Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
НазваРія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
Сторінка1/21
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Природничо-гуманітарний ННІ
Кафедра історії УкраїниІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИМетодичний посібник з питань організації

навчальної роботи для студентів стаціонарної форми

навчання з технічних спеціальностей
Київ – 2010


УДК 378.1

Викладено загальні методичні принципи щодо вивчення дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу очної форми навчання з технічних спеціальностей НУБІП УКРАЇНИ. Методичний посібник містить робочу програму, програмний матеріал до вивчення дисципліни, теми лекційних занять, зразки тестових завдань. Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

Укладачі: канд. іст. наук, доц. Н.Б. Кравченко, канд. іст. наук, доц. Л.П. Лановюк, канд. іст. наук, доц. Хвіст В.О., канд. іст. наук, ст. викл. С.О. Білан.
Рецензенти: д-р іст. наук, проф., акад. АІН Беренштейн Л.Ю.,

д-р іст. наук, проф. Каденюк О.С.
Навчально-методичне видання
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
^

Методичний посібник з питань організації

навчальної роботи для студентів стаціонарної форми


навчання з технічних спеціальностей
Укладачі: КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна

^ ХВІСТ Вікторія Олексіївна

БІЛАН Сергій Олексійович

Видання друкується в авторській редакції


Підписано до друку 24.06.2010 р.

Формат 60 х 84 1/16.

Ум. друк. арк. 10

Обл.-вид. арк. 10,2

Наклад 200 прим.

Зам. №


Друк ТОВ «Анва-Прінт»

Вул. Солом’янська, 1, Київ-35, 03035.

ПЕРЕДМОВА

Сучасний розвиток українського суспільства позначений небувалим зростанням інтересу не лише до проблем вітчизняної історії, а й витоків національної культури, що є одним із важливих напрямів впровадження нової концепції гуманітарної освіти.

Сфера культурних знань сприяє формуванню в особистості широкого світогляду, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності, розуміння і відчуття змін у різноманітних сферах, уміння відрізняти нові, життєздатні форми їх розвитку від усталених та застарілих.

Майбутній фахівець, який не має поняття про культуру виробництва, дизайн, мовлення не може бути кваліфікованим і здатним зрозуміти своє місце в культурному житті та значення його професійної діяльності для суспільства. Відтак, до навчальних планів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України включено навчальну дисципліну “Історія української культури” як нормативну.

^ Метою вивчення дисципліни є забезпечення розуміння явищ традиційно-культурної спадщини українського народу та їх висвітлення в світовому контексті, а також систематизація послідовності культурного розвитку, ознайомлення з художніми особливостями кожної епохи, її мистецькими пам’ятками, видатними постатями.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: теоретичні засади культурогенезу; характерні особливості основних етапів розвитку української культури; стилі, властиві різним культурним епохам, їх риси; провідних діячів української культури та мистецтва, їх твори і здобутки; концепції формування і розвитку українського етносу та найбільш характерні риси взаємозв’язків і взаємовпливів етнічних груп в рамках української держави; особливості історико-етнографічного районування України; закономірності розвитку основних галузей господарства та матеріальної і духовної культури українців; історію формування та діяльності культурологічних організацій українського народу; визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ рівня життя українського етносу;

вміти: визначати періоди, закономірності формування української культури, а також особливості сучасного культурного розвитку українського суспільства та його перспективу; вільно орієнтуватися в особливостях різних етапів національної культури; впроваджувати традиційно-культурні норми поведінки українського народу у сучасну практику; враховувати естетичні та етичні цінності культурної спадщини українського народу при здійсненні професійної діяльності.

Навчальними планами підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України на вивчення дисципліни “Історія української культури” передбачено 72 год., в тому числі 36 год. – аудиторні заняття, з них лекційних занять – 18 год., семінарських – 18 год.

Підсумковою формою контролю знань та умінь студентів є екзамен.
^ 1. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни...
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconУкраїни від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання...
Запропоновано тестові матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconГідромеліорація” Херсон 2010
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково графічної...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
В. О. Лапочка. Курс ділової англійської мови: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів....
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної...
Запропонований навчально-методичний посібник містить чотири лабораторні роботи по темі «Бази даних. Робота в Access», які містять...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка