Лекція. Тема Місія та цілі підприємства
Скачати 148.86 Kb.
НазваЛекція. Тема Місія та цілі підприємства
Дата конвертації29.01.2014
Розмір148.86 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Історія > Лекція

Стратегія підприємства

Тема 2.
Лекція.

Тема 2. Місія та цілі підприємства.

План лекції.

2.1. Визначення місії підприємства.

2.2. Формування цілей та визначення завдань підприємства.
Знати: суть основних понять і підходів трактування категорій “місія”, “мета”, “ціль”, факторів, що визначають ці поняття, вимог до формулювання місії та цілей.

Розуміти: зміст місії підприємства, мети підприємства, завдань підприємства, елементи цілі.

Вміти: формулювати місію підприємства враховуючи інтереси всіх суб’єктів економічних відносин, формулювати систему основних цілей підприємства у основних сферах його діяльності, будувати “дерево цілей”.

Ключові терміни і поняття: місія, елементи місії, фактори розробки місії, мета та цілі підприємства, елементи мети (цілей) підприємства, класифікація цілей підприємства, “дерево цілей”, процес визначення цілей, вимоги до цілей.
2.1. Визначення місії підприємства.
Стратегія, як відомо, є засобом досягнення місії підприємницької організації і тісно пов’язана з її цілями. І початковим етапом формування стратегії підприємства може бути, власне, визначення місії (корпоративної місії, концепції бізнесу).

Він (цей етап) полягає у встановленні смислу існування фірми, її призначення, ролі і місця в ринковій економіці (рис. 2.1).

Поняття місії підприємства випливає у першу чергу з поняття мети, так як власне місія є так би мовити концептуальною метою існування та діяльності підприємства в економічній системі.Рис. 2.1. Місія підприємства
Узагальнено, метою функціонування підприємства є об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка відображує як об’єктивні вимоги до підприємства з боку конкретного стану економічної системи, так і суб’єктивні уявлення керівників підприємства про цілі його розвитку. Процес встановлення і окреслення мети, як системного, комплексного орієнтира створення, функціонування та розвитку підприємства, складається з певної послідовності взаємопов’язаних етапів:

 • встановлення загальної (головної) мети підприємства;

 • побудови ієрархії цілей (“дерева цілей”);

 • встановлення індивідуальних цілей та завдань як інструменту забезпечення їх виконання.

Головну мету, заради якої і існує підприємство, називають місією підприємства. Отже:

^ Місія підприємства – це концептуальна мета його існування та діяльності в економічній системі, що містить як внутрішні, так і зовнішні орієнтири діяльності підприємства.

На основі цих орієнтирів і визначають перспективи, яких має досягти підприємство.

Місія підприємства також тісно пов’язана з такими категоріями, як “стратегічне бачення” чи “сценарій розвитку”, а також “філософія функціонування підприємства”, що дає змогу усвідомити майбутнє підприємства, керуючись наявною та бажаною позицією, способом життя підприємства, які є основними настановами процесу мислення, інтелектуальних робіт, що зумовлюють процеси, процедури, технологію та зміст рішень управління підприємством. Тобто це базові погляди і цінності підприємства, що є основою для створення системи мотивації як зовні, так і всередині підприємства.

^ Зміст місії підприємства визначається через такі аспекти, що у місії:

 • звернення, адресоване як зовні, так і усередину підприємства;

 • опис причин існування та характерних ознак підприємства, які відрізняють його від піших підприємств;

 • визначення внутрішньої концепції підприємства, у межах якої підприємство описує себе, зазначаючи основні слабкі сторони діяльності, ступінь конкурентоспроможності, фактори виживання;

 • опис іміджу (зовнішній образ) підприємства, що розкриває економічну і соціальну відповідальність перед партнерами, споживачами, суспільством;

 • визначення напрямів діяльності та розподілу ресурсів (опис продуктів чи послуг, які пропонуватиме підприємство);

 • характеристику ринку діяльності (визначення основних споживачів, клієнтів, користувачів, географії тощо);

 • визначення напрямів розвитку і цілей підприємства (виражених в термінах виживання, зростання, прибутковість тощо);

 • опис технологій, які буде застосовувати підприємство (характеристику обладнання, технологічних процесів, технологічних інновацій підприємства);

 • загальне визначення мотиватора у формуванні до підприємства інтересу зовні (опис базових поглядів і цінностей підприємства, що є основою для створення системи мотивації).

Необхідно підкреслити, що правильно сформульована місія повинна як мінімум висвітлювати такі основні елементи:

 1. призначення підприємства з точки зору конкретного виду діяльності (товарів, послуг) в умовах конкретного сегмента ринку, тобто давати опис продуктів або послуг, які пропонує підприємство і характеристику ринку (визначення, окреслення основних споживачів, клієнтів, користувачів підприємства);

 2. основні напрямки розвитку, орієнтири, цілі підприємства (виражені в термінах стабілізація, виживання, зростання, прибутковість тощо) і образ, якого намагається досягти підприємство;

 3. переваги, що виділяють підприємство серед конкурентів і вказують на нові, кращі та оригінальні шляхи задоволення потреб споживачів.

Отже, як бачимо, місія підприємства фактично характеризує напрям в бізнесі, на який підприємство повинно орієнтуватися, виходячи з:

 1. ринкових потреб;

 2. характеру споживачів;

 3. особливостей продукції;

 4. наявності конкурентних переваг.

При визначенні місії підприємства повинні враховуватися інтереси наступних суб’єктів економічних відносин:

  • власників підприємства;

  • працівників підприємства;

  • споживачів продукції чи послуг підприємства;

  • ділових партнерів підприємства;

  • органів місцевого самоврядування, які взаємодіють з підприємством.

Місія підприємства повинна бути сформульована лаконічно і таким чином, щоб, з одного боку, вказувати на причину існування підприємства, а з другого – мати досить узагальнений характер, щоб її часто не змінювати. Але слід зауважити, що для місії не існує стандартних формулювань. Водночас формулювання місії повинно задовольняти її основні завдання і, по можливості, включати перераховані вище позиції (елементи). Окрім цього, слід прагнути, щоб формулювання місії не було надто вузьким або надто широким.

Основними факторами розробки місії (за Ф. Котлером) виступають:

 • історія підприємства, у процесі якої формувалася його філософія (базові погляди і цінності підприємства, що є основою його системи мотивації);

 • стиль поведінки і керівництва з боку власників та менеджерів;

 • стан середовища функціонування підприємства;

 • наявні ресурси підприємства;

 • особливості та відмінності, притаманні підприємству.

Отже, належним чином сформульована місія полегшує формування конкретних цілей підприємства і адресована його клієнтам, вона фактично покликана сформувати певний образ даного підприємства в їх очах.

Формування місії є звичайним явищем для компаній в країнах з розвинутою ринковою економікою. А в умовах перехідної економіки України формувати місію почали лише успішні крупні новостворені підприємницькі організації. Хоча доцільно визначати місію і невеликим підприємствам, щоб виокремити основну, найбільш значущу мету діяльності підприємства. На жаль, деякі керівники не турбуються про вибір і формулювання місії свого підприємства, тому що місія їм здається очевидною. Так представники малого бізнесу вважають, що місією їх підприємства є отримання прибутку. Але прибуток є повністю внутрішньою проблемою підприємства. Саме тоді підприємство, як відкрита організація, може вижити, якщо буде задовольняти певні потреби споживачів. Отже, при формулюванні місії необхідно показати (віднайти) основне призначення підприємства саме в зовнішньому середовищі, одночасно застосовуючи при цьому індивідуальний підхід для кожного підприємства.

^ Наведемо декілька прикладів можливих формулювань місії підприємства.

Для овочевого магазину (магазину овочів і фруктів): наша мета – протягом усього року забезпечувати населення свіжими овочами та фруктами за рахунок поставок від різноманітних фірм України та з-за кордону. Впровадження в культуру споживання нових видів овочів, фруктів та їх консервів та напівфабрикатів. Особливу увагу будемо приділяти постачанню екологічно чистих продуктів. Наша мета – забезпечити населення якісною та різноманітною за асортиментом продукцією за європейським стандартом. Наш магазин - для покупців з різним рівнем доходів.

^ Для міні-заводу з переробки молока: наша мета – забезпечення вирішення проблеми збуту молока фермерами, приватними особами та колективними господарствами. Наша мета – забезпечити населення якісною, різноманітною за асортиментом і доступною за ціною продукцією.

^ Досить часто місія підприємства формулюється у вигляді гасла: Наш бізнес – це оренда і технічне обслуговування офісної техніки. Наша місія – повне задоволення споживачів.

2.2. Формування цілей та визначення завдань підприємства.
Якщо місія окреслює загальні орієнтири функціонування підприємства, що відображають суть його існування та смисл діяльності, то конкретний кінцевий стан, до якого воно прямує, визначається у вигляді його цілей.

Вибір цілей підприємства, їх внутрішнє узгодження та уточнення, власне, відбувається на основі і шляхом уточнення сформульованої місії підприємства за допомогою відповідної мети.

Мета підприємства є деталізацією та уточненням місії і сприяє виконанню основної функції підприємства, вираженої в його місії, та на відміну від місії, фіксує конкретні бажані стани окремих характеристик підприємства (цілей), на досягнення яких і спрямовується діяльність підприємства (рис. 2.2).

Мета підприємства повинна чітко визначати майбутню позицію даного підприємства щодо таких аспектів, як забезпечення отримання власниками високих прибутків, підтримання рентабельності підприємства, забезпечення фінансової ліквідності підприємства, гарантування безпеки праці та розвитку колективу підприємства.

Також в ній (меті) повинно знайти відображення конкретних сфер діяльності підприємства та визначення конкретних напрямків розвитку бізнесу за сферами діяльності. Наприклад, збільшити обсяг продажу продукту “А” протягом 2-х років; забезпечити підвищення курсу акцій компанії тощо.Рис. 2.2. Мета та цілі підприємства
Після того як головну мету визначено, відбувається її подальша деталізація, яка, в кінцевому підсумку приводить до формулювання завдань, планів і бюджетів для окремих організаційних та функціональних підрозділів даного підприємства. При цьому, цілі для нижчих рівнів фірми розглядаються як завдання.

Будь-яка ціль складається з трьох елементів:

   1. певного показника, що ідентифікує мету;

   2. засобу вимірювання (оцінки) величини показника, що ідентифікує ціль;

   3. завдання, як певного значення величини показника цілі, якого підприємство прагне досягти.

Кожне підприємство має не якусь одну вузьку мету, а цілу систему цілей, які визначаються його положенням у зовнішньому середовищі, внутрішнім потенціалом, структурою, функціями підприємства тощо. У сучасній теорії управління вирізняють основні сфери діяльності, у межах яких кожне підприємство визначає власну систему основних цілей (основні напрямки встановлення цілей підприємства), зокрема:

    • позиція (вигідна) підприємства на ринку;

    • рівень (високий) продуктивності;

    • доходи підприємства;

    • фінансова стабільність;

    • активна інноваційна діяльність, впровадження інновацій;

    • робота з клієнтами;

    • менеджмент;

    • висока кваліфікація персоналу;

    • потреби та добробут працівників;

    • соціальна відповідальність.

В цілому, існує багато класифікаційних груп, які визначають цілі підприємства. В основі виділення цих груп лежать різноманітні критерії.

^ За вимірюваністю виділяють кількісні і якісні цілі.

Залежно від ступеня формалізації цілей виділяють такі їх типи: добре структуровані (співвідношення між елементами мети можуть бути виражені в кількісній формі), слабоструктуровані (мета містить елементи як кількісного, так і якісного змісту), неструктуровані (мета містить лише якісний опис найважливіших елементів, а кількісні залежності виявити важко).

^ За рівнем перемінних у меті розрізняють цілі з одною і багатьма перемінними.

За періодом часу реалізації поділяють на: довго-, середню- і короткострокові строкові.

^ За відповідною спрямованістю на види діяльності виділяють: стратегічні, тактичні та оперативні цілі. Стратегічні цілі вказують на специфічні результати діяльності, яких підприємство планує досягти в довгостроковому періоді, а також конкурентну позицію, котру воно прагне зайняти на ринках для своїх продуктів у перспективі. Це цілі розвитку (довготривалого). Вони відносяться більшою мірою до напрямку зміцнення становища підприємства в галузі та до збереження і підвищення його довгострокових конкурентних позицій на ринку. Тактичні цілі точно визначають бажані результати та ринкову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на поточний момент. Оперативні цілі точно визначають найближчі конкретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку підприємство бажає зайняти, враховуючи довгострокові цілі.

За характером діяльності, беручи до уваги існуючий стан підприємства і його перспективи розвитку, цілі можуть відображувати тенденції до стабілізації, зростання і скорочення.

^ За змістом (напрямками) діяльності підприємства цілі можна поділити на: економічні, організаційні, наукові, технічні, соціальні, екологічні.

За спрямованістю – зовнішні і внутрішні.

функціональним аспектом (функціональними сферами) діяльності підприємства можна виділити: маркетингові, виробничі, фінансові, інноваційні, кадрові тощо цілі.

^ За рівнем пріоритетності, значимості цілі поділяють на основні (головні) і другорядні.

3a взаємним співвідношенням цілей розрізняють: комплементарні, індиферентні і конкуруючі цілі.

^ За ієрархією рівнів підприємницької організації, а відтак за місцем в ієрархи цілей, виділяють вищі і підпорядковані (синоніми – підтримуючі).

За величиною охоплення сфери впливу розрізняють глобальні (синонім - загальні) і локальні (синонім – специфічні) цілі.

У сукупності локальні та глобальні (загальні) цілі утворюють ієрархію цілей.

Ієрархія цілей – це декомпозиція цілей більш високого рівня в цілі нижчого рівня, яка встановлює їх відносну важливість та черговість.

Найнижчими рівнями такої ієрархії цілей є завдання (підцілі), на які деталізуються (декомпонуються) локальні цілі для конкретних виконавців в структурі підприємства і, на сам кінець, конкретні дії щодо їх (завдань) реалізації. Причому, кожна мета (ціль) має свій часовий горизонт, який визначає строки її досягнення.

На підприємствах, які самостійно розробляють стратегію, доцільно будувати таку ієрархію у вигляді так званого дерева цілей”.

Дерево цілей” підприємства – це графічне зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей підприємства, що демонструє розподіл загальної мети (місії) на підцілі, завдання та окремі дії.

Така декомпозиція дозволяє пов’язати генеральну мету підприємства зі способами її досягнення. При побудові “дерева цілей” необхідно дотримуватися наступних вимог:

 • мета вищого рівня є орієнтиром для розробки цілей нижчого рівня;

 • цілі нижчого рівня є способами досягнення мети вищого рівня, причому сукупність цих цілей повинна зумовлювати досягнення початкової мети;

 • при побудові “дерева цілей” слід враховувати як вертикальну, так і горизонтальну координацію цілей;

 • цілі мають бути сформульовані для кожного напрямку діяльності, кожного структурного підрозділу підприємства;

 • під час декомпозиції цілей слід досягти узгодження між: довго-, середньо- і короткостроковими цілями, між різними сферами бізнесу і видами діяльності підприємства (виробництвом і маркетингом, виробництвом і фінансами тощо).

Для побудови “дерева цілей” переважно застосовують метод “дезагрегації” і метод “забезпечення необхідних умов”.

Обґрунтоване “дерево цілей” полегшує розробку стратегій підприємства, оскільки повністю відображає взаємозв’язок і взаємозалежність різноманітних цілей підприємства. І якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожний підрозділ підприємства, досягаючи своїх цілей, забезпечує реалізацію, досягнення цілей підприємства в цілому.

Процес визначення цілей складається з таких основних етапів:

1) Виявлення й аналіз трендів, які спостерігаються в середовищі підприємства, в його оточенні та у внутрішній структурі. Так як цілі підприємства залежать безпосередньо від стану його зовнішнього оточення і внутрішніх можливостей (потенціалу підприємства), то виявлені в них тренди дають змогу визначати адекватні довгострокові цілі відповідно до сформованого передбачення розвитку підприємства і відповідно коректувати їх у випадку змін у середовищі підприємства, що впливають на зміни цих трендів.

2) ^ Встановлення (вибір) цілей для підприємства в цілому (загальних цілей) і визначення їх пріоритетності. Визначення загальних цільових орієнтирів підприємства (збільшення (бажаний рівень) прибутку на інвестований капітал, збільшення (бажаний рівень) прибутку на акціонерний капітал, забезпечення стійкості на ринку, збільшення частки ринку, бажаний розмір виручки, зростання частки нових продуктів в обсязі продажу тощо) вимагає встановлення їх пріоритетності (ранжування) і узгодження. Ф. Котлер радить вибір цілей розпочинати з фінансових, а на їх основі формулювати маркетингові цілі. У випадку утруднень з ранжуванням цілей застосовують метод експертних оцінок.

3) ^ Побудова ієрархії цілей. Формування “дерева цілей” передбачає: а) декомпозицію головних цілей за напрямками діяльності підприємства; б) їх ранжування за принципом пріоритетності (забезпечення максимальної рентабельності при збереженні видів діяльності; забезпечення стійкості становища підприємства; розроблення нових видів діяльності (напрямків розвитку)); в) уточнення (декомпозицію) загальних цілей на рівні стратегічних господарських центрів (бізнес-одиниць) підприємства відповідно до конкретного ринку та ролі, яку воно прагне відігравати на ринку. При цьому слід враховувати шлях досягнення цієї позиції (шляхом мінімізації витрат, диференціації чи фокусування). Але на цьому етапі здійснюється лише загальна орієнтація підприємства, яка буде оформлена в конкретну бізнес-стратегію для кожного СПБ (СГЦ) підприємства. В загальному, побудова ієрархії цілей (“дерева цілей”) має такий алгоритм: встановлюються головні цілі підприємства; на їх основі розробляють специфічні цілі для конкретних СГЦ, філіалів, дочірніх компаній і цілі розвитку функціональних сфер підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, НДДКР тощо).

4) ^ Визначення індивідуальних цілей. Мається на увазі встановлення завдань для конкретних виконавців в організаційно-економічній та функціональній структурі підприємства.

Окремої уваги заслуговують вимоги, яким повинні відповідати правильно сформульовані цілі::

 • конкретність і вимірювальність цілей (цілі треба формувати так, щоб їх можна було кількісно виміряти, чи будь-яким іншим способом об’єктивно визначити чи досягнуто мети, чи ні);

 • реальність і досяжність (нереальність мети призводить до дезорієнтації підприємства, що негативно позначається на його діяльності);

 • погодженість (несуперечливість, сумісність) цілей підприємства (довгострокові цілі відповідають місії, а короткострокові – довгостроковим тощо);

 • однозначність для сприйняття, ясність;

 • гнучкість (цілі доцільно встановлювати так, щоб залишалась можливість для їх коригування відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства);

 • орієнтація на високий результат і наукова обґрунтованість;

 • коректність (мета має давати чітке уявлення про напрям руху підприємства для її досягнення);

 • прийнятність (цілі повинні бути прийнятними для основних суб’єктів впливу, які визначають діяльність підприємства. Прийнятність також означає необхідність урахування звичаїв, потреб, традицій і цінностей підприємства);

 • відображення змісту діяльності підприємства.

Встановлені цілі є законом для підприємства в цілому і його окремих підрозділів та персоналу. Але вони не є незмінними. Вони можуть мати ситуаційний характер, тобто можуть коригуватися кожного разу як змінюється середовище підприємства. Або цілі підприємства можуть змінюватися систематично: на базі довгострокових цілей формуються короткострокові, а при досягненні короткострокових цілей розробляються довгострокові цілі з урахуванням змін середовища.

Визначені цілі і завдання підприємства повинні коригуватися на основі аналізу його зовнішнього та внутрішнього середовища, виявлення і оцінки сильних і слабких сторін підприємства, виявлення існуючих і ймовірних загроз та можливостей для нього в зовнішньому оточенні.

Список рекомендованих інформаційних джерел:
Додатки

Схожі:

Лекція. Тема Місія та цілі підприємства icon2. Місія та цілі підприємства
Визначаючи те, для чого створена та існує організація, місія надає діям людей усвідомленість І цілеспрямованість, що дозволяють їм...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconТема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що...
М. М. Поплавського та науково-методичні розробки К. В. Стеценка), створення системи фахових дисциплін, запрошення нових викладачів-практиків...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconПідприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Правові основи
Мета: знати поняття «економіка», методологію курсу, форми прояву законів І закономірностей, взаємозв’язок з іншими дисциплінами,...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconЛекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Знати: суть категорії “зовнішній розвиток підприємства”, сценарії зовнішнього розвитку підприємства, поняття прямої та зворотної...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconЛекція. Тема 10. Матричні методи у формування корпоративної стратегії підприємства
Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства та оцінки стратегічних альтернатив
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconЛекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства
Знати: суть категорії “корпоративна стратегія підприємства”, сценарії широке І вузьке трактування корпоративної стратегії, типи,...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства icon«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів»
Документом, що поєдную всі ці вимоги є бізнес-план, що відображає основну виробничу ідею підприємства, основні напрямки діяльності,...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconЛекція 5 Тема: Організація І планування рк
Рекламна кампанія є системою взаємозв'язаних рекламних заходів, які охоплюють певний період часу І передбачають комплекс застосування...
Лекція. Тема Місія та цілі підприємства iconЛекція 2 17 лекція 31 тема 4 обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка