Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка3/11
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Де - осьовий крок, отриманий заміром.

Знайдене значення модуля округлюють до найблищого стандартного по табл.1.

Ділильний діаметр червяка Де - діаметр вершин червяка визначають заміром

Діаметр западин Основні параметри не регулюємих червячних передач наведені в табл.1.

Основні параметри не регулюємих черв’ячних передач
Допустимі відношення 2; 2.5

8; 10

12.5; 16

18


1; 2; 4

2

12

1, 2, 4

3.15; 4

2.5

12

1, 2, 4

5

3

10; 12

1, 2, 4

6.3

8; 10; 12.5; 16; 20

1; 2; 4


3.5

10;

12; 14


1, 2, 4

8; 10; 12.5

8; 10; 12.5; 16; 20

1; 2; 4

3

6

8

9; 10; 12


1, 2, 4

16

8; 10; 12.5; 16

1; 2; 4


Коефіцієнт діаметра черв’яка Кут підйому витка черв’яка Де - число заходів черв’яка.

Параметри черв’ячного колеса.

Діаметр ділильного кола Де – число зубів колеса.

Середній діаметр вершин зубів Діаметр западинНайбільший діаметрПараметри передачі.

Міжосьва відстаньВідносно зовнішніх, так як при перекосах виявляються концентрації напружень у країв роликів. Приймають для установки жорстких двоопорних валів.

Мають більше кількість конструктивних виконань

2.4. Роликопідшипники радіальні дворядні сферичні. Передають радіальне і двостороннє осьове навантаження, величина останнього не перевищує 25% не використаного радіального навантаження.

Якщо діє тільки осьове навантаження, то працює тільки один ряд підшипників. Допустимий перекіс кілець до . Мають значно більшу вантажопідйомність, чим відповідні шарикові, але більш тихохідні і дорогі.

Рекомендується приймати для тяжко навантажених багатоопорних валів; для двоопорних валів, посадочні місця під підшипники яких розточені не з однієї установки, або розміщені в різних корпусах

І т.д.

2.5. Роликопідшипники з тлінними циліндричними роликами або голками. Передають тільки радіальне навантаження. Осьової фіксації вала не забезпечують. Мають менші діаметральні, але більші осьові габарити. Відносний перекіс кілець недопустимий, так як це приводить до порушення лінійного контакта голок з дорожками кочення. Рекомендується приймати в опорах з обмеженими діаметральними габаритами. Особливо широко застосовують в механізмах з кочковим режимом руху.

По конструктивному виконанню бувають з внутрішнім і зовнішнім кільцем; із зовнішнім, але без внутрішнього кільця; без кілець (насипом або з сепаратором).

2.6.Роликопідшипники радіальні з витими роликами. Передають тільки радіальне навантаження. Осьова фіксація вала не відбувається, найкраще приймають радіальні і ударні навантаження. Ролики мають понижену жорсткість; менш чутливі до забрудненої оливи. Допускається незначний перекіс доріжок кочення. Не застосовуються в бистрохідних передачах. Можуть бути із зовнішнім і внутрішніми кільцями, з одним із них або взагалі без кілець.

Рекомендується приймати в опорах із середніми радіальними навантаженнями ударного характеру з невеликою частотою обертання.

У відповідальних вузлах не застосовуються.

2.7. Шарикопідшипники радіально – упорні однорядні. Передають радіальне і осьове навантаження. Величина осьового навантаження визначається величиною кута контакту. Із збільшенням цього кута осьова вантажопідйомність збільшується за рахунок зменшення радіальної:

Тип 36000 

Тип 46000 

Тип 66000 

Де - допустиме осьове навантаження,

 - не використане радіальне навантаження.

Осьове навантаження сприймається тільки в одному направленні. По швидкісним характеристикам не поступаються радіальним однорядним. Збільшення кута контакту зменшує допустиму швидкість обертання. Також можуть сприймать осьве навантаження. Встановленні відповідним чином по 2 шт. в опорі, забезпечують більшу вантажопідйомність опори і здатність сприймати двостороннє осьове навантаження.

Приймаються при середніх і високих частотах обертання.

2.8. Роликопідшипники радіально – упорні однорядні (конічні). Передають одночасно діючі радіальні і осьові навантаження. Із збільшенням кута конусності зовнішнього кільця осьова вантажопідйомність зростає за рахунок зменшення радіальної.

Відносний перекіс кілець не допускається. Допустима колова швидкість значно нижча чим у підшипників з циліндричними роликами. Передають одностороннє осьове навантаження, величина якої в залежності від кута наступна:

Тип 7000 

Тип 27000 

Де - допустиме осьове навантаження

 - не використане допустиме радіальне навантаження.

Кут конусності роликів .

Допускають роздільний монтаж кілець, регулювання осьвого і радіального зазорів як при установці так і під час експлуатації.

Радіальна вантажопідйомність в середньому в 1,9 раза вища, ніж у відповідних однорядних радіальних шарикових підшипниках.

Широко застосовуються в машинобудуванні при низьких і середніх швидкостях (не більше 5…10 м/с на валу).

2.9. Шарикопідшипники упорні. Передають осьове одностороннє навантаження. Задовільно працюють при низьких і середніх швидкостях ( не більше 5…10 м/с на валу). При високих частотах обертання підшипники швидко виходять із роботи в наслідку дії центробіжних сил із сторони шариків на доріжки кочення. На горизонтальних валах працюють хужіше, чим на вертикальних; потребують хорошого регулювання і підтяжки кілець.

Для забезпечення передачі осьового навантаження в обидві сторони приймають подвійні підшипники, в яких середнє кільце закріплене на валу, має доріжки з двох сторін, а зовнішні кільця, встановлені в корпус, мають по одній доріжці.

2.10. Роликопідшипники упорні. Передають осьове навантаження. Мають більшу навантажувальну властивість, чим шарикові упорні, але задовільно працюють при низьких частотах обертання.

Динамічне навантаження 

а) радіальних і радіально-упорних підшипників:

шарикових при ммРоликовихб) упорних шарикових підшипників при ммДе - коефіцієнт динамічної вантажопідйомності, який залежить від геометрії деталей підшипника, точності виготовлення і матеріалу; вибирається з таблиці 1;

0.01

4.66

0.08

7.31

0.20

7.98

0.02

5.45

0.09

7.42

0.22

7.92

0.03

5.96

0.10

7.53

0.24

7.87

0.04

6.35

0.12

7.76

0.26

7.76

0.05

6.83

0.14

7.87

0.28

7.64

0.06

6.91

0.16

7.92

0.30

7.53

0.07

7.08

0.18

7.98
число рядів тіл кочення;

 - кут контакту град;

- число тіл кочення;

 - діаметр тіла кочення, мм;

 - довжина ролика, мм;

 - середній діаметр підшипника ( діаметр розміщення центрів тіл кочення), мм.

Передаточне відношення Матеріалоємність являє собою відношення маси редуктора М (кг) до величини крутного момента на валу червячного колеса 

Мащення зачеплення відбувається за рахунок занурення колеса в маслянну ванну.

В черв’ячних передачах застосовують більш в’язкі мастила, ніж в других передачах. Об’єм оливи визначаєть із залежності 0,6…1,0 л на 1 кВт потужності яка передається. Глибина занурення колеса в оливу не менше чим на висоту зуба і не більше 6 модулів. Для уникнення швидкого старіння оливи і змішування її з осадком рекомендується по можливості збільшити об’єм оливи.

^ 3. ОБЛАДНАННЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА ТА ІНСТРУМЕНТ.

Обєктом вивчення являється стандартний одноступінчатий черв’ячний редуктор РУН-80-20,5-2-2 ГОСТ 10563-66. Для замірів використовують штангенциркуль, для розбирання і збирання редуктора рожкові ключі і підставки.
^ 4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Проводимо зовнішній огляд редуктора з метою: як кріпиться редуктор до рами; тип вихідних кінців валів; розміщення коліс на валах; охолодження редуктора; спосіб заливки, оливи і контролю рівня її; в яких місцях і для чого зроблені ребра жорсткості, як закріплюють редуктор для транспортування.

4.2. Визначаємо массу редуктора (без оливи).

4.3.Встановлюємо редуктор на підставку і проводимо його розбирання, дотримуючись правил техніки безпеки. Червяк і червячне колесо встановлюємо на підставку.

4.4.Визначаємо кількість заходів черв’яка та інші його основні параметри.

4.5.Розраховуємо основні параметри за формулами які наведені вище.

4.6. Визначаємо площу дна редектора, необхідну для визначення обєма оливи; розраховуємо діаметри під фундаментальні болти і визначаємо їх кількість.

4.7. Складаємо кінематичну схему редуктора із вказаними арабськими цифрами номерів валів, починаючи з вхідного вала. Результати всіх вимірювань заносимо у відповідні таблиці протокола лабораторних робіт. За наступними данними визначаємо параметри черв’яка і черв’ячного колеса, підшипників і редуктоа в загалому.

Після закінчення розрахунків проводять опис конструкції редуктора, складають перелік складових одиниць і деталей; дають рекомендації по вдосконаленню конструкції вузлів і деталей.

По закінченню вказаних робіт, здають лабораторну роботу викладачу. Встановлюють на місце кришку – корпус підшипникового вала колеса. Після цього редуктор і інструмент здають учбовому майстру.
^ 5.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
5.1. Як визначити передаточне число редуктора.

5.2. Що таке коловий модуль?

5.3.Чому дорівнює радіальний зазор між западиною черв’яка і вершиною зуба черв’ячного колеса?

5.4. Що таке кут зачеплення і чому він дорівнює в нерегулюємому зачепленні?

5.5. Назвіть типи черв’яків; який тип і чому найбільш широко застосовується в машинобудуванні?

5.6.Як залежить ККД черв’ячної передачі від числа заходів черв’яка і геометричних параметрів?

5.7. Назвіть основні причини виходу із ладу черв’ячних передач.

5.8.Чому умови для утворення масляного клина в зачепленні черв’ячної передачі хужіші чим у зубчатої?

5.9.Які властивості повинні мати матеріали черв’яка зубів черв’ячного колеса?

5.10. Яка складова повної сили в зачепленні діє вздовж оси черв’яка і яка складова на колесі зрівноважена?

5.11. При обертанні вала черв’яка за часовою стрілкою який підшипник вала черв’ячного колеса буде сприймати осьове навантаження?

5.12.Які вимоги виносяться до мащення черв’ячних редукторів?


^ 3. ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВЧЕРВ'ЯЧНОГО РЕДУКТОРА

3.1. МЕТА РОБОТИ : Вивчити конструкцію, визначити параметри черв'яка та черв'ячного колеса, підшипників та редуктора в цілому .

3.2. КІНЕМАТИЧНА СХЕМА РЕДУКТОРА (позначення згідно ГОСТ 2.770-69 "Обозначения условниє графические в схемах. Элементы кинематики"). Виконують в 2-х проекціях.


^ 3.3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ

Таблиця 3.1.


Параметри

Значення параметрівЧерв'яка

Черв'ячного колеса

ВИЗНАЧЕНІ

Число заходів черв'яка, Z1

Число зубів колеса, Z2Крок, р, мм


Діаметр вершин, da, ммДовжина нарізної частини черв'яка, b1, ммШирина зубчастого вінця

черв’ячного колеса, b2, ммНайбільший діаметр черв'ячного колеса, daм, ммВисота витка черв'яка, h, ммНапрямок гвинтової лінії черв'якаРОЗРАХОВАНІ

Модуль , m , ммДілильний діаметр, d 1, ммДіаметр западин, d f1, ммКоефіцієнт діаметра черв'яка, q1Кут підйому витка черв'яка, γ1

град , хв.

^ 3.3.1.ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ

Таблиця 3.2.


Параметри


Номер вала


1

2

Діаметр зовнішній, D, ммДіаметр внутрішній, d, ммШирина зовнішнього кільця, С, ммТип та серія підшипникаПозначенняДовговічність одного з підшипників, Lh ,год.Тип мастила та спосіб мащення
3.3.2. РЕДУКТОР

Таблиця 3.3.

Параметри

Величина

ВИЗНАЧЕНІ

Тип редуктора та його позначення
Спосіб мащення зачеплення та тип мастила
Маса редуктора, М, кг
Спосіб регулювання зачеплення
Площа дна корпуса
РОЗРАХОВАНІ

Передаточне число, U
Питома матеріалоємність редуктора, q, Нм/кг
Міжосьова відстань, аw, мм
Об'єм мастила, V, л


3.4. ЕСКІЗ

^ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА ВХІДНОЮ АБО ВИХІДНОГО ВАЛА

(ЗА ВКАЗІВКОЮ ВИКЛАДАЧА)


3.5. КОРОТКИЙ ОПИС РЕДУКТОРА, ПЕРЕЛІК СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ТА ДЕТАЛЕЙ З ВКАЗІВКОЮ ЇХ КІЛЬКОСТІ

^ 3.6. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА

3.7. ВИСНОВКИ


Виконав студент(ка) 3 курсу ф-ту групи

Прийняв(ла) ___________________________________
Дата_______________________________________
Лабораторна робота №4

Вивчення конструкції визначення параметрів підшипників кочення

^ 1.МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити конструкції, визначити основні геометричні і силові параметри підшипників кочення , тип, позначення і області їх використання.

1.2. По вказівці викладача визначити динамічну і статичну вантажопідйомність одного підшипника.

^ 2.КОРОТКІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Підшипники являються опорами валів і осей. Вони сприймають радіальні і осьові навантаження зі сторони вала и передають їх на корпус підшипника. Основними геометричними параметрами підшипників являються : зовнішній діаметр зовнішнього кільця D , внутрішній діаметр внутрішнього кільця d , ширини кілець : зовнішнього С і внутрішнього В . Силові параметри – динамічна С и статична Со вантажопідйомності ; кінематичні – гранична частота обертання n , техніко – економічні – маса і вартість . Нижче приведені короткі характеристики підшипників основних типів.

2.1. Шарикопідшипники радіальні однорядні. Сприймають радіальне навантаження і двосторонню осьову, але величина останньої не повинна перевищувати 70% не використаної радіальної. Допускають перекіс внутрішнього кільця по відношенню до зовнішнього до 15' . Тоді отримують найбільший К.К.Д. . Допускають найбільші частоти обертання . Найдешевші. Випускаються в великій кількості . Мають велике різноманіття конструктивних виконань. В сільському господарстві широке використання отримали останнім часом підшипники типу 150, 600 закритого виконання. Рекомендується для установки жорстких двохопорних валів при відстані між опорами l ≤ 10d, де d – діаметр вала.

2.2. Шарикопідшипники радіальні дворядні сферичні. Призначені для сприйняття радіальних навантажень ; можуть одночасно сприймати и двостороннє осьове навантаження, величина якого не повинна перевищувати 20% не використаного радіального навантаження. Завдяки тому, що центр сферичної поверхні зовнішнього кільця розташований на осі вала, допускається відносний перекіс кілець від 2 до 3° .

Рекомендується для встановлення багатоопорних / більше двох опор/ валів ; не жорстких 2-х опорних валів ; якщо опори валів розташовані на окремо стоячих корпусах або гнізда під підшипники розточені не з однієї установки , тобто не забезпечена жорстка співвісність посадочних місць і т.д.

Підшипник типу 11000 призначений для встановлення на гладких валах через закріплювальну втулку із зовнішньою конічною поверхнею, на яку одягається внутрішнє кільце підшипника з такою ж конусністю. Втулка має різьбу і повздовжній розріз . При закручуванні гайки втулка втягується в простір між кільцем підшипника і валом і закріплює підшипник в будь-якому місці вала.

2.3. Роликопідшипники радіальні з короткими радіальними роликами. Призначені для передачі радіальних навантажень. Деякі конструкції можуть сприймати незначні осьові навантаження. Мають велику радіальну вантажопідйомність , близько в 1.7…1.9 більшу , ніж радіальні шарикові, але більш тихохідні, трохи дорожче відповідних шарикових. Вони чутливі до перекосу внутрішніх кілець відносно зовнішніх, так як при перекосах виникає концентрація напружень біля країв роликів. Викоистовують для встановлення жорстких двоопорних валів.

Існує велике різноманіття конструктивних рішень.

2.4. Роликопідшипники радіальні дворядні сферичні. Передають радіальне та двохстороннє осьове навантаження , причому величина останньої не повинна перевищувати 25% не використаного допустимого навантаження. Якщо діє чисто осьове навантаження , то працює лише один ряд підшипників. Допускають відносний перекіс кілець до 2…3°. Має значно більшу вантажопідйомність, ніж відповідні шарикові , але більш тихохідні та вартісні.

Рекомендовано приймати для опор тяжко завантажених багато опорних валів ; для двохопорних валів , посадочні місця яких під підшипники розточені не з тієї установки, або ж розташовані в різних корпусах і т.д.

2.5.Роликопідшипники з довгими циліндричними роликами або голками. Передають лише радіальне навантаження. Осьової фіксації вала не забезпечують. Володіють меншими діаметральними , але більшими осьовими габаритами. Відносний перекіс кільця недопустимий , так як це призводить до порушення лінійного контакту або з доріжками кочення. Рекомендується використовувати в опорах з обмеженими діаметральними габаритами. Особливо широко використовують в механізмах з коливальним режимом руху.

По конструктивному виконанню бувають із внутрішнім і зовнішнім кільцем; з зовнішнім, але без внутрішнього кільця; без кілець.

2.6. Роликопідшипники радіальні із завитими роликами. Передають лише радіальні навантаження. Осьової фіксації вала не забезпечують. Краще за інші підшипники сприймають радіальні ударні навантаження. Ролики мають понижену жорсткість; менш чутливі до забруднення оливи. Дозволяється незначний відносний перекіс доріжок кочення. Не використовуються в швидкохідних передачах. Можуть бути з зовнішнім і внутрішнім кільцями, з одним із кілець або без обох кілець.

Рекомендовано використовувати в опорах із середнім радіальним навантаженням ударного характеру з невисокою частотою обертання.

2.7. Підшипники кулькові радіально – упорні однорядні. Передають радіальні і осьові навантаження. Величина осьового навантаження визначається величиною кута контакту. Зі збільшенням цього кута осьова вантажопідємність збільшиться за рахунок зменшення радіальної:

тип 36000 / β=12°/ … 

тип 46000 / β=26°/ … 

тип 66000 / β=36°/ … 

де – допустиме осьове навантаження,

 - невикористане допустиме радіальне навантаження.

Осьове навантаження сприймають тільки в одному напрямку. По швидкісним характеристикам не поступаються радіальним однорядним. Збільшення кутів контакту дещо знижують допустимі границі швидкості обертання. Можуть сприймати чисто осьові навантаження. Встановлені відповідним способом по 2 шт. в опору, забезпечують велику вантажопідємність опори і здатність сприймати двохсторонні осьові навантаження.

Використовуються при середніх і високих частотах обертання.

2.8. Роликопідшипники радіально – упорні однорядні /конічні /. Передають одночасно діючі радіальні а осьові навантаження. Зі збільшенням кута контакту конусності зовнішнього кільця осьова вантажопідємність зростає за рахунок зменшення радіальної. Відносний перекіс кілець не допустимий. Допустимі колові швидкості значно менші, ніж у підшипників з циліндричними роликами. Передають одностороннє осьове навантаження, величина якого в залежності від кута β слідуюча :

тип 7000 / β=10°…17°/ … 

тип 27000 / β=25°…29°/ … 

де – допустиме осьове навантаження,

 - невикористане допустиме радіальне навантаження.

Кут конусності роликів 1,5°… 2°.

Допускають роздільний монтаж кілець, регулювання осьового і радіального зазору як при встановлені так і при експлуатації. Радіальна вантажопідємність в середньому в 1,9 разів вища , ніж у відповідних однорядних радіальних кулькових підшипниках. Широко використовуються в машинобудуванні при низьких і середніх швидкостях /не більше 5…10 м/с на валу/.

2.9.Шарикопідшипник упорний. Передають осьові односторонні навантаження. Задовільно працюють при низьких і середніх швидкостях /не більше 5…10 м/с на валу/. При високих швидкостях обертання підшипники швидко виходять з ладу в наслідок дії центробіжних сил зі сторони кульок на доріжки кочення. На горизонтальних валах працюють гірше, ніж на вертикальних; вимагають хорошого регулювання і постійного підтискання кілець.

Для забезпечення передачі осьового навантаження в обидві сторони приймають подвійні підшипники, в яких середнє кільце, закріплюване на валу, має доріжки з обох сторін, а зовнішні кільця, встановлювані в корпус, мають по одній доріжці.

2.10. Роликопідшипники упорні. Передають осьове навантаження. Мають велику навантажувальну здатність, ніж кулькові упорні, але задовільно працюють при низьких частотах обертання.

Динамічна вантажопід’ємність С(Н)

а) радіальних і радіально упорних підшипників:

кулькових при Дт ≤ 25,4 мм

,

роликових

,

б) упорних кулькових підшипників при Дт ≤ 25,4 ммде – коефіцієнт динамічної вантажопід’єності, залежної від геометрії деталей підшипника, точності виготовлення і матеріала; вибирається з таблиці І;

Таблиця Іfff

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

4,66

5,45

5,96

6,35

6,83

6,91

7,08

0,08

0,09

0,10

0,012

0,14

0,16

0,18

7,31

7,42

7,53

7,76

7,87

7,92

7,98

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30


7,98

7,92

7,87

7,76

7,64

7,53


і – число рядів тіл кочення;

β – кут контакту, град;

z – число тіл кочення;

Дт – діаметр тіла кочення, мм;

l – довжина ролика, мм;

d0 – середній діаметр підшипника / діаметр розміщення центрів тіл кочення/, мм.

^ 3. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Об’єктами вивчення являється різного типорозміру підшипники, розміщені на підставці. Матеріальний інструмент – штангенциркуль 0…150 мм.

^ 4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

По кожному підшипнику

4.1. Зробити ескіз поперечного розрізу підшипника в зборі; показати напрями сил, які сприймає.

4.2. Заміряти основні розміри: зовнішній /Д / і внутрішній / d / діаметри і ширину / В / і / С / в мм.

По таблиці визначити серію, записати повне позначення підшипника.

По таблиці визначити динамічну / с / і статичну / с0 / вантажопід’ємність, граничну частоту обертання / n / і масу / М /.

4.3. Дати коротку технічну характеристику підшипника.

4.4. Визначити за вказівкою викладача динамічну / с / і статичну / с0 / вантажопід’ємність одного із підшипників і зрівняти з табличними значеннями.

Закінчивши роботу по кожному підшипнику і виконавши необхідні розрахунки , здають роботу викладачу, після цього здають робоче місце майстру.

^ 5.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

5.1. По якому параметру підбирають підшипники кочення?

5.2.Дати приклад позначення різних різних підшипників і розшифрувати його.

5.3. Що таке динамічна і статична вантажопід’ємність?

5.4. Дайте коротку технічну характеристику будь – якого типу підшипника.

5.5. Перерахувати основні типи підшипників.

5.6. Від чого залежить величина осьового навантаження, яке сприймає радіально – упорний кульковий підшипник?

5.7. Що позначає третя цифра справа в номері підшипника?

5.8.Коли рекомендують використовувати сферичні двохрядні підшипники?

5.9. Для чого в підшипниках сепаратор?

5.10. Із яких матеріалів виробляють деталі підшипника і яка їх термообробка?

5.11. чим визначається величина динамічної вантажопід’ємності підшипника?

^ 4. ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
4.1. МЕТА РОБОТИ:

вивчити конструкцію, визначити основні геометричні параметри підшипників кочення, встановити їх тип, написати позначення та вказати область застосування.

4.2.1. ШАРИКОПІДШИПНИК РАДІАЛЬНИЙ ОДНОРЯДНИЙ (заповнюється на кожний підшипник окремо)

а) Ескіз поперечного перерізу

Геометричні розміри: D =…………..,мм

d =…………...,мм

B =…………...,мм

Типорозмір(позначення)

Динамічна вантажопідєомність C =…………….,H

Статистична вантажопідйомність C0=……………,H

Гранична частота обертання n =…………….,1/c

Маса M =……………,кг

б) Коротка технічна характеристика підшипника.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка