Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет
Сторінка1/11
Дата конвертації29.01.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БАЗОВІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
зі “ВСТУПУ ДО МОВОЗНАВСТВА”

для студентів І курсу

напрям підготовки Філологія

6.02030303 “Мова та література” (дві іноземні мови)

(шифр, назва)
((())((з

факультету германської філології, романської філології, сходознавства

Київ - 2011


Базові навчально-методичні матеріали складено на основі типової програми з дисципліни ___________ Вступ до мовознавства _______________________________
Укладач: доц., канд. філол. наук Терехова Д.І.

(посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали)

______


Базові навчально-методичні матеріали затверджено на засіданні кафедри

теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології
Протокол № ___3____ від 08 вересня 2011 р.
Завідувач кафедри: _________________ _____Корольова А.В._____ (підпис) (прізвище, ініціали)

І. Вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни
^ Основна мета вивчення курсу “Вступ до мовознавства” – ознайомити студентів з основами теорії мови, з системою лінгвістичних понять і термінів, з основними методами дослідження мови, а також підготувати їх до свідомого засвоєння рідної та іноземних мов.

^ Основне завдання курсу “Вступ до мовознавства”: 1) знайомство з мовознавством як наукою і навчальною дисципліною; 2) розкриття природи, сутності, функцій та будови мови; 3) ознайомлення з основними гіпотезами походження мови та закономірностями розвитку мов; 4) розгляд різноманітних класифікацій мов світу та їх засад; 5) ознайомлення з основними етапами розвитку письма та принципами орфографії; 6) розкриття системного характеру мови, її структури; 7) систематизація та поглиблення знань про головні структурно-функціональні рівні мови, їх одиниці та відношення; 8) ознайомлення з основними методами наукового дослідження мови; 9) випрацювання початкових навичок лінгвістичного аналізу.

^ Провідна ідея курсу: мова – це складна, відповідно організована система, яка саморозвивається та саморегулюється.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: правильно використовувати лінгвістичну термінологію; характеризувати головні методи і прийоми мовознавства; відрізняти мову і мовлення; характеризувати парадигматичні та синтагматичні відношення між мовними одиницями; класифікувати звуки мови за основними та додатковими ознаками; визначати диференційні та інтегральні ознаки фонем; членувати мовленнєвий потік на фразу, синтагму, такт, звук; застосовувати на практиці фонетичну і фонематичну транскрипції; визначати фонетичні процеси; характеризувати типи системних відношень лексичних одиниць: синонімів, омонімів, антонімів, паронімів; аналізувати типи переносних значень: метафоричні, метонімічні, функціональні; аналізувати типи фразеологічних одиниць; характеризувати граматичні значення і критерії виділення різних частин мови різних мов світу; визначати морфологічні типи мов; аналізувати граматичні способи синтетичних та аналітичних мов; класифікувати частини мови за основними критеріями; пояснювати відмінності між вільними і сталими словосполученнями, характеризувати сурядні і підрядні словосполучення, види зв’язку слів у них; аналізувати типи речень за різними ознаками; розрізняти актуальне та граматичне членування речень; давати аналіз та оцінку традиційним і сучасним теоріям походження мови; аналізувати види дофонографічного та фонографічного письма.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати шляхи розв’язання таких основних проблем мовознавства: 1) природа і сутність мови, її функції; 2) система і структура мови, основні структурно-функціональні рівні мови; 3) зв’язок мови і мовлення, мови і мислення; 4) мова і суспільство; 5) походження мови; 6) закономірності розвитку мов; 7) мови світу та їх класифікації (генеалогічна, типологічна та інші); 8) виникнення та розвиток письма; 9) основні розділи та напрями мовознавства; 10) зв’язок мовознавства з іншими науками.

“Вступ до мовознавства” – початковий, підготовчий курс, який розпочинає вивчення лінгвістичних дисциплін і створює наукову базу для їх свідомого засвоєння.

ІІ. Короткий зміст навчальної дисципліниВиди занять,

кількість годин
Номер і назва

Теми

Усього навчаль-них годин

З них:
^

Семестр І

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Підбір обладнання системи кондиціонування повітря за допомогою програмного забезпечення виробника
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
«стан І розвиток фінансової та банківської системи україни в умовах високої волатильності ринків»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет icon1, Покарання як основна форма реалізації кримінальної відповідальності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський національний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Сутність, форми та фактори міжнародного поділу праці Спеціалізація та кооперування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України
Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний лінгвістичний університет iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка