Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка10/11
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


R 20 2.5 1.25 0.63 0.32 0.16

( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

8.5 Записати висновки, пропозиції та рекомендації

Виконав студент(ка) 3 курсу ___________групи

______________________________________

Прийняв(ла)______________________________

Дата __________________________________

Лабораторна робота №9

Визначення коефіцієнтів тертя в пасових передачах

  1. ^ МЕТА РОБОТИ


Мета роботи - вивчення будови пасів та визначення коефіцієнтів тертя в пасових передачах залежно від матеріалу шківів та пасів, форми профілю пасів та величини попереднього натягу .
^ 2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ПРАКТИЧНІ

ПОРАДИ

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Передача, що складається з двох або більше шківів, охоплюючого їх паса та пристрою для натягу і захисного огородження називається пасовою.

Така передача забезпечує передачу потужності на відстань між валами до 15 метрів. Вона є однією із старих механічних передач. В ручній прядці, виконаній іще у 1480 році, застосовано дві пасові передачі. У двигунах внутрішнього згоряння застосовують пасові передачі для приводу вентиляторів та генераторів, а останнім часом в деяких марках двигунів зубчастим пасом приводиться в рух газорозподільчий механізм. На сучасному комбайні "Дон 1500" застосовано 15 пасових передач. Велика кількість пасових передач застосована і на інших сільськогосподарських машинах.

Таке широке використання пасових передач пов'язано з певними перевагами їх над іншими видами передач, серед яких слід відмітити таке:

а) простота конструкції та невисока вартість виконання;

б) можливість передавати рух на відстань до 15 метрів (зубчаста передача тут була б занадто громіздка);

в) плавність і безшумність роботи;

і г) можливість пом'ягчувати поштовхи та удари внаслідок значної піддатливості паса;

д) здатність захищати механізми, що приводяться, перевантаження за рахунок проковзування паса.

Одночасно пасова передача має і недоліки, які частково дещо знижують її цінність, серед них відмічаємо такі:

а) відносно великі розміри передачі;

б) мала довговічність пасів ( близько 2000...5000 годин);

в) непостійні значення передаточного числа (залежить від

навантаження);

г) значні навантаження на вали і опори;

д) необхідність періодичного підтягування пасів у процесі

експлуатації.

За формою поперечного перерізу паси бувають плоскі, клинові (односторонні та двохсторонні) поліклинові, круглі та клинопасові

стрічки.

Останнім часом стали застосовувати передачі зубчастими пасами, що мають виступи на внутрішній поверхні паса. Для роботи пасової передачі необхідно забезпечити силу тертя між шківами та пасами. Для цього необхідно пас, після одягання його на шківи, натягнути силою /V При збільшенні цієї сили буде збільшуватись тягова здатність пасової передачі, але можливе зменшення к.к.д. та строку служби паса і підшипників опор. При передачі крутного моменту у ведучій вітці паса буде збільшуватись натяг до величини  , а у веденій зменшуватись до величини .

Причому

де ,- колове зусилля в пасовій передачі.

Зв'язок між цими зусиллями був знайдений Леонардом Ейлером іще в 1773 році і він має такий вигляд:Тут , - кут обхвату ведучого шківа в радіанах;

- коефіцієнт тертя матеріалу паса з матеріалом шківа;

-основа натуральних логарифмів е=2,71.

Для визначення цього коефіцієнта створена спеціальна установка, яка розглядається нижче.

Практичне використання пасів у сільськогосподарських машинах показує, що довговічність пасів у значних межах залежить від напруження попереднього натягу. Так, наприклад, за даними [7] для клинових пасів встановлено таку залежність відносної довговічності

Таблиця 2.1.1.

Напруження
попереднього

0,9

1,0

1,2

1,5

1,8

натягу , МПа
Відносна
довговічність

420

250

100

33

13

клинового паса,
відсотки

Крім того, велике значення на довговічність пасів має і напруження згину, що виникає при охоплюванні пасом шківів. За даними [7] для клинового пасу типу В для різних діаметрів ведучого шківа , встановлено також зміну довговічності.

Таблиця 2.1.2.


Діаметр ведучого

160

180

200

225

280

шківа, , мм
Відносна довговічність

30

56

100

200

600

клинового паса, %

Як видно з цих двох таблиць, щоб збільшити довговічність паса необхідно використовувати якомога більший діаметр ведучого шківа (меншого)  та приймати невелике напруження попереднього натягу паса МПа для плоских пасів, та МПа - для клинових пасів.

У процесі експлуатації пасових передач необхідно регулярно перевіряти натяг паса за стрілою прогину віток при прикладанні до них контрольного зусилля.
22. ^ ОПИС УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Установка для визначення коефіцієнтів тертя у пасових передачах складається із зварної рами 1, виконаної з труб прямокутного профілю. В нижній частині рама має форму зрізаної чотирьохкутної піраміди, яка у верхній частині переходить у форму паралелепіпеда. На рамі за допомогою двох пластин 2 та стяжних болтів 3 кріпляться змінні шківи 4. Шківи 4 виготовлені зі сталі, силуміну або пластмаси і мають плоску або клинову робочу поверхню для дослідження плоскопасових та клинопасових передач .Елемент досліджуваного пасу 5 за допомогою гвинтів 7 з'єднується кінцями із силовимірювальним пристроєм 8, який виготовлено у вигляді двох точних динамометрів, що мають межі заміру сили 0...5000 Н. Контроль сили попереднього натягу паса та зусилля у набігаючій і збігаючій вітках здійснюють за допомогою двох індикаторів годинникового типу. Індикатори 9 через траверсу 10, що має вигляд балки, виготовленої з прокатної сталі швелерного перерізу, з'єдної з навантажувальним пристроєм. До траверси 10 приєднано навантажувальний пристрій, який має форму гвинта 11 з гайкою 12, яка приводиться в рух за допомогою штурвала з трьома ручками. Навантажувальний пристрій має два диски 14, що забезпечують осьове зміщення А та поворот осей <р досліджуваних передач. Змінний шків 4 за допомогою вісі 17 чотирма болтами 15 та двома кронштейнами 16 кріпляться до повздовжніх брусів рами 1.

Працює установка так. Спочатку підбирають досліджувану пару шків пас. Шків може бути з клиновими канавками або з плоскою робочою поверхнею. Матеріалом шківа може бути сталь, чавун, силумін або пластмаса. Визначають попередній натяг паса  за такою залежністю для плоских пасів  (2.2.1)

або для клинових пасів (2.2.2)

де - напруження попереднього натягу для плоских пасів

= 1,6; 1,8; 2,0; 2.2; 2,4 МПа

- напруження попереднього натягу для клинових пасів

=0,9; 1,2; 1,5; 2,0; 2,6 МПа

 - ширина плоского паса, мм;

 - товщина плоского паса, мм;

А'- площа попереднього перерізу клинового паса, мм3.

Розбиваємо одержане значення  на чотири точки 0,25 ; 0.5;

0,75 та повне значення .

Користуючись тарувальними графіками визначаємо покази індикаторів для встановлення попереднього натягу паса.

За допомогою навантажувального пристрою здійснюємо попередній натяг паса. При цьому пластини 2 повинні розміщуватись горизонтально.

Провертаємо за пластини 2 досліджуваний шків 4 на кут 250... градуса і фіксуємо при цьому показники індикаторів. Натяг у набігаючій вітці буде , а у збігаючій - . Залежність між ними згідно формули , виведеної Л. Ейлером буде така:

(2.2.3)Так як кут обхвату ведучого шківа 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка