.3
Тзав= Тр + Тт (5.1)

Виникаючі в результаті затягування болта осьові зусилля Pзат і моменти Тр і Тт зв’язані співвідношеннями:

 (5.2)

 (5.3)

де  - середній діаметр різьби;

 – кут підйому різьби, що визначається із рівності

; (5.4)

р – крок різьби;

f – дійсний коефіцієнт тертя;

ρкут тертя в різьбі, який відповідає наведеному коефіцієнту тертя в різьбі f1=tgρ; /5.5/

D1зовнішній діаметр опорної поверхні гайки /рівний розміру під ключ/;

dотв – внутрішній діаметр опорної поверхні /рівний отвору під болт/;

Dcepсередній діаметр опорної поверхні гайки

Dcep = 0,5(D1 + dотв); (5.4)

fТкоефіцієнт тертя на торці гайки.

Для різьб з кутом профілю α коефіцієнт тертя f1 і дійсний коефіцієнт тертя f зв’язані залежністю

 (5.7)

а також приближене

 (5.7a)

де φ – кут тертя.

Для метричних кріпильних різьб с трикутним профілем α =60° і cosα/2=cos30°=0,87

f=0,87f1 (5.8)

При визначенні коефіцієнтів тертя f і fТ по величині крутних моментів в різьбі Тр і на торці гайки Тт із формули /5.2/ отримуємо

 (5.9)

а із формули /5.3/

 (5.10)

Використовуючи формули /5.5/ і /5.8/ визначають коефіцієнт тертя f.

Допустиме зусилля затягування болта визначають по формулі

 (5.11)

- розрахунковий діаметр різьби;

dp = d – 0,94p (5.12)

- допустиме напруження на розтяг для матеріалу болта;

1,3 - числовий коефіцієнт, враховуючий напруження кручення, яке виникає в витках з попереднім затягуванням.

^ 6.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ДОСЛІДІВ

6.1.Заповнюються характеристика досліджуваного болта і умови мащення.

6.2.Заповнюються дані про результати дослідів по замірюванні повного крутного моменту Тзав, і моменту в різьбі після чого виводяться середньоарифметичні дані.

6.3.Будується графік залежності моментів Тзав і Тр від сили затягування Pзат.

6.4.Визначаються залежності відношення еквівалентного напруження до напруження розтягу для різної величини зусилля затягування.

6.5.Визначаються відношення зусилля затягування болта Pзат і зусилля, яке прикладається до ключа.

6.6.Визначається дійсний коефіцієнт тертя f і на торці гайки fТ .

6.7.Зробити висновки щодо виконаної лабораторної роботи.


^ 7 .ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 7

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕРТЯ В РІЗЬБІ ТА ТОРЦІ ГАЙКИ
7.1. МЕТА РОБОТИ: визначити коефіцієнт тертя в різьбі та на торці гайки , вивчити їх залежність від матеріалів деталей різьбового з’єднання ,

термообробки , точності виготовлення різьби та шорсткості поверхні , а також наявності та сорту мастила .

7 .2. Схема установки

1) визначення повного крутного моменту загвинчування на ключі:

Т загв =Тр+Тт.:

2)визначення моменту на ключі , необхідного для подолання моменту сил тертя в різьбі (Тт.=0)

7.3. характеристика дослідження болта та умови мащення

Таблиця 7.1.


Параметри з’єднання


Позначення

Метод визначення

Розміри

1

2

3

4

1. Зовнішній діаметр різьби болта, мм

dВиміряти штангенциркулем
2. Середній діаметр різьби болта, мм

d2По табл. ГОСТа
3. Внутрішній діаметр різьби болта, мм

d1По табл. ГОСТа
4. Крок різьби, мм

РВиміряти різбоміром
5. Кут підйому гвинтової лінії різьби за сер. діаметром, град


β


tgβ=
6. Зовнішній діаметр опорної поверхні гайки, мм (розмір під ключ)

D


Виміряти штангенциркулем
7. Діаметр отвору під болт в опорній втулці, мм

dотвВиміряти штангенциркулем
8. Розрахунковий діаметр різьби болта, мм

dp
dp= d - 0.94p

9. Допустиме напруження розтягу для матеріалу болта, МПа


[ ]


[ ]=
10. Коефіцієнт запасу міцності при контрольній (неконтрольованій) затяжці

n-
11. Допустима сила затяжки болта, Н

[ F ][ F ]=

12. Сорт мастила та стан поверхні тертяПримітки :

Границя текучості для сталі Ст3 ГОСТ 535-79 =220 МПа,

запас міцності n = 1, 5 - 2.

^ 7. 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ТА ПІДРАХУНОК
7.4.1. Результати вимірів повного крутного моменту загвинчування на ключі

Таблиця 7.2.


Сила затяжкиПокази індикатора динамометричної пружини, мм

Покази індикатора на динамометричному ключі, мм

Момент загвинчування на ключі , Тзагв, Нм

№ дослідуСереднє значення, мм

Fзат=0,25[F]
12

3

Fзат=0,5[F]
12

3

Fзат=0,75[F]
12


3
Fзат=[F]

12

31   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка