Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни»
НазваОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни»
Сторінка1/2
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
Для студентів всіх форм навчання

Одеса 2010

Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», для студентів денної та заочної форм навчання. Автор – упорядник – доцент Волкова І.О.
Рекомендовано до друку кафедрою філософії, історії і політології Одеського державного аграрного університету. Протокол № 9 від 2.06.2010р.
Рецензент: доцент Чебан О.М.

^ МОДУЛЬ І.
1. Що є предметом «Історії України»?:

а) природа і сутність світу і людини;

б) мислення людей як процес;

в) провідні тенденції етногенезу українського народу, його діяльності у всіх сферах суспільних відносин на всіх етапах історичного розвитку;

г) природа і сутність людської діяльності?
2.Трипільська культура на теренах України охоплює період?:

а) ІV –ІІІ тис. до н.е;

б) ІІ ст. до н.е – ІІ ст.. н.е;

в) першої половини І тис. н.е.;

г) другої половини І тис. н.е.
3.Яким племенам належали пам`ятки, знайдені при розкопках Товстої могили у Запорізькій області?:

а) кіммерійцям;

б) скіфам;

в) антам;

г) сарматам.
4. Назвіть перших історично відомих кочовиків на території України?:

а) скіфи;

б)сармати;

в) кіммерійці;

г) гуни.
5.Назвіть історично відомих кочовиків на території України?:

а) скіфи;

б)сармати;

в) кіммерійці;

г) древляни.
6.Як називалися поселення, які утворили грецькі переселенці у Північному Причорномор`ї у середині І тис. до н.е.?:

а) гради;

б) поліси;

в) стоянки;

г) факторії.
7.Назвіть античні міста-держави Північного Причорномор`я?:

а) Ольвія;

б) Миколаїв;

в) Пантікапей;

г) Херсонес.

8. Пемена, що жили на більшій частині території сучасної України в VІІ – ІІІ ст.. до н.е. давньогрецькі автори об`єднували під назвою?:

а)скіфи;

б)сармати;

в) кіммерійці;

г) готи.
9. Пробатьківщиною слов`ян більшість учених вважає територію?:

а) Подунав`я;

б) Прибалтики;

в) Подніпров`я;

г) у басейнах Вісли та Прип`яти.
10. Антами давні історики середини І тис. н.е. називали?:

а) слов`ян, які жили між Дніпром та Віслою;

б) слов`ян, які займали територію від Дністра до Дунаю;

в) слов`ян, що мешкали у Балтії;

г) всі відповіді є вірними.
11.Визначте коли був заснований Київ?:

а) І ст.. н.е.;

б) V ст.. н.е.;

в) ІХ ст.. н.е.;

г) Х ст.. н.е.
12. Назвіть головні міста полян, слов`янських племен, що проживали на території України у VІІІ – ІХ ст.. н.е.?:

а) Київ;

б) Львів;

в) Чернігів;

г) Сяник.
13. Визначте наукову точку зору походження Давньоруської держави?:

а) Давньоруська держава була заснована варягами;

б) Давньоруська держава була заснована хозарами;

в) Давньоруська держава була заснована місцевими слов`янськими племенами;

г) Давньоруська держава була заснована половцями.
14.В якій державі княжили Аскольд і Дір, які згадуються у давніх літописах?:

а) племінному союзі антів;

б) Славії;

в) Київському князівстві;

г) Київській Русі.
15.Вкажіть, за чиїм наказом були вбиті київські князі Аскольд і Дір?:

а) Рюрика;

б) Олега;

в) Ігоря;

г) Святослава.
16. В якому році утворилася Київська Русь внаслідок об`єднання Київського і Новгородського князівств?:

а) 860р.;

б) 882 р.;

в) 907 р.;

г) 988 р.
17.Перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення данини в Київській Русі належать?:

а) князю Аскольду;

б) княгині Ользі;

в) князю Святославу;

г) князю Володимиру.
18. Процес формування території давньоруської держави і остаточного визначення кордонів завершився за князя?:

а) Ігоря;

б) Святослава Завойовника;

в) Володимира Великого;

г) Ярослава Мудрого.
19.Яке місто Київської Русі отримало назву «матір городів руських»?

а) Київ;

б) Суздаль;

в) Чернігів;

г) Львів.
20.Назвіть, хто з київських князів вперше чеканив монети, на яких був зображений тризуб, державний герб сучасної України?

а) Володимир Мономах;

б) Ярослав Мудрий;

в) Володимир Великий;

г) Данило Галицький.
21.Вкажіть, яку назву мали монети із зображенням тризуба?

а) карбованець;

б) гривня;

в) червонець;

г) рубль.
22. Вкажіть які гілки влади існували в управлінні Київською Руссю?:

а) рада бояр;

б) віче;

в) княжа влада;

г) військова дружина.
23. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче?:

а) група професійних воїнів на чолі з князем;

б) збори вільного населення міста для вирішення громадських справ;

б) народне ополчення під час війни;

в) селяни, які відробляли панщину.
24. Визначте, хто з князів правив Київською Руссю після смерті Володимира Великого?:

а) Олег;

б) Ігор;

в) Ярослав Мудрий;

г) Володимир Мономах.
25.Кому з давньоруських князів кияни сказали:»Ти княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив»?:

а) Святославу;

б) Володимиру;

в) Ігорю;

г) Ярославу.
26.Хто з давньоруських князів спробував реформувати язичеську релігію, запровадивши пантеон з шести язичеських богів на чолі з Перуном?:

а) Аскольд;

б) Ярослав;

в) Володимир;

г) Святослав.
27.Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі?:

а) Ярослав;

б) Володимир;

в) Олег;

г) Ольга.
28. У якому році Київська Русь прийняла християнство?:

а) 1019 р.;

б) 988 р.;

в) 860 р.;

г) 1021р.
29.Назвіть вірні твердження, що визначають історичне значення запровадження християнства на Русі?.:

а) православ`я стало грунтом для створення централізованої держави;

б) християнство сприяло остаточному розкладу родового ладу і зміцненню нових феодальних відносин у східних слов`ян;

в) піднесення міжнародного авторитету Київської Русі;

г) християнство не сприяло політичному і культурному об`єднанню східнослов`янських племен.
30. Кого з давньоруських князів називали «тестем Європи»?:

а) Олега;

б) Володимира;

в) Аскольда;

г) Ярослава.
31.За часи князювання кого з давньоруських князів у Києві були збудовані Золоті ворота, Софіївський собор, засновано першу на Русі бібліотеку ?:

а) Володимира Великого;

б) Володимира Мономаха;

в) Ярослава Мудрого;

г) Всеволода Ярославича.
32. Яка форма експлуатації залежного населення була основною у Київській Русі у Х-ХІІ ст.?:

а) натуральна (продуктова) рента;

б) відробіткова рента;

в) грошова рента;

г) рабство.

33.Смердами у Київській Русі називали?:

а) представників верстви феодалів;

б) професійних військових;

в) селян – общинників;

г) рабів.
34. «Руська правда» була створена в часи князювання?:

а) Володимира Великого;

б) Ярослава Мудрого;

в) Володимира Мономаха;

г) Данила Галицького.
35. Які з давньоруських князів правили у складі тріумвірату?:

а) Ізяслав, Святослав, Всеволод Ярославичі;

б) Борис, Гліб, Ярослав Володимировичі;

в)Ярополк, Олег, Володимир Святославичі.
36. Який з давньоруських князів написав «Повчання дітям»?:

а) Володимир Великий;

б) Ярослав Мудрий;

в) Володимир Мономах;

г) Юрій Довгорукий.
37. Вкажіть історичний документ, у якому вперше вживається термін «Україна»?:

а) «Київський літопис»;

б) «Києво-Печерський патерик»;

в) «Повість минулих літ»;

г) «Слово про закон і благодать».
38. Визначте хронологічні рамки існування Київської Русі?:

а) ХІІ – ХV ст..;

б) ІХ – Х ІІ ст..;

в) ХІ – ХІV ст..;

г) VІІ –ІХ ст..
39. Вкажіть яким чином відбувалася передача княжої влади за часів Київської Русі?

а) шляхом всенародних виборів;

б) по спадкоємству;

в) від Великого Київського князя до старшого сина;

г) князя обирала дружина.
40.На який час припадає період феодальної роздробленості Київської Русі?:

а) на середину VІІІ – кінець ІХ ст..;

б) на Х – першу половину ХІ ст..;

в) на другу половину ХІ – ХІІ ст.;

г) на кінець ІХ – першу половину Х ст.
41.Вкажіть, які з сучасних українських міст були засновані ще в часи Київської Русі?:

а) Київ;

б) Суми;

в) Львів;

г) Чернігів.
42. Десятинна церква отримала назву тому, що будувалась і утримувалась за рахунок десятої частини доходів?:

а) церкви;

б) селянства;

в) міщан;

г) князя Володимира.
43. Визначте, прабатьківщиною яких народів стала Київська Русь ?:

а) лише українського народу;

б) російського і білоруського народів;

в) українського, російського і білоруського народів;

г) російського та українського народів.
44. Визначте хто з князів сприяв розвитку шкільної освіти за часів Київської Русі?:

а) Святослав Завойовник;

б) Володимир Великий;

в) Володимир Мономах;

г) Ярослав Мудрий.
45. У ХІ –ХІІІ ст. у Київській Русі більшість шкіл містилася? :

а) у спеціальних державних будівлях (державні школи);

б) при церквах та монастирях, які опікувалися ними;

в) у приміщеннях, збудованих на кошти приватних осіб;

г) у приміщеннях, збудованих на кошти общин.
46. Визначте причини розпаду Київської Русі?:

а) послаблення влади великого князя;

б) розклад феодальних суспільно-економічних відносин;

в) постійні міжусобні війни князів;

г) напади зовнішніх ворогів.
47. Визначте головну причину розпаду Київської Русі?:

а) Розвиток феодального землеволодіння;

б) Велика територія держави;

в) Етнічна неоднорідність населення держави;

г) Занепад міжнародної торгівлі.
48. Назвіть вірні твердження, що визначають історичне значення Київської Русі?:

а) об`єднала східних слов`ян забезпечивши їх економічний і політичний розвиток;

б) мала високий міжнародний авторитет, відігравала значну роль в європейських політичних відносин;

в) не сприяла розвитку культури східних слов`ян;

г) Київська Русь була важливим етапом в історії Української державності.
49.Татаро – монгольські орди вдерлися на Русь на чолі з:

а) Чингізханом;

б) Батиєм;

в) Едигеєм;

г) Гіреєм.?
50. Позначте рік загарбання Києва монголо-татарами?:

а) 1245 р.;

б) 1242 р.;

в) 1240 р.;

г) 1237 р.
51. У якій битві об`єднані війська давньоруських князів і половецького хана зазнали поразки, яка відкрила татаро-монгольським військам шлях на Київську Русь?:

а) у битві на Калці;

б) у битві під Синіми Водами;

в) у битві на Куликовому полі;

г) у битві на Ворсклі.
52.Визначте вплив монголо-татарського іга на політичний та соціально-економічний розвиток Київської Рус?і:

а) землі Київської Русі не увійшли безпосередньо до складу Золотої Орди;

б) землі Київської Русі стали адміністративною одиницею у складі Золотої Орди;.

в) на території Київської Русі не було створено постійно діючого адміністративного апарату завойовників;

г) населення Київської Русі сплачувало данину на користь монголо-татар.
53. Визначте після нападу яких кочових племен Київська Русь припинила своє снування як єдиний державний організм?:

а) печеніги;

б) пловці;

в) хазари;

г) монголо-татари.
54. Хто з давньоруських князів об`єднав Галичину і Волинь в єдине Галицько- Волинське князівство наприкінці ХІІ ст.?:

а) Ярослав Осмомисл;

б) Роман Мстиславович;

в) Данило Романович;

г) Володимирко Володаревич.
55. Позначте рік об`єднання Галичини і Волині в єдине Галицько-Волинське князівство?:

а) 1193 р.;

б) 1199 р.;

в) 1154 р.;

г) 1164 р.
56.За князювання якого князя Галицько-Волинське князівство осягло найвищої могутності?:

а) Юрія ІІ Болеслава;

б) Льва Даниловича;

в) Романа Мстиславовича;

г) Данила Романовича.
57.Яке місто заснував Данило Галицький і назвав його на честь сина?:

а) Володимир;

б) Львов;

в) Ярослав;

г) Галич.
58. Хто з литовських князів розпочав приєднання до Литовської держави українських земель?:

а) Міндовг;

б)Гедимін;

в) Ольгерд;

г) Вітовт.
59. Як відбувалось приєднання українських земель до Литовського князівства?:

а) шляхом жорстоких боїв з руськими військами;

б) майже без застосування зброї;

в) долаючи опір партизанських загонів місцевого населення;

г) на підставі міжнародної угоди.
60. Хто з литовських князів першим почав титулуватись «королем литовським і руським»?:

а) Ягайло;

б) Вітовт;

в) Ольгерд;

г )Гедимін.
61. Яка унія стала першою угодою між Литовським князівством і Польським королівством?:

а) Островська;

б) Кревська;

в) Городельська;

г) Віленська.
62.Хто з литовських князів очолив боротьбу проти Кревської унії?:

а) Ольгерд;

б) Ягайло;

в) Вітовт;

г) Кейстут.
63. Кревська Унія 1385 р. для Польщі та Литви мала характер?:

а) повної інтеграції;

б) автономного зв`язку;

в) персональної унії;

г) міліарного союзу.
64. У якому році було укладено Люблінську унію?:

а) 1385 р.;

б) 1413 р.;

в) 1569 р.;

г) 1596 р.
65. Вкажіть назву унії, на який було прийнято рішення про створення Речі Посполитої?:

а) Кревська унія;

б) Люблінська унія;

в) Брестська унія;

г) Городельська унія.
66. Вкажіть назву унії, на який було прийнято рішення про створення греко-католицької церкви?:

а) Кревська унія;

б) Люблінська унія;

в) Брестська унія;

г) Городельська унія.
67.У якому році було укладено Брестську унію?:

а) 1385 р.;

б) 1413 р.;

в) 1569 р.;

г) 1596 р.
68. Мовою ділових документів Литовської держави у ХІV –ХV ст.. була?:

а) латинь;

б) литовська мова;

в) руська мова;

г) польська мова.
69. Хто з литовських князів проводив політику централізації Великого князівства Литовського, замінив удільних князів своїми намісниками, сприявши ліквідації старої удільної системи українських земель?:

а) Вітовт;

б) Ягайло;

в) Гедимін

г) Ольгерд.
70. Хто з литовських князів прийняв католицьку віру і коронувався на короля Польщі під ім`ям Владислава?:

а) Вітовт;

б) Свидригайло;

в) Ягайло;

г) Кейстут.
71. Яка галузь економіки була головною у литовських , українських і білоруських землях у ХV-ХVІ ст.?:

а) хліборобство;

б) вівчарство;

в) скотарство;

г) текстильне виробництво.
72.Яке земельне володіння називалося вотчиною?:

а) надане у постійне користування;

б) безумовне, яке передавалось у спадщину;

в) прижиттєве володіння;

г) тимчасове володіння «до ласки й волі господаря».
73.Яке з українських міст першим одержало магдебурзьке право у 1339р.?:

а) Берестя;

б) Дорогочин;

в) Сяник;

г) Львів.
74. Коли Київ одержав магдебурзьке право?:

а) 1297 р.;

б) 1397 р.;

в) 1497 р.;

г) 1597 р..
75.Коли у Великому князівстві Литовському була проведена волочна реформа ?:

а) у 1447 р.;

б) у 1529 р.;

в) у 1557 р.;

г) у 1566 р.
76.Яке з визначень відповідає поняттю фільварок?:

а) феодальне господарство, яке орієнтоване на ринок і ґрунтується на застосуванні панщини;

б) феодальний маєток, який існує за рахунок натурального господарства;

в) дрібне селянське господарство, з якого сплачується натуральний податок на користь феодала;

г) дрібне селянське господарство, з якого сплачується грошовий податок на користь феодала.
77. Коли фільваркова система набула поширення на українських землях ?:

а) після укладання Кревської унії;

б) після волочної реформи;

в) після Віленського привілея;

г) після прийняття першого Литовського статуту.
78. Які наслідки мала волочна реформа для селянського господарства?:

а) селяни отримали землю у повну власність;

б) реформа призвела до відчуження селянської землі;

в) за користування землею селяни були змушені відробляти панщину на феодала;

г) реформа визначила розмір натурального податку на користь феодала.
79. Що лежить в основі фільваркової системи?:

а) праця рабів;

б) грошова рента;

в) натуральна рента;

г) відробіткова рента.
80. Яке визначення відповідає поняттю волока?:

а) вид натурального податку;

б) ділянка землі певного розміру;

в) селянське господарство;

г) панський маєток.

81. Визначте позитивний вплив перебування українських земель в складі Великого князівства Литовського?:

а) було збережено православну церкву;

б) проводилася політика за принципом «старого не змінюємо і нового не вводимо»;

в) були введені литовські закони;

г) були впроваджені нові державні установи.
82. Визначте правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися принципу «старого не порушувати, нового не впроваджувати?:

а) Великого князівства Литовського;

б) Польського королівства;

в) Московського царства;

г) Угорського королівства.
83.В якому місті виникло книгодрукування в Україні?:

а) Київ;

б) Львів;

в) Переяслав;

г) Чернігів.
84. Визначте коли з`явились перші письмові згадки про українських козаків?:

а) у середині ХІІІ ст..;

б) наприкінці ХVІІ ст..;

в) у другій половині ХVІ ст..;

г) у другій половині ХV ст..
85.Хто залишив першу документальну звістку про українське козацтво?:

а) де Боплан;

б) Еріх Лясота;

в) Гамберіні;

г) Мартін Бєльський.
86. Назвіть причини виникнення козацтва в Україні?:

а) наявність вільних земель;

б) посилення закріпачення селянства;

в) захист українських земель від турків і татар;

г) охорона житла та майна великих землевласників.
87. З яких класів суспільства формувалося українське козацтво?:

а) з селянства;

б) з міщанства;

в) з шляхти;

г) з усіх, але переважно з селянства.
88. Назвіть ім.`я польського короля, який перший взяв на державну службу 300 козаків, що започаткувало реєстрове козацтво?:

а) Сигізмунд І Старий;

б) Сигізмунд ІІ Август;

в) Стефан Баторій;

г) Сигізмунд ІІІ.
89. В якому році виникає реєстрове козацтво?:

а) у 1572 р,;

б) у 1617 р.;

в) у 1619 р.;

г) у 1638 р.
90. Як називалися козаки, які весь час перебували на Запорізькій Січі, не мали власного господарства і займалися військовою справою?:

а) низові;

б) реєстрові;

в) надвірні;

г) городові.
91. Хто з українських гетьманів перетворив козацькі загони на регулярне військо?

а) Іван Сулима;

б) Петро Сагайдачний;

в) Григорій Чорний;

г) Петро Дорошенко.
92. Як називалися козаки, які перебували на службі у польського короля і використовувались у воєнних акціях Речі Посполитої?:

а) низові;

б) реєстрові;

в) надвірні;

г) волосні.
93.Як називались козаки, що мешкали по хуторах, селах та містах і вели власне господарство?:

а) низові;

б) реєстрові;

в) надвірні;

г) волосні.
94. Як називали найвищий орган влади в Запорізькій Січі?:

а) козацька рада;

б) козацькі зібрання;

в) генеральні збори;

г) генеральна рада.
95. Визначте хто був першим козацьким гетьманом?:

а) Б.Хмельницький;

б) П.Сагайдачний;

в) Д.Вишневецький;

г) К.Косинський.

96. Символ влади гетьмана на Січі – це:

а) бунчук;

б) прапор;

в) булава;

г) герб.
97. В якому році був заснований Києво - Могилянський колегіум, перетворений в 1700 р. в Києво-Могилянську академію?:

а) 1612 р.;

б) 1632 р.;

в) 1642 р.;

г) 1652 р.
98. Ким був заснований Києво - Могилянський колегіум, перетворений в 1700 р. в Києво-Могилянську академію?:

а) князь Острозький;

б) гетьман П.Дорошенко;

в) митрополит П.Могила;

г) гетьман П.Сагайдачний.
99. Назвіть ім.`я української жінки, яка надала кошти на заснування братського монастиря Богоявлення й школи при ньому - предтечі Києво-Могилянської академії?:

а) Раїна Могилянка – Вишневецька;

б) Ганна Острозька;

в) Гальшка Гулевичівна;

г) Софія Русова.
100. В якому році вперше в Україні виникли братства, громадські об`єднання православного українського населення?:

а) 1576 р.;

б) 1586 р.;

в) 1596 р.;

г) 1598 р.
101. Першим українським вищим навчальним закладом була:

а) Острозька академія;

б) Києво-Могилянська академія;

в) Київська братська школа;

г) Львівська братська школа.
102. Хто з українських діячів був першим ректором Острозької академії?

а) Петро Могила;

б) Іов Борецький;

в) Герасим Смотрицький;

г) Сильвестр Косів.
103. Визначте в яких містах існували братства, громадські об`єднання православного українського населення?

а) Львів;

б) Острог;

в) Київ;

г) Суми.
104.Визначте історичні заслуги діяльності гетьмана П.Сагайдачного?:

а) успішна боротьба з турками і татарами;

б) реформа козацького війська;

в) підтримка православної церкви;

г) сприяння розвитку української культури.
105. З першої половини ХVІ ст.. рух опришків – народних месників існував на території:

а) Брацлавщини;

б) Київщини;

в) Поділля;

г) Західної України.
106. Визначте історичне значення козацько-селянських повстань першої половини ХVІІ ст.?:

а) повстання спряли боротьбі проти феодального і релігійного гноблення українського народу;

б) повстання сприяли зростанню національної свідомості українців;

в) повстання сприяли боротьбі проти Московського царства;

г) підсумком постань стало звільнення селян з кріпацтва.
107.Визначте ватажків першої хвилі селянських повстань в Україні ( кінець ХVІ ст.) ?:

а) С.Наливайко;

б) К. Косинський;

в) М.Залізняк;

г) І.Богун.
108.Визначте ватажків другої хвилі селянських повстань в Україні ( 30-ті рр.. ХVІІ ст..)?:

а) І.Сулима;

б) Т.Трясило (Федорович);

в) С.Кішка;

г) І.Гонта.
109. Визначте в якому році розпочалася національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького?:

а) 1646 р.;

б) 1647 р.;

в) 1648 р.;

г) 1650 р.
110.Визначте причини національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького?:

а) посилення феодального гніту українських селян;

б) поширення унії та насильницьке запровадження католицизму;

в) пригноблення української шляхти та міщан з боку польської адміністрації;

г) спроба польського уряду ліквідувати Запорізьку Січ.
111. Визначте соціальну базу національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького?:

а) козацтво;

б) селянство;

в) частина української шляхти і міщани – українці;

г) православне духовенство.
112. Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорізького в січні:

а) 1646 р.;

б) 1648 р.;

в) 1649 р.;

г) 1659 р.
113.Епіцентром повстання під проводом Богдана Хмельницького на початку 1648 р. став (ла) ?:

а) хутір Суботів на Чигиринщині;

б) Запорізька Січ;

в) Переяслав;

г) Київ.
114. Визначте яке соціальне походження Богдана Хмельницького?

а) магнатське;

б) шляхетське;

в) козацьке;

г) селянське.
115. Серед перелічених прізвищ виберіть тих, хто був соратником Б.Хмельницького?:

а) Іван Богун;

б) Максим Кривоніс;

в) Данило Нечай;

г) Петро Сагайдачний.
116. Хто був союзником Богдана Хмельницького у першій рік повстання?

а) Росія;

б) Туреччина;

в) Кримське ханство;

г) Семиграддя.
117. Визначте де відбулися перші битви Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.?

а) під Жванцем;

б) під Батогом;

в) під Жовтими Водами;

г) під Корсунем.
118. Назвіть дату розгрому польсько-шляхетських військ під Пилявцями?:

а) вересень 1648 р.;

б) травень 1648 р.;

в) жовтень 1648 р.;

г) листопад 1648 р.
119.Визначте яка з перелічених битв закінчилася поразкою козацького війська під проводом Б.Хмельницького?:

а) під Корсунем;

б) під Жовтими Водами;

в) під Берестечком;

г) під Зборовом.
120. Визначте коли відбулася битва під Берестечком?:

а) травень 1648 р.;

б) вересень1648 р.;

в) серпень 1649 р.;

г) червень 1651 р.
121.Визначте основні умови Зборівського договору 1649 року?:

а) територія козацької автономії обмежувалася Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами;

б) козацький реєстр збільшувався до 40 тис. козаків;

в) проголошувалася амністія всім учасникам повстання;

г) територія козацької автономії обмежувалася Київським і Чернігівським воєводством.
122. Визначте основні умови Білоцерківської угоди 1651 року?:

а) територія козацької автономії обмежувалася Київським воєводством;

б) територія козацької автономії обмежувалася Київським і Чернігівським воєводством;

в) козацький реєстр зменшувався до 20 тис. козаків;

г) Україна переходила під протекторат Росії.

123. Після якої події московський уряд дозволив українським козакам селитись на території Харківщини і Вороніжчини, що поклало початок заселенню Слобідської України?

а) Переяславської ради;

б) Зборівської угоди;

в) Білоцерківської угоди;

г) Гадяцької угоди.
124. Наслідком Переяславської ради було підписання:

а) Зборівського трактату;

б) Білоцерківського трактату;

в) «Березневих статей»

г) Гадяцького трактату.
125.Назвіть дату Гадяцького договору, який уклав Іван Виговський?:

а) 1654 р.;

б) 1657 р.;

в) 1658 р.;

г) 1668 р.
126. Визначте головну умову Гадяцького договору, який уклав Іван Виговський?:

а) Україна переходила під владу Польщі;

б) Україна переходила під владу Росії;

в) Україна переходила під владу Туреччини;

г) Україна ставала незалежною державою.
127. Столицею козацької держави Богдана Хмельницького був?:

а) Київ;

б) Чигирин;

в) Батурин;

г) Глухів.
128. Які держави підписали між собою «Вічний мир»?:

а) Україна і Московська держава;

б) Україна і Польща;

в) Московська держава і Польща;

г) Україна, Польща і Московська держава.
129. Як визначалась доля українських земель за «Вічним миром» між Росією та Польщею 1686 року?:

а) Україна отримала державну незалежність;

б) Україна залишалася у складі Польщі;

в) Україна переходила під протекторат Росії;

г) Україна була поділена по Дніпру на користь Польщі та Росії.
130. Кому з українських гетьманів належить спроба об`єднати Правобережну та Лівобережну Україну за часи Руїни?:

а) П.Орлику;

б) П.Дорошенку;

в) Ю.Хмельницькому;

г) Ю.Хмельницькому.
131. Визначте добу «Руїни» в Україні ХУІІ ?:

а) 60-80 рр.;

б) 50-60 рр.;

в) 60-70 рр.;

г) 80-90 рр.

132. В якому році гетьман І. Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла ХІІ?:

а) 1706 р.;

б) 1708 р.;

в) 1709 р.;

г) 1710 р.
133. Вкажіть, коли відбулася Полтавська битва – вирішальна в Північній війні?:

а) 1707 р.;

б) 1708р.;

в) 1709 р.;

г) 1710 р.
134.Визначте яке місто повністю зруйнували російські війська як покарання за «зраду» І.Мазепи.?:

а) Київ;

б) Глухів;

в) Чигирин;

г) Батурін.
135. Визначте яку Січ заснували козаки-запорожці, після зруйнування Петром І Старої (Чортомлицької) Січі в 1708 р.?:

а) Олешківську Січ;

б) Хортицьку Січ;

в) Нову Січ;

г) Кам`янську Січ.
136. Хто був обраний гетьманом Лівобережної України після переходу І.Мазепи на бік шведського короля?:

а) Іван Скоропадський;

б) Данило Апостол;

в) Іван Самойлович;

г) Петро Іваненко.
137. Хто був обраний гетьманом після смерті Івана Мазепи на козацькій раді у Бендерах і очолив першу українську політичну еміграцію?:

а) Іван Скоропадський;

б) Павло Полуботок;

в) Пилип Орлик

г) Данило Апостол.
138. Назвіть автора першої української Конституції «Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького війська»:

а) Іван Мазепа;

б) Кирило Розумовський;

в) Павло Полуботок

г) Пилип Орлик.
139. Як називався орган, заснований Петром І для управління Гетьманщиною і збирання податків у царську казну?

а) Правління гетьманського уряду;

б) Перша Малоросійська колегія;

в) Генеральна рада;

г) Слідство про маєтності.
140.У який період існувала Перша Малоросійська колегія?:

а) 1726-1738 рр.;

б) 1722 -1727 рр.;

в) 1729-1738 рр.;

г) 1738-1750 рр.
141. Коли в Україні існувало Правління гетьманського уряду?:

а) 1722-1727 рр.;

б) 1734-1750 рр.;

в) 1754-1764 рр.

г) 1764-1786 рр.;
142. Визначте яке місто було столицею Лівобережжя (Гетьманщини) за часів гетьмана Д.Многогрішного?

а) Батурін;

б) Глухів;

в) Чигирин;

г) Переяслав.
143.Який з перелічених документів, що підписувались між новообраним гетьманом і російським урядом, вперше мав односторонній характер царського пожалування, а не двосторонньої угоди?

а)» Березневі статті»;

б) «Московські статті»

в) «Коломацькі статті»

г) «Рішучі пункти».
144. В якому році за наказом Петра І була зруйнована Запорізька Січ?:

а) 1708 р.;

б) 1709 р.;

в) 1733 р.;

г) 1775 р.
145. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі?:

а) К. Розумовський;

б) К. Гордієнко;

в) П. Калнишевський;

г) І. Сірко.
146. Хто був останнім українським гетьманом у ХVІІІ ст..?:

а) Кирило Розумовський;

б) Іван Скоропадський;

в) Павло Скоропадський;

г) Данило Апостол.
147. Коли було остаточно скасовано Гетьманщину?:

а) 1722 р.;

б) 1732 р.;

в) 1754 р.;

г) 1764 р.
148. Коли було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ ?:

а) 1708 р,;

б) 1734 р.;

в) 1775 р.;

г) 1793 р.
149. За чиїм наказом було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ?:

а) Петра І;

б) Павла І;

в) Єлизавети Петрівни;

г) Катерини ІІ.
150.Коли відбулось остаточне закріпачення українського селянства після поширення на Лівобережній Україні загальноімперського режиму панщини?:

а) 1764 р.;

б) 1775 р;

в) 1783 р.;

г) 1781 р.
151.Гайдамацький рух – це:

а) боротьба українського козацтва Лівобережної України проти Речі Посполитої.;

б) національно-визвольний рух на Правобережній Україні проти польського панування.;

в) антикріпосницький рух українського селянства в Російській імперії.;

г) національно-визвольний рух на Лівобережній України проти російського панування.
152. Яке повстання українського народу носило назву «Коліївщина» ?:

а) на чолі з Максимом Залізняком;

б) на чолі з Устимом Кармалюком;

в) на чолі з Іваном Звонаренком;

г) на чолі з Гнатом Голим.
153. Визначте учасників гайдамацького руху.:

а) Максим Залізняк;

б) Іван Гонта;

в) Верлан;

г)Семен Палій.
154. Визначте, чому царський уряд підтримав боротьбу польського короля з гайдамацьким рухом?:

а) Польща була союзником Росії;

б) Польща просила військової допомоги у Росії;

в) Метою Росії було придушення антифеодального руху в Україні;

г) Росія була проти підтримки боротьби польського короля з гайдамацьким рухом.
155. Хто очолював рух опришків?:

а) Іван Звонаренко;

б) Гнат Голий;

в) Іван Гонта;

г)Олекса Довбуш.
156. Опришки у ХVІІ-ХVІІІ ст. діяли:

а) на Лівобережжі та Слобожанщині;

б) на правобережній Україні;

в) в Галичині, Буковині та Закарпатті;

г) на Півдні України.
157.У складі яких держав знаходилася територія України у кінці ХVІІІ- початку ХІХ ст.?:

а) Росії і Польщі;

б) Росії і Австро-Угорщини;

в) Польщі і Австро-Угорщини;

г) Росії і Румунії.
158. Визначте в якому році відбулося приєднання до Росії південних регіонів України та Криму?:

а) 1763 р;

б) 1773 р.;

в) 1783 р.;

г) 1793 р.
159. Вкажіть яку назву отримала південна частина України після приєднання до Російської імперії у ХVІІІ ст..?:

а) Новоросія;

б) Малоросія;

в) Південна Україна;

г) Південна Росія.
160. Визначте в якому році в процесі колонізації півдня України було засновано місто Одеса?:

а) 1770 р.;

б) 1778 р.;

в) 1789 р.;

г) 1794 р.
161. Центр масонського руху в Україні на початку ХІХ ст.. знаходився у місті?:

а) Київ;

б) Харків;

в) Одеса;

г) Львів.
162.Визначте, в якому місті виникло «Південне товариство» декабристів?

а) Тульчин;

б) Чернігів;

в) Київ;

г) Переяслав.
163. Хто був ідеологом «Південного товариства» декабристів?

а) К.Рилєєв;

б) П.Пестель;

в) М.Муравйов;

г) М. Бестужев-Рюмін.
164. Визначте яке повстання відбулося в Україні з 23 грудня 1825 р. по 3 січня 1826 р.?:

а) Азовського козацтва;

б) Чернігівського полку;

в) Київського полку;

г) Селян таврійської губернії.
165. Які таємні політичні об`єднання дворянських революціонерів діяли в Україні в першій половині ХІХ ст.?:

а) Товариство об`єднаних слов`ян;

б) Північне товариство;

в) Південне товариство;

г) Союз порятунку.
166. Назвіть найвизначний історичний твір першої половини ХІХ ст. автором якого був Г.Кониський?:

а) Історія Русів;

б) Історія Росії;

в) Історія Польщі;

г) Історія України.
167. З чим було пов`язане посилення політики русифікації на українських землях у другій чверті ХІХ ст.?:

а) з повстанням декабристів;

б) з польським повстанням 1830 р.;

в) з повстанням під проводом У.Кармалюка;

г) з громадівським рухом.
168. Перший український університет у Російській імперії було відкрито?:

а) у Львові;

б) у Києві;

в) у Харкові;

г) в Одесі.
169.Таємне Кирило-Мефодіївське товариство було створено у?:

а) Санкт-Петербурзі;

б) Києві;

в) Харкові;

г) Львові.
170. На які роки припала діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?:

а) 1822-1825 рр.;

б)1835 - 1837 рр.;

в) 1846-1847 рр.;

г) 1855 - 1856 рр.
171. Серед зазначених прізвищ виберіть тих, хто був учасником Кирило-Мефодіївського товариства?:

а) П.Куліш;

б) Т.Шевченко;

в) М.Костомаров;

г) Я.Головацький.
172. Основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства був?:

а) М.Костомаров;

б) П.Куліш;

в) Т.Шевченко;

г) В.Білозерський.
173.Визначте основні програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства щодо України?:

а) ліквідація самодержавства і кріпосного права;

б) досягнення державної незалежності України;

в) створення слов`янської федерації з центром в Києві;

г) досягнення національного визволення України революційним шляхом.
174. Визначте яким шліхом члени Кирило-Мефодіївського товариства розраховували реалізувати власну програму ?:

а) організація народних мас на збройну боротьбу;

б) просвітницька діяльність;

в) утвердження християнської етики;

г) створення союзу слов`янських держав з центром у Києві.
175. Перше видання «Кобзаря» Т.Шевченка вийшло у?:

а) Львові 1836 р.;

б) Харкові 1838 р.;

в) Києві 1840 р.;

г) Санкт-Петербурзі 1843 р.
176. Хто стояв на чолі повстання українського селянства на Буковині у першій половині ХІХ ст.?:

а) Устим Кармалюк;

б) Лук`ян Кобилиця;

в) Максим Залізняк;

г) Іван Гонта.
177. На Закарпатті у І половині ХІХ ст. повсталих селян називали?:

а) воєнні селяни;

б) опришки;

в) гайдамаки;

г) тяглові селяни.
178. Визначте правильну відповідь. «Руська Трійця» - це?:

а) таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського університету;

б) таємний гурток революційно налаштованих студентів Київського університету;

в) терористична організація, що мала за мету повалення самодержавства;

г) гурток трьох товаришив – учнів греко-католицької семінарії у Львові.
179. Серед зазначених прізвищ виберіть тих, хто був учасником «Руської трійці?»:

а) М.Шашкевич;

б) Я.Головацький;

в) І.Вагилевич;

г) О.Павлович.
180.Збірка «Русалка Дністрова» була видана зусиллями?:

а) гуртка «Руська трійця»;

б) Кирило-Мефодіївського товариства;

в) товариства «Громада»;

г) товариства «Просвіта».
181. У якому році скасовано кріпацтво в Східній Галичині?:

а) 1848 р.;

б) 1861 р.;

в) 1905 р.;

г) 1917 р.
182. У якому році було скасоване кріпосне право в Наддніпрянській Україні?:

а) 1848 р.;

б) 1861 р.;

в) 1859 р.;

г) 1849 р.
183. Визначте чим була «Київська козаччина»?:

а) антикріпосницьким рухом українського селянства у Російській імперії;

б) повстанням козацьких полків на Київщині проти Речі Посполитої;

в) масовим покозаченням селянства після національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького;

г) рухом студентів Київського університету.

184. У першій половині ХІХ ст. землі Наддніпрянської України були переважно?:

а) промисловим краєм;

б) аграрним краєм;

в) краєм інтенсивного розвитку промисловості і сільського господарства;

г) аграрно-промисловим краєм.
185. Товарообіг між Україною і Росією в першій половині ХІХ ст. був?:

а) паритетним;

б) складався на користь Росії;

в) складався на користь України;

г) постійного товарообігу не було.
186. Визначте на які адміністративні одиниці була поділена територія України, що належала Росії у ХІХ ст.?:

а) землі;

б) штати;

в) губернії;

г) воєводства.
187. Одним з найбільших міст в І половині ХІХ століття стало місто?:

а) Миколаїв;

б) Херсон;

в) Одеса;

г) Суми.
188. Визначте характерні риси промислового перевороту в Україні в ХІХ ст.?:

а) відбувся перехід від ручної праці до машинної;

б) відбувся перехід від машинної праці до ручної;

в) відбувся перехід від мануфактурного виробництва до фабрик;

г) відбувся перехід від машинної праці до комп`ютерної.
189. Коли в Наддніпрянській Україні почався промисловий переворот?:

а) у 30-40-х рр. ХІХ ст.;

б) у 60-70 х рр. ХІХ ст.;

в) у 80-90 рр. ХІХ ст.;

г) у 20-30 рр. ХХ ст.
190. Визначте правильну відповідь. У першій половині ХІХ ст. Західна Україна була:

а) промисловим краєм;

б) аграрним краєм;

в) краєм інтенсивного розвитку промисловості і сільського господарства;

г) аграрно-промисловим краєм.
191. Визначте які галузі промислового виробництва розвивалися в Наддніпрянській Україні у першій половині ХІХ ст.?:

а) кам`яновугільна промисловість;

б) цукроварна промисловість;

в) порцелянова промисловість;

г) суконні мануфактури.
192.Визначте які галузі промислового виробництва розвивалися в Західній Україні у першій половині ХІХ ст.?:

а) соляна промисловість;

б) текстильна промисловість;

в) тютюнова промисловість;

г) лісова промисловість.
193.Промисловим районом Україні в І половині ХІХ ст.. був(ло)?:

а) Крим;

б) Поділля;

в) Донбас;

г) Холмщина.
194. Панщина в Наддніпрянській Україні у І половині ХІХ ст.. зросла до?:

а) 2- З х днів на тиждень;

б) 3-4 х днів на тиждень;

в) 4-5 днів на тиждень;

г) 4- 6 днів на тиждень.
195. Які міста з`єднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?:

а) Київ – Полтава;

б) Одеса-Балта;

в) Катеринослав –Луганськ;

г) Харків – Миколаїв.
196. Коли Україна перетворилась на вугільно-металургійну базу Російської імперії?:

а) на початку ХІХ ст.;

б) в середині ХІХ ст.;

в) в другій половині ХІХ ст.

г) на початку ХХ ст.
197.Яка реформа відбулася в Росії в 1861 р.?:

а) скасування кріпосного права;

б) земська реформа;

в) військова реформа;

г) судова реформа.
198. Оберіть вірну відповідь. За аграрною реформою 1861 р. селяни в Україні:

а) отримали волю;

б) отримали землю;

в) отримали землю і волю;

г) отримали свободу віросповідання.
199. Визначте які положення були впроваджені судовою реформою 1864 року?:

а) незалежність суддів від адміністрації;

б) суд присяжних;

в) гласність судового процесу;

г) заборона переслідування з політичних мотивів.
200.Визначте положення військової реформи другої половини ХІХ ст.?:

а) загальна військова повинність терміном 6-7 років;

б) заборонялись тілесні покарання;

в) рекрутські набори серед селян на військову службу терміном 25 років;

г) рекрутські набори серед всіх верств населення на військову службу терміном 25 років.
201. Визначте сутність Земської реформи 1864 року?:

а) введення місцевого самоврядування;

б) введення нового територіального устрою;

в) введення нового адміністративного устрою;

г) відміна місцевого самоврядування.
202. Соціальною базою земського руху у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. були?:

а) представники демократично налаштованих кіл дворянства;

б) інтелігенція;

в) селяни;

г) всі відповіді є вірними..
203.Визначте сферу діяльності земств в Україні у другій половині ХІХ ст.?:

а) налагодження системи охорони здоров`я,

б) благоустрій міст і сіл;

в) налагодження системи освіти;

г) вирішення політичних проблем.
204. Визначте внесок земських установ Наддніпрянської України у вирішення сільськогосподарських проблем другої половини ХІХ ст.?:

а) створення «Агрономічної служби»;

б) заснування сільськогосподарських шкіл;

в) науково-дослідницька діяльність ;

г) будівництво шляхів.
205. Визначте вірну відповідь. Найдемократичнішою реформою 60-70-х ХІХ ст., що була здійснена в Україні була?:

а) військова реформа;

б) освітня реформа;

в) судова реформа;

г) адміністративна реформа.
206. Визначте які реформи були проведені в Україні у другій половині ХІХ ст..?:

а) аграрна реформа ( скасування кріпосного права);

б) судова реформа;

в) земська реформа;

г) військова реформа.
207. Коли в Наддніпрянській Україні завершився промисловий переворот?:

а) у першій половині ХІХ ст..;

б) у середині ХІХ ст..;

в) наприкінці ХІХ ст..;

г) у першій половині ХХ ст.
208. В яких районах Наддніпрянської України швидкими темпами розвивалась промисловість в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.?

а) північно-західній;

б) південно- східній;

в) південно-західній;

г) північно- східній.
209.Визначте в яких галузях промисловості українські підприємці займали значні позиції у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст..?:

а) металургійній промисловості;

б) вугільній промисловості;

в) цукровій промисловості;

г) у всіх вищеназваних галузях промисловості.
210.Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.?:

а) зростання промислових центрів;

б) формування української буржуазії;

в) формування промислового та сільськогосподарського пролетаріату;

г) активізація внутрішньої та зовнішньої торгівлі.
211. Як називався часопис, видання якого організувала петербурзька «Громада» у 1861-1862 рр. і який відіграв роль головного загальноукраїнського друкованого органу?:

а) «Зоря»;

б) «Рада»;

в)»Основа»;

г) «Киевская старина».
212. Визначте де видавався перший в Російській імперії український часопис «Основа»?:

а) Санкт-Петербург;

б) Київ;

в) Львів;

г) Харків.
213. Які регіони України стали центрами національного відродження в ХІХ ст.?

а) Північний;

б) Південно-Східний;

в) Західний;

г) Центральний.
214. Визначте ідейних натхненників українського відродження в ХІХ ст.?:

а) М.Драгоманов;

б) П.Чубинський;

в) М.Костомаров;

г) Я. Головацький.
215. Хто був лідером суспільно-культурного руху «хлопоманів»?:

а) М.Костомаров;

б) В.Антонович;

в) М, Драгоманов;

г) М. Грушевський.
216.Визначте назву багатотомної історії України М.Грушевського?:

а) «Історія України»;

б) «Історія українського народу»;

в) «Історія України – Русі»;

г) «Історія української держави».
217. Вирішальну роль у наданні політичного характеру українському рухові другої половини ХІХ ст. відіграв?:

а) В.Антонович;

б) М.Старицький;

в) М.Драгоманов;

г) О.Кониський.
218. Хто очолив київську організацію «Громада» після її утворення ?:

а) В.Антонович;

б) М.Костомаров;

в) М.Драгоманов;

г) М.Грушевський.
219. Які організації діяли в Україні у другій половині ХІХ ст.?:

а) «Громади»

б) «Просвіти»

в) братства;

г) ради робочих депутатів.
220. Коли було видано Валуєвський циркуляр про заборону друкування українською мовою?:

а) 1863 р.;

б) 1861 р.;

в) 1862 р.;

г) 1869 р.
221. Що стало приводом до підписання Валуєвського циркуляра?:

а) повстання під проводом У.Кармалюка;

б) діяльність Кирило-Мефодіївського товариства;

в) польське повстання 1863 р.;

г) діяльність РУП.
222. Яке з наведених положень містилось у Валуєвському циркулярі?:

а) заборонялась діяльність товариства «Громада»;

б) заборонялось друкувати навчальні, популярні, релігійні книжки українською мовою;

в) заборонялось друкувати будь-яку літературу українською мовою;

г) заборонялось проведення освітньо-культурної роботи серед українського селянства.
223. Коли було видано Емський указ про заборону використання української мови?:

а) 1875 р;

б) 1878 р.;

в) 1877 р.;

г) 1876 р.
224.Емський указ став відповіддю на діяльність:

а) Кирило-Мефодіївського товариства;

б) товариства «Просвіта»;

в) товариства «Громада»;

г) РУП.
225. Національно - визвольний рух в Наддніпрянській Україні пов`язаний з діяльністю?:

а) Кирило-Мефодіївського братства;

б) Громад;

в) «Руської трійці»;

г) народовців;
226. Національно-визвольний рух в Західній Україні пов`язаний з діяльністю?:

а) Руської трійці;

б) Народовців;

в) Просвіт;

г) Основи.
227.Визначте вірне твердження.

Москвофіли у суспільно –політичному русі Західної України другої половини ХІХ ст.. – це?:

а) реакційна, антиукраїнська течія, яка не визнавала існування українського народу;

б) прогресивна, проукраїнська течія;

в) прогресивна течія, що користувалася значною підтримкою всього населення;

г) прогресивна течія, що користувалася підтримкою лише серед українців.
228. Визначте вірне твердження.

Народовці у суспільно-політичному русі Західної України другої половини ХІХ ст.- це?:

а) реакційна, антиукраїнська течія, яка не визнавала існування українського народу;

б) прогресивна, проукраїнська течія, підтримувала українську мову і культуру;

в) антиукраїнський рух, що користувався значною підтримкою всього населення;

г) рух, що вимагав заборонити українську мову і культуру.
229. Хто організував друкування збірника «Громада» у Женеві?:

а) М.Костомаров;

б) В.Антонович;

в) М.Драгоманов;

г) І.Франко.
230. Визначте коли в Одесі був заснований університет?

а) 1805 р.;

б) 1818 р.;

в) 1834 р;

г) 1865 р.
231. Як називався народницький гурток, який утворився у 1873 р. і сповідував бунтарську ідеологію?

а) «Київська комуна»;

б)»Братство тарасівців»;

в)»Руська трійця»;

г) «Громада».
232. Назвіть дату виникнення культурно-освітнього товариства «Просвіта»?:

а) 1873 р.;

б) 1853 р.;

в) 1860 р.;

г) 1868 р.
233.Як називався загальноукраїнський часопис, який І.Франко і М.Грушевський почали видавати у 1898 р.?:

а)» Літературно- науковий вісник»;

б) «Киевская старина»;

в) «Український альманах»;

г) «Запорожская старина».
234. Як називалась перша українська політична організація, що стояла на засадах самостійності України?:

а) «Київська комуна»;

б) «Молода Україна»;

в) «Братство тарасівців»;

г) «Земля і воля».
235. Коли виникла організація «Братство тарасівців»?:

а) 1905 р.;

б) 1891 р.;

в) 1897 р.;

г) 1890 р.
236. Визначте хто з нижченаведених осіб довгий час керував товариством ім.. Т.Г.Шевченка?:

а)В.Антонович;

б) В.Винниченко;

в) І.Франко;

г) М.Грушевський.
237.Хто з українських діячів належав до «Братства тарасівців»?:

а) І. Липа;

б) В.Боровик;

в) М.Базькевич;

г) П.Чубинський.
238. Як називалось таємне товариство, створене у 1896 р. у Києві, члени якого утворили одну з перших українських соціал-демократичних груп?:

а) «Молода Україна»;

б) «Київська комуна»;

в) «Братство тарасівців»;

г) «Просвіта».
239. Коли російський уряд зарахував українців до «інородців» (неросіян за походженням)?:

а) в середині ХVІІ ст..;

б) на початку ХVІІІ ст..;

в) в середині ХІХ ст..;

г) на початку ХХ ст.
240.Визначте суспільні течії та рухи в Україні другої половини ХІХ ст.?:

а) народницький;

б) ліберальний;

в) соціал-демократичний;

г) національний.


  1   2

Схожі:

Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний морський...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconОдеський державний університет внутрішніх справ кафедра філософії...
Семінарське заняття (Громадянське суспільство та політична система суспільства). – 2 год
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національний...
Детальна загальногеографічна карта великого масштабу, яка відображає сукупність основних елементів місцевості, передає її основні...
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconМіністерство аграрної політики та продовольства України двнз “Херсонський...
Г. Д. Берегова – кандидат педагогічних наук, завідуючий кафедрою філософії, історії та українознавства двнз "хдау"
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Середньовічна містика визнавала Бога, а схоластика піддавала Його існування сумніву
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Українська філософія характеризується схильністю до створення абстрактно-теоретичних, далеких від життя вчень
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни...
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей...
Одеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії І політології тестові завдання з дисципліни «історія україни» iconРобоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології Л. Л. Маркіна....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка