Дидактичні вимоги до проходження практики
Скачати 52.23 Kb.
НазваДидактичні вимоги до проходження практики
Дата конвертації01.03.2014
Розмір52.23 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
Дидактичні вимоги до проходження практики:

 • складання календарно-тематичних планів з історії, правознавства та календарного плану виховної роботи на перший семестр в закріпленому класі (перший тиждень практики);

 • підготовка, обговорення з вчителем і методистом та проведення, в закріпленому класі 18 залікових уроків з історії України і всесвітньої історії; 6 уроків правознавства і 7 виховних заходів (один з них – профорієнтаційного спрямування в 11 класі), з подальшим їх обговоренням і аналізом (впродовж педпрактики);

 • відвідування уроків вчителів у закріпленому класі (не менше 5 з предмету), узагальнення їх досвіду роботи; присутність на уроках історії, правознавства (позакласних заходах) практикантів, участь у їх обговоренні (впродовж усієї педпрактики);

Вимоги до виховної роботи під час проходження педпрактики:

 • вивчення рівня вихованості учнів: стан дисципліни, рівень громадської, творчої індивідуальної активності (впродовж практики);

 • організація і проведення всіх запланованих виховних заходів, їх реєстрація в журналі обліку роботи, представлення конспектів (сценаріїв) семи залікових заходів;

 • робота з батьками: заочна – через учнівський щоденник, спілкування, батьківські збори (впродовж педпрактики);

 • складання психолого-педагогічної характеристики на клас (останній тиждень).

Студент-практикант зобов’язаний кожного робочого дня працювати не менше 6 годин у закладі освіти.

^ ЗВІТ З ПЕДПРАКТИКИ

Групова звітна документація:

 • у перший день педпрактики (10 вересня) повідомити факультетському керівнику про стан явки студентів;

 • заповнена грошова відомість – здати у перший тиждень педпрактики (оформлена за зразком, завірена підписом директора і печаткою школи) з ксероксами ідентифікаційних кодів осіб, зазначених у відомості;

 • розклад уроків кожного студента, закріпленого за школою (здати у перший тиждень педпрактики відповідним методистам)

 • повідомлення про прибуття на практику (здати у перший тиждень педпрактики факультетському керівникові)

 • журнал обліку проведених самостійно уроків і виховних заходів, з датами, темами та оцінками і підписами вчителя, методиста(ів) і класного керівника. На титульній сторінці журнал завіряється підписом і печаткою адміністратора школи.

 • В журналі методист(и) веде(уть) облік методичної роботи та складає(ють) звіт з висновком про загальну оцінку студенту з педпрактики;

 • підбір фотографій з педагогічної практики (електронний варіант).

Індивідуальна звітна документація подається на розгляд методисту (перший тиждень після педпрактики), захист на кафедрі в присутності комісії проводиться в десятиденний термін після її закінчення, здається факультетському керівнику відразу після її захисту (другий тиждень після практики):

 • характеристика на студента з оцінками по педпрактиці. Характеристика повинна містити 3 оцінки (за навчальну роботу: проведенні уроки історії, проведені уроки правознавства та за виховну роботу). Характеристика повинна бути друкованою, з печаткою і штампом школи, затверджена педрадою і адміністрацією школи (підписи – директора, вчителя історії, вчителя правознавства, класного керівника);

 • щоденник педпрактики, заповнений (практикантом, керівником практики від школи,методистами) у встановленому порядку з відповідними підписами і печаткою школи.

 • звіт про проведений профорієнтаційних захід, завірений класним керівником 11 класу;

 • портфоліо з педпрактики (робочий зошит студента-практиканта) залишається після захисту на кафедрі педагогіки і методики викладання суспільствознавчих дисциплін і зберігається до закінчення студентом ВНЗ. Портфоліо повинно мати нумерацію сторінок і наступні записи:

С.1 Підпис, з указанням повного ПІБ студента та місця проходження педпрактики.

С.2 ПІБ тих осіб, з ким студент буде спілкуватись під час педпрактики ( методисти, адміністрація школи, вчителі, класний керівник)

С.3 Розклад дзвінків і уроків в закріпленому класі, з вказуванням кабінетів.

С.4 Робочий журнал класу (сторінки історії).

С.5 - 7 Календарно-тематичні плани з предметів (фрагмент першого семестру) і плану виховної роботи (аналогічно-фрагмент). Плани узгодити з вчителями і класними керівниками.

Наступні сторінки – повні конспекти всіх проведених самостійно уроків та виховних заходів.

Окремо – щоденник психолого-педагогічних спостережень за класом та заключними характеристиками на нього1.

Вся документація може бути написана від руки, або ж представлена в друкованому (комп’ютерному) оформленні в зошитах чи на аркушах зшитих і підписаних виконавцем (студентом) та складена в підписану практикантом папку.
^ Вимоги до студентів, які претендують на оцінку «відмінно»:

 • дотримання загальних вимог до оформлення і здачі документації з педпрактики;

 • урок (виховний захід), відвіданий методистом (або, у разі відсутності, відео з проведеним уроком або виховним заходом);

 • творчий звіт з педпрактики (з використанням фото- та відкоматеріалів) з зазначенням слабких і сильних сторін навчально-виховного процесу школи, а також власних пропозицій з удосконалення роботи школи.


^ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Необхідні дані про місце, час і характер педагогічної практики студент може знайти в наказі про педагогічну практику та програмі. Тому, обов’язок студента – бути присутнім на установчій конференції, де вказані документи оголошуються. Практикант повинен в перший день подати адміністрації школи направлення на педпрактику, завірене факультетським керівником.

Обов’язок студента – неухильно виконувати положення наказу і програми педпрактики.

Всі студенти повинні проходити практику в базових школах міста Миколаєва. Виняток становлять студенти, що проходять педпрактику на робочих місцях по заяві, узгодженій з факультетським керівником.

Студент-практикант не має права самовільно змінювати місце і час проведення педагогічної практики. Про захворювання і пов’язане з цим припинення практики студент повинен негайно повідомити адміністрацію школи, де він проходить педпрактику і факультетського керівника.

З метою надання допомоги і контролю за ходом педпрактики, за студентом закріплюються методисти із спеціальності і спеціалізації та виховної роботи.

До функціональних обов’язків методистів належить – допомога в підготовці конспектів уроків студентів, їх відвідування і аналіз; контроль над систематичною навчально-виховною роботою практикантів в школі; перевірка поточної і звітної документації.

Після закінчення педагогічної практики студент-практикант повинен у триденний термін представити методисту на кафедру і захистити звітну документацію. Оцінка за педпрактику виставляється після звітної конференції в залікову книжку і відомість і впливає на нарахування стипендії. Студент зобов’язаний бути присутнім на підсумковій (звітній) конференції.

На оцінку з педпрактики впливають наступні чинники:

 • думка і оцінка шкільної педради, виражена в характеристиці та щоденнику педпрактики і затверджена підписом адміністратора загальноосвітнього навчального закладу і печаткою школи (підстава – індивідуальний журнал студента з обліком навчально-виховної роботи, проведеної в школі під час практики);

 • думка і оцінка методиста(ів) з педпрактики, виражена в звіті та щоденнику з педпрактики ( підставою для оцінки слугує студентський журнал з обліком роботи);

 • витримана в межах необхідних положень, своєчасно подана на розгляд і захищена згідно, встановленого кафедрою педагогіки та методики викладання суспільствознавчих дисциплін графіку захисту, звітна документація.

В разі затримки документації, з неповажної причини, рішенням кафедри оцінка за педпрактику знижується. Відсутність звіту за педпрактику слугує основою до її не виставлення.

Факультетський керівник педагогічної практики І.П. Єрмакова
Контактні телефони: 097-235-09-16

063-180-94-31

1 Грицай Ю.О., Старовойт Л.В., Стельмах Н.В. Педагогічна практика студентів (Програма та методичні вказівки).-Миколаїв.-1999.

Схожі:

Дидактичні вимоги до проходження практики iconМатеріали, які повинні бути надані студентами після проходження виробничої...
Ої практики, моральні та вольові якості студента, які він проявив під час проходження практики та висновок про успішність чи не успішність...
Дидактичні вимоги до проходження практики iconВимоги до роботи студента під час переддипломної практики в період...
Вивчення структури бази практики, її функціональних підрозділів та виробничих завдань
Дидактичні вимоги до проходження практики iconВідгук осіб, які перевіряли проходження практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дидактичні вимоги до проходження практики iconПлан. Види дидактичних систем. Погляди різних вчених на основні дидактичні...
У педагогічній літературі дидактичні системи умовно поділяються на традиційні (Я. Коменський, Й. Песталоцці, Й. Гербарт) І педоцентричні...
Дидактичні вимоги до проходження практики iconВідгук осіб, які перевіряли проходження практики
Напередодні практики керівник практики від кафедри проводить інструктаж студентів І видає
Дидактичні вимоги до проходження практики iconХарактеристика про проходження практики
Печерській районній у місті Києві державній адміністрації з 10 березня 2011 року по 20 квітня 2011 року. За час проходження практики...
Дидактичні вимоги до проходження практики iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дидактичні вимоги до проходження практики iconПам'ятка для студента-практиканта
Не пізніше, як за 3 дні до початку практики, отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись...
Дидактичні вимоги до проходження практики iconМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання під...
Під час проходження організаційно-управлінської практики Вам пропонується виконати індивідуальне завдання на тему „Відбір даних та...
Дидактичні вимоги до проходження практики iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка