Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка2/11
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 валами.

Найбільш широко застосовують конічні передачі, у яких , тобто між перпендикулярними валамиДе кути ділильних конусів відповідно шестерні і колеса.

Передаточне відношення Де числа зубів відповідно колеса і шестерні.

Кути визначають по формулахРис.1На Рис.1 видно, що найбільша висота зуба рівна 

Зовнішній коловий модуль


Розраховане значення модуля округлюємо до найближчого по стандарту СТ СЄВ 310-76.

1ряд

1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
8

2ряд
175
2,25
2,75
3,5
4,5
5,6
7

Зовнішня кінцева відстань Середній коловий модуль Середня кінцева відстань Де ширина вінця (довжина зуба)

Зовнішній коловий ділильний діаметр Середній коловий ділильний діаметр Коефіцієнт ширини колеса Зовнішні вершини головки і ніжки зубаДе для прямозубих коліс

Кути головки і ніжки зубаМащення зачеплення здійснюється зануренням зубчатого колеса в оливу. Мащення підшипників шестерні здійснюється консистенсним мастилом, підшипників колеса – розбризкуванням оливи. Об’єм оливи визначають із залежності 0,4…0,6 л на 1кВт потужності що передається. Глубина занурення колеса в оливу не повинна перевищувати довжини зуба. Відстань між дном редуктора і зовнішнім діаметром вершин зубів колеса не рекомендують приймати менше 20 мм для уникнення збовтування оливи і попадання її в загрязненному виді на пари де відбувається тертя (зубчате зачеплення, підшипники).
^ 3.ОБЛАДНАННЯ, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ І АПАРАТУРА

Обєктом вивчення є одноступінчастий спеціальний конічний редуктор із зубчатими колесами.

Для вимірювань використовують штангенциркулі 0…150 мм і 0…300 мм; для розбирання і збирання гайкові ключі і підставки.
^ 4.ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
4.1. Проводимо зовнішній огляд редуктора з метою: як кріпиться редуктор до рами; тип вихідних кінців валів; розміщення коліс на валах; охолодження редуктора; спосіб заливки, оливи і контроля рівня її; в яких місях і для чого зроблені ребра жорсткості, як закріплюють редуктор для транспортування.

4.2. Визначаємо массу редуктора (без оливи).

4.3. Встановлюємо редуктор на стіл і проводимо його розбирання в такій послідовності: виймаємо 4 гвинта які закріплюють підшипниковий вузол шестерні і знімаємо його. Легкими ударами молоткапо торцю вала шестерні через бронзову наставку вибиваємо вал. Кожний вузол знятий з редуктора відразу встановлюємо на підставку. Викручуємо 6 гвинтів які кріплять наскрізну кришку – корпус підшипника колеса і знімаємо її. Виймаємо вузол в зборі вал – колесо і встановлюємо на підставку.

4.4. Визначаємо тип коліс.

4.5. Визначаємо числа зубів шестерні ; заміряємо ширину зубчатого вінця ( довжину зуба) ; зовнішні діаметри колових вершин.

4.6. Визначаємо тип підшипників, заміряємо їх розміри: зовнішній діаметри, ширину зовнішнього кільця.

4.7. Визначаємо площу дна редуктора, необхідну для визначення об’єма оливи; заміряємо діаметр отвору під фундаментальні гвинти.

4.8. Виконуємо ескіз підшипникового вузла.

4.9. Встановлюємо вузол вал – колесо в корпусі редуктора.

4.10. Збираємо підшипниковий вузол шестерні, встановлюємо його в корпус і закріплюємо.

4.11. Складаємо кінематичну схему редуктора із вказаними арабськими цифрами номерів валів, починаючи з вхідного вала.

4.12. Встановлюємо наскрізну кришку – корпус підшипника вала колеса, не закріплюючи його.

Результати всіх вимірювань заносимо у відповідні таблиці протокола лабораторних робіт. За наступними данними визначаємо параметри зубчастих коліс, підшипників і редуктоа в загалому.

Після закінчення розрахунків проводять опис конструкції редуктора, складають перелік складових одиниць і деталей; дають рекомендації по вдосконаленню конструкції вузлів і деталей.

По закінченню вказаних робіт, здають лабораторну роботу викладачу. Встановлюють на місце кришку – корпус підшипникового вала колеса. Після цього редуктор і інструмент здають учбовому майстру.

^ 2. ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНІЧНОГО РЕДУКТОРА
2.1. МЕТА РОБОТИ: Вивчити конструкцію, визначити параметри зубчастих коліс, підшипників та редуктора в цілому.
^ 2.2. КІНЕМАТИЧНА СХЕМА РЕДУКТОРА

(позначення згідно ГОСТ 2.770-69 "Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики″).

Виконують в 2-х проекціях.

^ 2.3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ

2.3.1. ЗУБЧАСТА ШЕСТІРНЯ ТА КОЛЕСО
Таблиця 2.1.

Параметри

Позначення

1

2

ВИЗНАЧЕНІ

Типи: прямо-, косозубе або з круговими зубамиЧисло зубів, ZШирина зубчастого вінця, b, ммРозмір a1,ммРозмір a2, ммРОЗРАХОВАНІ

Кути ділильних конусів, δ12 град., хв.Найбільша висота зуба, hе, ммЗовнішня конусна відстань, Re, ммСередній коловий модуль, mtn, ммСередня конусна відстань,Rm, ммДіаметр зовнішнього ділильного кола.dе, ммДіаметр середнього ділильного кола, dm.ммКоеф. ширини, b/mКоеф. ширини, b/RЗовнішня висота головки зуба, hае, ммЗовнішня висота ніжки зуба, hfe, ммКут головки зуба, град.,хвКут ніжки зуба, град.,хв
^ 2.3.2. ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ

Таблиця 2.2.

Параметри

Номер вала

1

2

Діаметр зовнішній, D, ммДіаметр внутрішній, d, ммШирина зовнішнього кільця, С, ммТип та серія підшипникаПозначенняТип мастила та спосіб мащенняКонструктивні особливості
2.3.3. РЕДУКТОР Таблиця 2.3.

Параметри

Величина

ВИЗНАЧЕНІ

Тип редуктора
Спосіб мащення та тип мастила
Маса редуктора, М, кгДіаметр отворів під фундаментні болти, dф, мм, та їх кількість
РОЗРАХОВАНІ

Передаточне число, U


Матеріалоємність питома, q, нм/кг
Діаметр фундаментального болта, dф, мм
Об’єм мастила, V,л

^ 2.4. ЕСКІЗ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА ВХІДНОГО АБО ВИХІДНОГО ВАЛА (ЗА ВКАЗІВКОЮ ВИКЛАДАЧА)

2.5. КОРОТКИЙ ОПИС РЕДУКТОРА, ПЕРЕЛІК СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ТА ДЕТАЛЕЙ З ВКАЗІВКОЮ ЇХ КІЛЬКОСТІ

^ 2.6. РЕКОМЕНДАЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ РЕДУКОРА

2.7. ВИСНОВКИ

Виконав студент(ка) 3 курсу ф-ту групи

__________________________________________________

Прийняв­(ла)___________________________________________

Дата ______________________________________________

Лабораторна робота №3

Вивчення конструкції і визначення параметрів

Червячного редуктора
^ I.МЕТА РОБОТИ

1.2.Вивчення конструкції редуктора.

1.3.Визначення основних параметрів червяка, червячного колеса, підшипників і редуктора загалом.

2.КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Червячні редуктори призначені для зменшення частоти обертання і збільшення крутного момента при більшому передаточному числі. Передача потужності здійснюється між перехрещеними валами. Редуктори бувають одноступінчасті, рідко – двоступінчасті, горизонтальні і вертикальні; з одним або двома відборами потужності. В роботі розглядається найбільш поширений одноступінчастий редуктор.

Основні відношення не регулюємої червячної передачі.
^ ПАРАМЕТРИ ЧЕРВЯКА

Осьовий модуль 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка