План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях
Скачати 172.63 Kb.
НазваПлан: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях
Дата конвертації03.04.2014
Розмір172.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
Семінарські заняття з історії України
І семестр.

Змістовий модуль І.

Давній, княжий та литовсько-польський період історії України.

Первісна історія України.

План:

 1. Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура.

 2. Велика Скіфія – кочова протодержава на українських землях (VІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.):

а) Етнічний склад.

б) Політичний устрій.

в) Економічний розвиток.

3. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я VІІ ст. до. н. е. – V ст.:

а) Політичний устрій міст-полісів (VІІ ст. до н. е. – V ст.).

б) Соціально-економічний розвиток міст-полісів. [1 – 6; 9; 31; 44; 67 - 68]

Давньоруська держава (друга половина ІХ – середина ХІІІ ст.).

План:

 1. Київська Русь ІХ – середини Х ст.:

а) теорії походження держави Київська Русь;

б) внутрішня й зовнішня політика київських князів (ІХ – середина Х ст.).

 1. ^ Розквіт Київської Русі (друга половина Х – ХІІ ст.):

а) форми та зміст правління;

б) Київська Русь за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Внутрішня та зовнішня політика.

в) княжиння Володимира Мономаха. Внутрішня й зовнішня політика князя.

 1. ^ Галицько-Волинська держава за Данила Галицького та його нащадків (ХІІІ ст. – 1340 р.).

Причини та наслідки феодальної роздробленості (становлення федеративного устрою) Київської Русі. [1 – 2; 5; 9; 16; 24; 32; 41; 56; 58; 72; 77; 83]

Українські землі в складі іноземних держав ХІV – XVIІ ст.

План:

 1. Політичне та економічне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського (Річі Посполитої):

а) політичний устрій українських земель в другій половині ХIV – середині ХVІ ст.;

б) Люблінська унія та утворення Речі Посполитої ;

в) реформування правової системи, «Литовські статути» та їх значення;

г) запровадження магдебурзького права у містах. Міські органи управління.

д) соціально-економічні процеси в ХIV – на початку ХVІІ ст. «Устава на волоки» 1557 р.;

2. ^ Формування українського козацтва. Запорізька Січ:

а) формування козацького стану та заснування Запорізької Січі;

б) поява реєстрового козацтва за Стефана Баторія;

в) участь козаків у війнах першій половині ХVІІ ст.

г) козацькі повстання 1620 – 1630-х рр. «Куруківська угода» 1625 р., «Статті для заспокоєння українського народу» 1632 р., «Ординація Війська Запорізького…» 1638 р. [1 – 3; 5; 8 – 9; 16; 20; 43; 49; 97]

^ Змістовний модуль ІІ.

Нова історія України.

Національно-визвольна революція 1648 – 1657 рр. Утворення Гетьманщини. Епоха «Руїни» (1658 – 1681 рр.).

^ План:

 1. Національно-визвольна революція 1648 – 1657 рр.:

а) причини та рушійні сили національно-визвольної революції;

б) етапи та наслідки національно-визвольної революції 1648 – 1657 рр.

 1. Утворення гетьманської держави: політичний та адміністративно-територіальний устрій.

 2. Епоха «Руїни» в Україні (1658 -1681 рр):

а) гетьманування І. Виговського, Ю. Хмельницького: зовнішньополітичні орієнтири;

б) Андрусівське перемир’я 1667 р. та його негативне значення;

в) гетьманування П. Дорошенка, І. Самойловича та їх зовнішньополітичні орієнтири. [1-2; 5; 6; 8; 16; 19; 39; 43; 64-66; 78; 85; 95; 99-101]

Україна в період Гетьманщини ХVІІІ ст.

План:

 1. Наступ царизму на автономні права України в першій половині ХVІІІ ст.:

а) гетьманство І. Мазепи. Внутрішня політика та зовнішньополітичні орієнтири;

б) Початок «Глухівського періоду» історії Гетьманщини: гетьманування І. Скоропадського. Утворення Першої Малоросійської колегії;

в) наказний гетьман П. Полуботок, гетьман Данило Апостол. Захист українських автономних прав;

г) діяльність Гетьманського уряду (1734 – 1750 рр.).

 1. ^ Гетьманщина-Україна в 50 – 80-х рр. ХVІІІ ст.:

а) гетьманування К. Розумовського. Внутрішня політика гетьмана. Ліквідація інституту гетьманства у 1764 р. та її негативне значення;

б) завершення «Глухівського періоду»: діяльність Другої Малоросійської колегії та скасування українського автономного устрою. [1-2; 5; 8; 16; 19; 23; 64; 86; 54; 96]

Українські землі в останній третині ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст.

План:

1) адміністративно-територіальний устрій на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій;

2) суспільно-політичний, культурно-просвітницьких рух у на українських землях у першій половині ХІХ ст. «Товариство об’єднаних слов’ян», Кирило-Мефодіївського товариство, «Руська трійця»;

^ 3) соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. у складі Російської та Австрійської імперій. [1-2; 8-9; 16-17;]

ІІ семестр.

Україна в другій половині ХІХ ст. – 1914 р.

1) Буржуазно-демократичні реформи в 1860 – 70-х рр. ХІХ ст.;

^ 2) Суспільно-політичний та культурно-просвітний рух в 1850 – 80-х рр. ХІХ ст. (хлопомани, громадівці);

3). Суспільно-політичний та культурно-просвітний рух на західноукраїнських землях (народовці, москвофіли). Створення «Просвіти»;

^ 4) Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ ст.

5) Революція 1905 – 1907 рр. [1-2; 6; 8; 9; 16-17; 21; 45; 51; 57; 70-71; 74-75; 79; 82; 84; 89; 98]

Змістовий модуль ІІІ.

Новітня історія України.

Українська революція 1917 – 1921 рр. Державотворчі процеси в Україні.

План:

 1. Україна в добу Української Центральної Ради:

а) Українська Центральна Рада. Національний конгрес ;

б) Реформи Української Центральної Ради (адміністративна, військова, освітня, земельна).

 1. ^ Українська Держава (квітень – грудень 1918 р.):

а) Реформи гетьманського уряду;

б) Зовнішньополітичні орієнтири Української Держави.

 1. Україна за доби Директорії:

а) Утворення «Українського Національного Союзу»;

б) соціально-економічна політика Директорії УНР;

в) Зовнішньополітичні орієнтири.

4. Західноукраїнські землі 1918 – 1921 рр.

а) утворення Західноукраїнської Народної Республіки;

б) реформи ЗУНР;

в) «Акт злуки» УНР з ЗУНР та його значення.

5. Історичне значення української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. [1-2; 6; 8; 9; 11; 12; 17-18; 25-26; 29; 33; 34; 36; 42; 47; 59; 62; 69; 73; 80-81; 87-88; 94]

Україна у 1920-30-х рр.

План:

 1. Радянська Україна у 1920 – 1939 рр.:

б) політика «військового комунізму», його сутність та наслідки.

в) сутність нової економічної політики. Згортання Непу;

г) політика «українізації». Її зміст та наслідки;

д). проголошення індустріалізації, колективізація на території України. Голодомор 1932 – 1933 рр.;

е) становлення адміністративно-командної системи. Сталінські репресії 1920 – 1930-х рр.

2. ^ Західноукраїнські землі в складі Польщі, Чехословаччини, Румунії:

а) соціально-економічне й політичне становище земель;

б) створення ОУН та її боротьба проти польського режиму;

в) Карпатська Україна. [1-2; 8-9; 11; 13; 17; 27-28; 37 – 38; 40; 50; 52; 91 - 92]

Українські землі у Другій світовій війні

План:

1. Україна на рубежі червня 1941 – жовтня 1944 рр.

а) напад Німеччини на СРСР. Воєнні дії на території України (червень 1941 – травень 1942 рр.);

б) адміністративно-територіальний поділ України під час окупації.

в) німецький окупаційний режим. План «Ост»:

в) звільнення України. Основні підсумки Великої Вітчизняної війни.

2. ^ Рух Опору на українських землях:

а) Радянський партизанський та підпільний рух;

б) Створення та діяльність ОУН-УПА в 1942 – 1945 рр. [1-2; 6; 8-9; 11; 14; 17; 35; 46; 55; 76; 90; 93]

Україна у 1945 – 1985 рр.

План:

1. Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.):

а) ХХ з’їзд КПРС та лібералізація суспільно-політичного життя;

б) соціально-економічний розвиток України в 1956 – 1964 рр.;

^ 2. Україна у другій половині 60-х – першій половині 80-х рр.):

а) зміни в партійно-радянському керівництві УРСР. Епоха П. Шелеста та В. Щербицького

б) наростання кризи в суспільно-політичному житті країни;

в) Дисидентський рух. Українська Гельсінська спілка 1976 р.

в) Соціально-економічний розвиток УРСР. Спроби реформування економічного життя. [1-2; 6; 8; 9; 14; 22; 30; 48; 53; 60-61]

Україна у період «перебудови» та незалежності.

План:

 1. Шлях України до незалежності (1985 – 1991рр.):

а) Особливості перебудовчого процесу в УРСР;

б) Піднесення національно-визвольного руху;

в) Суверенізація УРСР. Здобуття незалежності України.

 1. Політичний розвиток України (1991 р. – до сьогодення):

а) Становлення політичної системи незалежної України. Прийняття Конституції України (28 червня 1996 р.);

б) Криза політичної системи 2004 р. Помаранчева революція.

в) Основні напрями зовнішньої політики. Міжнародні відносини незалежної України.

3. ^ Соціально-економічне та культурне життя в незалежній Україні:

а) реформування економіки;

б) становище в соціальній сфері;

в) освіта, наука, культура. [1-2; 8-10]

^ ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття: Навч. посіб. /О. А. Бакалець. – Львів: Магнолія, 2010. – 573 с.;

 2. Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник. /О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.;

 3. Борисенко В. Й. Курс лекцій з історії України з найдавніших часів до 20-го століття / В. Й. Борисенко. – К.: Либідь, 1999. – 616 с.;

 4. Давня історія України: У 2 кн. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. /П. П. Толочко, Д. Н. Козак, С. Д. Крижаницький та ін. – К.: Либідь, 1994. – 235 с.;

 5. Ілюстрована енциклопедія історії України в 3-х т.– Т.1 – від найдавніших часів до кінця 18 ст. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К.: «СПАЛАХ», 2004. – 216 с.;

 6. Історія України: нове бачення: У 2 т. / О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, М. Ф. Котляр та ін.; Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т.1. – 350 с.;

 7. Історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. /О. Бажан, О. Білоусько, В. Власов та ін. – К.: Дельта, 2006. – 640 с.;

 8. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В. М. Литвина. – К.: Знання, 2006. – 607 с.;

 9. Історія України з найдавніших часів до сучасності: Підручник для студ. вищ. навч. заклад. /В. Баран, Л. Войтович, Я. Гріцак та ін. кер. авт кол. Ю. Зайцев. – 4 вид. – Л.: Світ, 2003. – 367 с.;

 10. Коріненко П. С. Курс лекцій з історії України: [Навч. посіб]. У 4-х ч. Ч. 4: Новітня історія України /П. С. Коріненко, А. К. Фартушляк. – Тернопіль: Астон, 2007. – 416 с.;

 11. Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник /А. Г. Слюсаренка, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 680 с.;

 12. Політична історія України ХХ століття. У 6-ти т. Т. 2.: Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917 – 1920) /В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко. – К.: Ґенеза, 2003. – 408 с.;

 13. Політична історія України ХХ століття. У 6-ти т. Т. 3.: Утвердження радянського ладу в Україні /Авт. В. А. Греченко, Л. В Гриченко, С. А. Кокін та ін. – К.: Ґенеза, 2003. – 446 с.;

 14. Політична історія України ХХ століття. У 6-ти т. Т. 4.: Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945 рр.) /Авт. В. І. Кучер, В. А. Гриневич, В. С. Коваль. – К.: Ґенеза, 2003. – 696 с.;

 15. Політична історія України ХХ століття. У 6-ти т. Т. 6.: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002 рр.) /Авт. В. К. Баран, О. Д. Бойко та ін. – К.: Ґенеза, 2003. – 696 с.

 16. Полонська-Василенко Н. П. Історія України: У 2 т. / Н. П. Полонська-Василенко.- К., 1995. – Т. 1. До середини ХVІІ століття. – 620с.;

 17. Субтельний О. Україна: історія /О. Субтельний. – К., 1993. – 560 с.;

 18. Табачник Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917 – 1990 рр./): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. /Д. В. Табачник. – К.: Либідь, 2006. – 768 с.

 19. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. /Н. Яковенко. – К.: Ґенеза, 1997. – 420 с.;

 20. Додаткова література

 21. Антонович В. Про козацькі часи на Україні /В. Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.;

 22. Антонович М. З історії громад на рубежі 1850 – 1860-х років /М. Антонович //Київська старовина. – 1998. - № 2. – С. 34 – 51;

 23. Баран В. Десталінізація в Україні: перша спроба [з 5 березня 1953 р.] //Сучасність. – 1995. - № 11. – С. 106 – 117;

 24. Бєлашов В.І. Глухів - столиця Гетьманщини (До «Глухівського періоду» історії України (1708 – 1782 рр.) /В. І. Бєлашов. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 220 с.;

 25. Бодрухін В. Феодальна роздробленість Русі й еволюція державності /В. Бодрухін //Пам'ять століть. – 2000. - № 4. – С. 26 – 30;

 26. Бойко О. Д. Проблема визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917 – 1918 рр.) /О. Д. Бойко //Український історичний журнал. – 2008. - № 1. – С. 31 – 45;

 27. Боровик М. А. Анархічний рух в Україні у 1917 – 1921 рр. /М. А. боровик //Український історичний журнал. – 1999. - № 1. – С. 1 – 18;

 28. Василенко В. Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине: правовая оценка /В. Василенко. – К.: Вид-во ім. О. Телеги, 2009. – 48 с.;

 29. Вегеш М. Карпатська Україна на шляху державотворення: до 70-річчя проголошення незалежності карпатської України /М. Вегеш, М. Токар. – Ужгород: Карпати, 2009. – 448 с.;

 30. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: період становлення /В. Ф. Верстюк //Український історичний журнал. – 2007. - № 2. – С. 23 – 46;

 31. Витиванюк О. Особливості етноконфесійної політики в Україні у перші повоєнні роки (1945 – 1953 рр.) /О. Витиванюк //Історичний журнал. – 2005. - № 3. – С. 34 – 40;

 32. Відейко М. Ю. Трипільська археологічна культура в Україні / М. Ю. Відейко. //Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – С 22 – 25.;

 33. Галенко О. І. Про татарські набіги на українські землі /О. І. Галенко //Український історичний журнал. – 2003. - № 6. – С. 52 – 65;

 34. Гай-Нижник П. Україно-французькі взаємини у 1917 – 1918 рр.(фінансово-політичний аспект) /П. Гай-Нижник //Київська старовина. – 2006. - № 4. – С. 70 – 82;

 35. Гетьман П. Скоропадський: історія, постаті, контро версії: Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. /від ред. В. Ф. Верстюк. – К.: Вид-во ім. О. Телеги, 2009. – 320 с.;

 36. Гісем О. Колабораціонізм. Його природа, типологія, прояви в роки Другої світової війни /О. Гісем //Історія в сучасній школі. – 2012. - № 1. – С. 34 – 35;

 37. Головченко В. Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й гетьманату Павла Скоропадського /В. Головченко //Пам'ять століть. – 2008. - № 4. – С. 107 – 121;

 38. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: матеріали Міжнародної наукової конференції Київ 25 – 26 вересня 2008 р. /від. ред. І. Р. Юхновський. – К.: К-МА, 2009. – 448 с.;

 39. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: основні дійові особи і механізми здійснення: матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. Київ, 28 листопада 2003 р. – К.: МАУП, 2004. – 320 с.;

 40. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.: кордони, населення, право /О. І. Гуржій. – К.: В. Д. Альтернативи, 2004. – 312 с.;

 41. Даниленко О. Особливості зовнішньої торгівлі УСРР 1920-х років ХХ ст. /О. Даниленко // Пам'ять століть. – 2010. - № 1-2. – С. 201 – 213;

 42. Дашкевич Я. Українські землі в часах Галицько-Волинської державності /Я. Дашкевич //Пам'ять століть. – 2002. - № 4. – С. 3 – 21;

 43. Дацків І. Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту: Досягнення і втрати /І. Дацків //Київська старовина. – 2008. - № 6. – С. 38 – 48;

 44. Дорошенко Д. І. Нарис історії України /Д. І. Дорошенко – К., 1996. – Т. 1. – 238 с.;

 45. Зубар В. М. Утворення Боспорської держави / В. М. Зубар // Український історичний журнал. – 1998. – №1. – С. 62 – 69;

 46. Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія /Л. Г. Іванова, Р. П. Іванченко. – К.: МІЛЛ, 1999. – 220 с.;

 47. Ілюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова: протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.) /І. Ілюшин. – К.: В Д. Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с.;

 48. Історія українського війська 1917 – 1995 рр. /В. Грицевич, А. Грицевич, Р. Колеснік та ін. – Львів: Світ, 1996. – 840 с.;

 49. Історія України у документах і матеріалах /А. Г. Слюсаренка, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К., 2003. – 680 с.;

 50. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVI – ХVIІІ ст. /Я.  Д. Ісаєвич. – К.: Наук. Думка, 1996. – 223 с;

 51. Каташинська Я. Функціонування приватної торгівлі в Україні в роки НЕПу (1921 – 1929 рр.) /Я. Каташинська //Пам'ять століть. – 2007. - № 6. – С. 97 – 103;

 52. Катренко А. Одеська громада 70 – 90-х років ХІХ ст. /А. Катренко //Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 84 – 95;

 53. Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм і українська інтелігенція (20 – 30-ті роки) /Г. В. Касьянов, В. М. Даниленко. – К.: Наукова думка, 1991. – 96 с.;

 54. Коваль М. В. УРСР у період відбудови і розвитку народного господарства (1945 – 1955 рр.) /М. В. Коваль //Український історичний журнал – 1990 - № 4. – С. 80 – 87;

 55. Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини 1760 – 1780 рр. Вип. 2. /З. Коцут. – К.: Основи, 1996. – 317 с.;

 56. Косик Б. Україна під час Другої світової війни 1939 – 1945 рр.: Пер. з фран. /Б. Косик. – Київ – Париж – Нью-Йорк – Торонто, 1992. – 729 с.;

 57. Котляр М. Дипломатія Галицьких і Волинських князівств ХІІ – ХІІІ ст. /М. Котляр //Київська старовина. – 2000. - № 4;. – С. 3 – 15;

 58. Кривобок О. Ліберально-демократичний рух на Північному Лівобережжі України: [дослідження становлення та розвитку ліберальних партій на Лівобережній України до 1917 р.] /О. Кривобок //Пам'ять століть. – 2010. - № 4 – 5. – С. 37 – 50;

 59. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство /І. П. Крип’якевич. – К.: Наукова думка, 1984. – 220 с.

 60. Кульчицький С. Українська Центральна Рада: утворення УНР / С. Кульчицький //Український історичний журнал, 1992. – № 6. – С. 73-94;

 61. Кульчицький С. В. Спроби реформ (1956 – 1964 рр.) /С. В. Кульчицький //Український історичний журнал. – 1998. - № 2, 3, 4;

 62. Курисов Ю. О. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60- х рр. /Ю. О. Курисов // Український історичний журнал. – 1990. - № 5. – С. 79 – 86;

 63. Махно Нестор Иванович Воспоминания: Материалы и документы /Н. И. Махно. – К.: РИФ «Дзвін», 1995. – 191 с.;

 64. Мельник Л. Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669 – 1709 рр.). / Л. Г. Мельник. – К.: ІСДО, 1995. – 255 с.;

 65. Мельник Л.Г. Гетьманщина І чверті ХVІІІ століття /Л. Г. Мельник. – К.: ІЗМН, 1997. – 230 с.;

 66. Мицик Ю. Облога Збаржа (1649 р.): відоме й невідоме /Ю. А. Мицик //Український історичний журнал. – 2008. - № 5. – С. 15 – 38;

 67. Мицик Ю. Берестецька битва 1651 р. очима її учасника /Ю. А. Мицик //Пам'ять століть. – 2001. - № 2. – С. 28 – 69;

 68. Мозолевський Б. М. Під скіфським небом (VІІ ст. до н. е.) / Б. М. Мезелевський //Київська старовина. – 1992. – №6. – С. 72-80;

 69. Мозолевський Б. М. Скіфський степ /Б. М. Мозолевський. – К.: Наукова думка, 1983. – 43с.

 70. Мороз В. Історія ЗУНР /В. Мороз //Мандрівець – 1999. - № 1. – С. 3 – 21;

 71. Москалюк М. Внутрішня торгівля в Україні у другій половині 19 – початку 20 ст. /М. Москалюк // Київська старовина. – 2007. - № 4. – С. 63 – 71;

 72. Москалюк М. Технічний переворот на Україні у другій половині 19 – початку 20 ст. /М. Москалюк //Київська старовина. – 2007. - № 6. – С. 42 – 51;

 73. Моця О. П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів /О. П. Моця //Український історичний журнал. – 2007. - № 1. – С. 4 – 19;

 74. Овсій  І. О. Зовнішня політика України (від найдавніших часів до 1944 року): Навчальний посібник / І. О. Овсій. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.;

 75. Павко А.І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ століття: зародження, еволюція, діяльність, історична доля /А. І. Павко. – К.: Знання, 2001. – 250 с.;

 76. Палієнко М. Київська стара громада у суспільному та науковому житті України (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) /М. Палієнко //Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 49 – 84;

 77. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війні: спроба нового концептуального погляду /І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин: ПП Н. Н. Лисненко, 2010. – 590 с.;

 78. Пріцак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг) /О. Пріцак. – К.: Обереги, 1997. – Т. 1. – 1080 с.

 79. Рафальський О. О. Переяславський договір України з Росією 1654 рок: монографія /О. О. Рафальський. – К.: Ґенеза, 2004. – 296 с.

 80. Рахно О. Земська реформа 1864 р.: утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії /О. Рахно //Сіверянський літопис. – 2010. - № 6. – С. 101 – 111;

 81. Реєнт О. П. Військова і зовнішньополітична діяльність Директорії (1918) / О. П. Реєнт // Історія України. – 2000. – № 2 (червень);

 82. Реєнт О. П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимізації /О. П. Реєнт //Український історичний журнал. – 2009. - № 1. – С. 4 – 11;

 83. Реєнт О. П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. /О. П. Реєнт //Український історичний журнал. – 2011. - № 1. – С. 34 – 51;

 84. Ричка В. М. Княгиня Ольга /В. М. Ричка. – К.: В Д «Альтернатива», 2004. – 336 с.

 85. Світленко С. Українські громади другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (особливості ідеології та діяльності) /С. Світленко //Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 9 – 28;

 86. Смолій В. А. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676 рр.) /В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с.;

 87. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII – XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації /В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Альтернативи, 1997. – 368 с.;

 88. Солдатенко В. Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 – квітень 1918 рр.) /В. Ф. Солдатенко //Український історичний журнал. – 1992. - № 5. – С. 38;

 89. Солдатенко В. Ф. Третій універсал Центральної Ради і плани федеративного переустрою Росії В. Ф. Солдатенко //Український історичний журнал. – 2003. - № 4. – С. 3 – 10;

 90. Супрудюк О. Харківська громада наприкінці 1862 р. / О. Супрудюк // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 178 – 191;

 91. Трубайчук А. Українське питання в європейських міжнародних відносинах (1918-1945 рр.) / А. Трубайчук //Київська старовина. – 1996. – № 2, 3;

 92. Україна в добу «Великого терору»: 1936 – 1938 роки /авт. упоряд. С. Богунов, В. Золотарьов, Т. Рафальська та ін. – К.: Либідь, 2009. – 544 с.;

 93. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні /Ю. І. Шаповал. – К.: Політвидав України, 1990. – 144 с.

 94. Українська повстанська Армія: історія нескорених /В. В’ятрович, Р. Заболій, І. Дерев’яний, П. Содоль: ред. та упоряд. В. В’ятрович. – Вид. 2-ге, вип. та допов. – Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2008. – 352 с.

 95. Чотири універсали – К.: Добровільне товариство книголюбів України, 1990. – 15 с.

 96. Чухліб Т. В. Гадяцька угода 1658 та її відновлення в україно-польських стосунках другої половини XVII ст. /Т. В. Чухліб //Український історичний журнал. – 2008. - № 3. – 45 – 69;

 97. Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення /В. Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 389 с.;

 98. Яворницький Д. І. Історія запорізького козацтва. У 3-х т. /Д. І. Яворницький. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 592 с.;

 99. Якименко М. А. Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після скасування кріпосного права (1861-1918 рр.) /М. А. Якименко // Український історичний журнал. – 1996. – №1. – С. 3-14.;

 100. Яковлів А. Україно-московські договори XVII – XVIII ст. Глухівський договір гетьмана Д. Многогрішного 1669 р. /А. Яковлів // Український історичний журнал. – 1994. - № 2/3. – С. 134 – 145;

 101. Яковлів А. Україно-московські договори XVII – XVIII ст. Договори гетьмана І. Брюховецького років 1963 та 1665 /А. Яковлів // Український історичний журнал. – 1994. - № 1. – С. 129 – 138.

 102. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII ст.: Причини і початок Руїни /Т. Яковлєва. – К.: Основи, 1998. – 447 с.

Схожі:

План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях icon1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях
Кочові племена Північного Причорномор’я (Х ст до н е. – ІІІ ст н е.). Велика Скіфія
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconІсторія України- наука що вивчає в хронологічні послідовності розвиток...
України- наука що вивчає в хронологічні послідовності розвиток людського суспільства на українських землях та закономірності цього...
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconПерелік питань для підготовки до іспиту з курсу «історія україни»
Становлення І розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconКультура України литовсько-польської доби (сер. Xiv-сер. XVII ст.)
Вступне слово про вплив культурної спадщини Давньої Русі на культуру вкл (І відповідних українських земель) у XIV-XV ст у чому конкретно...
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconВідейко М. Ю. Шляхами трипільського світу /
Трипільська культура: а господарські заняття населення; б вірування трипільців; в проблема виникнення та зникнення протоміст
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconПлан лекції Етнокультурні проблеми походження українського народу....
Матеріальна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт)
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях icon1. Первіснообщинний лад на території України. „Неолітична революція”
Біля села Королево на Закарпатті були виявлені найдавніші сліди перебування людини на території України, які датуються від 600 тис...
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconМодуль ІІ охарактеризуйте перші державні утворення на сучасних українських...
Катіарів, тресніїв, каралтаїв, назви яких походили від синів предтечі цього народу – царя Таргітая. Як свідчить Геродот, на території...
План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconПервіснообщинний лад на території України. Трипільська культура. Перші державні утворення

План: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України. Трипільська культура. Велика Скіфія кочова протодержава на українських землях iconМодуль IV проаналізуйте суть змін у стані освіти, які відбулися на...
Ого князівства Литовського не внесло суттєвих змін у їхній культурно-національний розвиток. Тут І далі діяли православні (монастирські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка